CECHA LUDZI, KTÓREJ ISTOTA POLEGA NA UMIEJĘTNOŚCI LEKCEWAŻENIA TEGO, CO JEST WAŻNE DLA INNYCH (LUB OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA), BRAK WRAŻLIWOŚCI, EMPATII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEZUCZUCIOWOŚĆ to:

cecha ludzi, której istota polega na umiejętności lekceważenia tego, co jest ważne dla innych (lub ogółu społeczeństwa), brak wrażliwości, empatii (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA LUDZI, KTÓREJ ISTOTA POLEGA NA UMIEJĘTNOŚCI LEKCEWAŻENIA TEGO, CO JEST WAŻNE DLA INNYCH (LUB OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA), BRAK WRAŻLIWOŚCI, EMPATII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.775

PERKOZ Z ALAOTRA, INGUSZ, JEDNOSTKA NAUKOWA, PODWIECZÓR, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, BYSTROŚĆ, HEKSAPLOID, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, WIENIEC, ŁAŹNIA RZYMSKA, POPRZEWRACANIE, ZAMIENIALNOŚĆ, WCZASY PRACOWNICZE, FRYWOLITKI, NADLOTKA, DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA, PRODUKCJA, SZCZUPŁOŚĆ, BEZINWAZYJNOŚĆ, ZGNIŁOŚĆ, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, NUCZA, RENONS, KNAJPIARZ, NIEUBŁAGALNOŚĆ, WARZĘCHA MAŁA, ZASADA DOMINA, WITAMINA, SŁUŻBA, SPÓŁGŁOSKA USTNA, PARY TANECZNE, PRĘDKOŚĆ, JEDNOSTKA METRYCZNA, PĘTO, NAMOLNOŚĆ, NIEWYBUCH, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, MACIERZ SYMETRYCZNA, KRYTYCZNOŚĆ, SITEK, JĘZYK PRAINDOEUROPEJSKI, ORGANIZM, SUBSTYTUCJA, EGOCENTRYCZNOŚĆ, DWUNASTKA, POWÓD, MIKS, ŻÓŁTY TYDZIEŃ, BĄCZEK, STYL WILHELMIŃSKI, KWASICA, EUKARIONT, POJAZD SZYNOWY, GRAFIKA, NARTA, KRYNOLINA, ESKORTOWIEC, PLATFORMA PROCESOROWA, DŁUGI WEEKEND, JAZDA, SÓL, FORMA PRENEKSOWA, SEKSTANS, TRIO, OPALENIZNA, ABSZTYFIKANT, DOLMAN, DONICZKOWCE, RIDER, BRUK, POSIEW, GRUPA CYKLICZNA, CIEKŁOŚĆ, INTERWIZJA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, DERYWAT, GAŁĘZIAK ZBITY, ŁONO ABRAHAMA, SYLWETKA, ZAPOJA, SENSUALIZM, POLICENTRYZM, BENEDYKCJA, BOCIAN, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, OBROŃCZYNI, HALOGENEK, KONTRAMARKA, PLAŻÓWKA, SZARY RYNEK, WARTOŚĆ MODALNA, PŁYWACZEK, IGLASTE, JANUSZ, POMOCNOŚĆ, DEMIURG, REGISTER, MROK, AWANGARDA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ZDROWIE, SYSTEM POWIERNICZY, ZAJĘCZA WARGA, SUPERKLIENT, ASYSTENT, METODA TERMICZNA, ŁUPINA, JASTRYCH, OFICJAŁ, PRACA, ANTYKWA, PARABANK, AKSAMITNOŚĆ, ADIAFORA, NOWENNA, SCHRONISKO, SZAMANKO, DZWONY RUROWE, SMUŻ, ZAPACH, DWUNASTY, KOALICYJKA, RZĄD, MASZYNA CIEPLNA, TREPANG, SOCJOBIOLOGIA, PEŁNE MLEKO, NAJWYŻSZY, LIGROINA, OPRAWA, HOSTIA, TYTUŁ ZAWODOWY, TAROT, ZASADA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, SILNIK NA BENZYNĘ, KRYTERIUM WALDA, BRYTYJSKOŚĆ, KNAGA, ŻYDOSTWO, WALEC PARABOLICZNY, ACAN, ALBAŃSKOŚĆ, KIEROWNICTWO DUCHOWE, WIĆ, PUNKT KATECHETYCZNY, STAWKA AWANSOWA, NACZYNIAK, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, WARZYWO, PATRON, BŁĄD POMIARU, CIĘŻKI SPRZĘT, JĘZYK KAUKASKI, WIELORYB, HASŁO, KOLCZASTOŚĆ, ODWIERT, PRZEZIERNOŚĆ, FRYZ, STYGON, KOLONIA, NIECKA WYPADOWA, AGNOZJA WZROKOWA, GOTYK, DIKSONIOWATE, MIKROFON LASEROWY, ELEKTRODA MEMBRANOWA, PARAFIAŃSTWO, POMPA ŁYDKOWA, STOŻEK, KOLONIZATOR, DIAFTOREZA, TRYMER, KARA ŁĄCZNA, MIÓD, GWINT STOŻKOWY, PAMPA, PIEPRZ CZERWONY, SZYKANA, EKSPEDYCJA, PAŁANKA, METYZACJA, ODWACH, KARABINIER, DZIECIACZEK, ÓSEMKA, RZECZY OSTATECZNE, HASHTAG, POPITA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, HASŁO, ZAPISOBIORCA, UCHO, OWAL, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, DZIOBAK, E, CYKL, ZNAK FIRMOWY, CHABANINA, OSMYK, KUNAFA, ISTOTA ŻYWA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, PROWANSALSKI, JEDNOLITOŚĆ, JĘZYK PORTUGALSKI, TYCZKA, PLOTER SOLWENTOWY, ANTYKADENCJA, CENA ADMINISTRACYJNA, DETERMINIZM, HALLOWEEN, SZKOŁA, PROSTOSKRZYDŁE, RESET, PAS, ŚCIÓŁKOWANIE, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, FLORYSTA, MONOPTERES, SOKOLE OKO, ŚWIADECTWO SZKOLNE, SIECZKA, FIGÓWKA, KANAŁ PRZERZUTOWY, KAZNODZIEJSTWO, NERWOWOŚĆ, DODATEK AKTYWIZACYJNY, EN GRISAILLE, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, PIĘTNASTY, INTERWENCJA, OTCHŁAŃ, KADM, IDEALIZACJA, BALANSJER, PIRANIA, MILNE, MINERAŁ, GOOGLE, SYGNAŁ DYSKRETNY, ZSYP, WODOROSIARCZEK, KROPLA, PIERWSZOROCZNY, PATRON, NIEPRZYZWOITOŚĆ, DRAPIEŻNIK, ŻÓŁTY ALARM, SCHABOSZCZAK, CZARCIK, KWARTA, DUROPLAST, SEKSTURYSTYKA, SZPARAG, SIEDEMNASTKA, AFRYKANER, OSAMOTNIENIE, PUCHAR, DROŻDŻE, KOBALTOWOŚĆ, BASEN, BEFSZTYK, BLASZKA, ABRAZJA, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, WEZYRAT, FIRMÓWKA, NOSACIZNA, OSTENTACYJNOŚĆ, MADAPOLAM, IMPULSYWNOŚĆ, GWIZDEK, PLANETKA, RYPS, CÓRKA ŚMIECIARZA, JOGURCIK, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, AQUAFABA, BOA, MORWA, REZYDUUM, PODEJRZANA, POLSKI, KOŃ GORĄCOKRWISTY, POMIDOR, KREOL, MAKROPOLECENIE, ORK, SZCZAPA, GRA, KANTON, ZESTAW, PLANTACJA NASIENNA, WYWIAD CHOROBOWY, ?RÓJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.775 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA LUDZI, KTÓREJ ISTOTA POLEGA NA UMIEJĘTNOŚCI LEKCEWAŻENIA TEGO, CO JEST WAŻNE DLA INNYCH (LUB OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA), BRAK WRAŻLIWOŚCI, EMPATII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA LUDZI, KTÓREJ ISTOTA POLEGA NA UMIEJĘTNOŚCI LEKCEWAŻENIA TEGO, CO JEST WAŻNE DLA INNYCH (LUB OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA), BRAK WRAŻLIWOŚCI, EMPATII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEZUCZUCIOWOŚĆ cecha ludzi, której istota polega na umiejętności lekceważenia tego, co jest ważne dla innych (lub ogółu społeczeństwa), brak wrażliwości, empatii (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEZUCZUCIOWOŚĆ
cecha ludzi, której istota polega na umiejętności lekceważenia tego, co jest ważne dla innych (lub ogółu społeczeństwa), brak wrażliwości, empatii (na 14 lit.).

Oprócz CECHA LUDZI, KTÓREJ ISTOTA POLEGA NA UMIEJĘTNOŚCI LEKCEWAŻENIA TEGO, CO JEST WAŻNE DLA INNYCH (LUB OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA), BRAK WRAŻLIWOŚCI, EMPATII sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CECHA LUDZI, KTÓREJ ISTOTA POLEGA NA UMIEJĘTNOŚCI LEKCEWAŻENIA TEGO, CO JEST WAŻNE DLA INNYCH (LUB OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA), BRAK WRAŻLIWOŚCI, EMPATII. Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

x