(ANG. ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY - EMC) - ZDOLNOŚĆ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO LUB ELEKTRONICZNEGO DO POPRAWNEJ PRACY W OKREŚLONYM ŚRODOWISKU ELEKTROMAGNETYCZNYM I NIEEMITOWANIE ZABURZEŃ POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO ZAKŁÓCAJĄCEGO POPRAWNĄ PRACĘ INNYCH URZĄDZEŃ PRACUJĄCYCH W TYM ŚRODOWISKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA to:

(ang. ElectroMagnetic Compatibility - EMC) - zdolność urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i nieemitowanie zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku (na 32 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "(ANG. ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY - EMC) - ZDOLNOŚĆ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO LUB ELEKTRONICZNEGO DO POPRAWNEJ PRACY W OKREŚLONYM ŚRODOWISKU ELEKTROMAGNETYCZNYM I NIEEMITOWANIE ZABURZEŃ POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO ZAKŁÓCAJĄCEGO POPRAWNĄ PRACĘ INNYCH URZĄDZEŃ PRACUJĄCYCH W TYM ŚRODOWISKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.190

GŁUCHY TELEFON, KAMIEŃ WĘGIELNY, LUK ŁADUNKOWY, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, APLA, DRZEWO IGLASTE, RENATA, INFLACJA PŁACOWA, BRZYDAL, WERDIURA, KŁOPOTANIE SIĘ, LAMINAT, ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA, ANTABA, MACHANIE RĘKĄ, OCHRONA INDYWIDUALNA, MUCHOMOR BULWIASTY, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, MONSTRUM, GAMMA, HEKTOWOLT, RUCH, GĘSTOŚĆ OPTYCZNA, MASKA POŚMIERTNA, DEPRESJA, ŚRODEK PRAWNY, KOMPENSACJA WERBALNA, ZBROJEC, ŁAPACZ, ANTRYKOT, ALGEBRA LINIOWA, FIŻON, ROZDZIELCZOŚĆ, WĘŻYK, OKULAR, KUCZKA, SARAFAN, PRZĘSŁO, CERAMIKA SANITARNA, MASA KAJMAKOWA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, ANALIZA SPEKTRALNA, DRUGIE DNO, NAZWA SYSTEMATYCZNA, RYBA UKWIAŁOWA, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, LEGENDA, LASECZKA, POMYLENIEC, MIODNIK, PŁYN ETYLOWY, OSTROGA PIĘTOWA, ASPIRANT, KARMELEK, ARTYKUŁ, POSTING, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, PROLIFERACJA, KAPONIERA, REZEDA, WYNIOSŁOŚĆ, FALANGA, KLESZCZE, ŻYŁKA, WARSTWA ABSTRAKCJI SPRZĘTOWEJ, SKOMPROMITOWANY, PAMIĘĆ NIEDEKLARATYWNA, PLEŚNIAK, SKARPA, GRECKI, MILICJA, STROIK, RUSKOŚĆ, RULIK, GORSET, KRATKA KSIĘCIA WALII, KONTYNGENT TARYFOWY, LAMPA METALOHALOGENKOWA, POLSKI-SLOWNIK.PL, LÓD MARTWY, SŁUPEK, METR, METRYKA, HISTORIA, ROWER, LODÓWKA, LUMINATOR, SZCZYTNICA, MINUTNIK ELEKTRONICZNY, KASZMIR, POLSKI, SPRZĘT AUDIO, INDUKTOR, WOKALIZA, WIDZOWNIA, DOK, IZBA, ABSZTYFIKANT, WIWAT, KATEDRA, DRUK, ADADŻIO, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, PUMPERNIKIEL, RAWA, SITO MOLEKULARNE, ŻYDOSTWO, JAZDA, SZNAPS, CZTERDZIESTKA, PALEOZOOLOGIA, LOFIKS, GLORIETA, SKARYFIKACJA, STRZAŁKA, KWAŚNICA, KOLEC, NADSCENIE, TRAFIENIE, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, PRZEMYSŁ, WYŁADOWANIE KORONOWE, KAJUTA, HALA MASZYN, BLOKHAUZ, DYFERENCJACJA, KAMIZELKA, CARL, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, IMPAST, KAJAK, AWANTURA, PRZYGOTOWANIE, PĘTLA, JOSE, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, JEŹDZIEC APOKALIPSY, PUŁAPKA OFSAJDOWA, PIWNICA, SKAFANDER, FRUCZAK BUJANKOWIEC, RZEMYK, BAZA PŁYWAJĄCA, BLOCZEK, ASYSTA, CEGŁA DZIURAWKA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, SAMOPAŁ, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, KOCZOWNIK, ŁAWNIK, OLSZÓWKA, PREPARAT, WIBRATO, STOPOFUNT, DUROMER, TRZMIELINA, ZAWODOWIEC, KULEBIAK, ZEWŁOK, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, LATOROŚL, LATAJĄCE SKRZYDŁO, BEZWŁAD, MÓRG, PUNKT DYMIENIA, BARWY PAŃSTWOWE, AMARANTOWOŚĆ, LAWABO, PIGULARZ, SŁOWIAŃSKOŚĆ, RÓG, ZŁOTA RENETA, STOPIEŃ ETATOWY, VIRGA, DZIERŻAWCZOŚĆ, LAUDATOR, PIERWSZA POMOC, PLENNOŚĆ, BĘBEN, FAWORYT, SZTUKA KINETYCZNA, CYBORG, LEK ANKSJOLITYCZNY, ODRUCH, ZŁOTODESZCZ, ŁUSZCZAK INDYGO, SIEĆ TRAKCYJNA, KONCENTRAT, ASTRAGAL, OPTIMUM EKOLOGICZNE, KOZOJEBCA, ABERRACJA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, MASWERK, WAŁ MORENOWY, SILNIK SPALINOWY, KOMÓRKA ROŚLINNA, JĘZYK ALEUCKI, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, APRETURA, CZOŁO, KWAS NAFTENOWY, OKUPACJA, ZAKĄSKA, CZERSKA, PASZCZA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, STATYKA, MUZYKA PROGRAMOWA, PAMPUCH, NADŻERKA, BARIERA, UDAR, JEJMOŚĆ, WYSTARCZALNOŚĆ, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, SER PODPUSZCZKOWY, OPERA, ODCZYNNIK, BUT, DOZA, NOWOROCZNIK, ARANŻER, WIAROŁOMSTWO, SENSOR, SKOK, ROPA, KAND, POPELINA, MIKROSKOP SKANINGOWY, NAMIESTNIK, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, BER, PAPAD, NAKAZ, REKULTYWACJA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, MUSZTARDA SAREPSKA, MURZYŃSKOŚĆ, POWTÓRZENIE, GAZ SYNTEZOWY, HENDRIX, SZKŁO WENECKIE, BEZIMIENNOŚĆ, PRYMAT, MELILIT, NAJEM, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, KRECIA ROBOTA, ELFKA, SINUS, OBÓZ DOCHODZENIOWY, OWAD, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, KOMANDO, ADORACJA, TEUTON, SROGOŚĆ, MOC MECHANICZNA, DEKORTYKACJA, KLAN, PRZEWÓD, TYNKTURA, ARGENTYŃSKOŚĆ, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, KREDYT KONSOLIDACYJNY, PODSTRYSZE, WANIENECZKA, TEST CIS-TRANS, ŹRÓDŁO TERMALNE, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, LINORYT, CYNIA, NALEŚNIK, DYSTONIA TORSYJNA, ŁUPEK DACHOWY, TONALNOŚĆ, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, ALTOCUMULUS, KONFIGURACJA, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, DYLIŻANS, AUSZPIK, RABACIK, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, WILGOTNOŚĆ, TĘSKNOTA, ROŚLINA OKRYWOWA, JAKOŚĆ TECHNOLOGICZNA, PANI, PROPAROKSYTON, RĘKAWICZNIK, AMFOTERYCZNOŚĆ, SPŁUKIWANIE, SOŁTYSOSTWO, SMAK, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, BROKAT, ?SYSTEM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.190 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

(ANG. ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY - EMC) - ZDOLNOŚĆ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO LUB ELEKTRONICZNEGO DO POPRAWNEJ PRACY W OKREŚLONYM ŚRODOWISKU ELEKTROMAGNETYCZNYM I NIEEMITOWANIE ZABURZEŃ POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO ZAKŁÓCAJĄCEGO POPRAWNĄ PRACĘ INNYCH URZĄDZEŃ PRACUJĄCYCH W TYM ŚRODOWISKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: (ANG. ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY - EMC) - ZDOLNOŚĆ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO LUB ELEKTRONICZNEGO DO POPRAWNEJ PRACY W OKREŚLONYM ŚRODOWISKU ELEKTROMAGNETYCZNYM I NIEEMITOWANIE ZABURZEŃ POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO ZAKŁÓCAJĄCEGO POPRAWNĄ PRACĘ INNYCH URZĄDZEŃ PRACUJĄCYCH W TYM ŚRODOWISKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA (ang. ElectroMagnetic Compatibility - EMC) - zdolność urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i nieemitowanie zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku (na 32 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA
(ang. ElectroMagnetic Compatibility - EMC) - zdolność urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i nieemitowanie zaburzeń pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku (na 32 lit.).

Oprócz (ANG. ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY - EMC) - ZDOLNOŚĆ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO LUB ELEKTRONICZNEGO DO POPRAWNEJ PRACY W OKREŚLONYM ŚRODOWISKU ELEKTROMAGNETYCZNYM I NIEEMITOWANIE ZABURZEŃ POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO ZAKŁÓCAJĄCEGO POPRAWNĄ PRACĘ INNYCH URZĄDZEŃ PRACUJĄCYCH W TYM ŚRODOWISKU sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - (ANG. ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY - EMC) - ZDOLNOŚĆ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO LUB ELEKTRONICZNEGO DO POPRAWNEJ PRACY W OKREŚLONYM ŚRODOWISKU ELEKTROMAGNETYCZNYM I NIEEMITOWANIE ZABURZEŃ POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO ZAKŁÓCAJĄCEGO POPRAWNĄ PRACĘ INNYCH URZĄDZEŃ PRACUJĄCYCH W TYM ŚRODOWISKU. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast