Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZBIÓR POJAZDÓW, UŻYWANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI JEDNEJ ORGANIZACJI, DO TRANSPORTU LUDZI LUB RZECZY; NP.: TABOR PKP

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TABOR to:

zbiór pojazdów, używanych w ramach działalności jednej organizacji, do transportu ludzi lub rzeczy; np.: tabor PKP (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TABOR

TABOR to:

duża grupa ludzi (np. Cyganów), którzy podróżują wozami, także: same wozy oraz obozowisko tej grupy ludzi (na 5 lit.)TABOR to:

rodzaj ufortyfikowanego obozu, utworzonego z pojazdów taboru wojskowego (na 5 lit.)TABOR to:

Zespół pojazdów wiozących dostawę zaopatrzenia dla wojska lub oddziały wojskowe (na 5 lit.)TABOR to:

miasto w Czechach (kraj południowoczeski); węzeł kolejowy, ośrodek turystyczny (na 5 lit.)TABOR to:

obóz warowny utworzony z wozów połączonych i ustawionych w rzędy, stosowany od starożytności do XVII w (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR POJAZDÓW, UŻYWANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI JEDNEJ ORGANIZACJI, DO TRANSPORTU LUDZI LUB RZECZY; NP.: TABOR PKP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.484

CERKIEW, SZOPKARZ, REGION WĘZŁOWY, EFEKT SNOBA, MYKOHETEROTROF, WEŁNIAK, BOMBARDON, MELASA, PŁOMYK, CIAŁO, MOHRG, EKSTRUZJA, KAMERDYNER, CZAS PRZESZŁY, REKLAMA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, HYDROBUS, PEPICZKA, DWÓJECZKA, PRZENOSICIEL, HYDROLAT, KAROTENOID, SUBSTANTYWNOŚĆ, KWADRAT, PANORAMA, RZEŹ, DŹWIGARKA, PŁYTA LITOSFERY, PATRON, DYSCYPLINA NAUKOWA, POZIOM, BOCIANIEC, PAS POOPERACYJNY, METRYKA, KUMOTERSTWO, WESTFALKA, OSMYK, SZAMPAN, KLIKER, MASZOPERIA, PEDAGOG, MATAMATA, SYSTEM, ACID WESTERN, SPÓŁKA, LIMNIGRAF, MAŁY PALEC, NIESPAW, MISIEK, DESKA, KRYPTONIM, NACISK, GARNEK, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PLACOWY, FORLANA, KOŁOWROTEK, PAS, PODKŁAD, WÓŁ, PIES DO TOWARZYSTWA, SŁUPEK, EWANGELIA, KANCIASTOŚĆ, PODODDZIAŁ, DOBÓR GENETYCZNY, KALWARIA, ANGINA MONOCYTOWA, PRZEWAGA, KOLEBKA, KARB, LAGUNA, MYRMEKOFIL, SAKLA, REKOLEKCJE, KONDOMINIUM, DETAL ARCHITEKTONICZNY, LABOLATORIUM, BAŻANT, IDENTYFIKACJA, MALARZ, LICHWIARSTWO, PUL, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, WÓZ, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, UZIOM, SKANIA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, POŁOŻENIE, GLIPTYKA, DRAMATYKA, ZIELENICE, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, BROŃ NUKLEARNA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, PRAGMATYKA, RUSKOŚĆ, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, BRODAWKA STÓP, FOTOSENSYBILIZATOR, WZÓR, MANTYLA, AMONIACZEK, RESET, MOLINO, IZBA, NOOBEK, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, MEDIALNOŚĆ, EGZERCYCJA, ZANIECZYSZCZENIE, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, GRA W BUTELKĘ, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, SŁUP, NERW, BINDA, SKALNICZEK SIWY, DZIRYT, RZEMIOSŁO, MÓR, BLUSZCZ, MUZYKA, BŁONA LOTNA, OŚLE UCHO, RÓJ, GRÓDŹ, BANER, POJEDYNEK, BEZPIECZNE ZAPASY, LODOWNIA, TRIDUUM, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, ARTROZA, KOMIN PŁACOWY, BIAŁA ŚMIERĆ, ŁĄCZNOŚĆ, GOL SAMOBÓJCZY, OBSŁUGA, SIEĆ NIWELACYJNA, ODDZIAŁ, GLIKOZYD FENOLOWY, KRA, PODATEK TONAŻOWY, ODDZIAŁ, FLUBV, NAMIESTNIK, ZABIEG KOSMETYCZNY, DYSONANS, DEGRADACJA, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, RUBEL, ATREZJA ODBYTU, ODTWÓRCA, KLUCZ, MAKRAMA, SESJA, SPOSTRZEŻENIE, SZTUCIEC, BONET, SYSTEM TRANSAKCYJNY, ELEKTROLIT, NAKIEROWANIE SIĘ, KARA UMOWNA, RÓŻA BAZALTOWA, WIDOWISKO, WYROK PRAWOMOCNY, SIEKANKA, BEZANMASZT, SYFON, NAGOŚĆ, TANTALIT, WIRUS DENGI, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, KAKEMONO, POCENIE, RAUT, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, PARKIETAŻ, LIMFOBLAST, TEST KOMPLEMENTACJI, BIEG RZECZY, TACZKA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, ANTYPAST, MILCZĄCA ZGODA, STEREOTYPIA, AUSZPIK, DEWELOPER, KLON, ROŚLINA JEDNOLIŚCIENNA, SZLAM, ROZDWOJENIE JAŹNI, OTWÓR WYLOTOWY, DOSTOJEŃSTWO, ŻAKARD, PROFIT, ŁAMANA, LOTERIA PROMOCYJNA, RESZTKA, POLEWKA, POTENCJAŁ LUDNOŚCIOWY, HACZYK, PEREŁKA, ANTABA, PEPICZEK, KUCHCIK, PĘTLICA, DIAGNOZA, DAWKA, BEŁT, WCHŁANIANIE ZWROTNE, KREDENS, ELEW, AZOLLA, KANAŁ, ARGENTYŃSKOŚĆ, LINIA ABSORPCYJNA, STYLON, FAKSYMILE, TERAPIA SZOKOWA, AALEN, KIERAT, TURNIA, BEGONIA, PRZECIER, TAJEMNICA, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, FOLKSDOJCZ, POLIGYNANDRIA, CYGAŃSKIE DZIECKO, KRZYŻYK, KAMPANIA ŻNIWNA, OBRÓBKA, PIERSIÓWKA, PUSZKARZ, PEDAGOGIKA, SEPTET, SZWALNIA, WOŹNY, PUKNIĘCIE, MANDARYŃSKI, ULGA, SKARB, IWASZKIEWICZ, PODSTACJA TRAKCYJNA, ZGRZEBŁO, BABULA, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, SŁONIOWATE, FRATER, GRADUAŁ, BIEG DYSTANSOWY, KWATERODAWCA, GWASZ, DUMPING, UMOWA WIĄZANA, SPECYFIKACJA, CEREMONIALNOŚĆ, WICIOKRZEW, SADOWISKO, ŻYŁA, ETERIA, PROTEZA, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, PRZYKASÓWKA, ZŁOCIENICE, MATECZNIK, NARODZINY, ADIUSTACJA, BLIŹNIACZOŚĆ, KOŁTRYNA, WĘZEŁ, PISMO URZĘDOWE, DMUCHAWKA, NEOGOTYK, BRAMKA, PADYSZACH, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, CHWAST, DIADEM, DZIEŁO ŻYCIA, WYSTAWCA, PROTETYKA, OPASKA BRZEGOWA, GALERIA, CEMENT, PRZEKŁADNIA BOCZNA, INDYK, ABERRACJA, SPRZĘT, CZAS, PLECIONKA, BIAŁA SZKOŁA, BALET, OBIEKT WESTCHNIEŃ, PRZEDJĄDRZE, REDLER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.484 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zbiór pojazdów, używanych w ramach działalności jednej organizacji, do transportu ludzi lub rzeczy; np.: tabor PKP, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR POJAZDÓW, UŻYWANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI JEDNEJ ORGANIZACJI, DO TRANSPORTU LUDZI LUB RZECZY; NP.: TABOR PKP to:
Hasło Opis krzyżówkowy
tabor, zbiór pojazdów, używanych w ramach działalności jednej organizacji, do transportu ludzi lub rzeczy; np.: tabor PKP (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TABOR
zbiór pojazdów, używanych w ramach działalności jednej organizacji, do transportu ludzi lub rzeczy; np.: tabor PKP (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x