LUKA LUB PRZEŚWIT W JAKIEJŚ CIEMNIEJSZEJ MATERII, POZWALAJĄCA NA SPOJRZENIE NA DRUGĄ STRONĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKNO to:

luka lub prześwit w jakiejś ciemniejszej materii, pozwalająca na spojrzenie na drugą stronę (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OKNO

OKNO to:

otwór w ścianie lub dachu, przez który wpada światło i świeże powietrze (na 4 lit.)OKNO to:

szyba w ramie, umieszczona w otworze okiennym (na 4 lit.)OKNO to:

przeszklona rama w inspekcie (na 4 lit.)OKNO to:

wydzielony obszar ekranu, najczęściej prostokątny, na którym prezentowany jest interfejs programu (na 4 lit.)OKNO to:

otwór pomiędzy wyrobiskami górniczymi służący do wentylacji (na 4 lit.)OKNO to:

wylot zwierzęcej nory (na 4 lit.)OKNO to:

z ramą i szybami (na 4 lit.)OKNO to:

na świat lub weneckie (na 4 lit.)OKNO to:

bywa z lufcikiem (na 4 lit.)OKNO to:

oszklone - z firanką (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LUKA LUB PRZEŚWIT W JAKIEJŚ CIEMNIEJSZEJ MATERII, POZWALAJĄCA NA SPOJRZENIE NA DRUGĄ STRONĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.916

RÓG, ANTOCYJANIDYN, MANEŻ, BARANECZEK, FAWOREK, KOSZMAR, KORPUS, AGNOSTYCYZM, IGLAK, CZARKA, REŻYSER, NARY, BALOT, IMPLIKACJA LOGICZNA, KONTUR, MARKIZA, DYSONANS, ŁEBEK, LAMINAT, SABOTY, DEPRESJA, REWITALIZACJA, EKRANOPLAN, BALSAM, CZŁONEK, DRYBLING, PLECY WKLĘSŁE, POLITYCZNY, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, LICHWA, BASEN, SIEĆ, NADWYŻKA, LEGENDA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, NAPAŚĆ, POŁAĆ, ŚLIWA, PATRONKA, ILUMINACJA, OKRZYK, PULWERYZATOR, ADRES, GENIUSZEK, HEJT, POSTOŁY, BUT, TYSIĄCKROTNOŚĆ, REDINGOTE, KAWAŁ, WICIOKRZEW, DYSONANS, POWŁOCZKA, DZIADEK DO ORZECHÓW, HOLK, AMULET, MOGISYGMATYZM, OLEJEK HASZYSZOWY, KRAN, IMPULS, LEK CYTOSTATYCZNY, SILNOŚĆ, KADŁUB, GEST, KASZTANEK, WIDMO CZĄSTECZKOWE, ODRA, WOAL, CZYNNIK BIOTYCZNY, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, MATOŁ, CUDOTWÓR, KOMORA GORĄCA, OPERACJA, ŻEBRO, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, MATAMATA, NIĆ, KUCANY, GALETA, SIŁA, SREBRO, PROGRAM, KOCIOŁ FLUIDALNY, WIBRACJA LABILNA, WIBRACJA, ZAKONNICZKA, WŁODARZ, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, PALPACJA, RÓW IRYGACYJNY, OKNO KROSNOWE, PRZEBÓJ, SZMAT, PRZEWRÓSŁO, KOTLET, DERYWAT, PLACEK, BALSAM KANADYJSKI, WACŁAW, CAŁKA PIERWSZA, EDAM, SESJA POPULARNONAUKOWA, NOTA PROTESTACYJNA, DYRYGENTURA, PLAGIAT, KOŁECZEK, SZARPANKA, ALGORYTM ITERACYJNY, ŻYWOT, MARKIZA, ZAŚPIEW, GŁUPTAS, WIĄZANIE, ALGEBRA LIEGO, ZOOCHORIA, KUWETA, KONKATEDRA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, POTENCJAŁ, MOBING, ROSZCZENIE REGRESOWE, RAPT, ALBUMIK, KONTRASZOT, SAMIEC, OŚWIECICIEL, OKNO, REPOZYCJA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, GRZECHOTKA, BLUZA, PRAŻUCHA, PIĘCIOGROSZÓWKA, SARKOFAG, KOMISANT, MIKROMETR, OŁTARZYK PRZENOŚNY, PACHNOTKA UPRAWNA, ŁĄCZNOŚĆ, BRYGANTYNA, SŁUCH ABSOLUTNY, ABAJA, PASTEL, DWUNASTOKROTNOŚĆ, ŁUPEK DACHÓWKOWY, SMOCZEK, ŻABKA, SZPAGIETKA BAHAMSKA, KOPARKA, ŁUSKA, KLAKA, DŁUGODZIÓB, WOTUM ZAUFANIA, CZERPAK, MOTORÓWKA, DOMINATOR, KOMÓRKA ROŚLINNA, DESKA SEDESOWA, FILET, DECYMA, IZOLACJA, PODSZEWKA, RUBELLIT, GÓRKA, JERZY, PAROWCZYK, WIBRATO, KŁOBUK, PIKA, SKARANIE BOSKIE, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, DRUT, UMOWA WIĄZANA, OGIEŃ, KOROZJA BIOLOGICZNA, CHOROBA BRUGADÓW, OBLĘŻENIE, PINCETA, SŁUGA BOŻY, WIRUS, REJESTRANT, WYKONAWCA, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, BYK, PAPRYKARZ, ANTYMONARCHISTA, FILEMONKA, TUŁACZ, FILIŻANKA, WIR PIASKOWY, EPOKA, KAMICA, JAŁOWIEC CHIŃSKI, BOKÓWKA, TUNIKA, BABULINKA, ZDRADLIWOŚĆ, MASA MOLOWA, BAMBUS, ANTAŁ, BETON, LEŚNY DZIADEK, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, ETYKIETKA, KALKA MASZYNOWA, DEGRADACJA, MATERIAŁ, MIEJSCE, CIELISTOŚĆ, KASZA JĘCZMIENNA, LATARNIA UMARŁYCH, PIŁA, MIESIĄC, UKRZYWDZONY, EFEKT MAJĄTKOWY, SZPRYCA, WIĆ ROŚLINNA, GRONO, KOŃ, SUKCESJA, ANIMACJA, MINIATURA, OGIEŃ KRZYŻOWY, SEPTET, ZATOROWOŚĆ, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, ROMANTYZM, KOSA, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, ANALIZA KANONICZNA, JAN, KASZKIET, GRAFOSKOP, IMPRESJA, ABORDAŻ, GRZYB NADRZEWNY, ZNAK KOREKTORSKI, WILK, EMBARGO, TONAŻ, ANTYCYPACJA, LISTA TRANSFEROWA, TYSIĄC, KIT, LIST PRZEWODNI, ZDENERWOWANIE, WYGŁAD TEKTONICZNY, CUKRZYCA, MORAWSKI, ANTYPAST, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, KONFIGUROWANIE, ORŁORYB, CZYN, IMIGRACJA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, NIEZDOLNOŚĆ, HRABINA, DEZERTER, OLEJEK ABSOLUTNY, WYPADEK JĄDROWY, EKLEKTYCZNOŚĆ, RACJONALIZM, WRĘBNIK, PODMALÓWKA, PĘTO, OSTROGA PIĘTOWA, AKCENT, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, KONCYLIACJA, WAGA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, PODWYMIAR, ŻABOT, BROKAT, CZECZOTA, GAZOLINA, KRZYWA, RZUT, BEFSZTYK, SPOINA, BELKA, ŁAPANIE, JEZIORO KOSMICZNE, KOPULACJA, BURDA, ODWYKÓWKA, ARABICA, WĄTEK, ALPAGA, ROZSZCZEPIENIE, ZIMÓWKA, KRÓL, KOD GENETYCZNY, CLERESTORIUM, WCZASY POD GRUSZĄ, REZERWA, ?SZUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.916 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LUKA LUB PRZEŚWIT W JAKIEJŚ CIEMNIEJSZEJ MATERII, POZWALAJĄCA NA SPOJRZENIE NA DRUGĄ STRONĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LUKA LUB PRZEŚWIT W JAKIEJŚ CIEMNIEJSZEJ MATERII, POZWALAJĄCA NA SPOJRZENIE NA DRUGĄ STRONĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKNO luka lub prześwit w jakiejś ciemniejszej materii, pozwalająca na spojrzenie na drugą stronę (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKNO
luka lub prześwit w jakiejś ciemniejszej materii, pozwalająca na spojrzenie na drugą stronę (na 4 lit.).

Oprócz LUKA LUB PRZEŚWIT W JAKIEJŚ CIEMNIEJSZEJ MATERII, POZWALAJĄCA NA SPOJRZENIE NA DRUGĄ STRONĘ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - LUKA LUB PRZEŚWIT W JAKIEJŚ CIEMNIEJSZEJ MATERII, POZWALAJĄCA NA SPOJRZENIE NA DRUGĄ STRONĘ. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast