WIADOMOŚĆ, KTÓRĄ LUDZIE SOBIE PRZEKAZUJĄ, TAKA, KTÓREJ CELEM ISTNIENIA JEST TO, BY DOTRZEĆ DO JAK NAJWIĘKSZEJ ILOŚCI LUDZI, TAKŻE: TA SYTUACJA KOMUNIKACYJNA, W KTÓREJ KTOŚ OTRZYMUJE WIADOMOŚĆ I JEST ZOBLIGOWANY PRZEKAZAĆ JĄ DALEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁAŃCUSZEK to:

wiadomość, którą ludzie sobie przekazują, taka, której celem istnienia jest to, by dotrzeć do jak największej ilości ludzi, także: ta sytuacja komunikacyjna, w której ktoś otrzymuje wiadomość i jest zobligowany przekazać ją dalej (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁAŃCUSZEK

ŁAŃCUSZEK to:

ozdoba o charakterze biżuteryjnym wykonana najczęściej ze szlachetnego metalu, noszona najczęściej jako ozdoba na szyi lub będąca elementem innego wytworu; taki łańcuszek może się składać z ogniw lub elementów o różnych wymyślnych kształtach (na 9 lit.)ŁAŃCUSZEK to:

zdrobniale: łańcuch - szereg połączonych ogniw, które tworzą coś na kształt liny (na 9 lit.)ŁAŃCUSZEK to:

ścieg w szyciu, który jest dość mocny i ma walor ozdobny; ścieg, w którym tworzy się małe pętelki z nici i przeszywa się je tak, że powstaje wzór przypominający ogniwa łańcucha (na 9 lit.)ŁAŃCUSZEK to:

ścieg szydełkowy, wykonywany także igłą, w którym tworzy się szereg zazębiających się oczek (na 9 lit.)ŁAŃCUSZEK to:

zdrobniale: łańcuch - sposób uporządkowania osób lub rzeczy, ustawienie ich obok siebie w linii prostej, szereg obiektów (na 9 lit.)ŁAŃCUSZEK to:

zdrobniale: łańcuch - ciąg, w którym jeden element pociąga za sobą następny (na 9 lit.)ŁAŃCUSZEK to:

zdrobniale: łańcuch - ozdoba choinkowa lub karnawałowa, która ma formę długiej wiotkiej ozdobnej taśmy lub szeregu małych elementów (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIADOMOŚĆ, KTÓRĄ LUDZIE SOBIE PRZEKAZUJĄ, TAKA, KTÓREJ CELEM ISTNIENIA JEST TO, BY DOTRZEĆ DO JAK NAJWIĘKSZEJ ILOŚCI LUDZI, TAKŻE: TA SYTUACJA KOMUNIKACYJNA, W KTÓREJ KTOŚ OTRZYMUJE WIADOMOŚĆ I JEST ZOBLIGOWANY PRZEKAZAĆ JĄ DALEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.299

SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, SUBSTANCJALNOŚĆ, CHOROBA OGUCHIEGO, KARON, ATRYBUCJA, SPOIWO BUDOWLANE, SILNIK OBCOWZBUDNY, WIKSA, ZOLNIK, PŁODY, MAŁOSTKOWOŚĆ, PILCH, WETERYNARIA, PRZESTRZEŃ, CZARNUCH, ODŻYWCZOŚĆ, UNISEKS, MUZA, KOMPAKTOWOŚĆ, ZAŁOGANT, ZIELE, STAŁA, INTERMEZZO, PRZYPAŁ, BYSTROŚĆ, UDERZENIE, PASTA, SARABANDA, BALANSJER, HURTOWNIA DANYCH, MAHAJUGA, IMPAS, DYSPOZYTYWNOŚĆ, PASTORAŁKA, NIEPOKORNOŚĆ, ROZWAGA, SEN, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, DWUBARWNOŚĆ, BIUROKRACJA, CENA DETALICZNA, GAZETA, ALE, SAMOGŁOSKA WYSOKA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, WILCZY OBŁĘD, MISIAK, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, ANTYKWA, WICEMISTRZ, NIEŚCISŁOŚĆ, CZŁOWIECZEK, ZBYTNIK, WIELKOSZCZUR, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, RODAK, GŁOS, EMIGRACJA, KRIONIKA, WÓDKA, IZOTERMICZNOŚĆ, FAKTORYZACJA, WIEK ZGODY, ELEKTROFON, TONACJA, KWAS HIALURONOWY, NIEKONKRETNOŚĆ, WYSYP, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, BATON, PARKIET, AKTORKA, WIEŚ, CZŁOWIEK, ZESTRZAŁ, POWIETRZNOŚĆ, PACHISI, DIDGERIDOO, USŁUGOWOŚĆ, GRA LOSOWA, ECCHI, OSTROSŁUP FOREMNY, TREND HORYZONTALNY, GAZ PRZEWODOWY, JĘZYK MARTWY, RAMA KOMUNIKACYJNA, ZAJĄCZEK, WARTOŚĆ BILANSOWA, HIPERTONIA, RZUT DYSKIEM, SYNDROM, FARMAZONIA, ÓSMY CUD ŚWIATA, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, SZCZEPIONKA WŁASNA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, PCHACZ, ELFKA, LUDEK, NIESPODZIEWANOŚĆ, PODSKÓRNIK GRUSZOWY, NIEUPRZEJMOŚĆ, CMOKANIE, DZIEWIĘTNASTKA, MAPA FIZYCZNA, PLUS, PRAWO WEWNĘTRZNE, ZLEWKA, MINI-ALBUM, OPĘTANIEC, MINERAŁ SIARCZKOWY, WPIERDZIEL, PRACOBIORCA, POWIĘŹ, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, RAK AMERYKAŃSKI, PARCIE, AFAZJA AMNESTYCZNA, KONSERWA TYROLSKA, FOSFATYDYLOCHOLINA, ANTYLIBERALIZM, DUCHOWOŚĆ, POTASZ, PINGWINY, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, DOBRO PRYWATNE, KRĘTARZ DUŻY, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, REALIZM, CZARNE PODNIEBIENIE, ZAGROŻENIE, KYNOTERAPIA, UKŁAD LIMBICZNY, WRZASKLIWOŚĆ, OMDLENIE, MŁAKA, LEKARZ, MIERZWA, STWARDNIENIE ROZSIANE, MIESZADŁO, OPINIA, PRAWORZĄDNOŚĆ, GLOBALNOŚĆ, MIARA PROBABILISTYCZNA, PSZENICA DURUM, MIESIĘCZNICA, MŁOT, ZWROT, POSTULATYWNOŚĆ, ZARAŻONA, MORENA DENNA, KROWIAK, NIEPOBOŻNOŚĆ, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, OPIEKUN, HYDROZOL, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, RYTMICZNOŚĆ, NASADKA, DODATEK BRANŻOWY, ROŚLINA WODNA, SAMOGRAJ, RAJD PRZYGODOWY, CECHA RELEWANTNA, PIOTRUŚ, AKT, DZIKOŚĆ, KALIPSO, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, SIŁY POWIETRZNE, MIZUNA, GEREZA CZARNA, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, PODŁOTA, MONARCHIA PATRYMONIALNA, POSTĘPOWANIE, PÓŁSKÓREK, FIGHTERKA, KIEROWNICTWO, LIS MORSKI, PIJAŃSTWO, ORKIESTRA DĘTA, SPRAY, SIŁOWNIK, MITSUKURINA, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, ZNACZENIE, NERKOWIEC, FALLADA, CIEKŁY KRYSZTAŁ, PIĘCIORNIK SIWY, WESTERN, MŁOT, ODMIEŃCOWATE, PUNKT DYMIENIA, JEZIORO LOBELIOWE, MUSZLA, KIESZONKA, CENA FABRYCZNA, UMOWA ZLECENIA, KREW ODTLENOWANA, SIKSA, CASSINI, DURNOWATOŚĆ, TRANSFORMATORNIA, DUPLIKACJA, GRZYB TRUJĄCY, ALLEGRETTO, DWUDZIESTKA, NAJEM OKAZJONALNY, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, WROŚNIAK PACHNĄCY, ORBITOWANIE, NAPASTNICZKA, SKAŁA PLUTONICZNA, PIĘTKA, KOLCZAK, ZMIENNA INDYWIDUOWA, CHUDZIĄTKO, TRZY GROSZE, MIĘKKOŚĆ, WODA PODSKÓRNA, NACZYNIOWE, RZECZYWISTOŚĆ, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, GÓRKA, MSZYCZNIK, LICYTACJA, PODATEK INFLACYJNY, OGNIK SZKARŁATNY, WALOSZEK, BENZYNÓWKA, NIL, BOMBA BURZĄCA, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, FREMENI, IRONICZNOŚĆ, EMBLEMAT, SARASATE, WSPOMINKI, EUDAJMONIZM, GIBERELINA, CIĘŻKOŚĆ, KRYTYCZNOŚĆ, ERGOMETR, WIGOŃ, ODŚRODKOWOŚĆ, KOMORA PŁYWAKOWA, RAJDÓWKA, OPIESZAŁOŚĆ, OSTROŚĆ, GRUPA, INFLACJA IMPORTOWANA, WZW D, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, SSAK, ENERGIA CIEPLNA, AEROFINISZER, PLAKODONTY, PUBLIKA, DZIEWICA, JESIOTRY, DRIBLER, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, OKLEPIEC, CHŁODNIK LITEWSKI, KRĘGOWCE, ŁOPIAN, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, ANTYELEKTRON, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, SZTOLNIA WODNA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, KODOWANIE SIECIOWE, LIST GOŃCZY, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, DOROSŁOŚĆ, BIURKO, MIARA, BEZPIEŃKA, KUM, AUTOSZCZEPIONKA, MENEDŻER, JEMIOŁA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, GRA TOWARZYSKA, WARUNEK, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, DOLAR ANTARKTYKI, SWAP PROCENTOWY, TORBACZE, LEJ POLARNY, PRZYZWOITOŚĆ, PROPAGACJA, JANKESKO, ESTER, USTAWKA, ?SPRAWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.299 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIADOMOŚĆ, KTÓRĄ LUDZIE SOBIE PRZEKAZUJĄ, TAKA, KTÓREJ CELEM ISTNIENIA JEST TO, BY DOTRZEĆ DO JAK NAJWIĘKSZEJ ILOŚCI LUDZI, TAKŻE: TA SYTUACJA KOMUNIKACYJNA, W KTÓREJ KTOŚ OTRZYMUJE WIADOMOŚĆ I JEST ZOBLIGOWANY PRZEKAZAĆ JĄ DALEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIADOMOŚĆ, KTÓRĄ LUDZIE SOBIE PRZEKAZUJĄ, TAKA, KTÓREJ CELEM ISTNIENIA JEST TO, BY DOTRZEĆ DO JAK NAJWIĘKSZEJ ILOŚCI LUDZI, TAKŻE: TA SYTUACJA KOMUNIKACYJNA, W KTÓREJ KTOŚ OTRZYMUJE WIADOMOŚĆ I JEST ZOBLIGOWANY PRZEKAZAĆ JĄ DALEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁAŃCUSZEK wiadomość, którą ludzie sobie przekazują, taka, której celem istnienia jest to, by dotrzeć do jak największej ilości ludzi, także: ta sytuacja komunikacyjna, w której ktoś otrzymuje wiadomość i jest zobligowany przekazać ją dalej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁAŃCUSZEK
wiadomość, którą ludzie sobie przekazują, taka, której celem istnienia jest to, by dotrzeć do jak największej ilości ludzi, także: ta sytuacja komunikacyjna, w której ktoś otrzymuje wiadomość i jest zobligowany przekazać ją dalej (na 9 lit.).

Oprócz WIADOMOŚĆ, KTÓRĄ LUDZIE SOBIE PRZEKAZUJĄ, TAKA, KTÓREJ CELEM ISTNIENIA JEST TO, BY DOTRZEĆ DO JAK NAJWIĘKSZEJ ILOŚCI LUDZI, TAKŻE: TA SYTUACJA KOMUNIKACYJNA, W KTÓREJ KTOŚ OTRZYMUJE WIADOMOŚĆ I JEST ZOBLIGOWANY PRZEKAZAĆ JĄ DALEJ sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - WIADOMOŚĆ, KTÓRĄ LUDZIE SOBIE PRZEKAZUJĄ, TAKA, KTÓREJ CELEM ISTNIENIA JEST TO, BY DOTRZEĆ DO JAK NAJWIĘKSZEJ ILOŚCI LUDZI, TAKŻE: TA SYTUACJA KOMUNIKACYJNA, W KTÓREJ KTOŚ OTRZYMUJE WIADOMOŚĆ I JEST ZOBLIGOWANY PRZEKAZAĆ JĄ DALEJ. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

x