ZBIÓR POJAZDÓW, UŻYWANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI JEDNEJ ORGANIZACJI, DO TRANSPORTU LUDZI LUB RZECZY; NP.: TABOR PKP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TABOR to:

zbiór pojazdów, używanych w ramach działalności jednej organizacji, do transportu ludzi lub rzeczy; np.: tabor PKP (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TABOR

TABOR to:

duża grupa ludzi (np. Cyganów), którzy podróżują wozami, także: same wozy oraz obozowisko tej grupy ludzi (na 5 lit.)TABOR to:

rodzaj ufortyfikowanego obozu, utworzonego z pojazdów taboru wojskowego (na 5 lit.)TABOR to:

Zespół pojazdów wiozących dostawę zaopatrzenia dla wojska lub oddziały wojskowe (na 5 lit.)TABOR to:

miasto w Czechach (kraj południowoczeski); węzeł kolejowy, ośrodek turystyczny (na 5 lit.)TABOR to:

obóz warowny utworzony z wozów połączonych i ustawionych w rzędy, stosowany od starożytności do XVII w (na 5 lit.)TABOR to:

duża grupa wozów cygańskich (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR POJAZDÓW, UŻYWANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI JEDNEJ ORGANIZACJI, DO TRANSPORTU LUDZI LUB RZECZY; NP.: TABOR PKP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.144

STRATEGIA, KORYFEUSZ, GASTROFAZA, PODSUFITKA, NADZIENIE, NOUMEN, KREDYT KONSOLIDACYJNY, BADANIE JAKOŚCIOWE, ELITARYSTA, LAMPA ELEKTRONOWA, KOLEBKA, STAN DEPRESYJNY, PALCÓWKA, KOREKTOR, SPRAWNOŚĆ, SKANER BĘBNOWY, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, SAMOAKTUALIZACJA, GOSPODARKA NARODOWA, CIEPLICA, SPRAWNOŚĆ, DWUDZIESTKA, HEAD-HUNTER, RADA, LAS OCHRONNY, MOST PONTONOWY, SUMA KONTROLNA, SZESNASTY, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, ŁADUNEK, STWORZENIE NIEBOŻE, DEPESZA, PASIERB, SPRAWUNEK, ORANŻADA, MRÓWKA FARAONA, TROPIK, ILOCZYN KARTEZJAŃSKI, EPOS HOMERYCKI, KOMAT, PROTEZA DENTYSTYCZNA, SPRAWA, APARAT SZPARKOWY, DUJKERY, KONTROLA, NIGER, GRONO, OZONEK, ANALIZA WARIANCYJNA, KORD, KARTOFELEK, HORDA, PREDESTYNACJA, ZWIĄZEK, KINO PRAWDY, WYŻYNA, REKOLEKCJE, TARLATAN, CHOROBOWOŚĆ, PIEPRZ, BOCHENEK, SPRAWA, SINGLE MALT, CZWÓRKA, KRĄG KAMIENNY, STAW, KARIN, TYTULIK, ATRYBUCJA, RASA, WPRAWKA, PROSUMENT, OŚCIEŻE, KNECHT, BOCZNOTRZONOWIEC, CLERK, WYŁAM, KOALICJANT, BACIK, KWARTET, AEDICULA, FATALIZM, TWIERDZENIE PETTISA, STACJA, KNEL, RESOR, KLASA, BOCZEK, TŁUSZCZ, PAKLON, BARANEK, BEZGŁOŚNOŚĆ, BŁONA ZEWNĘTRZNA, EGGE, KAMIENNIK, ANODA, PAMIĘĆ, KOSTKA, BOLERO, SKÓRA, MIEJSCE, ZAKOPCENIE, SZTUKATERIA, ISTOTA ŻYWA, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, NET, SPADKOBIERCA, BALOT, KIERUNKOWSKAZ, ABONAMENT, TABU, UBRANIE OCHRONNE, CIENNIK, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, SPRYCIULA, STANCJA, ŚRUBOWIEC, KUC SZETLANDZKI, PÓLKO, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, ETOS, ZBOCZENICA, NASADKA, NAROŻNIK, REPREZENTACJA, PAPILOT, TREPY, UPÓR, ETEZJA, REWERS, MASZT ANTENOWY, ZBIÓR MANDELBROTA, HELISA, REZYGNACJA, WROTKARSTWO HOKEJOWE, KOD JĘZYKOWY, OMEN, INTELEKTUALISTA, BOM, KRUSZYNA, PRZEKRÓJ, PEŁNE MLEKO, OREGANO, DROBNICOWIEC, PLEBEJUSZ, OSPOWATOŚĆ, ERUPCJA, AMERYKANIZM, SEŁEDEC, KRAWĘDŹ, ETYKIETKA, BIAŁA NIEDZIELA, MEDYCYNA LOTNICZA, OCEMBROWANIE, MIĘTÓWKA, WYNIK, ALTOSTRATUS, BLOCZEK, ZASÓB, SZCZUDŁO, DZIECINNOŚĆ, DROGA BEZPRZETARGOWA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, CHÓR, SEGMENT, MANIFESTACJA, UCZUCIE, NUMER BURTOWY, MARŻA HANDLOWA, LIPOLIZA, FILM SF, ZIELE, WYLEW, WYŁAPYWACZ, CIS POSPOLITY, PALIWO SILNIKOWE, DOJRZAŁOŚĆ, BISEKS, WISZOR, POBIAŁKA, KOLEC, TOR, SIERPIK, DEKALOG, ŻEBERKA, SOLO, GLIKOLIPID, ZNAK PRZESTANKOWY, SKŁADNIK ODŻYWCZY, PRACE, WIEŃCE, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, ANTONOMAZJA, PRZEMYSŁÓWKA, KRATY, BONOŃCZYK, GOLF, PODUSZKA BALANSOWA, PERILLA ZWYCZAJNA, TRESA, SMUTNI PANOWIE, OKO, KONSOLA STEROWNICZA, SKRZYDŁA, NOMOKANON, MODULACJA SKROŚNA, ANGOL, LIEBERMANN, STAROINDYJSKI, WIR PYŁOWY, ŁOTEWSKI, TRUP, NIEMIECKOŚĆ, PRZYBLIŻENIE, MIESZACZ, FORMULARZ, WŁADZA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, PORTFEL, DOLINA MARGINALNA, INSTRUMENT, JUNIORKA STARSZA, ZDANIE OGÓLNE, TRAGICZNOŚĆ, WAGA, TRIDUUM, BAND, AUTOMOBILISTA, OSĘK, WYKUP, KRUPNIK, ŚLEDŹ, RÓWNONOGI, SPRZĘT, KOMPENSATOR CIEPLNY, OPŁATA KONCESYJNA, KASETA, GIGANT, JEZIORO RELIKTOWE, SOCJALDEMOKRATA, NOKAUT TECHNICZNY, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, LASONOGI, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, KRWAWNIK, OGRANICZENIE WIEKOWE, DYSOCJACJA TERMICZNA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, AUTOBUS SZYNOWY, HAFCIARSTWO, KLONOWANIE, FORMACJA SKALNA, OKŁADKA, KIKS, FISTUŁA, DUROPLAST, KORZYŚĆ, FUGA, DZIELNOŚĆ, KUMOTER, ALLELOPATIA, POSTĘPOWANIE NAKAZOWE, PIRAMIDKA, KAPSUŁA POWROTNA, KONKATEDRA, POLINEZYJSKI, PIŁKA MECZOWA, MŁYNEK, GENERACJA, ROŚLINA ZIELNA, SŁUGA BOŻA, PIÓRO, GERMANIZACJA, MOBING, KARTANA, KULTURA, DOMENA PUBLICZNA, WOSK, POMPA OBIEGOWA, PODWÓJNOŚĆ, BELKOWANIE, KOLORYT, LIBELA, KAPER, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, ADAMASZEK, BEZGRZESZNOŚĆ, IDEALIZM SUBIEKTYWNY, LINIA WIDMOWA, SPIKER, TAMPON, KREACJONIZM, CIĄG, TOTEM, AKORD, WĘZEŁ, MAKINTOSZ, USZAK, GÓRKA, ?AALEN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.144 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBIÓR POJAZDÓW, UŻYWANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI JEDNEJ ORGANIZACJI, DO TRANSPORTU LUDZI LUB RZECZY; NP.: TABOR PKP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR POJAZDÓW, UŻYWANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI JEDNEJ ORGANIZACJI, DO TRANSPORTU LUDZI LUB RZECZY; NP.: TABOR PKP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TABOR zbiór pojazdów, używanych w ramach działalności jednej organizacji, do transportu ludzi lub rzeczy; np.: tabor PKP (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TABOR
zbiór pojazdów, używanych w ramach działalności jednej organizacji, do transportu ludzi lub rzeczy; np.: tabor PKP (na 5 lit.).

Oprócz ZBIÓR POJAZDÓW, UŻYWANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI JEDNEJ ORGANIZACJI, DO TRANSPORTU LUDZI LUB RZECZY; NP.: TABOR PKP sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ZBIÓR POJAZDÓW, UŻYWANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI JEDNEJ ORGANIZACJI, DO TRANSPORTU LUDZI LUB RZECZY; NP.: TABOR PKP. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast