STRONNICTWO, PARTIA, DOBROWOLNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA O OKREŚLONYM PROGRAMIE POLITYCZNYM, MAJĄCA NA CELU JEGO REALIZACJĘ POPRZEZ ZDOBYCIE I SPRAWOWANIE WŁADZY LUB WYWIERANIE NA NIĄ WPŁYWU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UGRUPOWANIE to:

stronnictwo, partia, dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: UGRUPOWANIE

UGRUPOWANIE to:

zgrupowanie oddziałów pod wspólnym dowództwem, zawiązane doraźnie w trakcie walk w wyniku określonej sytuacji taktycznej lub operacyjnej (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STRONNICTWO, PARTIA, DOBROWOLNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA O OKREŚLONYM PROGRAMIE POLITYCZNYM, MAJĄCA NA CELU JEGO REALIZACJĘ POPRZEZ ZDOBYCIE I SPRAWOWANIE WŁADZY LUB WYWIERANIE NA NIĄ WPŁYWU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.372

ZAKONY, RPG, CEFADROKSYL, SOLE, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, HAK, OKSYDAZA, BUDDYZM TYBETAŃSKI, WARZYWNIAK, NADAWCA SPOŁECZNY, ŚWIADEK KORONNY, MLEKO, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, DRUŻYNA, GROŹBA BEZPRAWNA, OBROŃCZYNI, GÓRKA, ARTYSTA, TOALETA, MADAPOLAM, MADONNA, KIRPAN, WIETRZENIE SOLNE, MARINA, BAKTERIOLIZYNA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, DOBRE RZĄDZENIE, ABSORPCJA, ZAPOZNANIE, METYLOTROFIA, KAPISZONÓWKA, PIEŚŃ, WOLANT, KACAPSKI, WÓR, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, WIDMO CZĄSTECZKOWE, KOBIETON, JELITO PROSTE, KOD KRESKOWY, DIADEMODON, ROŚLINA TRANSGENICZNA, MARIONETKA, WCZASY PRACOWNICZE, ZAMEK NA LODZIE, STAN, ORBITA, GAŁĘZIAK, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, LIBERALIZM GOSPODARCZY, BŁONA ZEWNĘTRZNA, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, DEKONCENTRACJA, JAWNOGRZESZNICA, KOMPOZYCYJNOŚĆ, PASTORAŁ, CUG, WSTĘŻNIAKI, ZBIORKOM, KORD, LIMNOCHARYSOWATE, FAZA, RAJD GWIAŹDZISTY, PIENIĄDZ LOKALNY, JARMULKA, MYSZ, RUDI, ALMAWIWA, NERCZYŁUSK, SKOK, DOBRO, KROK, PRAWICA, OPTYKA KWANTOWA, ZNACZNIK, JARZYNA, DYMKA, SZPARNICOWCE, MOLETOWANIE, ANIMACJA, NEWIRAPINA, IRYGATOR, PRZEWÓD, PODSKOK, ZWYROL, NASTURCJA, EPISTOŁA, PIDGIN, GATUNEK ALOPATRYCZNY, KINOTEATR, REGENERACJA, TENDER, HARISSA, ŚREDNIA KWADRATOWA, BIEG PRZEŁAJOWY, KOSMOGONIA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, STRONNICTWO, ŁABĘDZI ŚPIEW, WYRĄB, INTRATA, ROSYJSKI, AWERSJA DO RYZYKA, SĄD, REFREN, GARDENIA, DERESZOWATY, NIECZUCIE, DEWOLUCJA, WYPRAWA, MATURA POMOSTOWA, PODATEK TONAŻOWY, DUJKERY, OSTROMLECZ, SUPERVISOR, GAL, SEGMENT, GENIUSZ, KURTYNA, MARKIZA, ROMANS, FOTOTROPIZM DODATNI, SIEDEMNASTKA, BLEJTRAM, BAND, LEKTOR, PIES UŻYTKOWY, PRZEPRÓCHA, OPŁATA ADIACENCKA, MONITORING WIZYJNY, ODPOWIEDŹ, SĄD POLOWY, KASZTELANIA, NASIENNIK, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, WARIACJA, WYZWOLICIEL, RANA CIĘTA, DETEKTOR AKTYWACYJNY, MUTACJA PUNKTOWA, BORZEŚLAD ZWISŁY, OPIS, MIĘKISZ SPICHRZOWY, WITRYNA, ROZSTRZYGNIĘCIE, WPŁYWOWOŚĆ, SÓL, ZWIAD, JUNKIERSTWO, ZJAWISKO, NEOKATECHUMENAT, CZOŁO, PAWĘŻ, PRAWO KONSTYTUCYJNE, DUPLIKA, SŁOMA TARGANA, PAMIĄTKA, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, AURA WITALNA, KREMÓWKA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, TENISISTA STOŁOWY, PARK MASZYNOWY, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, UPOWAŻNIENIE, LĘK, KLINIKA ODWYKOWA, FUNT-SIŁA, DRAMATYKA, PLATFORMÓWKA, ZEGAR PIASKOWY, EUDIMORFODON, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, ŚRODEK KARNY, KARABELA, DRĘTWA, BRUDAS, DOPPELGANGER, KOSZMAR, WICEKAPELMISTRZ, HUMORESKA, KAŁAMARZ, HISZPAŃSKIE BUTY, BELKA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, PEŁNE MLEKO, KOMPETENCJA MIĘKKA, OBRAZEK, MIJANKA, SENSUALIZM, PIŁA, PRZEPRÓCH, ŻUBR KARPACKI, KONFRONTACJA, PCHŁA MORSKA, GLORIETA, DOM WCZASOWY, EMBARGO, WYPAŁ, KONSUMENT, DEDUKCJA, SPAMIK, MAŁA OJCZYZNA, GEMISTA, PANEL ADMINISTRACYJNY, KOSZT ZAPEWNIENIA JAKOŚCI, ODKOS, SKIP, ŻÓŁW CĘTKOWANY, JEZIORO WYTOPISKOWE, PRZEPAD, IGOR, SIATECZKA, SWOISTOŚĆ, HIN, BRĄZOWNIK, SKÓRNIK, TAMA MŁYŃSKA, DRABIK DRZEWKOWATY, OCZYSZCZALNIK, PALNIK, POJAZD KONNY, LINIA MONTAŻOWA, OGÓREK, PIECZEŃ, POLIURETAN, UCHODŹSTWO, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, DWORZANIN, REEDUKACJA, DIAFANOSKOPIA, BOCZNICA KOLEJOWA, RELIKWIA, NADZÓR BANKOWY, KAPONIERA, PARANOJA PRAWDZIWA, KARTA, MIĘCZAK, SEMAFOR, PEŁNOŚĆ, KANOE, WOLUMEN OBROTÓW, PRZESTRZELIWANIE, LEK, DUCHOWY OJCIEC, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, ROZPAD, EGZOCENTRYZM, DUM-DUM, TURBINA GAZOWA, RAK PRĘGOWATY, CZOP, HIERARCHIA, OBENAUTA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, LAMPA KWARCOWA, DOMINANTA, NORMALIZACJA, FLESZ, CZWORONÓG, SAMOORGANIZACJA, OPŁATA CZYNSZOWA, DOLMAN, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, WAGA, RAMA, AKCJA, NIEPEWNOŚĆ, ROBOT PRZEMYSŁOWY, DZWONY RUROWE, ŻABOT, PRZEPROST, IMPLIKACJA LOGICZNA, STROIK, TASIEMCE, WIELOZADANIOWOŚĆ, NAWYK RUCHOWY, DRESZCZ, SZPANERSTWO, KOLCZAK, SIEKANIEC, GORSET, ALPAKA, PROFANATORKA, MIKROFAZA, BETON KOMÓRKOWY, ROZŁÓG, JAMOCHŁON, GAJNIK LŚNIĄCY, BROŃ NUKLEARNA, DOBRO INWESTYCYJNE, NAPŁYW, LATOROŚL, KOLORYSTYKA, RUCH OPORU, BAR, DWUCYFRÓWKA, DRAPIEŻCA, ?ANALIZATOR SKŁADNIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.372 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STRONNICTWO, PARTIA, DOBROWOLNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA O OKREŚLONYM PROGRAMIE POLITYCZNYM, MAJĄCA NA CELU JEGO REALIZACJĘ POPRZEZ ZDOBYCIE I SPRAWOWANIE WŁADZY LUB WYWIERANIE NA NIĄ WPŁYWU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STRONNICTWO, PARTIA, DOBROWOLNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA O OKREŚLONYM PROGRAMIE POLITYCZNYM, MAJĄCA NA CELU JEGO REALIZACJĘ POPRZEZ ZDOBYCIE I SPRAWOWANIE WŁADZY LUB WYWIERANIE NA NIĄ WPŁYWU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UGRUPOWANIE stronnictwo, partia, dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UGRUPOWANIE
stronnictwo, partia, dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu (na 11 lit.).

Oprócz STRONNICTWO, PARTIA, DOBROWOLNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA O OKREŚLONYM PROGRAMIE POLITYCZNYM, MAJĄCA NA CELU JEGO REALIZACJĘ POPRZEZ ZDOBYCIE I SPRAWOWANIE WŁADZY LUB WYWIERANIE NA NIĄ WPŁYWU sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - STRONNICTWO, PARTIA, DOBROWOLNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA O OKREŚLONYM PROGRAMIE POLITYCZNYM, MAJĄCA NA CELU JEGO REALIZACJĘ POPRZEZ ZDOBYCIE I SPRAWOWANIE WŁADZY LUB WYWIERANIE NA NIĄ WPŁYWU. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast