DZIEDZICZENIE WEDŁUG PRZEPISÓW PRAWA SPADKOWEGO, MAJĄCE MIEJSCE, GDY SPADKODAWCA NIE SPORZĄDZIŁ TESTAMENTU LUB TESTAMENT JEST NIEWAŻNY ALBO GDY OSOBY POWOŁANE DO DZIEDZICZENIA NIE CHCĄ LUB NIE MOGĄ BYĆ SPADKOBIERCAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIEDZICZENIE USTAWOWE to:

dziedziczenie według przepisów prawa spadkowego, mające miejsce, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub testament jest nieważny albo gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZICZENIE WEDŁUG PRZEPISÓW PRAWA SPADKOWEGO, MAJĄCE MIEJSCE, GDY SPADKODAWCA NIE SPORZĄDZIŁ TESTAMENTU LUB TESTAMENT JEST NIEWAŻNY ALBO GDY OSOBY POWOŁANE DO DZIEDZICZENIA NIE CHCĄ LUB NIE MOGĄ BYĆ SPADKOBIERCAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.630

RAWA, HASŁO, FEERIA, MUSLI, ZWODNICZOŚĆ, PODRYG, WĘŻYK, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, NIEDOSTATECZNY, KLASZTOR, ELEKTROCHIRURGIA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, GRZYB NADRZEWNY, POGROBOWIEC, WARIACJE, BIEG, AUTOCASCO, STOCZNIA, CEBULANKA, KARA UMOWNA, KABRIOLET, ASTER ALPEJSKI, PEPSI, WODOPÓJ, GLORIETA, RYSUNEK, ŻÓŁTAK, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, ORGANIZM, ŻYCIAN, MĘTNOŚĆ, POCENIE, DANTEJSKA SCENA, DŁAWIDUDA, ZAGRYWKA, WYRĘBA, KWATERA PRYWATNA, SMORODINÓWKA, POWINNOŚĆ, MATCZYNOŚĆ, PARALELIZM, UPRZYTOMNIANIE, ELEKTROWÓZ, CZESTER, AZT, KOPUŁA LODOWA, TONAŻ, WIENIEC, LEMUR KARŁOWATY, RESTRYKCJA, RĘKA BOSKA, DIAGNOSTYKA, UKŁAD INERCJALNY, MECHANIKA STATYSTYCZNA, WIRTUOZERIA, STWORZENIE NIEBOŻE, ALAN, AUTODIAGNOZA, MACHANIE RĘKĄ, PION, BUŁGARSKI, POPRAWIACZ, ALT, ZBIÓR, ADAPTER, PRYWATNOŚĆ, BENZYNÓWKA, DOPPELGANGER, PASTERZ, ZDZIADZIENIE, ALTOCUMULUS, KOMBAJN GÓRNICZY, WESTERN, HISZPAN, AUTOSKLEP, STAN PSYCHICZNY, MAŁPA OGONIASTA, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, KLIN, USZAK, KĄT, IMPEDIMENTA, MATURZYSTA, MARUDER, MISTERIUM, RUSKI, LĘDŹWIE, PÓŁKULA, AUTOMAT, PIĘĆSETKA, PRZEBIEGŁOŚĆ, LEK NASENNY, WĘGAR, LUBIEŻNOŚĆ, FONOGRAM, EPISKOPAT, STRATYFIKACJA, ZACHOWAWCA, SYNDROM PARYSKI, LEADER, NADZIEWARKA, STAN WOLNY, NIEDOWIERZANIE, WYŚCIGI, FRONT CIEPŁY, SKOK, BEZLIST, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, DELIKATNOŚĆ, NANOFILTRACJA, PROCES DECYZYJNY, MENZURKA, PRZODOWNIK, SUPERKOMBINACJA, KNAPP, NORMALNOŚĆ, EMPIRYZM GENETYCZNY, KĄT OSTRY, ADAPTACJA, KOD, PRZEWIDYWANIE, KAZAMATA, UWŁOSIENIE, KOŁCHOZ, KIROW, ZĘBORÓG, DRYBLER, WARUNEK LOKALOWY, KIPA, ANTYCHOLINERGIK, PIERWSZOŚĆ, ŚRODKOWY PALEC, SĄD PODKOMORSKI, NAFCIARSTWO, MONOTELETA, SZKOCKOŚĆ, MOCZ, NAGRODA POCIESZENIA, ANGIELSKA FLEGMA, TRAKEN, SMOLUCH, TRIADA, DYSPROPORCJA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, FUNKCJA EKSPRESYWNA, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, RADA, ŻABA, ASYSTENCJA, ZNACZENIE, SSANIE, NIEDOROZWÓJ, FASCYNATOR, TEST PASKOWY, VASARELY, STEWA, HORMON TROPOWY, MANDAT WOLNY, SZALEŃSTWO, KLEJNOT HERBOWY, ANIMALIZM, ONE-LINER, POLISOLOKATA, NADBITKA, REMIS, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, SZACHOWNICA, TROLLING, ANOMALIA, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, PODAWACZ, MACKI, FIRMA, NANOMETR, KRAJ NORDYCKI, SEKWENCJA SHINE-DALGARNO, SALDO CYKLICZNE, NIESPORCZAK, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, SZANKIER TWARDY, PLAN ZDJĘCIOWY, TROLLKONTO, PUNKT MOTORYCZNY, BEZROLNY, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, SOWIE OCZY, STEROWIEC SZKIELETOWY, AMFIBIJNOŚĆ, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, ZAPAŁKA SZTORMOWA, ZAPADŁY KĄT, WYRAZ POCHODNY, KOŁO, NARKOTYK MIĘKKI, AEROZOL SIARCZANOWY, LUDZIK, REFORMA ROLNA, BŁĄD LITEROWY, RYKSZARZ, JAŁÓWKA, ASESOR, OFIARA, APROBATA, DEGENERACJA, MIĘSOŻERSTWO, PIERWSZY, KAZALNICA, FORTECA, NIEPOKOJENIE SIĘ, DWUDZIESTY PIERWSZY, BEZCIELESNOŚĆ, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, KACAPSKI, ŻÓŁTY PAS, EUFORBIA, PAMIĘĆ GÓRNA, MACICA, GMT, POLIGON DOŚWIADCZALNY, KONWENANSE, PROCES POSZLAKOWY, GROTESKA, WYZIEW, STRAPONTEN, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, NIEMOŻLIWOŚĆ, RELING, UCHWAŁA, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, PRZEZNACZENIE, SUFLET, SKRZYDLATE SŁOWO, OSĘKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, STATYWIK, WESOŁOŚĆ, DEMONSTRACJA, TUZY, ANTYOKSYDANT, CHLUBNOŚĆ, FIGA, GAZ IDEALNY, MASZT ANTENOWY, PATOWOŚĆ, ISKRA, HUTA, ZDROWAŚKA, RZEKA ROZTOKOWA, WOLA BOŻA, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, FUTRO, SZKLANY SUFIT, KOMIZM SYTUACYJNY, CANCA, CHOMĄTO, REKOMPILACJA, CZASOWNIK FRAZOWY, NIESPEŁNIALNOŚĆ, SALSA, TINGEL, ROGALIK, GENERACJA ROZPROSZONA, MONTOWNIA, KĘPA, CEPISKO, KONTRAFAŁ, GRADACJA, DOJŚCIE, MASZKARON, DZIEWCZYNIĄTKO, PRZYCHODNIA, NIEOCHRZCZONY, PAPROTKA ZWYCZAJNA, BUKWICA, SUTEK, SŁUŻBA, RODZIMOŚĆ, KOPROFIL, MNISZEK, KIERUNEK, DNI OTWARTE, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, SŁOWO MASZYNOWE, PŁAWKA, PRZEWODNICZKA, CIASNOŚĆ, JAGLANKA, METAMERIA, PREMIA GÓRSKA, ELEKTROFON, HIPERDŹWIĘK, STANCA, POPĘDLIWOŚĆ, URAZ, FAŁSZYZM, AZOLLA PAPROTKOWA, FAWOREK, ?ROBOTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.630 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEDZICZENIE WEDŁUG PRZEPISÓW PRAWA SPADKOWEGO, MAJĄCE MIEJSCE, GDY SPADKODAWCA NIE SPORZĄDZIŁ TESTAMENTU LUB TESTAMENT JEST NIEWAŻNY ALBO GDY OSOBY POWOŁANE DO DZIEDZICZENIA NIE CHCĄ LUB NIE MOGĄ BYĆ SPADKOBIERCAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZICZENIE WEDŁUG PRZEPISÓW PRAWA SPADKOWEGO, MAJĄCE MIEJSCE, GDY SPADKODAWCA NIE SPORZĄDZIŁ TESTAMENTU LUB TESTAMENT JEST NIEWAŻNY ALBO GDY OSOBY POWOŁANE DO DZIEDZICZENIA NIE CHCĄ LUB NIE MOGĄ BYĆ SPADKOBIERCAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIEDZICZENIE USTAWOWE dziedziczenie według przepisów prawa spadkowego, mające miejsce, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub testament jest nieważny albo gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIEDZICZENIE USTAWOWE
dziedziczenie według przepisów prawa spadkowego, mające miejsce, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub testament jest nieważny albo gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (na 21 lit.).

Oprócz DZIEDZICZENIE WEDŁUG PRZEPISÓW PRAWA SPADKOWEGO, MAJĄCE MIEJSCE, GDY SPADKODAWCA NIE SPORZĄDZIŁ TESTAMENTU LUB TESTAMENT JEST NIEWAŻNY ALBO GDY OSOBY POWOŁANE DO DZIEDZICZENIA NIE CHCĄ LUB NIE MOGĄ BYĆ SPADKOBIERCAMI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - DZIEDZICZENIE WEDŁUG PRZEPISÓW PRAWA SPADKOWEGO, MAJĄCE MIEJSCE, GDY SPADKODAWCA NIE SPORZĄDZIŁ TESTAMENTU LUB TESTAMENT JEST NIEWAŻNY ALBO GDY OSOBY POWOŁANE DO DZIEDZICZENIA NIE CHCĄ LUB NIE MOGĄ BYĆ SPADKOBIERCAMI. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast