MACROPLATA - RODZAJ DRAPIEŻNEGO PLEZJOZAURA ŻYJĄCEGO WE WCZESNEJ JURZE (HETTANG); GATUNKIEM TYPOWYM JEST MACROPLATA TENUICEPS, KTÓREGO HOLOTYPEM I JEDNOCZEŚNIE JEDYNYM ZNANYM OKAZEM JEST PRAWIE KOMPLETNY SZKIELET OZNACZONY BMNH R5488, ODKRYTY NA TERENIE ANGIELSKIEGO HRABSTWA WARWICKSHIRE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAKROPLATA to:

Macroplata - rodzaj drapieżnego plezjozaura żyjącego we wczesnej jurze (hettang); gatunkiem typowym jest Macroplata tenuiceps, którego holotypem i jednocześnie jedynym znanym okazem jest prawie kompletny szkielet oznaczony BMNH R5488, odkryty na terenie angielskiego hrabstwa Warwickshire (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MACROPLATA - RODZAJ DRAPIEŻNEGO PLEZJOZAURA ŻYJĄCEGO WE WCZESNEJ JURZE (HETTANG); GATUNKIEM TYPOWYM JEST MACROPLATA TENUICEPS, KTÓREGO HOLOTYPEM I JEDNOCZEŚNIE JEDYNYM ZNANYM OKAZEM JEST PRAWIE KOMPLETNY SZKIELET OZNACZONY BMNH R5488, ODKRYTY NA TERENIE ANGIELSKIEGO HRABSTWA WARWICKSHIRE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.199

WAZONKOWCOWATE, ROZWAGA, POPYT PROPORCJONALNY, MIÓD SZTUCZNY, CHONDROSTEOZAUR, ŚCIESKA, BĄBELEK, BEZBOLESNOŚĆ, GOŹDZIENIEC, CAP, PŁUCNICA, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, NIECZUCIE, BELLADONA, PROKURATOR, ILUZJONIZM, KREWETKA NAKRAPIANA, ALWALKERIA, MIECHERA, KRĘGOWIEC, BOBREK, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, ZAIMEK, NIESTABILNOŚĆ, JĘZYK DUŃSKI, HAMULEC CIĘGNOWY, PŁOMYKÓWKA ZWYCZAJNA, WIĄŚL, KARAMBOL, FILM SAMURAJSKI, MUCHA MOKRA, CZWÓRCZAK, PĘTÓWKA BALEARSKA, BUŁGARIA KAMSKA, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, GRUCZOŁ MLECZNY, KOCIAK, WOJEWODA, MĄTEWKA, AKANT, SZKIELET, INTERESOWNOŚĆ, ALLEN, OSNOWA GEODEZYJNA, KOBIECOŚĆ, EPONIM, AEROZAUR, KONSULTACJA SPOŁECZNA, ROKOKO, PRZYCZÓŁEK, PŁOMYKÓWKA PŁOWA, KOPARION, S/Y, KAWA Z MLEKIEM, CHUDOŚĆ, KANCER, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, SATELITA GEOSTACJONARNY, PIES OZDOBNY, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, KWACZ, INDIAŃSKI, NIECHLUBNOŚĆ, NERW UDOWO-GOLENIOWY, PÓJDŹKA ETIOPSKA, MIODOWNIK, TABAKIERA, MIARODAJNOŚĆ, ASTER PIRENEJSKI, PODTLENEK AZOTU, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, TORFOWIEC BRUNATNY, KRYTYCZNOŚĆ, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, BAGNET, ERGASTULUM, RZEMLIK, PŁATNIK SKŁADEK, PEDAGOGIKA SPECJALNA, GLADIATORSTWO, GRUSZE ZACHODNIE, RZADZIZNA, SUBTELNOŚĆ, KORDYT, PAPROĆ DRZEWIASTA, NIEMĘSKOŚĆ, NORWICH, BLISTER, USTAWODAWCA ZWYKŁY, ZACHOWAWCZOŚĆ, PROSTY, BROWARNIA, OGNICE, POSTĘPOWANIE NAKAZOWE, ASYSTA, ŻEGLUGA TRAMPOWA, DIODORUS, ANTYLIBERALIZM, BIEGUN, RZEZ, SPREJ, MISJA, GRONOSTAJ, PŁETWOJASZCZURY, STRZAŁECZKA, AHISTORYCZNOŚĆ, IMADŁO ŚLUSARSKIE, MELODIA, MOŻLIWOŚĆ, WIERZCHENEK, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, DETEKTOR AKTYWACYJNY, MAŁOSTKOWOŚĆ, FERGANAZAUR, DIURETYK, FUTERKO, POLIMORFIZM, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, METAL PÓŁSZLACHETNY, SERIOLE, KONSTYTUCJA, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, RZEZAK, ORATORIANIE, CENOBIORCA, MANUFAKTURA, FIBRA, DRABIK DRZEWKOWATY, KUPON, REGULATOR POGODOWY, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, KANCLERZ, ZNAK, RONNE, BIPOLARNOŚĆ, GRUPA, JEZIORO EWORSYJNE, POSEŁ NIEZRZESZONY, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, SNUTKA GOLIŃSKA, WYRAZ POKREWNY, RAFIA, DELFINOWATE, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, JAŁOWIEC, WARKOCZ, ŻAGIEL GAFLOWY, GLINIANE RĘCE, GWASZ, BŁĄD MATERIALNY, FIMBRIA, WIELOKROTNOŚĆ, ROGACZ, OBIEKT WESTCHNIEŃ, DWUKOLOROWOŚĆ, POROST, KÓŁKORODEK, WOLLEMIA, RYCINA, GLIKOZYD NASERCOWY, PIEPRZ CZERWONY, DOBRO POZYCJONALNE, ZABAWA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, KRZEMIAN WARSTWOWY, CYKANIE, KACZKA CZERNICA, KARIOLKA, SŁONECZNIK, ZLECENIE GIEŁDOWE, CIAŁKO, HIP-HOP, CHIŃSKA TORTURA WODNA, BRAMKARZ, DIUSZESA, SWOISTOŚĆ, OKRUTNOŚĆ, CIĄG GEOMETRYCZNY, TEST, HIOFORBA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, PISTACJA, WIERZCHOŁEK, GALOTY, EMISJA PIENIĄDZA, LAUBZEGA, WAŁĘSAK BRAZYLIJSKI, BOROWODOREK LITU, LEJKA, POKRZYWKA, SIECZKA, RADIOELEKTRONIKA, KANGUR OLBRZYMI, NIEUPRZEJMOŚĆ, GROCH CUKROWY, SEKCJA ZWŁOK, TRWAŁA, NAPADZIOR, WYJĄTEK, WIDŁOZĄBEK, BYSTRZACHA, TELEWIZORNIA, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, ROZPOREK, HUBA, BERŻERA, MALARZ, CENTRALA MIĘDZYMIASTOWA, PÓŁMISEK, WEKTOR EKSPRESYJNY, PRZESTRZEŃ FAZOWA, WIGRY, OGONOPIÓROWATE, GARNUSZEK, CIENISTKA, KYNOFILIA, KULCZYBA, FLASZKA, KANADYJSKI CUTTING HORSE, SEKWENCJA, SUPERKLIENT, GŁAGOLICA, KALINA, JESIOTR BIAŁY, POTOS, WAPIEŃ MUSZLOWY, DWURÓG, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, JAPOŃSKOŚĆ, SINOZAUR, NIETAKTOWNOŚĆ, MĘDREK, FAWORYTY, ZACHYŁKA, TEOLOGIA BIBLIJNA, TAPIOKA, ANON, SAMORZUTNOŚĆ, ILORAZ RODZINNY, OBSZAR CELNY, EPIZAUR, BARANIA GŁOWA, ZAINTERESOWANY, WSPÓLNICTWO, CYNAMOŃCZYKI, LIKENOPS, PRECEDENSOWOŚĆ, FIRCYK, JĘZYKI TURAŃSKIE, NEKENRAPTOR, IMPULSYWNOŚĆ, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, FAB LAB, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, BOMBA LOTNICZA, HALLOWEEN, MIKROSOCZEWKA, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, ZALESZCZOTEK, ZATRZASK, STAN SPOCZYNKU, DURNOWATOŚĆ, PAPRYKARZ, PODŁUŻNOŚĆ, ZAWSZELA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, DYSKONTYNUACJA, KOMORA CIŚNIENIOWA, POCIĄG EKSPRESOWY, SALWINIA, KAMERTON, KOZERA, CHRZAN, NANJANGOZAUR, WÓZEK SZPITALNY, BAGATELA, GUBERNATOR GENERALNY, STAROANGIELSKI, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, DIU, FLUWIOGLACJAŁ, PAŃSTWO MACIERZYSTE, WSZECHWŁADNOŚĆ, WULKAN DRZEMIĄCY, SZAPA, SPARTANIN, SKÓRZAK, WIEWIÓRECZNIK, ELEKTROENCEFALOGRAF, ŻÓŁWIAK KOLCOWATY, ZAUROZUCH, DŁUŻLIK, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, KOLEŻEŃSTWO, FUNKCJA RZECZYWISTA, ETYLINA, RÓWNIK NIEBIESKI, ?NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.199 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MACROPLATA - RODZAJ DRAPIEŻNEGO PLEZJOZAURA ŻYJĄCEGO WE WCZESNEJ JURZE (HETTANG); GATUNKIEM TYPOWYM JEST MACROPLATA TENUICEPS, KTÓREGO HOLOTYPEM I JEDNOCZEŚNIE JEDYNYM ZNANYM OKAZEM JEST PRAWIE KOMPLETNY SZKIELET OZNACZONY BMNH R5488, ODKRYTY NA TERENIE ANGIELSKIEGO HRABSTWA WARWICKSHIRE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MACROPLATA - RODZAJ DRAPIEŻNEGO PLEZJOZAURA ŻYJĄCEGO WE WCZESNEJ JURZE (HETTANG); GATUNKIEM TYPOWYM JEST MACROPLATA TENUICEPS, KTÓREGO HOLOTYPEM I JEDNOCZEŚNIE JEDYNYM ZNANYM OKAZEM JEST PRAWIE KOMPLETNY SZKIELET OZNACZONY BMNH R5488, ODKRYTY NA TERENIE ANGIELSKIEGO HRABSTWA WARWICKSHIRE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAKROPLATA Macroplata - rodzaj drapieżnego plezjozaura żyjącego we wczesnej jurze (hettang); gatunkiem typowym jest Macroplata tenuiceps, którego holotypem i jednocześnie jedynym znanym okazem jest prawie kompletny szkielet oznaczony BMNH R5488, odkryty na terenie angielskiego hrabstwa Warwickshire (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAKROPLATA
Macroplata - rodzaj drapieżnego plezjozaura żyjącego we wczesnej jurze (hettang); gatunkiem typowym jest Macroplata tenuiceps, którego holotypem i jednocześnie jedynym znanym okazem jest prawie kompletny szkielet oznaczony BMNH R5488, odkryty na terenie angielskiego hrabstwa Warwickshire (na 10 lit.).

Oprócz MACROPLATA - RODZAJ DRAPIEŻNEGO PLEZJOZAURA ŻYJĄCEGO WE WCZESNEJ JURZE (HETTANG); GATUNKIEM TYPOWYM JEST MACROPLATA TENUICEPS, KTÓREGO HOLOTYPEM I JEDNOCZEŚNIE JEDYNYM ZNANYM OKAZEM JEST PRAWIE KOMPLETNY SZKIELET OZNACZONY BMNH R5488, ODKRYTY NA TERENIE ANGIELSKIEGO HRABSTWA WARWICKSHIRE sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - MACROPLATA - RODZAJ DRAPIEŻNEGO PLEZJOZAURA ŻYJĄCEGO WE WCZESNEJ JURZE (HETTANG); GATUNKIEM TYPOWYM JEST MACROPLATA TENUICEPS, KTÓREGO HOLOTYPEM I JEDNOCZEŚNIE JEDYNYM ZNANYM OKAZEM JEST PRAWIE KOMPLETNY SZKIELET OZNACZONY BMNH R5488, ODKRYTY NA TERENIE ANGIELSKIEGO HRABSTWA WARWICKSHIRE. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x