ROZSZERZONY KONIEC RURKI LUB KSZTAŁTKI SŁUŻĄCY DO POŁĄCZENIA Z INNĄ RURĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KIELICH to:

rozszerzony koniec rurki lub kształtki służący do połączenia z inną rurą (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KIELICH

KIELICH to:

najbardziej zewnętrzna część kwiatu, składająca się z okółka zielonych działek kielicha, które rozwinęły się głównie z normalnych liści podkwiatkowych (na 7 lit.)KIELICH to:

rodzaj naczynia służącego do picia (głównie wina) (na 7 lit.)KIELICH to:

zawartość kielicha, naczynia służącego do picia (głównie wina) (na 7 lit.)KIELICH to:

ozdobne naczynie do picia trunków, głównie wina (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROZSZERZONY KONIEC RURKI LUB KSZTAŁTKI SŁUŻĄCY DO POŁĄCZENIA Z INNĄ RURĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.053

OBSZAR WODNY, ŁAWA KOMINIARSKA, REPOZYCJA, UBRANIE OCHRONNE, OBRÓBKA, PEJORATYW, TETRAPOD, BEZPIECZEŃSTWO, PAŁĄCZEK, ODPŁYW, EKSPRES, PRZESMYK, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, BIURO PARLAMENTARNE, KOMOSA, OPINIOTWÓRCA, KSIĘŻULKO, ŁUPEK WĘGLISTY, OLEJ PALMOWY, SPALINY, TERYNA, WOJNA CELNA, MIODNIK, ODPŁYW, BOSS, FROTKA, KONKURS, PODUSZKA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, PŁYTA DETONACYJNA, ZAKUP, ADIUTANT, DRESZCZ, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, INHALACJA, GRÓD, AUTOKEMPING, KONDYCJONALIZM, KUBEK, MALUCH, OBCHODOWY, POŻYCZKA, LASKA JAKUBA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, IGRASZKA SŁOWNA, STRZAŁECZKA, NERWIAK, MATOŁ, ORATORIUM, SKŁADAK, LIBELA, LABORATORIUM, PEŁNE MLEKO, PTASZYNA, STRÓJ, LASKA MARSZAŁKOWSKA, DRUK AKCYDENSOWY, CHMURSKO, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, PRZÓD, WARTA, TAJEMNICA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, BUŁAT, BAR, KANAPKA, KOLUMNADA, KUMA, TALAR, ODDZIAŁ WYDZIELONY, PUKLERZ, ŻYŁA, KSIĘŻUNIO, HORMON LOKOMOCYJNY, FANTOM, REJESTR, PIECZEŃ, NUCZA, OBRÓŻKA, REFORMATOR, RUBASZKA, RYT, JĘZYCZEK U WAGI, CYBORG, PORTUGALSKI, SPRZEDAWCA, ANAGLIF, GAMA, SYTK, FREGATA ŻAGLOWA, BEKHEND, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, TRANSWESTYTA, FINISZ, PRZESIEW, WAFEL, APOSTOŁ, MADŻONG, PODSADNIK KULISTY, TRZECI PLAN, DYSCYPLINA, MAJDAN, PRZYSTAŃ MORSKA, KALETA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, BERŻERKA, BRYŁA, STADIONIK, PELA, KWADRAT, ŻARLIWIEC, GAL, WIDMO OPTYCZNE, GARNITUR, BIAŁE MIĘSO, HYDROBUS, ORANŻADA, ZŁOTA RENETA, KONTROLA SKARBOWA, PLATER, KOMA, DIVA, KABAT, SEGMENT, MAJONEZ, ŻÓŁW MALOWANY, RUBEL, PALMA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, PUŁAP, KONFORMER, MIEJSCE KULTU, RAJDER, ŁAŃCUSZEK, JARZĘBINA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, RZECZNIK PATENTOWY, TRĘDOWNIK, DIAKONIA, ŻABA DARWINA, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, SZTUKA, PERKOLACJA, GRÓDŹ, TURECKOŚĆ, KLAUZURA, OLIWKOWATE, ODMA OPŁUCNOWA, BAMBO, CZUJKA, UKŁAD WIELOKROTNY, KRÓLEWNA, WÓR, DEOKSYRYBONUKLEAZA, WRĘGA, KOJEC, SKRZYPY, LODÓWKA, KUM, MIKSER, POJAZD ZAPRZĘGOWY, KŁAKI, SYMPOZJON, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, DUPLEKS, BASENIK, GĄBKA, POLIMORFIZM, KLON, ŁUPEK MARGLISTY, WATERPROOF, ZAKON MNISZY, NIEGOSPODARNOŚĆ, ŻALE, FULAR, KLON, WÓZKOWY, KNECHT, DRUKARKA ROZETKOWA, MARSZ, TARTYNKA, LICZMAN, BLASTODERMA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, RUM, STAN NIETRZEŹWOŚCI, BLOK LINOWY, REZERWA WALUTOWA, GULASZ IRLANDZKI, ZEFIR, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, ANTONOMAZJA, UKRZYWDZONY, FUTRYNA, SKRZYNKA, CHWYTNIK, KARABIN PLAZMOWY, KOLEJKA LINOWA, FORMALIZACJA, KREWNY, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, CHWYTAK, CHARYZMA, WYBIELACZ, JUBILEUSZ, SOWIECKOŚĆ, NOTACJA MODALNA, PIANKA, SAUNA, GENERACJA, EMISJA POLOWA, REOFILE, KABRIOLET, TWIERDZENIE CEVY, FUTRO, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, NUMER BURTOWY, POUSSIN, ZAPLECZE SANITARNE, ROY, KONIEC ŚWIATA, MINIATURA FORTEPIANOWA, RACA, IZOLACJA, KOMPLET, KROS, PLEWKA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, SIATECZKA, WÓZ STRAŻACKI, SZYNA, SKAŁA OSADOWA, SEKSTANS, TRZYNASTY, DZIEWICTWO, NACZYNIE DEWARA, GAZOLINA, RYNNA, GRANAT, PIDGIN, ZBRODNIA STALINOWSKA, ANGLEZ, MIKROMETR, SECIK, DOMINATOR, OSIEMDZIESIĄTKA, WOLUMIN, PRODUKT TRADYCYJNY, KOLCZATKA, TOWARZYSZKA BRONI, OCET, WYCHOWAWCZYNI, LAND, BADYLARZ, DWUSTUZŁOTÓWKA, EMOTIKON, TRASA, LINIA, WERSJA LEKTORSKA, PUL, RYBAŁT, ODROŚL, WEREŻKA, KORYTARZYK, PATOGENNOŚĆ, KAPSLA, NÓŻ, KRYZYS KATATYMICZNY, POMPA POŻARNICZA, HISZPAŃSKI, KONSERWA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, WTYCZKA, SIAD, DEZERTER, DYREKTOR KREATYWNY, WŁOSY TETYDY, BIERWIONO, PŁÓTNO, DELUWIUM, AGENCJA, SUSZ, START-UP, KARTKA, REDUTA, ODWIERT, MEGATSUNAMI, FORMACJA, HEDONIZM ETYCZNY, LIMETA, ALAIN, HETEROATOM, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, PUNKT WĘZŁOWY, KANTOREK, ROBOTY BUDOWLANE, PRZEPLOTNIA, HULAKA, ?KARCZOWISKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.053 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROZSZERZONY KONIEC RURKI LUB KSZTAŁTKI SŁUŻĄCY DO POŁĄCZENIA Z INNĄ RURĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROZSZERZONY KONIEC RURKI LUB KSZTAŁTKI SŁUŻĄCY DO POŁĄCZENIA Z INNĄ RURĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KIELICH rozszerzony koniec rurki lub kształtki służący do połączenia z inną rurą (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KIELICH
rozszerzony koniec rurki lub kształtki służący do połączenia z inną rurą (na 7 lit.).

Oprócz ROZSZERZONY KONIEC RURKI LUB KSZTAŁTKI SŁUŻĄCY DO POŁĄCZENIA Z INNĄ RURĄ sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - ROZSZERZONY KONIEC RURKI LUB KSZTAŁTKI SŁUŻĄCY DO POŁĄCZENIA Z INNĄ RURĄ. Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast