JĘZYK PÓŁNOCNOGERMAŃSKI WSCHODNI (WSCHODNIOSKANDYNAWSKI), UŻYWANY GŁÓWNIE W SZWECJI I CZĘŚCIACH FINLANDII (TU, OBOK FIŃSKIEGO, TO JĘZYK URZĘDOWY); JĘZYK STANDARDOWY W SZWECJI, TZW. RIKSSVENSKA (SZWEDZKI PAŃSTWOWY) OPARTY JEST NA DIALEKTACH REGIONU SZTOKHOLMSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK SZWEDZKI to:

język północnogermański wschodni (wschodnioskandynawski), używany głównie w Szwecji i częściach Finlandii (tu, obok fińskiego, to język urzędowy); język standardowy w Szwecji, tzw. rikssvenska (szwedzki państwowy) oparty jest na dialektach regionu sztokholmskiego (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK PÓŁNOCNOGERMAŃSKI WSCHODNI (WSCHODNIOSKANDYNAWSKI), UŻYWANY GŁÓWNIE W SZWECJI I CZĘŚCIACH FINLANDII (TU, OBOK FIŃSKIEGO, TO JĘZYK URZĘDOWY); JĘZYK STANDARDOWY W SZWECJI, TZW. RIKSSVENSKA (SZWEDZKI PAŃSTWOWY) OPARTY JEST NA DIALEKTACH REGIONU SZTOKHOLMSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.418

SUDBURY, DOMINATOR, TIURNIURA, LATOPISARZ, PIRAMIDA, FPS, GASKOŃSKI, RACHUNEK KOSZTÓW, PILENTUM, EPISKOPALIZM, UŻĄDLENIE, PRZEŁAWICENIE, KIFOZA, ZMOWA, SYMPATYCZNOŚĆ, PLEWA, PODEJŹRZON MARUNOWY, CHMIELOGRAB, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, TETRAETYLEK OŁOWIU, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, PRZYBYSZ, DELFINY OCEANICZNE, BURZYK SZARY, BEKON, PIJAK, WŁÓKNO, INDYGOWIEC, SYSTEM KASTOWY, HB, ŁOPATKA, ARKUSZ KALKULACYJNY, CZEPIAKI, SZACHY SZYBKIE, KONCERT ŻYCZEŃ, RETORYCZNOŚĆ, PINGWINY, JĘZYK NANDORIŃSKI, KUSICIEL, PANŚWINIZM, CŁO OCHRONNE, MEDYCYNA PRACY, LISTEK, AZJATYCKOŚĆ, POMYWAK, PATELNICA, NIEAKTUALNOŚĆ, NISZA, SPŁASZCZKOWATE, CHALKOGRAFIA, RZUT STEREOGRAFICZNY, POLSKI, ŻÓŁW OLIWKOWY, SKOK, NIENATURALNOŚĆ, LUKSEMBURSKI, BIHAR, MOTET, NIMFA, NIEPRAWDZIWOŚĆ, BRZUSIEC, WOLEC, NIESZLACHETNOŚĆ, OMNIBUS, MAPA FIZYCZNA, LAWENDA, KASTYLIJSKI, MONGOLSKI, KHUZDUL, GNUŚNOŚĆ, ZAINTERESOWANA, FAKTORIA, AKT, POWYWRACANIE, RELING, SROMOTA, ROZBRATEL, MEGAPASKAL, IMITACJA, KLIN, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, PRZEWRÓT PAŁACOWY, SZTANGA, DIETA ASPIRYNOWA, KOCIAK, ODRZYNEK, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, BEZPODSTAWNOŚĆ, CZUBEK, ULEGŁOŚĆ, PILOT, HAMULEC TAŚMOWY, MIZUNA, PĘPEK, BENZYNÓWKA, PŁYTKA DRUKOWANA, MELINIT, GREKA, SKUBANIEC, KOMÓRKA GLEJOWA, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, POKAZOWOŚĆ, MATEMATYKA STOSOWANA, GAŁĘZIAK, SYNERGIA, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, JĄKANIE TONICZNE, WIELKI WEZYR, PROCES KARNY, PROFESKA, PINGWIN RÓWNIKOWY, HERBATA CZARNA, POBIAŁKA, PĘCHERZ, KRAŚNIK PIĘCIOPLAMEK, GAMBIR, DOPŁATA OBSZAROWA, FILTR GĄBKOWY, ŚLIZGAWKA, FARMAKOEKONOMIKA, PASZCZUR, AKT PŁCIOWY, HAMULEC LUZOWANY, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, PIROSMANI, SZCZWANY LIS, ZARADNOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, KLATCHIAŃSKI, WODA-WODA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, SILNIK ELEKTRYCZNY, GRZEBYK, OGNIWO ZASADOWE, PERKOZ Z ALAOTRA, GAŁĘZIAK, ZEROWOŚĆ, KRÓLOWA, DEMOSCENA, KONTRAFAŁ, MAGHREB, ETIUDA, ZGNIŁY KOMPROMIS, SZURPEK, DIABELSKOŚĆ, DING, CYWILNOŚĆ, GALIOTA, SILNIK BOCZNIKOWY, JĘZYK ALBAŃSKI, PARMEZAN, DRĄŻEK SKRĘTNY, DZWONEK RĘCZNY, BRUTALNOŚĆ, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, KATASTROFICZNOŚĆ, PAPIER MASZYNOWY, DRYL, RYNEK NIEFORMALNY, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, PRYMITYWIZM, TONACJA, GOOGLE INC, AZJATYCKI TYGRYS, SZALEŃSTWO, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, RACHATŁUKUM, PRĄD JEDNOFAZOWY, PRZYCZYNA FORMALNA, ANALIZA KANONICZNA, AUTOMOBILKLUB, SKRÓT SYLABOWY, WIRTUOZERIA, GOŁODUPIEC, MICHANEK, ŁASKA, OLEJARZ, LIMONKA KAFFIR, GALERIA SŁAWY, PILA, AMONIT, HERMENEUTYKA, ESKORTOWIEC, ŚMIGŁOWCOWIEC, KOŃ MEKLEMBURSKI, KLOSZ, JAWAJSKI, WINIETA, PLEŚNIAK, KANALIK, OSPAŁOŚĆ, LÓD, POLEWA, OZÓR, BERGSLAGEN, BLANKI, WIATROWNICA, GARKUCHNIA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, MPA, DERYWAT, CZTEROKROTNOŚĆ, KOŚĆ KLINOWA, SINUS, PODDAŃCZOŚĆ, CZUBACZ, FRANCUSKOŚĆ, GBUROWATOŚĆ, ROZETKA, OKULARY SŁONECZNE, KWARC MLECZNY, BREAKDANCE, NIEUWAŻNOŚĆ, SUSEŁ DŁUGOOGONIASTY, KOSZÓWKI, KREDYT STUDENCKI, ŻYWOŚĆ, ALTEMBAS, OKREŚLONOŚĆ, WARTOŚCIOWOŚĆ, SOGDYJSKI, KAŁAMARZ SZKOLNY, MOŹDZIERZOWIEC, GORZKOŚĆ, MANIFA, GBUR, BAGE, GANGRENA, ALABAMA, BABIA DUPA, TROLLING, PASZTET, NATARCZYWOŚĆ, MORDOKLEJKA, ZABAWA, OFIKLEJDA, GRA WYŚCIGOWA, POMARAŃCZA OLBRZYMIA, DOKTOREK, PRZYBYTEK, JAGODNIK, LAHTI, WRÓBEL PAKISTAŃSKI, AZATIOPRYNA, POLITYKA DYSKONTOWA, NOSOROŻEC AFRYKAŃSKI, ARTYKUŁ PAPIERNICZY, PROTEKTOR, PODRZEŃ, DOŚWIADCZENIE WAZONOWE, SZYBLAK, DURNOWATOŚĆ, GRADUACJA, WYDAJNOŚĆ, MATERIALIZM DZIEJOWY, SALAMI, PODŁUŻNIK, BOOROOLA, ARABSKI, AZYDOTYMIDYNA, PIKA, KRĄGLIK, BOROWIK GRABOWY, MIARECZKOWANIE, SZPERACZ, MAKI ZŁOCISTY, DALEN, SREBRZENIE, ZAGĘSZCZACZ, PINGWIN BIAŁOSKRZYDŁY, APROBATA, KUROBRÓD RÓŻNODZIOBY, KOŃ CUGOWY, MAKROFIT, SKINNY, WODOŁAZ, SYSTEM JĘZYKOWY, KARTA WIZYTOWA, ŚMIERDZIEL, TEMPERATURA, RADAR METEOROLOGICZNY, SILNIK OBCOWZBUDNY, KRENELAŻ, ZERO BEZWZGLĘDNE, MALINOTRUSKAWKA, BOCIAN SIODLASTY, KIJEK NARCIARSKI, PROJEKCYJNOŚĆ, PUZANEK PÓŁNOCNO-WSCHODNI, ROMANS GOTYCKI, UMBRA, TUCERNA, WOŁEK, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, KLEZMER, OKRĄG WPISANY, CHOMIK MONGOLSKI, ?HIROSAKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.418 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK PÓŁNOCNOGERMAŃSKI WSCHODNI (WSCHODNIOSKANDYNAWSKI), UŻYWANY GŁÓWNIE W SZWECJI I CZĘŚCIACH FINLANDII (TU, OBOK FIŃSKIEGO, TO JĘZYK URZĘDOWY); JĘZYK STANDARDOWY W SZWECJI, TZW. RIKSSVENSKA (SZWEDZKI PAŃSTWOWY) OPARTY JEST NA DIALEKTACH REGIONU SZTOKHOLMSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK PÓŁNOCNOGERMAŃSKI WSCHODNI (WSCHODNIOSKANDYNAWSKI), UŻYWANY GŁÓWNIE W SZWECJI I CZĘŚCIACH FINLANDII (TU, OBOK FIŃSKIEGO, TO JĘZYK URZĘDOWY); JĘZYK STANDARDOWY W SZWECJI, TZW. RIKSSVENSKA (SZWEDZKI PAŃSTWOWY) OPARTY JEST NA DIALEKTACH REGIONU SZTOKHOLMSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK SZWEDZKI język północnogermański wschodni (wschodnioskandynawski), używany głównie w Szwecji i częściach Finlandii (tu, obok fińskiego, to język urzędowy); język standardowy w Szwecji, tzw. rikssvenska (szwedzki państwowy) oparty jest na dialektach regionu sztokholmskiego (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK SZWEDZKI
język północnogermański wschodni (wschodnioskandynawski), używany głównie w Szwecji i częściach Finlandii (tu, obok fińskiego, to język urzędowy); język standardowy w Szwecji, tzw. rikssvenska (szwedzki państwowy) oparty jest na dialektach regionu sztokholmskiego (na 13 lit.).

Oprócz JĘZYK PÓŁNOCNOGERMAŃSKI WSCHODNI (WSCHODNIOSKANDYNAWSKI), UŻYWANY GŁÓWNIE W SZWECJI I CZĘŚCIACH FINLANDII (TU, OBOK FIŃSKIEGO, TO JĘZYK URZĘDOWY); JĘZYK STANDARDOWY W SZWECJI, TZW. RIKSSVENSKA (SZWEDZKI PAŃSTWOWY) OPARTY JEST NA DIALEKTACH REGIONU SZTOKHOLMSKIEGO sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - JĘZYK PÓŁNOCNOGERMAŃSKI WSCHODNI (WSCHODNIOSKANDYNAWSKI), UŻYWANY GŁÓWNIE W SZWECJI I CZĘŚCIACH FINLANDII (TU, OBOK FIŃSKIEGO, TO JĘZYK URZĘDOWY); JĘZYK STANDARDOWY W SZWECJI, TZW. RIKSSVENSKA (SZWEDZKI PAŃSTWOWY) OPARTY JEST NA DIALEKTACH REGIONU SZTOKHOLMSKIEGO. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast