DALSZY PLAN W PRZESTRZENI LUB CZĘŚĆ OBRAZU ZA PLANEM PIERWSZYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TŁO to:

dalszy plan w przestrzeni lub część obrazu za planem pierwszym (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TŁO

TŁO to:

środowisko, warunki, okoliczności, w których coś się odbywa (na 3 lit.)TŁO to:

jednolita barwa płaszczyzny (na 3 lit.)TŁO to:

podłoże, źródło czegoś (na 3 lit.)TŁO to:

coś mało ważnego lub ktoś mało ważny (na 3 lit.)TŁO to:

odpowiednio dobrana ścieżka dźwiękowa do jakiegoś filmu, spektaklu teatralnego itp (na 3 lit.)TŁO to:

pojęcie z psychologii postaci, przeniesione na grunt językoznawstwa kognitywnego: element drugoplanowy w stosunku do tzw. figury, mało wyrazisty, taki, na którym nie skupia się uwaga podmiotu (na 3 lit.)TŁO to:

w głębi obrazu (na 3 lit.)TŁO to:

podłoże obrazu (na 3 lit.)TŁO to:

na nim namalowany wzór (na 3 lit.)TŁO to:

dalszy plan obrazu (na 3 lit.)TŁO to:

podłoże deseniu (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DALSZY PLAN W PRZESTRZENI LUB CZĘŚĆ OBRAZU ZA PLANEM PIERWSZYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.524

PILOKARPUS, SERAJ, POWAGA, NOC ASTRONOMICZNA, POSUW, SYLWETKA, ISKIERNIK, URAZ, KRYZA, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, AFERA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, ŚLONSK, GAJA, MONETYZACJA, BERNIKLA BIAŁOLICA, WIZJER, AZOTAN(V), DWÓJKA, KOŁO SEGNERA, MEMORANDUM, AUSZPIK, JAN, DZIECIAK, TAJEMNICA, DZIUPLA, BRYZOL, KIEŁBAŚNICA, STARTUP, WIEK DOROSŁY, PÓŁWYSEP, SĄD PODKOMORSKI, CAMPUS, RAMIĘ, FETYSZYZM, PASTWA, ŁOBUZIAK, KORDON, MURZYSKO, MOLEKUŁA, STACJA, KROTON, ADRESAT, M, ŁUSKOWIEC, ARENA, PLANOWOŚĆ, ROWER POZIOMY, JACHT ŻAGLOWY, TYMIANEK, WNĘTROSTWO, AMPUŁA, UDAWACZ, DIAKONIA, PŁYTA DETONACYJNA, POJEDYNKA, ZAWISAK, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, RASTER, NIEDOJRZAŁOŚĆ, FORMALIZACJA, BRUKSELA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, KOMA, ŻYTO, ZWROTKA, RÓG, PRZODOMÓZGOWIE, MOŁDAWSKI, BIEGUN MAGNETYCZNY, KRÓCIEC, SZÓSTKA, DOMENA PUBLICZNA, OTTO, NADZIAŁ, KADŹ, ZAKOPCENIE, KWAS, SZASZŁYK, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, ZATOKA, PRZEWRÓT, TYK, WAMS, SERIAL TELEWIZYJNY, LEGALIZACJA PIERWOTNA, SUW, EGZORCYZM, RABAT, ŁUPEK DACHOWY, FAZA, SYGNAŁ CIĄGŁY, PRĘGA, SYMBOL, BAMBUS, WIZYTA DOMOWA, SZCZAPA, MIKSER, DOM POSELSKI, MOLOSY, DŁUGOŚĆ, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, BASEN, TUNIKA, NÓŻ, OSADNIK, JĘZYK PIKTYJSKI, MŁOT, KABINA, KĄT, POPRZEDNIK, RUNO, PODDASZE, CIĘŻKIE DZIAŁA, PATENA, MIASTO, GRANULACJA, STARZENIE MORALNE, KONTYNGENT TARYFOWY, WOLTAŻ, PATROLOWIEC, KABRIOLECIK, IDENTYFIKACJA, BASEN, STILON, LAS, IMPAST, LAND, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, BÓR, CYGANECZKA, RZĘSISTEK, DRAPACZ, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, RODZAJ, KOTONINA, PORÓD RODZINNY, KORD, TEATR, TORNADO, NAPIERŚNIK, AFISZOWANIE SIĘ, BELKA, ZRAZIK, PRZESUWNIK, PRZEMYTNICTWO, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, ZASŁONA, KONOTACJA, WIZJA LOKALNA, LINIA WIDMOWA, TAMPON, ODNALAZCA, DOSTOJEŃSTWO, FIGURA GEOMETRYCZNA, POCHLEBSTWO, PUŁAP, KRAKERULA, KAPITALISTKA, POWAŁA, PROWINCJA, OSTOJA, KREACJA, RITORNEL, PRZEZIERNIK, NOCEK DUŻY, BOKS GARAŻOWY, MANIPULATOR KULKOWY, OKRES, MAKINTOSZ, PROMIEŃ, ODWYKÓWKA, TERMINATOR, NIECZUCIE, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, KASZA, BAZYLEUS, KURDYBAN, CZAPLA MODRA, MAŁPA, NAZWA KODOWA, MURENA WSTĄŻKOWA, BOCZNICA, KLASTER, KICZ, TYCZKA, DUPKA, NORWESKI, KARABINEK PNEUMATYCZNY, ZBIÓRKA, RÓJKA, SPÓJNIK, FRYZ, SIŁY, INDEKS RZECZOWY, MASZYNA ENERGETYCZNA, SERCE DZWONU, PRZYŚPIEW, RACJONALNA IGNORANCJA, KWAS LINOLENOWY, BILBORD, POSTOŁY, JAJECZNICA, NAGANNOŚĆ, DEFERENT, OBLICÓWKA, NOTKA, BUŁGARSKI, TARCZA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, KOMORA GORĄCA, BLINDAŻ, MARCHWIANE RĘCE, WAGON POCZTOWY, KOMISJA SKRUTACYJNA, RÓG, DOBIEG, RASA, KORZENIONÓŻKI, KILKAKROTNOŚĆ, NIECHLUJ, PIEKARNIK, ANTENA MIKROPASKOWA, CENA DETALICZNA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, KATEDRA, ZESPÓŁ, NAPAŚĆ, INSTRUMENT SMYCZKOWY, ADIDAS, FEERIA, UKOŚNIKOWATE, GRAFIKA, JĘZYK, MUZA, TOREBKA, TERMOSTAT, NIEWYDOLNOŚĆ, TEKST JAWNY, STYMULATOR, DRABINA, DRUGI PLAN, ORION, MEDALIK, CHUTOR, CYMELIUM, GRZYB SIARKOWY, WIR, FATALIZM, KOSÓWKA, JARZENIÓWKA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, CEREMONIAŁ, NIEMIECKI, PRZECZULICA SKÓRNA, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, AKCEPTOR, WŁAŚCIWOŚĆ, PIEC INDUKCYJNY, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, DEPESZA, PREDELLA, RUSKI, ZROŚLAK, WOKABULARZ, KURANT, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, ŁATA, KRZYŻÓWKA, PUSZCZA, OKO, CZYREŃ, TWIERDZENIE LAXA-MILGRAMA, WIELOKULTUROWOŚĆ, ZJAWISKO SEEBECKA, FANTOM, PRZEPRÓCH, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, AKCJA, WELON, MANIERYZM, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, RAMA, BAJOS, RAPTULARZ, BALSAM, SIEDZISKO, PRZEŁOM, PIĘCIOZŁOTÓWKA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, DROMOS, GRZYWA FALI, WYCZARTEROWANIE, JELCZ, KABINA, TONGA, RÓWNIK, ?KAPSUŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.524 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DALSZY PLAN W PRZESTRZENI LUB CZĘŚĆ OBRAZU ZA PLANEM PIERWSZYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DALSZY PLAN W PRZESTRZENI LUB CZĘŚĆ OBRAZU ZA PLANEM PIERWSZYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TŁO dalszy plan w przestrzeni lub część obrazu za planem pierwszym (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TŁO
dalszy plan w przestrzeni lub część obrazu za planem pierwszym (na 3 lit.).

Oprócz DALSZY PLAN W PRZESTRZENI LUB CZĘŚĆ OBRAZU ZA PLANEM PIERWSZYM sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - DALSZY PLAN W PRZESTRZENI LUB CZĘŚĆ OBRAZU ZA PLANEM PIERWSZYM. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x