(ANG. ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY - EMC) - ZDOLNOŚĆ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO LUB ELEKTRONICZNEGO DO POPRAWNEJ PRACY W OKREŚLONYM ŚRODOWISKU ELEKTROMAGNETYCZNYM I NIEEMITOWANIE ZABURZEŃ POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO ZAKŁÓCAJĄCEGO POPRAWNĄ PRACĘ INNYCH URZĄDZEŃ PRACUJĄCYCH W TYM ŚRODOWISKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA to:

(ang. ElectroMagnetic Compatibility - EMC) - zdolność urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i nieemitowanie zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku (na 32 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "(ANG. ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY - EMC) - ZDOLNOŚĆ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO LUB ELEKTRONICZNEGO DO POPRAWNEJ PRACY W OKREŚLONYM ŚRODOWISKU ELEKTROMAGNETYCZNYM I NIEEMITOWANIE ZABURZEŃ POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO ZAKŁÓCAJĄCEGO POPRAWNĄ PRACĘ INNYCH URZĄDZEŃ PRACUJĄCYCH W TYM ŚRODOWISKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.190

TLENEK, REGLAN, PIĘDŹ, ROK, PRZECZULICA SKÓRNA, FREEGANIN, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ANIMALIZM, ZASZCZEPICIEL, JĄKANIE, TEATR, GERONTOKRACJA, SALARIUM, TEŚCIK, ROBOT PRZEMYSŁOWY, KURZAWKA, GŁOWA, PARALAKSA, PASTISZ, ZAĆMA POURAZOWA, KOŃ TROJAŃSKI, PIESZCZOSZEK, CIEŃ, BŁĄD, PODSTEROWNOŚĆ, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, STREETBALL, INDOS, SPEKTROMETRIA MASOWA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, HIPERFOKALNA, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, STAN WOLNY, TUŁACZ, SANDINISTA, NEFROLEPIS, MYJKA, ERGOTERAPIA, HEBAN, FILTR PASMOWY, IKEBANA, AGATA, PTASZEK, MEGATSUNAMI, KOŁPAK, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, BRAND, WYPŁATA, HALBA, DIAKONIA, LECZNICZOŚĆ, STAW, MASZYNOWNIA, WIOSŁO, SPYCHOLOGIA, WOREK, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, KLESZCZOWATE, RAPTULARZ, WITAMINKA, COROCZNOŚĆ, DRESZCZ, STANOWISKO ROBOTNICZE, CHÓR, PROCES, BICIE CZOŁEM, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, KURS, TONALNOŚĆ, STRĄGA, BLUES, PARAFIA, ŻYCZLIWY, DIATERMIA, STRZAŁECZKA, TEKSASY, PUNKT WĘZŁOWY, ANDROID, ŚWIATŁO, GOSTEK, SŁADEK, WIEŃCE, ŁUSZCZYK INDYGOWY, PRZESTRZEŃ HILBERTA, NOTOWANIE, INDUKCJA ELEKTRYCZNA, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, KNYSZ, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, GĘBA, PRAŻUCHA, POLEWKA, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, EDYKUŁA, KOLORYT, MASŁO, BARONIĄTKO, MAKROFAUNA, PUSZKA, ZABYTEK, KREACJA PIENIĄDZA, SPLOT, RYBIE OKO, EUROPEJSKOŚĆ, LIMNOCHARYSOWATE, TRZECI, STOŻEK DZIOBOWY, FRAMUGA, KREDYT HANDLOWY, PRZEPITKA, SERCÓWKA, WYDATKI SOCJALNE, SPRZĘT, NIEWOLNIK, SADYZM, NIEWINNA KREW, BIOT, WILKOM, WYBITNOŚĆ, GRZBIET, NALEWAK, BAGGALA, PRZYJEZDNY, TOM, TRÓJKA, JEZIORO LODOWCOWE, PREDYKCJA, KRAKWA, WYBUCH, ROK LITURGICZNY, NATRYSK, BUM, SKÓRKA, URZĄDZENIE RADIOWE, BORYS, TROLLKONTO, OBRABIALNOŚĆ, DYZARTRIA, GRZEBACZ, LUTNIA, PERSPEKTYWA, FUCHA, CHLOROHEKSYDYNA, POMAZANIEC, PROWENIENCJA, OLEJEK HASZYSZOWY, KRAŃCÓWKA, PIERWSZY OFICER, ŁĄCZNIK NAPOWIETRZNY, ROZGRZEWACZ, BROSZURKA, FAŁSZYZM, CIASTO, POR, DALEKOWIDZTWO, REWERSAŁ, TOLERASTIA, KNEL, NÓŻ OGRODNICZY, BIAŁE NOCE, WIELOZADANIOWOŚĆ, ZAPOTRZEBOWANIE, RADIOMAGNETOFON, RZEZALNIA, GRACZ, PALATYNKA, BĘBEN, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, WÓZEK, BULIONÓWKA, SYSTEMATYKA, WZIERNIK, ZMYWACZ, AFRYKAŃSKOŚĆ, MANDARYŃSKI, OFIARA ZAKŁADZINOWA, HACJENDA, LITERATURA FAKTU, PRZEPOJKA, SZPAK, NIESPIESZNOŚĆ, UDAWACZKA, STARA MALEŃKA, ODMIERZANIE, REZERWA WALUTOWA, MATA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, TOPSPIN, ORŁORYB, BAWOLE OKO, TEATRZYK, RZECZ, CELIBAT, AUTOCASCO, KOPIA, WYRAZY, STROIK, BOKÓWKA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, DROGA ELEKTRONICZNA, GRYZETKA, NARZĄD SZCZĄTKOWY, PAJĄK, WYŁADOWANIE, STERYLNOŚĆ, EKSPRES, NAZWA ZWYCZAJOWA, SZWEDZKI, ZAKOŃCZENIE, SŁUP, JANKA, KOLCZATKA, IDIOM, PALISADA, RÓWNONOGI, ŚLĄSKOŚĆ, RZECZ WNIESIONA, FIGURACJA MELODYCZNA, TALERZ, RAMA, PRZYWŁASZCZENIE, GRZYBIARZ, KRZYŻÓWKA, TROL, KLUCZ OBCY, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, UKORONOWANIE, KRYPTODEPRESJA, WOJSKO FEDERALNE, PORZECZKÓWKA, PASZPORTYZACJA, GRENADYNA, WOLNA WOLA, RAKSA, PRACOWNIK FIZYCZNY, LAS, PROMOCJA, ELEKTROKOAGULACJA, KRYSZTAŁ, ANTYPKA, WIECZOREK POETYCKI, AFERKA, RZEKOTKA DRZEWNA, ŁAŃCUCH, KARAFKA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, ANOKSYBIOZA, KORDONEK, STROIK, OSOBA, PREFORMACJA, TROJAN, ZASTRZALIN, PALMA, GWIAZDKA, PROMOTOR, BADANIE PODMIOTOWE, BEANIA, SZASZŁYK, ROMUALD, FAWORYT, TUNIKA, WĘGLIK SPIEKANY, LITEWSKI, ŚCIANA, SALA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, OLAF, TARADAJKA, ZAPRZĄG, INNA PARA KALOSZY, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, KONKURENCJA, MARTWOTA, KET, WIEK NIEMOBILNY, SPRZĘG, MIGOTANIE GWIAZD, OBAWA, EWALUACJA, FIGURA GEOMETRYCZNA, MUCHINA, SYMBOL, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, OSOBOGODZINA, AMERYKAŃSKOŚĆ, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, CZARNA DZIURA, RESPONDENTKA, TRANSGEN, OTWARTOŚĆ, NIALA, FUTRÓWKA, NAPAŚĆ, SILNOŚĆ, KASZUBSKOŚĆ, INFOKIOSK, NABIERKA, ?DIADOCHIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.190 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

(ANG. ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY - EMC) - ZDOLNOŚĆ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO LUB ELEKTRONICZNEGO DO POPRAWNEJ PRACY W OKREŚLONYM ŚRODOWISKU ELEKTROMAGNETYCZNYM I NIEEMITOWANIE ZABURZEŃ POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO ZAKŁÓCAJĄCEGO POPRAWNĄ PRACĘ INNYCH URZĄDZEŃ PRACUJĄCYCH W TYM ŚRODOWISKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: (ANG. ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY - EMC) - ZDOLNOŚĆ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO LUB ELEKTRONICZNEGO DO POPRAWNEJ PRACY W OKREŚLONYM ŚRODOWISKU ELEKTROMAGNETYCZNYM I NIEEMITOWANIE ZABURZEŃ POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO ZAKŁÓCAJĄCEGO POPRAWNĄ PRACĘ INNYCH URZĄDZEŃ PRACUJĄCYCH W TYM ŚRODOWISKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA (ang. ElectroMagnetic Compatibility - EMC) - zdolność urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i nieemitowanie zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku (na 32 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA
(ang. ElectroMagnetic Compatibility - EMC) - zdolność urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i nieemitowanie zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku (na 32 lit.).

Oprócz (ANG. ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY - EMC) - ZDOLNOŚĆ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO LUB ELEKTRONICZNEGO DO POPRAWNEJ PRACY W OKREŚLONYM ŚRODOWISKU ELEKTROMAGNETYCZNYM I NIEEMITOWANIE ZABURZEŃ POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO ZAKŁÓCAJĄCEGO POPRAWNĄ PRACĘ INNYCH URZĄDZEŃ PRACUJĄCYCH W TYM ŚRODOWISKU sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - (ANG. ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY - EMC) - ZDOLNOŚĆ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO LUB ELEKTRONICZNEGO DO POPRAWNEJ PRACY W OKREŚLONYM ŚRODOWISKU ELEKTROMAGNETYCZNYM I NIEEMITOWANIE ZABURZEŃ POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO ZAKŁÓCAJĄCEGO POPRAWNĄ PRACĘ INNYCH URZĄDZEŃ PRACUJĄCYCH W TYM ŚRODOWISKU. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x