STRONNICTWO, PARTIA, DOBROWOLNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA O OKREŚLONYM PROGRAMIE POLITYCZNYM, MAJĄCA NA CELU JEGO REALIZACJĘ POPRZEZ ZDOBYCIE I SPRAWOWANIE WŁADZY LUB WYWIERANIE NA NIĄ WPŁYWU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UGRUPOWANIE to:

stronnictwo, partia, dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: UGRUPOWANIE

UGRUPOWANIE to:

zgrupowanie oddziałów pod wspólnym dowództwem, zawiązane doraźnie w trakcie walk w wyniku określonej sytuacji taktycznej lub operacyjnej (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STRONNICTWO, PARTIA, DOBROWOLNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA O OKREŚLONYM PROGRAMIE POLITYCZNYM, MAJĄCA NA CELU JEGO REALIZACJĘ POPRZEZ ZDOBYCIE I SPRAWOWANIE WŁADZY LUB WYWIERANIE NA NIĄ WPŁYWU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.372

KOŃ DUNAJSKI, KOLANO SZPOTAWE, OSTOJA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, ANEMIA APLASTYCZNA, POKÓJ DZIECINNY, HYDRIA, SPLOT KRZYŻOWY, GRAFIKA WEKTOROWA, WYLOT, POLITYKA PIENIĘŻNA, FILIŻANKA, FILEMONKA, TRYMER, WĄŻ, PREPARAT KONTAKTOWY, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, ODMA OPŁUCNOWA, NEONAZISTKA, KLAUZULA, KRĘG LĘDŹWIOWY, BUŁGARSKI, KUTER UZBROJONY, WYRÓB TYTONIOWY, KOLORYSTYKA, PARA UPORZĄDKOWANA, DRUK WYPUKŁY, KONTAKCIK, PRZEŁOM, PUSZYSTOŚĆ, SŁODZIAK, UTRAKWIZM, NADRUK, PANTOFELNIK, FARBA KLEJOWA, STRZELNICA SPORTOWA, FORMACJA SKALNA, STACJA, UŻYTEK, LUMINATOR, GAMA, GŁAGOLICA, LISTEK, PRZESTRZEŃ HILBERTA, NATRYSK, PÓLKO, KOGNITYWIZM, WŁADZUCHNA, IBERYSTA, PUDLINGOWANIE, SZKLARKA, TRAMWAJ, GAZ, SYN, FORYŚ, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, KOMUNA MIEJSKA, ŚMIETANKA, GARY, SERPENTYNA, KASZUBSKI, ALLEGRO, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, INFUZJA, TAUTOLOGICZNOŚĆ, TABOR, KORZONEK, KASA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, SZUWAKS, ZWYROL, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, PODAŻ NIEELASTYCZNA, AWANS, NIRWANA REZONANSOWA, PEŁNOŚĆ, ŚLĄSKOŚĆ, SUROWOŚĆ, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, MARENGO, PRÓG WYBORCZY, KORPUS, DOMINANTA, LUDOBÓJSTWO, BIOKOMPONENT, KROPELKA, DWUCYFRÓWKA, BOCZNIAK, FANTOM, OSOBA, ABLUCJA, TRYMER, CEL, RĄB, PIEC INDUKCYJNY, ZBIORNIK NASIENNY, IDENTYFIKACJA, CENOTWÓRCA, FLOTA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, ANOMALIA MAGNETYCZNA, STRAJK, RUCH, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, AEROFINISZER, AZJATA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, ZASŁONA DYMNA, HAFT, WERSJA LEKTORSKA, NADŻERKA, RASA, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, TARTINKA, UKRYCIE, PÓŁKLUZA, POWSTANIEC ŚLĄSKI, DYSZKANCIK, DWUDZIESTKA, KONIEC, GAJ, DZIAŁ WODNY, CEDUŁA, FILODENDRON, PRYMULA, REJKA, REPOZYCJA, UDRĘCZENIE, FUNT-SIŁA, KORBKA, KOMŻA, BANIECZKA, FLANELA, PULA GENOWA, BATERIA, ŁACINNICZKA, COLA, ODPRAWA CZASOWA, PAS, GRA HAZARDOWA, ZABIEG AGROTECHNICZNY, MARYNARCZYNA, HALOGENOALKAN, MŁOT, ODBIÓR, CHIŃSKI, BYCZEK, FIZJOLOGIA, TŁUMACZ, EBOLA, WIOŚLARKI, BEZPIECZEŃSTWO, MARIO, GWIZDEK, KRYSTALOMANCJA, SKANDYNAWSKOŚĆ, WIDŁONÓG, POLE ZNACZENIOWE, ANTYBIOTYK TETRACYKLINOWY, ASYSTENCJA WOJSKOWA, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, ROZSADNIK, OWOC RZEKOMY, REPUTACJA, PRZYTULIA, CIĘŻAR WŁAŚCIWY, BAJADERKA, CZEKAN, FRANCISZKANIZM, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, PARK PRZEMYSŁOWY, PUKNIĘCIE, STRÓJ, OPŁATA MIEJSCOWA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, DOMY, KASETOWIEC, ODPADY STAŁE, KLAUZURA, PORNOGRAFIA, WYTWÓRCA, PARSZYWOŚĆ, WYŚCIGÓWKA, CIASTKO, KONTRAST, TESTAMENT, SMOK, ARKUSZ DRUKARSKI, OGÓR, USŁUGA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, PAPIER WELINOWY, METRYKA, NASADA, KROSOWNICA WIZYJNA, GOSPODARSTWO DOMOWE, CENOBIORCA, SEŁEDEC, MANIERY, SERCÓWKA, MISIEK, EGOIZM ETYCZNY, EMIRAT, FROTKA, WARSTWA ŚCIERALNA, FILTR, MŁOTECZEK, DŹWIGACZ DACHOWY, CIAŁO, OC, STEREOTAKSJA, KESON, JARMULKA, TYTULATURA, WULKAN CZYNNY, POWIERNICTWO, SZWADRON ŚMIERCI, WYBIEG, WIZYTA STUDYJNA, DZBANEK NA KWIATY, DELEGACYJKA, WIEŚ PLACOWA, ŁADOWNICA, TEST, ANIOŁ STRÓŻ, PULPIT, MECHANIZM ODPALAJĄCY, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, GUMA ARABSKA, RAWKA BŁAZEN, KAMICA, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, KARP BEZŁUSKI, REZEDA, PANTOGRAF, DRZEWOSTAN NASIENNY, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, GACEK SZARY, SOFT PORNO, MENAŻKA, LEK CYTOSTATYCZNY, ÓSEMKA, MACERACJA, PORADLNE, CELESTA, GĄBKA, WSPÓŁDZIAŁANIE POZORNE, UDERZENIE, ZAJĄKNIĘCIE, LAMINAT, WINO, LEGALIZACJA PONOWNA, WAŁ, SMORODINÓWKA, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, PÓŁWEŁNA, SUBSTANCJA CHEMICZNA, SUBSKRYPCJA, CHARAKTER, ZRANIENIE, ANUROGNAT, HETEROZJA, TERROR, WAFELEK, LUD, FIALA, CECHOWNIA, MYSZOSKOK WIELKI, ARCHIWIZACJA DANYCH, ANTYBIOZA, FARBKA, RABA, MALOWANY KRÓL, FLANSZA, NOTEĆ, LAMPA METALOHALOGENKOWA, SUCHOWIEJ, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, BIOFILIA, BALZAK, JĘZYK, SPRZĄGLE, REMONT ŚREDNI, BOREWICZE, DATOWNIK, FILM KATASTROFICZNY, IMPLIKACJA MATERIALNA, KURZA STOPKA, METROPOLIZACJA, REFLEKS, MIĘDLARKA, SET, POSADZKA, CENA MAKSYMALNA, LIMFOBLAST, KOLORYSTYKA, SPIS POWSZECHNY, KONSOLA, ?TRUP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.372 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STRONNICTWO, PARTIA, DOBROWOLNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA O OKREŚLONYM PROGRAMIE POLITYCZNYM, MAJĄCA NA CELU JEGO REALIZACJĘ POPRZEZ ZDOBYCIE I SPRAWOWANIE WŁADZY LUB WYWIERANIE NA NIĄ WPŁYWU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STRONNICTWO, PARTIA, DOBROWOLNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA O OKREŚLONYM PROGRAMIE POLITYCZNYM, MAJĄCA NA CELU JEGO REALIZACJĘ POPRZEZ ZDOBYCIE I SPRAWOWANIE WŁADZY LUB WYWIERANIE NA NIĄ WPŁYWU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UGRUPOWANIE stronnictwo, partia, dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UGRUPOWANIE
stronnictwo, partia, dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu (na 11 lit.).

Oprócz STRONNICTWO, PARTIA, DOBROWOLNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA O OKREŚLONYM PROGRAMIE POLITYCZNYM, MAJĄCA NA CELU JEGO REALIZACJĘ POPRZEZ ZDOBYCIE I SPRAWOWANIE WŁADZY LUB WYWIERANIE NA NIĄ WPŁYWU sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - STRONNICTWO, PARTIA, DOBROWOLNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA O OKREŚLONYM PROGRAMIE POLITYCZNYM, MAJĄCA NA CELU JEGO REALIZACJĘ POPRZEZ ZDOBYCIE I SPRAWOWANIE WŁADZY LUB WYWIERANIE NA NIĄ WPŁYWU. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

x