Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ROZSZERZONY KONIEC RURKI LUB KSZTAŁTKI SŁUŻĄCY DO POŁĄCZENIA Z INNĄ RURĄ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KIELICH to:

rozszerzony koniec rurki lub kształtki służący do połączenia z inną rurą (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KIELICH

KIELICH to:

najbardziej zewnętrzna część kwiatu, składająca się z okółka zielonych działek kielicha, które rozwinęły się głównie z normalnych liści podkwiatkowych (na 7 lit.)KIELICH to:

rodzaj naczynia służącego do picia (głównie wina) (na 7 lit.)KIELICH to:

zawartość kielicha, naczynia służącego do picia (głównie wina) (na 7 lit.)KIELICH to:

ozdobne naczynie do picia trunków, głównie wina (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROZSZERZONY KONIEC RURKI LUB KSZTAŁTKI SŁUŻĄCY DO POŁĄCZENIA Z INNĄ RURĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.404

BĄBELKI, WYBREDNIŚ, ROTOR, BUM, PRZECIWIEŃSTWO, PŁYTA DETONACYJNA, KOMBINACJA, SŁUŻBA DYŻURNA, GAŁĘZATKA, BLUES, PEREŁKA, BIEG, SZLUFKA, ACEFALIA, PRZYCISK, SKONIA, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, KOPIA, KARMIDEŁKO, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, MAZUR, SEŁEDEC, PREFEKT APOSTOLSKI, WYCIĄG, PIERWSZY OFICER, WIZJA LOKALNA, PODZIEMIE, PŁATECZEK, OSIEMNASTY, DYWDYK, AOJDA, RAKIETOWY POCISK ANTYBALISTYCZNY, SZLAM, OSTRZAŁ, ZNAK LEGITYMACYJNY, STAND-UP, KĘPA, WYWŁASZCZENIE, NOSICIEL, SEKCJA, POŁĄCZENIE, POTÓWKA, PRZETOKA, INTERNUNCJUSZ, ROZSZCZEPIENIE WARGI, TYTANOZUCH, WOOD, PASER, RĄCZNIK, ALFABET MUZYCZNY, NAPÓJ, SOPEL, KONTRAMARKA, HELISA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, ŻABKA, BAŁKAŃSKOŚĆ, CZYNNOŚCI DOWODOWE, LWIA CZĘŚĆ, OPONKA, BEZSENS, RYLEC, PÓŁKOLONIE, BARETKA, KWARTET, PLOMBA, MIEJSCE, PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY, KONKATEDRA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, DRĄGAL, SPÓJNIK, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, MONOPOL, KOLOR OCHRONNY, OŚCIEŻE, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, GARMAŻERNIA, TROLL, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, ŚRUBKA, KWASZONKA, GRZYB, SZAŁAS, JAZ, POMYLENIEC, TASIEMCE, BALON, PODKARMIACZKA, ZAĆMIENIE, POMPA INFUZYJNA, GENERALISSIMUS, SZYDLARZ, PRAWO GŁOSOWE, MANTELLOWATE, DEFLEKTOR, CZARNA KSIĘGA, WIERZBINA, KOŁO MŁYŃSKIE, SPLOT, DZIEDZICZNOŚĆ, WALCZAK, RENESANSOWOŚĆ, GRZYB NADRZEWNY, STONOGA MUROWA, NĘCISKO, ELEKTROIZOLACJA, BUM, BANIECZKA, BLANK, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, SZCZYTÓWKA, KOMBINATORYKA STOSOWANA, SKAFANDER, PUGILARES, ESZEWERIA, SZPIC, FAŁ GAFLA, PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, KAFEL, BERBEĆ, SYMFONIK, OCZKO, TRUKCZASZY, STROIK, RATYSZCZE, INTERNAT, PERFUZJA, SŁUCH ABSOLUTNY, KRYZA, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, KOŃ KIŃSKI, CHORÓBKA, MASZKARON, FASOLKA MUNG, KREACJA, METABAZA, WITACZ, ŁUK, KOMISARZ WOJSKOWY, FERMENTOR, HAJDUK, LABIRYNT, SIOSTRZYCZKA, PARALAKSA, DELUWIUM, PATYCZAK, OKRĘT ARTYLERYJSKI, SIÓDMA WODA PO KISIELU, PROWINCJA, SZAŁAŚNICTWO, CELKA, WSZECHSIŁA, KIERUNKOWSKAZ, CZABAN, FIŃSKI, PRZECHYŁKA, KREPA, ZWÓD, AKCJA, PRZENOSICIEL, ANDANTINO, BŁOTNIAK, SZCZEPONOGI, ACHTERPIK, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, KWASZONKA, ALARM SZALUPOWY, AFILIACJA, TERMOMETR LEKARSKI, PŁOMYCZEK, TUBA, SIŁACZ, LIST POETYCKI, FERMATA, KLIPER, KRYZA, STOPKA, ŻEBERKA, TWÓR, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, KLAMRA, MAPA WYOBRAŻENIOWA, KAFETERIA, WEJŚCIE, EKRAN, CINGULUM, AKSAMIT, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, DYBUK, POJAZD SPECJALNY, INSTYTUCJA KREDYTOWA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, INTERNACJONAŁ, PIŁKA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, JARZĄB, TRANSLOKACJA, TEST ATOMOWY, PARA 0, DYSKIETKA INSTALACYJNA, JASKÓŁCZE GNIAZDO, GARNEK, CERES, POMYŁKA FREUDOWSKA, ZMOWA CENOWA, GŁÓG, KIJEK, DOROSŁOŚĆ, MELASA, SWORZEŃ, SERIAL TELEWIZYJNY, KONTROLA PASZPORTOWA, GIEZŁO, KOŁOWRÓT, USTNIK, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, PRZYRZĄD OPTYCZNY, KIELICH, RYTON, BEZCIELESNOŚĆ, CZUBEK, ŻÓŁW LEŚNY, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, USTAWKA, BILBORD, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, REPREZENTACJA, STAN NADZWYCZAJNY, DOK, TERYTORIUM MANDATOWE, CUGOWIEC, STOŁP, ZŁOCIENICE, ROZKAZ PERSONALNY, KONTYNGENT TARYFOWY, BAJECZNOŚĆ, PARTYCYPACJA, DACH ŁAMANY, MŁODZI, MITOLOGIZM, PRODUKT UBOCZNY, TRUMNA, TARNOWIANIN, TAPETA, FROTKA, KURACJA WSTRZĄSOWA, JUBILER, SZCZUR TUNELOWY, ELIKSIR ŻYCIA, MASŁO, ATONIA, MONITOR, MIKROOTWÓR, METEOR, WERANDA, REGULARNOŚĆ, WĘGLÓWKA, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, ANTOWIE, PRZEBIERANIEC, KWASKOWATOŚĆ, SYGNAŁÓWKA, KĄPIEL, LEJ KRASOWY, NOTACJA CHORAŁOWA, ALKID, TEMPERATURA ZAPALENIA, CZĄSTKA DZIWNA, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, PORĘCZ, CYSTERNA, KLUCZ GŁÓWNY, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, MARSZ, TWIERDZENIE RAMSEYA, TRAP, LUFKA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, S/Y, FARBA OLEJNA, JASTRZĘBIE OKO, PŁOZA, NACZYŃKO, ADAGIO, GUMA, KLEIK, MAGIEL, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, POCIĄG DROGOWY, PRELIMINARIUM POKOJOWE, PARSZYWOŚĆ, SER PODPUSZCZKOWY, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, NORMALIZACJA, ODROBEK, CHOCHOŁEK, KOMPAS MAGNETYCZNY, PRZEKŁADKA, LIPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.404 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: rozszerzony koniec rurki lub kształtki służący do połączenia z inną rurą, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROZSZERZONY KONIEC RURKI LUB KSZTAŁTKI SŁUŻĄCY DO POŁĄCZENIA Z INNĄ RURĄ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
KIELICH, rozszerzony koniec rurki lub kształtki służący do połączenia z inną rurą (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KIELICH
rozszerzony koniec rurki lub kształtki służący do połączenia z inną rurą (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x