STATEK PORTOWY Z NAPĘDEM MECHANICZNYM DO PRZEWOZU LUDZI LUB ŁADUNKÓW, NP. POCZTY ZE STATKÓW NA REDZIE; OBECNIE WYKORZYSTYWANY NAJCZĘŚCIEJ DO ORGANIZOWANIA WYCIECZEK TURYSTYCZNYCH PO PORCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BARKAS to:

statek portowy z napędem mechanicznym do przewozu ludzi lub ładunków, np. poczty ze statków na redzie; obecnie wykorzystywany najczęściej do organizowania wycieczek turystycznych po porcie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BARKAS

BARKAS to:

łódź rybacka o skośnym ożaglowaniu (na 6 lit.)BARKAS to:

duża łódź okrętowa wiosłowo-żaglowa o 16-20 wiosłach używana na dawnych okrętach wojennych (przeważnie żaglowych) do przewozu kotwic, prowiantu oraz ludzi (na 6 lit.)BARKAS to:

niewodowa motorowa łódź rybacka (na 6 lit.)BARKAS to:

duża wiosłowa łódź okrętowa o mocnej budowie (na 6 lit.)BARKAS to:

łódź rybacka z żaglem rejowym (na 6 lit.)BARKAS to:

mały statek służący do celów przewozowych i prac portowych (na 6 lit.)BARKAS to:

furgonetka z NRD (na 6 lit.)BARKAS to:

okrętowa łódź wiosłowo - żaglowa (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STATEK PORTOWY Z NAPĘDEM MECHANICZNYM DO PRZEWOZU LUDZI LUB ŁADUNKÓW, NP. POCZTY ZE STATKÓW NA REDZIE; OBECNIE WYKORZYSTYWANY NAJCZĘŚCIEJ DO ORGANIZOWANIA WYCIECZEK TURYSTYCZNYCH PO PORCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.644

RUSZT, TSE, PLAN MOBILIZACYJNY, BEK, HEJNAŁ, KOPUŁA LODOWA, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, DZIEŁO, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, EMPORA, NIEDOŻYWIANIE, TRAIL, WERSET, CZOŁÓWKA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, OBRÓBKA, BYDLAK, SUROWICA, KASKADYZACJA, PARA MINIMALNA, UJĘCIE, MEMORANDUM, ZAPIEKANKA, NOWONIKOŁAJEWSK, WYBIEG, PALTO, DEMOTYWATOR, SREBRZENIE, LAKIER, TRUBADUR, CYCEK, CELEBRACJA, EMBRIOGENEZA, PLAMICA, PŁATEW, ŚLUZA WAŁOWA, GRAF PODSTAWOWY, PARAGRAF, GAJA, BAZA ODSETKOWA, RÓŻA BARYTOWA, GWAJAK, TOFFI, KOŃCÓWKA, TRAGIZM, SUBRETKA, KARA ŁĄCZNA, HEGEMON, PROROK, NAROWISTOŚĆ, CZAS PRZYSZŁY, DYPTYK, CHEMIKALIOWIEC, TRIMARAN, ORATORIUM, RYTON, REHABILITACJA, DZIANINA, ANGIELSKA FLEGMA, PLAMA WĄTROBOWA, ODKOS, ZAŚPIEW, OTTER, KUBEK, KOŁOWIEC, ŚWIADECTWO, REALNOŚĆ, PIŁKA MECZOWA, GUMKA, SATELITA, DEWELOPER, BERMYCA, KIŚĆ, NÓŻKA, SZTURMAK, BASEN, SER, DOCHTÓR, ŁADOWNICZY, FEERIA, CYKL FIGURALNY, ŚLĄSKOŚĆ, BAGNO, SCENA, GŁOWACZ, KOMORA GAZOWA, ŁUSZCZAK INDYGO, GENE, KOŁO MŁYŃSKIE, MELINA, MADZIARKA, STRACH, TRAGICZNOŚĆ, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, MISTERIUM PASYJNE, CHEMOTAKSYNA, GRUSZKA, KNEDLIK, LEN, KEYBOARD, ATOL, KOLUMNA, ZGODNOŚĆ, KALIKO, UCHWYT, LEGOWISKO, KURACJA WSTRZĄSOWA, ALPAGA, WYGŁAD TEKTONICZNY, FALA, CHORAŁ, SMAK, PODUSZKA POWIETRZNA, MARTWOTA, PARÓWKA, KURZAWKA, KABINA, PEREŁKA, AMBASADOR, ABSYDA, DŁUGIE RĘCE, OTĘPIENIE, OSTROGA PIĘTOWA, KUPNO, METYLOTROFIA, STOLIK, ZMOWA CENOWA, NAGIEL, MISIEK, ROZSZCZEPIENIE WARGI, ESESMANKA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, PSYCHODELICZNOŚĆ, KOMA, MŁODZI, KONSOLETA, LAWATERZ, ZAIMEK, DYSTYCH, PSAMMOFITY, DEZINSTALACJA, WEREŻKA, SUPPORT, FRACHTOWIEC, PAKLON, RUCHY EPEJROGENICZNE, CHOROBA PLUMMERA, KONSYSTORZ, TARTINKA, KASZA, BODZIEC, SYGNALIZATOR, AFRYKANIZACJA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, DŹWIGAR, ZNAK DIAKRYTYCZNY, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, TORU, MERENGA, NIEDYSPONOWANIE, WYDATKI, PAWĘŻ, KONFEDERACJA KANADY, MIECZ, CZASOWNIK FRAZOWY, DANONEK, BIELIZNA, TROPIK, PROREKTOR, POLSKI, HAMBURGER, BEGUINE, BARKAS, MANEŻ, KOLUMNA, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, TERMINAL NAFTOWY, GŁOWICA KONWENCJONALNA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, RYT, TRAFIENIE, LAGUNA, RODNIK, ISKIERNIK OCHRONNY, CANCA, FILTRACJA, ZAĆMIENIE, KANCELARYZM, DEALER, SZKIELET, INTERMEZZO, SARONG, PALIWO SILNIKOWE, MUZYK, PIĘTNASTY, INWENTARZ ŻYWY, WIĄZKA, KARABINIER, SPULCHNIACZ, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, KOSZ, BESTIARIUSZ, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, MACICA, MUFKA, PRYMAT, ZAKON KLERYCKI, WĄSKOŚĆ, ODSUWACZ, NORDYCKOŚĆ, KOMPRESJA IMPULSÓW, PASTA CURRY, RUMUNKA, ANTROPOIDY, DRAMATYKA, PRZEWÓD, SPIEK, SILNIK SPALINOWY, DERYWAT SYNCHRONICZNY, RYPS, SONIFIKACJA, INSTYTUT, KITAJ, IZBA, ETOLA, UŻYTEK LEŚNY, KOD WYWOŁAWCZY, KŁADKA, BLOCZEK, WOTUM ZAUFANIA, SZLACHCIURA, PRYMITYW, KRAŃCOWOŚĆ, OCZKO, TEMPERATURA ZAPALENIA, FILM WOJENNY, SOCZEWICA, POWSTANIEC ŚLĄSKI, KAPITALNY REMONT, TASIEMIEC, POSADZKA, IMIGRACJA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, WERSJA LEKTORSKA, UKŁAD ODNIESIENIA, POLIMER FLUOROWY, TIRET, MŁOTEK, ŚCIEKI BYTOWE, KANAŁ, KASIARZ, KOZŁOWATE, WIESZAK, TABOR, REAKCJA PODSTAWIANIA, DYFTYK, ŁOŻYSKO TOCZNE, UMBRA, NIEOSTROŚĆ, PRZEPAD, SKŁADAK, MATKA NATURA, SMALEC, LINIA SPEKTRALNA, RÓWNOŚĆ, CZĘBOREK, TRESKA, TEKA, CZARODZIEJKA, BER, WIDŁONÓG, GRZANKI, CYWILKI, MASKA POŚMIERTNA, CIŚNIENIE STATYCZNE, ORTEZA, KRWAWNIK, MATRYCA STRUKTURALNA, PASAŻ, BRUDAS, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, MOSTEK, PLEWA, WIERZBINA, SYSTEMATYKA, SKAJLAJT, SKROMNOŚĆ, TEATR, MĘŻOBÓJCA, GORSET, MISJA MEDIACYJNA, REKOMENDACJA, RUCH, KASZTELANIA, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, RAKIETA, BEZPIECZNY SEKS, DERYWACJA ALTERNACYJNA, ?INEZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.644 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STATEK PORTOWY Z NAPĘDEM MECHANICZNYM DO PRZEWOZU LUDZI LUB ŁADUNKÓW, NP. POCZTY ZE STATKÓW NA REDZIE; OBECNIE WYKORZYSTYWANY NAJCZĘŚCIEJ DO ORGANIZOWANIA WYCIECZEK TURYSTYCZNYCH PO PORCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STATEK PORTOWY Z NAPĘDEM MECHANICZNYM DO PRZEWOZU LUDZI LUB ŁADUNKÓW, NP. POCZTY ZE STATKÓW NA REDZIE; OBECNIE WYKORZYSTYWANY NAJCZĘŚCIEJ DO ORGANIZOWANIA WYCIECZEK TURYSTYCZNYCH PO PORCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARKAS statek portowy z napędem mechanicznym do przewozu ludzi lub ładunków, np. poczty ze statków na redzie; obecnie wykorzystywany najczęściej do organizowania wycieczek turystycznych po porcie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BARKAS
statek portowy z napędem mechanicznym do przewozu ludzi lub ładunków, np. poczty ze statków na redzie; obecnie wykorzystywany najczęściej do organizowania wycieczek turystycznych po porcie (na 6 lit.).

Oprócz STATEK PORTOWY Z NAPĘDEM MECHANICZNYM DO PRZEWOZU LUDZI LUB ŁADUNKÓW, NP. POCZTY ZE STATKÓW NA REDZIE; OBECNIE WYKORZYSTYWANY NAJCZĘŚCIEJ DO ORGANIZOWANIA WYCIECZEK TURYSTYCZNYCH PO PORCIE sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - STATEK PORTOWY Z NAPĘDEM MECHANICZNYM DO PRZEWOZU LUDZI LUB ŁADUNKÓW, NP. POCZTY ZE STATKÓW NA REDZIE; OBECNIE WYKORZYSTYWANY NAJCZĘŚCIEJ DO ORGANIZOWANIA WYCIECZEK TURYSTYCZNYCH PO PORCIE. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast