TO, ŻE COŚ NIE SPEŁNIA SWOJEJ FUNKCJI, KULEJE, JEST NIESPRAWNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSFUNKCJONALNOŚĆ to:

to, że coś nie spełnia swojej funkcji, kuleje, jest niesprawne (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ NIE SPEŁNIA SWOJEJ FUNKCJI, KULEJE, JEST NIESPRAWNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.668

ŁATEK, EXTRAKLASA, ARCUS SINUS, ŚWIATŁO, RAGLAN, PODLEW, ŁASKAWCA, MEDIUM, RUCH, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, NOMADA, ZWYCIĘŻYCIEL, PROTOHISTORIA, MUTACJA, ZASKOK, OPINIA, DOBUDÓWKA, POMARAŃCZA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, SUBTELNOŚĆ, NASŁUCHOWIEC, TACHOGRAF, ETIOPSKI KLASYCZNY, KOLANA, ROZTWÓR STAŁY, BEARS, TABU MILCZENIA, RELACJA BINARNA, CIEKAWOŚĆ, KAWALER, GŁUPEK, MARMUR, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, WIDMO, STUDIUM, MIŚ, MOŻNOŚĆ, MODUŁ MIESZKALNY, MODERATOR, PRZEJRZYSTOŚĆ, REGIONALNOŚĆ, FORK BOMBA, GOTOWOŚĆ, EMPIRYZM GENETYCZNY, CIEŃ, MRÓWKA SMĘTNICA, BUDOWA, HURTNICA WSTYDLIWA, DROGA ZBIORCZA, STARSZYZNA, TENIS, CZEREŚNIAK, RZEŹ, LIGROINA, OSCYLATOR, JEDENASTA MUZA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, SYGNAŁ, SOŚNIAK, PRZYJEZDNA, RANDKA W CIEMNO, ARABSKI, PRZYZWOITKA, PRZEBIEGŁOŚĆ, PIENIĄŻEK, KOEDUKACYJNOŚĆ, MISZCZU, MODYFIKACJA, MIEJSCE, GUGIEL, PEREŁKA, LOGARYTM NATURALNY, SZKARADNOŚĆ, GUJOT, ŁONO, MENU, MAŁOLETNIOŚĆ, JĘZYK FLEKSYJNY, INDAGATOR, MĄŻ, CENA SPRZEDAŻY, PRZYŚPIESZENIE STYCZNE, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, ŁADA, GEREZA KRÓLEWSKA, ŚWIATŁO DZIENNE, RYNEK NABYWCY, DELICJE, STRATEGICZNOŚĆ, USTERZENIE PŁYTOWE, BONUSIK, KACZKA, KOŁO WIELKIE, WYDMIKUFEL, GORĄCZKA DUM-DUM, ZJAWA, SUPERNOWA TYPU IC, KAPITALISTA, NERD, SZKŁO AKRYLOWE, PRZEKAZ, LAMPKA, TROFOBLAST, ATAWIZM, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, ODMOWA, GIMBOPATRIOTA, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, PILA, DRUT, WAGA, NIEJASNOŚĆ, MIASTOWOŚĆ, TAMARYNDA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, ZEWNĘTRZE, PĘCHERZYCA, WYŻERACZ, WOLNOAMERYKANKA, GIAUR, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, PIEZOELEKTRYK, LAPAROSKOPIA, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, REMISIK, ODWAR, OGRANICZONOŚĆ, ZBIÓR BERNSTEINA, SUBDIAKONAT, ZDANIE WZGLĘDNE, NIESKRĘPOWANIE, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, LEŃ, GRUPA, GAŚNICA PIANOWA, KULFON, ODCISK PALCA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, ULUBIENIEC, OSOBA TRZECIA, MALAJALAM, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, WIELOZADANIOWOŚĆ, DANAIDA, EKSTENSJA, ZACHWALACZ, OKRES ZALICZALNY, ŁEBEK, ALOZA NIEBIESKA, SKRYTOBÓJSTWO, GÓWNOZJADZTWO, KŁUSAK FRANCUSKI, BIEG PRZEŁAJOWY, WYSTĘPOWANIE, ANALIZA SEKTOROWA, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, DZIELNICA, KOLCZAK, AKSAMITNOŚĆ, GAZA, BEZTERMINOWOŚĆ, MANIPULACYJNOŚĆ, OPONA BEZDĘTKOWA, FORTECA, GOALKEEPER, ŚLEPY TOR, ZROST, NIEUŻYWALNOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, DZIW, PRZYRODA NIEOŻYWIONA, ELEKTROLIT, SALONOWIEC, ZABAWOWOŚĆ, OBCY, ZJAWISKO NATURALNE, SPRAWNOŚĆ, ENTEROBAKTERIA, CHAMÓWKA, UZDROWICIEL, FOTOREALIZM, KARLIK WIĘKSZY, BEZINTERESOWNOŚĆ, CHLUBNOŚĆ, KAPSYD, PRACOWNIK, MIECZ OBOSIECZNY, BARYCENTRUM, PIERDU-PIERDU, BALOTAŻ, KILOTONA, PRASSAKI, PŁOZA, ŚWIĘTA KSIĘGA, FILM PSYCHOLOGICZNY, MITYCZNOŚĆ, NIEODPARTOŚĆ, CZOŁG ROZPOZNAWCZY, SYSTEM, PŁETWOJASZCZURY, BETON STRUNOWY, MIKROFON LASEROWY, OMIEG WSCHODNI, REGLAN, PORTUGALSKI, ŚWIATŁA DROGOWE, JEDNOPARTYJNOŚĆ, LEGALIZACJA PIERWOTNA, PRAKTYCZNOŚĆ, ARSENEK, WIELKOMIEJSKOŚĆ, RYNEK NIEFORMALNY, BELLADONA, MATRYCA STRUKTURALNA, ROZDZIAŁKA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, KMIEĆ, NIEUMARŁY, PROTEST SONG, PODRZĘDNIK, PRZODOMÓŻDŻE, MINIATURA, ALUZJA, BUMER, OPINIA, RUTYNIARZ, ŻUBR NIZINNY, JĘZYK IZOLOWANY, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, TANECZNOŚĆ, ZWODNICZOŚĆ, SIEROCTWO SPOŁECZNE, INTERDYKT, GRONINGER, WYMIENNIK, ENERGICZNOŚĆ, FACHOWOŚĆ, RAUBITTER, KOSMATOŚĆ, PERILLA ZWYCZAJNA, BEZRĄBEK, KODOWANIE SIECIOWE, SERCE, ATONALNOŚĆ, KORYTO, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, ZWIĄZEK NASYCONY, BANK, EUKARIOT, STYGOFAUNA, MOHER, DYNAMIKA, MIEDZIANE CZOŁO, SUBTELNOŚĆ, TEKST, CZART, WEKTOR ZACZEPIONY, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, WARIANTOWOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, MIERNOŚĆ, KLAG, SZACHY AKTYWNE, WIARA, WYKUP, SZALEŃSTWO, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, LESER, MACA, PAMIĄTKOWOŚĆ, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, MIESZADŁO, STRUKTURA FUNKCYJNA, ZASIEKI, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, RESZTKA, ONTOLOGIZM, KONTROLKA, UŻYCIE NIEKOMERCYJNE, ZADOŚĆUCZYNIENIE, NOCEK WĄSATEK, ODJEMNA, PSOTA, LUŹNOŚĆ, ANTYLOPA KROWIA, LITERATURA PIĘKNA, IDEAŁ PIERWSZY, PIJAWKA, MAGIEL, CHLUBA, WRÓBEL POŁUDNIOWY, PION, SYLABA SŁABA, WANIENECZKA, EDYKUŁA, WICIOWCE, SREBRNY EKRAN, ?BIELMO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.668 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ NIE SPEŁNIA SWOJEJ FUNKCJI, KULEJE, JEST NIESPRAWNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ NIE SPEŁNIA SWOJEJ FUNKCJI, KULEJE, JEST NIESPRAWNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSFUNKCJONALNOŚĆ to, że coś nie spełnia swojej funkcji, kuleje, jest niesprawne (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSFUNKCJONALNOŚĆ
to, że coś nie spełnia swojej funkcji, kuleje, jest niesprawne (na 17 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ NIE SPEŁNIA SWOJEJ FUNKCJI, KULEJE, JEST NIESPRAWNE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - TO, ŻE COŚ NIE SPEŁNIA SWOJEJ FUNKCJI, KULEJE, JEST NIESPRAWNE. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast