RODZAJ PRZYWILEJU W DAWNEJ POLSCE, ZWIĄZANY Z PRZEDSTAWIANIEM OSÓB KANDYDUJĄCYCH NA JAKIEŚ STANOWISKO KOŚCIELNE. (“W PIERWSZYM PRZYWILEJU KOLACJI NIE WYMIENILIŚMY PRZYPISANYCH MIESZKAŃCÓW”) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLACJA to:

rodzaj przywileju w dawnej Polsce, związany z przedstawianiem osób kandydujących na jakieś stanowisko kościelne. (“w pierwszym przywileju kolacji nie wymieniliśmy przypisanych mieszkańców”) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOLACJA

KOLACJA to:

ostatni posiłek wieczorny (na 7 lit.)KOLACJA to:

wieczorne spotkanie, przyjęcie albo randka (na 7 lit.)KOLACJA to:

zabieg porównania oryginału tekstu z jego odpisem (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ PRZYWILEJU W DAWNEJ POLSCE, ZWIĄZANY Z PRZEDSTAWIANIEM OSÓB KANDYDUJĄCYCH NA JAKIEŚ STANOWISKO KOŚCIELNE. (“W PIERWSZYM PRZYWILEJU KOLACJI NIE WYMIENILIŚMY PRZYPISANYCH MIESZKAŃCÓW”)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.069

BERŻERETKA, PSYCHOFARMAKOLOGIA, ELEKTROAUTOMATYKA, RYNEK FORMALNY, PIECZEŃ RZYMSKA, ERIOPS, NIELETNIOŚĆ, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, SIT, WKRĘT, WŁOŚNICA, KROAZA, SŁOWO POSIŁKOWE, MARSYLIOWATE, HONGSZANOZAUR, BOROWIK WILCZY, MIECHUNKA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, PISCHINGER, SONDAŻ, SZLIF WYPUKŁY, KOŃ TROJAŃSKI, KATALPA, MARTWA LITERA, TUSZ, ZACHYLNIK, ROZSADNIK, KOMUNIKACYJNOŚĆ, NOSZE, NIELOTNOŚĆ, BRYŁA LODU, INNA PARA KALOSZY, BOURBON, KABRIOLET, FAMUŁA, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, OLBRZYMKA, APPALACHIOZAUR, ŚMIAŁEK, KARABIN WYBOROWY, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, BEZKRYTYCZNOŚĆ, RELATYWIZM MORALNY, CZARNE KLUSKI, AKSJOMAT PASCHA, ELEKTRYCZNY PASTUCH, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, TŁUMACZKA, MAJOWY PRACOWNIK, BARYŁKARZ, TAMBURA, PLATYKLADUS, BAGDE, STRZECHEWKA BRUZDOWANA, KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA, GIFU, NIEKONKRETNOŚĆ, NALEŹLINA, OBCY, KRĘŻNIK, SZEW KOSTNY, LOT SZYBOWCOWY, STANOWISKO DYSPOZYTORSKIE, JEZIORO RELIKTOWE, SPICCATO, TOPOLA CZARNA, SERCE JASIA, PĘDZLAK, CECHA RECESYWNA, OSOBA BOSKA, KONFERENCJA, ORATORIUM, ZGODNOŚĆ, OBRZEŻKOWATE, DWURZĘDEK, ZŁOTOLITKA, MURSZ, LOTNICTWO, LEJEK, COB, TAJWANIA KRYPTOMERIOPODOBNA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, NEUTRALIZM, PROTARCHEOPTERYKS, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, AWIZO, WIESZAR, BABKA MARMURKOWA, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, KRĘPLA, BAKI, ODMIEŃCOWATE, REDYKOŁKA, METYZACJA, BOSTON, TOPOLOGIA, KUNA, FANDANGO, TOPSPIN, SADZENIAK, WIDZOWNIA, PROSTOŚĆ, OBSZAR WIEJSKI, BRZYTWA, KOPANICA, KWIAT MOTYLKOWATY, EODICYNODON, ZAPROSZENIE, DOBROTLIWOŚĆ, BIECZ, ZBIÓR PUSTY, ŻÓŁW PAJĄCZKOWY, KOMPETENCJA TWARDA, ANTYPOLSKOŚĆ, KONFLIKT TRAGICZNY, BAURIA, DEPORTACJA, FLASZA, GALARETNICA, OBRAZ, ROPUCHA ZWYCZAJNA, CHOLIJAMB, SUWAK, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, WAKAT, SZMER, DNO, PROSTA, BADYL, HEROICZNOŚĆ, WARIANT NORMY, AGAPANT, KOLOROWY, JASTRZĘBIEC, POPRAD, MEZOZAUR, KANAPKA, DYMORFIZM PŁCIOWY, OKRES ZALICZALNY, TŁOK INTROLIGATORSKI, SŁOWA, CZARECZNIK ZAOSTRZONY, KOLET, PUSZKA, RAJA MADERSKA, CHROPOWATOŚĆ, BAKTERIEMIA, EPITET, KREPON, PANEWKA, DEFICYT CYKLICZNY, HALFA, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, WYCISKANIE, WSPÓLNY ZASÓB, WACHLARZOWIEC, KISZKA, BROSZA, KRAAL, STEREOTYPIA RUCHOWA, SICHRAWA, LIFTBACK, STRAŻNIK MIEJSKI, INFORMACJA, GRAMOFON CYFROWY, BONET, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, ABSOLUTYZM, ANASTROFA, KOCZ, NIT, PODSADNIK KULISTY, FIGURA MYŚLI, POSZYCIE KLINKIEROWE, DZIEŃ REKTORSKI, KLERK, DZWONEK, PLUSY, MISKA, FENOMEN BOMBAJSKI, PIKA, VOLKSDEUTSCH, RAPTOREKS, ŻOŁNA, ATŁASEK, GOŹDZIENIEC, KANIA, RYNEK TERMINOWY, PŁOŻYMERZYK, KEFIA, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, SAMOWOLKA, UMOWA KONTRAKCYJNA, WISŁA, GWINT ZŁĄCZNY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, AFERA, OBÓZ WĘDROWNY, RODZAJ ŻEŃSKI, FAŁDOWNIK SZELESZCZĄCY, DRAKOPELTA, KOSZT OPERACYJNY, DOMINACJA NIEPEŁNA, PODEGRODZIE, DAGOBA, GOMUŁKA, TEST, TRUP, DŁAWIDUDA, KOZA BIAŁA USZLACHETNIONA, RIPPER, SZYSZAK HUSARSKI, PISMO, BAWEŁNICA, TEMNODONTOZAUR, DOBRO PUBLICZNE, PISUM, RZĘSOREK MNIEJSZY, RUDBEKIA, BONITAZAURA, TOWARZYCHO, PYSZNICA, LEPTOPLEURON, SZEREG HARMONICZNY, ŚRUTA SOJOWA, PASEK, KLAJTONIA, CHOROBA ALPEJSKA, LIKORYN, PRZESŁUCH, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, MANIERY, PRĄD ZAWIESINOWY, TANIKOLAGREZ, DUSZA TOWARZYSTWA, KREDYT KONSUMENCKI, DZIENNIK, PĘPAWA BŁOTNA, BABKA, SKOROPIS, STOPA FUNDAMENTOWA, NASIENNIK, TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE, OLIWKA, MADA, WYDRA, SAM, HODOWLA PIERWOTNA, EUDAJMONIZM, PYCHOTKA, DYSLOKOZAUR, KRAKÓW, HOMILIA, GROT, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, KOSZT PROSTY, PADACZKA MIOKLONICZNA, ASYMETRIA, PIANOGAZOSTYLIKAT, SZNUR, BREWICERATOPS, KOT, ZAMEK BŁYSKAWICZNY, PROFESJA, LEN, MIERZWA, GWIAZDOSZ, KINGORIA, NIEPOJĘTOŚĆ, SANTOK, SZWOLEŻER, GACEK WIELKOUCH, POKÓJ ŚNIADANIOWY, ASYMETRYCZNOŚĆ, DWURÓG, ROZROŻKA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, ANALIZATOR POLOWY, VINAIGRETTE, BRACIA POLSCY, HERBATKA, BUŁAWNIK, ZATRUDNIENIE, NIEMOWA, NIESYMETRYCZNOŚĆ, AKUMULATOR NIKLOWO-KADMOWY, MARTWICA, ZWIESINIEC, GŁADKOŚĆ, SEKWENCJA, KORMORAN, GRANDA, ANTYHITLEROWIEC, UNIWERSALNOŚĆ, PODKOWIEC DUŻY, KNYSZ, ATTENBOROZAUR, ?WSPARCIE FINANSOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.069 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ PRZYWILEJU W DAWNEJ POLSCE, ZWIĄZANY Z PRZEDSTAWIANIEM OSÓB KANDYDUJĄCYCH NA JAKIEŚ STANOWISKO KOŚCIELNE. (“W PIERWSZYM PRZYWILEJU KOLACJI NIE WYMIENILIŚMY PRZYPISANYCH MIESZKAŃCÓW”) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ PRZYWILEJU W DAWNEJ POLSCE, ZWIĄZANY Z PRZEDSTAWIANIEM OSÓB KANDYDUJĄCYCH NA JAKIEŚ STANOWISKO KOŚCIELNE. (“W PIERWSZYM PRZYWILEJU KOLACJI NIE WYMIENILIŚMY PRZYPISANYCH MIESZKAŃCÓW”)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLACJA rodzaj przywileju w dawnej Polsce, związany z przedstawianiem osób kandydujących na jakieś stanowisko kościelne. (“w pierwszym przywileju kolacji nie wymieniliśmy przypisanych mieszkańców”) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLACJA
rodzaj przywileju w dawnej Polsce, związany z przedstawianiem osób kandydujących na jakieś stanowisko kościelne. (“w pierwszym przywileju kolacji nie wymieniliśmy przypisanych mieszkańców”) (na 7 lit.).

Oprócz RODZAJ PRZYWILEJU W DAWNEJ POLSCE, ZWIĄZANY Z PRZEDSTAWIANIEM OSÓB KANDYDUJĄCYCH NA JAKIEŚ STANOWISKO KOŚCIELNE. (“W PIERWSZYM PRZYWILEJU KOLACJI NIE WYMIENILIŚMY PRZYPISANYCH MIESZKAŃCÓW”) sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - RODZAJ PRZYWILEJU W DAWNEJ POLSCE, ZWIĄZANY Z PRZEDSTAWIANIEM OSÓB KANDYDUJĄCYCH NA JAKIEŚ STANOWISKO KOŚCIELNE. (“W PIERWSZYM PRZYWILEJU KOLACJI NIE WYMIENILIŚMY PRZYPISANYCH MIESZKAŃCÓW”). Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast