LECCINUM OXYDABILE - GATUNEK GRZYBA Z RODZAJU KOŹLARZY; JEST WYMIENIANY W NIEKTÓRYCH ATLASACH GRZYBÓW, JEDNAK WEDŁUG INDEX FUNGORUM JEGO POZYCJA TAKSONOMICZNA JAKO ODRĘBNEGO GATUNKU JEST NIEJASNA (NAJPRAWDOPODOBNIEJ JEST TYLKO SYNONIMEM JEDNEGO Z POTWIERDZONYCH GATUNKÓW) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY to:

Leccinum oxydabile - gatunek grzyba z rodzaju koźlarzy; jest wymieniany w niektórych atlasach grzybów, jednak według Index Fungorum jego pozycja taksonomiczna jako odrębnego gatunku jest niejasna (najprawdopodobniej jest tylko synonimem jednego z potwierdzonych gatunków) (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY

KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY to:

zwyczajowa nazwa koźlarza babki - grzyba jadalnego z rodziny borowikowatych (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LECCINUM OXYDABILE - GATUNEK GRZYBA Z RODZAJU KOŹLARZY; JEST WYMIENIANY W NIEKTÓRYCH ATLASACH GRZYBÓW, JEDNAK WEDŁUG INDEX FUNGORUM JEGO POZYCJA TAKSONOMICZNA JAKO ODRĘBNEGO GATUNKU JEST NIEJASNA (NAJPRAWDOPODOBNIEJ JEST TYLKO SYNONIMEM JEDNEGO Z POTWIERDZONYCH GATUNKÓW)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.661

WARDZANKA ŻĄDLICA, PRZEKOPNICA DŁUGOWIDEŁKOWA, TRĄDZIK, TORFOWIEC SZORSTKI, DIKDIK KIRKA, DRAGA, OSTNICA ROZPIERZCHŁA, BRZANKA CEJLOŃSKA, WYSZYWANKA, ŚWIADECTWO, HEKSAPLOID, GRZYBIENIE PÓŁNOCNE, DOWCIPNIŚ, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, IBIS BIAŁOWĄSY, LUNONAUTA, CHROMOSOM SZCZOTECZKOWY, KUSACZ CYNAMONOWY, PARALIZATOR, SELER WĘZŁOKWIATOWY, PRAWO PRYWATNE, KRZYWOSZYJ WĘŻOWY, AKSAMITNIK PODKOROWY, KOKPIT, JASZCZURNIK, BURZYK KALIFORNIJSKI, DWUSTRONEK ZĄBKOWANY, TOLERASTIA, FURIOSO, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, FASOLA SZABLASTA, PĘPAWA, MONOGAMISTA, CZERWOŃCZYK ZAMGLENIEC, IGŁOSTERNIK BIAŁOGARDŁY, PERLICA CZUBATA, TRASZKA ALPEJSKA, CNOTLIWOŚĆ, PIĘCIORNIK ZŁOTY, POWAB, SIT DROBNY, POŁOZ ZIELONY, REORGANIZACJA, STUDIUM, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, GOLIAT, KUKIEL KARŁOWATY, FIKOLOGIA, POZYTYWIZM, PŁASKLA WIELKA, MIODÓWKA CZERWONOSKRZYDŁA, STANOWISKO, OGNIWO MOKRE, TKANIEC, HUBA, FIDŻIJKA KASZTANOWATA, ZWALISTOŚĆ, GŁOWIENKA DŁUGODZIOBA, OSA DACHOWA, ANATOMIA WARSTWOWA, GAZELA TYBETAŃSKA, PŁUCKA, KRĘPACZEK CZARNOGARDŁY, AMFIPRION, DRABINOWIEC MROCZNY, NADZÓR INWESTORSKI, PAPROTNICA GÓRSKA, STEPNIARKA RÓŻNOBARWNA, RZEŹWOŚĆ, TRZMIEL STEPOWY, WIKLINA, KINDŻAŁ, ORKISZ, POWINOWATY, ZŁOTE RUNO, ORLICZKA DŁUGOLISTNA, FIZJOKRATYZM, SKIOFIT, WÓŁ VU QUANG, BON MOT, RĘKA BOSKA, RAMFORYNCH, ZROSTNICA, MEWA ALASKAŃSKA, BABAKOTO, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, LENIWIEC GRZYWIASTY, ZBOCZENIEC, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, PUCH KIELICHOWY, MURENA OLBRZYMIA, POMARAŃCZOWY PAS, TORFOWIEC NASTROSZONY, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, DRYBLER, MIODÓWKA KARMAZYNOWA, PINGWIN RÓWNIKOWY, TRANSFORMACJA GENETYCZNA, ŚWIADKOWA, TURÓWKA ROZŁOGOWA, NOWY, RAMIENICA SZORSTKA, CZERNICA, BALON ZAPOROWY, EUROPEJSKOŚĆ, KWAS CHLEBOWY, KAMPYLOGNATOID, APEL, SAOLA, FLOTA, GATUNEK, ZASŁUŻONY, BETON SPRĘŻONY, GERBIL MONGOLSKI, ANDROPAUZA, REALISTA, PSIZĄB TAYLORA, ROLADA, ŻÓŁW PAWIOOKI, OGOŃCZA SABINA, IBIS BIAŁOOKI, ŁYSIENIE POSPOLITE, OMNIPOTENCJA, PALISANDER, CHODNICZEK, KARTOTEKA, CHEDDAR, CEBULICA TRÓJLISTNA, RARYTASIK, SUŁTAN ZŁOTOLICY, SZKŁO AKRYLOWE, POGOTOWIE TECHNICZNE, MAKÓWKA, STOKŁOSA MIOTŁOWA, CZERWONKA, REGRES, ROGATKOKSZTAŁTNE, PODŁAZ DESKOWATY, RATTAN, KOMPAKTOWOŚĆ, MILIMETR SŁUPA RTĘCI, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, IRONICZNOŚĆ, TULIPAN DZIKI, DRAMAT GANGSTERSKI, ŚLEPOWRON MAURYTYJSKI, MINÓG STRUMIENIOWY, GRYM, ORZEŁ POŁUDNIOWY, NIMFIK, BALSAMOWIEC WŁAŚCIWY, BHARAL, CWANOŚĆ, MIODOJAD ŻÓŁTOPLAMY, BUREK, KONKURENCJA DOSKONAŁA, PASOŻYTKA, IZOLACJA, JEŻOWATE, DŁUGOSZPON KORALOWY, NANOFILTRACJA, KORNWALIJSKI, PRECEDENSOWOŚĆ, KOKON, SOLUBILIZACJA MICELARNA, PAS DROGOWY, SZAMERUNEK, BEM, MAKROPLATA, STELLARATOR, POŁOŻENIE, NOCEK NADWODNY, SOŚNICA, KOZA, OSTATNI, POKAZ, DROGOMISTRZ, BRZOZA PŁACZĄCA, ANYŻ, GŁÓG DWUSZYJKOWY, SMUKLUCH, SIEĆ TROFICZNA, KORALÓWKA CZARNOPASA, HALBA, BASTION, KOMODOR, KOZIBRÓD WSCHODNI, TRANSFORMIZM, WACHLARZOWNICA WYNIOSŁA, NIEDOMÓWIENIE, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, WIELKA STOPA, PSZCZOŁA WSCHODNIOAZJATYCKA, OBROŃCZYNI, BRZĘKADEŁKO, KUC FELL, OKOT, AUTOGAZ, KLESZCZE, BAWÓŁ KAFRYJSKI, ANDERSEN, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, JASKINNICA ŻÓŁTA, KOGNITYWIZM, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, CZYSTOŚĆ, GĘŚ HAWAJSKA, KUBEK, WCINKA, CARGO, ULIK, DRZEWOŁAZ NIEBIESKI, GĘSTOŚĆ PLANCKA, FETYSZ, MEDIALNOŚĆ, PIONA NIEBIESKOGŁOWA, TRĄBKA POCZTOWA, GOFFERNIK KRETOWATY, ROKIETNIK POSPOLITY, PŁONNIK WŁAŚCIWY, SOLARKA, PETREL KRÓTKODZIOBY, ZEBROID, CHALKOGRAFIA, STOJAK, PAŁANKA KUZU, SASAFRAN, CZOŁOCZUB HEŁMIASTY, KATOLICKOŚĆ, GURKHA, PODGARDLE, KODOWANIE PREFIKSOWE, AMEBA, TRASZKA GRZEBIENIASTA NADDUNAJSKA, GATUNEK ZAWLECZONY, MECHANIKA STATYSTYCZNA, PERILLA ZWYCZAJNA, CHODZĄCA REGUŁA, ANTYKLINA FAŁSZYWA, ŻAGLIK SIERPOWATY, TRĄBKA, BAWEŁNA, MUSZKA, HOMOMORFIZM PIERŚCIENI, RODZINA KATYŃSKA, MODEL, KALENDARZ, SPENCER, PIĘCIORNIK SREBRNY, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, PERKOZ ŻÓŁTODZIOBY, MASWERK, RESET, SKRĘTNICZEK KĘDZIERZAWY, WIOSŁONOS AMERYKAŃSKI, NIBYBRODAWKOWIEC CZYSTY, SŁOWO MASZYNOWE, PIGMEJCZYK, KOSTRZEWA DŁUGOLISTNA, LEGAT, KWALIFIKACJA, SĄD JEDNOSTKOWY, KROKIEWKA BAGIENNA, KOŚLAREK, POCHWALSKI, KUCZBAJ, POKRACZKA, MLECZARKA, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, KLASA, PRZEKAZ, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, PRZENAJŚWIĘTSZA OFIARA OŁTARZA, PRZEŁOM, DROP, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, DALMATYKA, PÓŁPUSTYNIA, NUNCJUSZ, AWANTAŻ, CZARNA SKRZYNKA, KUKUŁKA, KRATA ROZDZIELNA, STOKŁOSA WIELOKWIATOWA, IRGA KUTNEROWATA, LOBELIOWATE, KADŁUB, STEROWANIE WIELOKROTNE, KORWINISTA, BIOGRAFIZM, WIĄZANIE ATOMOWE, MIGDAŁ, ALIENACJA RODZICIELSKA, TROGON GÓRSKI, CHESTER, KREDYT INWESTYCYJNY, WYBRANIEC, ?CZAKRAM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.661 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LECCINUM OXYDABILE - GATUNEK GRZYBA Z RODZAJU KOŹLARZY; JEST WYMIENIANY W NIEKTÓRYCH ATLASACH GRZYBÓW, JEDNAK WEDŁUG INDEX FUNGORUM JEGO POZYCJA TAKSONOMICZNA JAKO ODRĘBNEGO GATUNKU JEST NIEJASNA (NAJPRAWDOPODOBNIEJ JEST TYLKO SYNONIMEM JEDNEGO Z POTWIERDZONYCH GATUNKÓW) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LECCINUM OXYDABILE - GATUNEK GRZYBA Z RODZAJU KOŹLARZY; JEST WYMIENIANY W NIEKTÓRYCH ATLASACH GRZYBÓW, JEDNAK WEDŁUG INDEX FUNGORUM JEGO POZYCJA TAKSONOMICZNA JAKO ODRĘBNEGO GATUNKU JEST NIEJASNA (NAJPRAWDOPODOBNIEJ JEST TYLKO SYNONIMEM JEDNEGO Z POTWIERDZONYCH GATUNKÓW)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY Leccinum oxydabile - gatunek grzyba z rodzaju koźlarzy; jest wymieniany w niektórych atlasach grzybów, jednak według Index Fungorum jego pozycja taksonomiczna jako odrębnego gatunku jest niejasna (najprawdopodobniej jest tylko synonimem jednego z potwierdzonych gatunków) (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY
Leccinum oxydabile - gatunek grzyba z rodzaju koźlarzy; jest wymieniany w niektórych atlasach grzybów, jednak według Index Fungorum jego pozycja taksonomiczna jako odrębnego gatunku jest niejasna (najprawdopodobniej jest tylko synonimem jednego z potwierdzonych gatunków) (na 18 lit.).

Oprócz LECCINUM OXYDABILE - GATUNEK GRZYBA Z RODZAJU KOŹLARZY; JEST WYMIENIANY W NIEKTÓRYCH ATLASACH GRZYBÓW, JEDNAK WEDŁUG INDEX FUNGORUM JEGO POZYCJA TAKSONOMICZNA JAKO ODRĘBNEGO GATUNKU JEST NIEJASNA (NAJPRAWDOPODOBNIEJ JEST TYLKO SYNONIMEM JEDNEGO Z POTWIERDZONYCH GATUNKÓW) sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - LECCINUM OXYDABILE - GATUNEK GRZYBA Z RODZAJU KOŹLARZY; JEST WYMIENIANY W NIEKTÓRYCH ATLASACH GRZYBÓW, JEDNAK WEDŁUG INDEX FUNGORUM JEGO POZYCJA TAKSONOMICZNA JAKO ODRĘBNEGO GATUNKU JEST NIEJASNA (NAJPRAWDOPODOBNIEJ JEST TYLKO SYNONIMEM JEDNEGO Z POTWIERDZONYCH GATUNKÓW). Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast