ZAKAŻENIE KRWI BAKTERIAMI, STWIERDZONE ICH WYIZOLOWANIEM, MOŻE NIE MIEĆ ŻADNYCH NASTĘPSTW I POWIKŁAŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAKTERIEMIA to:

zakażenie krwi bakteriami, stwierdzone ich wyizolowaniem, może nie mieć żadnych następstw i powikłań (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAKAŻENIE KRWI BAKTERIAMI, STWIERDZONE ICH WYIZOLOWANIEM, MOŻE NIE MIEĆ ŻADNYCH NASTĘPSTW I POWIKŁAŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.436

KOTYLOZAURY, PRYMITYW, WEKTOR WAHADŁOWY, SINGEL, SUPERNOWA TYPU IC, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, SŁABIAK, GADY SSAKOZĘBNE, ATONALNOŚĆ, RYNEK TERMINOWY, ROZTERKA, KINO SAMOCHODOWE, ZGORZEL, PODSUFITKA, KONWOLUCJA, JEŻOWATE, NIEWIERZĄCA, RUMUNKA, ALFABET MUZYCZNY, ZYSK INFLACYJNY, TEST PASKOWY, BULIONER, STANDARDBRED, POKÓJ, AKORDYKA, JEŁOP, MOTOR, PUSZYSTOŚĆ, SKRĘTKOWCE, KAMIKADZE, WYRAŹNOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ, CZYSTOŚĆ, CYKL PALIWOWY, DOMINACJA ZUPEŁNA, KALEKA UMYSŁOWY, LINIA PRZEMIANY, RZECZ RUCHOMA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, SZUM INFORMACYJNY, HISTORYZM, BAKTERIA, GOMÓŁKA, WIETLICOWATE, ELF, NAGANA, ŚCIANA DZIAŁOWA, VIRGA, PARA, ZŁO, NIESTANOWCZOŚĆ, ABSOLUTYZACJA, NADKRWISTOŚĆ, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, SZORSTKOŚĆ, BAZA NOCLEGOWA, AKUMULATOR ELEKTRYCZNY, WSPÓLNY ZASÓB, BEZKASTOWIEC, UPRZEDMIOTOWIENIE, ANAMORFOZA, PRZESTRZEŃ FAZOWA, SZYBKOZŁĄCZE, SYSTEM ARGENTYŃSKI, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, MIM, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, OPCJA WALUTOWA, CZUJKA, CIAŁO AMORFICZNE, TAUTOLOGIA, OBJAW BRUDZIŃSKIEGO, DRZEWOŁAZOWATE, WYZWISKO, UDAR, PAPROTNIKI, PRZEPOWIEDNIA, NIESTEROWNOŚĆ, PUŁAP PRAKTYCZNY, LECZENIE HIPOTENSYJNE, UKŁAD MNOŻENIA, OPERATOR LINIOWY, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, KRZYŻÓWKA, MORUS, DOPPELGANGER, NEPOTYSTA, GEOMETRIA RZUTOWA, NIEKROPIEŃ, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, POJAWIENIE SIĘ, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, IGLICA, SUFFOLK PUNCH, SUKNIA DEJANIRY, GÓWNOZJAD, PSZCZOŁA MIODNA, BOMBONIERKA, BEZBOLESNOŚĆ, ORDYNACJA WYBORCZA, NIEDOROZWÓJ, MUZA, STARA PANNA, MARSYLIOWATE, NOCEK WĄSATY, HIPOKALEMIA, BROŃ KRÓTKA, ANTYBIOTYK, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, MIGLANC, MALARSTWO IKONOWE, PIES OGRODNIKA, TRANSFUZJOLOGIA, CHOROBA WERLHOFA, DARMOCHA, DOBRO KLUBOWE, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, SAMOLOT-AMFIBIA, NIEPOTRZEBNOŚĆ, WYZWANIE, URZECZOWIENIE, EUBAKTERIA, BEZDNIA, RAKOWATOŚĆ, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, MIERNIKOWCOWATE, MONIT, URLOP WYCHOWAWCZY, KLOPS, ORBITA BIEGUNOWA, IDEALIZM, BEZCELOWOŚĆ, OBLAT, BOCZEK, ATRYBUCJA, ASTMA, IRAŃSKI, KALEKA, AMINOGLIKOZYD, POPIELNICZKA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, WIOŚNIANKA, WYKRZYKNIK, AKROCYJANOZA, DESKA ŚNIEŻNA, LOSOWOŚĆ, SOPLICA, IMMUNOGEN, ŁAJDACKOŚĆ, WZROST, KORYTKO, OKNO DIALOGOWE, PLANTAGENECI, GŁODOWANIE, FORMUŁA ATOMOWA, SUBSTANCJA, WERYFIKACJA, JÓZEK, PAPIER GAZETOWY, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, ROBOTA, ANALIZATOR WZROKOWY, SAMOURZECZYWISTNIENIE, RACJONAŁ, NIEBOSZCZYK, LOWELL, ASYMETRIA, LIPOATROFIA POINSULINOWA, SEJSMIKA, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, AHINSA, WATA, ACHEIROPOIETOS, GŁUPI JAŚ, SPORTÓWKA, JĘZYK ŻYWY, TAPIR GÓRSKI, OSOCZE, GRA, NIEMETAL, GRZBIET FALI, LAK, ŁONO, KOMPENSATOR CIEPLNY, PANTOMIMA, NIEUCHWYTNOŚĆ, SZMALCOWNICTWO, REUMATOLOGIA, CHOROBA WIRUSOWA, MOKASYNY, JARSTWO, NIEZALEŻNOŚĆ, SĘDZINA, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, CZERWONKA, KRÓLIK, METALURGIA PROSZKÓW, SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA, ORGANOLOGIA, RULETKA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, FISTUŁA, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, FUNKCJA ZDANIOWA, CYGAN, SPARTANIN, NIEZGRABIASZ, PUDER BRĄZUJĄCY, KOMORNIK, PIJĄCY, PEREŁKA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, BATIK, PŁYWACZEK, FIBROMIALGIA, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, MORFOLOGIA KRWI, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, WYNIK FINANSOWY, WZORZEC, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, ŻYCZLIWY, ZAWIKŁANIE, SYNERGETYKA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, WODA, SZTABA, SYNDROM PARYSKI, UKŁAD STACJONARNY, KOTWICA ZAPASOWA, KALEKA ŻYCIOWY, ASTRONOMIA SFERYCZNA, ZŁUDNOŚĆ, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, OPIEKUN FAKTYCZNY, SZCZEROŚĆ, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, FUNKCJONALIZM, PILŚŃ NERWOWA, GRYZMOŁA, DALEKOWZROCZNOŚĆ, RUCH SPÓŁDZIELCZY, JASKINIOWIEC, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, SUBSTANCJA OBCA, OBIECANKI CACANKI, OLEFINA, OBIEKT MOSTOWY, WOAL, BYŁA, LIBELLA, EPISTOLOGRAFIA, REGUŁA, SZCZELNOŚĆ, DASZEK, TECHNICZNY NOKAUT, MISJA DYPLOMATYCZNA, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, BIBLIOTEKA GENOWA, LAS DZIEWICZY, REAKCJA ODWRACALNA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, SYMULACJONIZM, NIEHARMONIJNOŚĆ, DUSZNICA BOLESNA, FLORYSTA, PRZEPUKLINA RICHTERA, FITOTRON, MOHER, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, ANTYWESTERN, OSOCZE KRWI, OCZY SZEROKO OTWARTE, FAWORYTYZM, WILK, SAMOCHÓD OSOBOWY, ŻONA PUTYFARA, CHROPOWATOŚĆ, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, RZEŹNIA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, TASIEMCE, WÓR, NEANDERTALCZYK, NIEKOSZTOWNOŚĆ, INERT, ONKOLOGIA, SZTYWNA SPACJA, GORĄCZKA HAVERHILL, TUŁACZ, INWARIANT, INWEKTYWA, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, GRUSZA, POŻAR, ?KOMUNALKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.436 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAKAŻENIE KRWI BAKTERIAMI, STWIERDZONE ICH WYIZOLOWANIEM, MOŻE NIE MIEĆ ŻADNYCH NASTĘPSTW I POWIKŁAŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAKAŻENIE KRWI BAKTERIAMI, STWIERDZONE ICH WYIZOLOWANIEM, MOŻE NIE MIEĆ ŻADNYCH NASTĘPSTW I POWIKŁAŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAKTERIEMIA zakażenie krwi bakteriami, stwierdzone ich wyizolowaniem, może nie mieć żadnych następstw i powikłań (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAKTERIEMIA
zakażenie krwi bakteriami, stwierdzone ich wyizolowaniem, może nie mieć żadnych następstw i powikłań (na 11 lit.).

Oprócz ZAKAŻENIE KRWI BAKTERIAMI, STWIERDZONE ICH WYIZOLOWANIEM, MOŻE NIE MIEĆ ŻADNYCH NASTĘPSTW I POWIKŁAŃ sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - ZAKAŻENIE KRWI BAKTERIAMI, STWIERDZONE ICH WYIZOLOWANIEM, MOŻE NIE MIEĆ ŻADNYCH NASTĘPSTW I POWIKŁAŃ. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x