ELIMINOWANIE TRUDNYCH DO WYMÓWIENIA POŁĄCZEŃ FONETYCZNYCH POPRZEZ ROZBIJANIE ICH ZA POMOCĄ INNYCH GŁOSEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EUFONIA to:

eliminowanie trudnych do wymówienia połączeń fonetycznych poprzez rozbijanie ich za pomocą innych głosek (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EUFONIA

EUFONIA to:

dział poetyki obejmujący wiedzę o harmonijnym doborze dźwięków mowy (na 7 lit.)EUFONIA to:

nazwa zbiorcza dla wszystkich typów organizacji nadanej tekstu w jego warstwie brzmieniowej, które w jakimś okresie uważane są za estetycznie dodatnie (na 7 lit.)EUFONIA to:

harmonijne, przyjemne brzmienie głosek w wyrazie (na 7 lit.)EUFONIA to:

łączenie, zestawianie w wypowiedzi wyrazów, które się rymują (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELIMINOWANIE TRUDNYCH DO WYMÓWIENIA POŁĄCZEŃ FONETYCZNYCH POPRZEZ ROZBIJANIE ICH ZA POMOCĄ INNYCH GŁOSEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.239

NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA, SEJSMIKA, KRĄGLIK, DOBRA KONSUMPCYJNE, KRYL, PIEKARNIK, OBRÓBKA, TELEGRAF CHAPPE'A, ZWIĄZEK CHELATOWY, SERPENTARIUM, EUFAUZJE, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, OBRĄCZKA, MIR, FUNKCJA EKSPRESYWNA, ŻAGLOWIOSŁOWIEC, ORTOPTYSTKA, KADET, ANALIZA REGRESJI, FOTOREALIZM, KORZENIONÓŻKA, KUCHY, MAKUMBA, BYK FALARISA, POLITYKA GOSPODARCZA, LAMPA WYŁADOWCZA, POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE, ARYTMIA, PIANISTYKA, HEAD HUNTING, ROZJAŚNIACZ OPTYCZNY, KWASORYT, POLIGEN, METODA NUMERYCZNA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, SPEKTROGRAFIA, SSANIE, RYBOŁÓWSTWO, OSKROBYWANIE, SOBIEPAŃSTWO, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, DRAGONADA, KWARCÓWKA, TALMUDYSTKA, CYFRA, SONOMETR, FISKUS, ALARM BOJOWY, SPIEK, MASA BEZWŁADNA, HISOWANIE, WYPAR, KRET, LAS GRĄDOWY, ALFABET MUZYCZNY, CUKIER BIAŁY, NIEWRAŻLIWOŚĆ, ONEIRONAUTA, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, POWIEŚĆ FANTASY, BUDKA LĘGOWA, GÓRNICTWO MORSKIE, HORMONOTERAPIA, ABREWIATURA, LIZAK LOGOPEDYCZNY, POKRZYWDZONY, SALAFIZM, NEUROPRZEKAŹNIK, BENZYNA SILNIKOWA, ZDZIERUS, WAŁEK, POMINIĘCIE, ZNAK DIAKRYTYCZNY, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, ZABIEG LECZNICZY, WYPEŁNIENIE, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, WEŁNA, ARYTMETYZACJA SKŁADNI, ODPRYSK, LOKOMOBILA SAMOJEZDNA, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, SUBWOOFER AKTYWNY, FARMAKODYNAMIKA, POTENCJAŁ, LINOWIEC, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, GRA CYLINDRYCZNA, PARA DWOISTA, PIEC RETORTOWY, DIETA ASPIRYNOWA, LIMFOSCYNTYGRAFIA, ARKA PRZYMIERZA, PIASECZNICA, GMERK, EKSPULSJA, WIRUSY, ZBROJEC, ZGROMADZENIE CZYNNE, BD, MIMETYZM, INHALACJA, KROKIET, SPRZĘŻNICE, STEKOWCE, GZIK, BIOMETRYKA, JOJOBA, KANTOŃSKI, POMPA PROTONOWA, KOSMOGONIA, KALENDARZ KOŚCIELNY, TRANSPORT PNEUMATYCZNY, BIEG, CZERSKA, PROMIENIOLECZNICTWO, JĘZYK POLSKI, PANTEON, GNETOWATE, DRENAŻ, DERYWACJA PREFIKSALNA, METODOLOGIA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, WYSTRZYGANKA, ŚRUTA, TRATWA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, SZALBIERZ, CHARYZMAT, BŁONA LOTNA, EUROPOCENTRYZM, FAUST, NAUKI O POZNANIU, FYKOLOGIA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, HODOWLA ZARODOWA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, ROZPLOT, AEROGRAFIA, SEKULARYZACJA, LIBERALIZM GOSPODARCZY, DYKTATORSTWO, POMOC SPOŁECZNA, SĘDZIA RINGOWY, TELEWIZJA KABLOWA, WYPRAWIACZ, LICYTACJA, TREPANACJA, PLANTAGENECI, STRUNNIK, CISOWCE, PINGLE, APARATURA POJĘCIOWA, KULTOWOŚĆ, PLEBISCYT TERYTORIALNY, ŚLUZOWICA, SYSTEM KONSORCYJNY, HAMERNIA, MAŁA INFORMATYKA, KRAINA MITOLOGICZNA, WOSZCZEK, ZAĆMA POWIKŁANA, LAPAROSKOPIA, PRACOWNIK BUDOWLANY, OLEJEK ETERYCZNY, KINO SAMOCHODOWE, BEZDUSZNOŚĆ, SZPAK, SALWINIOWCE, PAS BARKOWY, CYFRONIKA, TEJU KROKODYLOWY, KWIAT PUŁAPKOWY, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, PASZTETÓWKA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, TROGLOKSEN, PRZEWÓD SŁUCHOWY, ŻYWIOŁAK, PAS BEZPIECZEŃSTWA, TRAŁOWANIE, FLIZA, UŁUS, PREDYKCJA, PODZIAŁ METRYCZNY, OKRĘT ARTYLERYJSKI, OLEJEK HASZYSZOWY, SYGNAŁ DŹWIĘKOWY, WĄŻ, LAMPA, KAPITAN, ILORAZ INTELIGENCJI, HUMMUS, CYBERNETYZACJA, CZARNY, KOTEW, LIFTING, WAFEL, WRAŻLIWOŚĆ, DOCHÓD NOMINALNY, INWENTURA, CELESTA, ANTYKWARK, UNIFIKACJA, AMPUTACJA FIZJOLOGICZNA, DOWCIPNIŚ, HAGIOGRAFIA, SZATNIARZ, ELEKTROIZOLACJA, PŁAWA, ŁUPACZKA, EMOTIKONA, DOBRY WUJEK, BULLETIN BOARD SYSTEM, PORZĄDEK DZIENNY, KONIK, DOBRA POŚREDNIE, SUPERNOWA TYPU IC, ODBITKA, IMIENNOŚĆ, SYSTEM WYBORCZY, NAUKI KOGNITYWNE, ODMA OPŁUCNOWA, PEDIATRA, WULKAN CZYNNY, NORMATYWISTA, PAKIET KONTROLNY, INKORPORACJA, PRĄTKI NIEGRUŹLICZE, BORMASZYNA, OSOBOWOŚĆ SCHIZOIDALNA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, TELEFOTO, PRZYLEPKA, KOMITET TECHNICZNY, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, FALKA, BULL, SMS, STARY BYK, ORTOGRAFIA, ROMALEOZAURY, OBRÓBKA PLASTYCZNA, HEMOSTAZA, OBIEG SYNODYCZNY, DYWAN SIERPIŃSKIEGO, HYDRAZYD, ŁOPACIARZ, FENETYKA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, KONTRAST, MARKIZA, KAMERA WIDEO, INTERPRETACJA, MINERALIZATOR, MYSZ DOMOWA, HUTNICTWO, SPŁUKIWANIE, PUSZYSTOŚĆ, PRIORYTET, HIPERAKUMULACJA, WÓZ STRAŻACKI, PIEPRZ ZIOŁOWY, SIEROCTWO SPOŁECZNE, KOD, MUSZTARDA SAREPSKA, KŁOBUK, OC, CHAŁUPNICA, PRZEWARSTWIENIE, ODKOS, KINO AKCJI, SZKUTNICTWO, MARIAŻ, TARCICA, OŻWIOWATE, POGŁĘBIARKA, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, TABLICA ASOCJACYJNA, STYCZNA, HB, ANALIZATOR POLOWY, PARAFOWANIE, FORMALISTA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, IKONA, TRIANGULACJA, RESKRYPT, PRAWO MATERIALNE, PRZETARG NIEOGRANICZONY, NIĆ, KONTRWYWIAD, ROMANS RYCERSKI, CYKL PALIWOWY, BUŁAWINKOWATE, LOGIKA MODALNA, KESON, ?KARA UMOWNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.239 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELIMINOWANIE TRUDNYCH DO WYMÓWIENIA POŁĄCZEŃ FONETYCZNYCH POPRZEZ ROZBIJANIE ICH ZA POMOCĄ INNYCH GŁOSEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELIMINOWANIE TRUDNYCH DO WYMÓWIENIA POŁĄCZEŃ FONETYCZNYCH POPRZEZ ROZBIJANIE ICH ZA POMOCĄ INNYCH GŁOSEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EUFONIA eliminowanie trudnych do wymówienia połączeń fonetycznych poprzez rozbijanie ich za pomocą innych głosek (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EUFONIA
eliminowanie trudnych do wymówienia połączeń fonetycznych poprzez rozbijanie ich za pomocą innych głosek (na 7 lit.).

Oprócz ELIMINOWANIE TRUDNYCH DO WYMÓWIENIA POŁĄCZEŃ FONETYCZNYCH POPRZEZ ROZBIJANIE ICH ZA POMOCĄ INNYCH GŁOSEK sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - ELIMINOWANIE TRUDNYCH DO WYMÓWIENIA POŁĄCZEŃ FONETYCZNYCH POPRZEZ ROZBIJANIE ICH ZA POMOCĄ INNYCH GŁOSEK. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x