PRZYRZĄD ELEKTRYCZNY SŁUŻĄCY DO MIERZENIA GŁĘBOKOŚCI WODY; METODA POMIARU POLEGA NA TYM, ŻE PRZYRZĄD TEN MIERZY CZAS, W KTÓRYM DŹWIĘK DOCHODZI DO DNA MORSKIEGO I WRACA Z POWROTEM JAKO ECHO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ECHOLOT to:

przyrząd elektryczny służący do mierzenia głębokości wody; metoda pomiaru polega na tym, że przyrząd ten mierzy czas, w którym dźwięk dochodzi do dna morskiego i wraca z powrotem jako echo (na 7 lit.)ECHOMETR to:

przyrząd elektryczny służący do mierzenia głębokości wody; metoda pomiaru polega na tym, że przyrząd ten mierzy czas, w którym dźwięk dochodzi do dna morskiego i wraca z powrotem jako echo (na 8 lit.)ECHOSONDA to:

przyrząd elektryczny służący do mierzenia głębokości wody; metoda pomiaru polega na tym, że przyrząd ten mierzy czas, w którym dźwięk dochodzi do dna morskiego i wraca z powrotem jako echo (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD ELEKTRYCZNY SŁUŻĄCY DO MIERZENIA GŁĘBOKOŚCI WODY; METODA POMIARU POLEGA NA TYM, ŻE PRZYRZĄD TEN MIERZY CZAS, W KTÓRYM DŹWIĘK DOCHODZI DO DNA MORSKIEGO I WRACA Z POWROTEM JAKO ECHO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.209

DEPORTOWANY, GAROWY, PIOSENKA AKTORSKA, PTASZNIK BIAŁOKOLANOWY, PRZĘŚLICA, KOKORYCZ ZIMOZIELONA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, CZARTER, PĘDNIK AZYMUTALNY, OKRES ZALICZALNY, ANGIELSKI, GNOJOWICA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, USTAWNOŚĆ, DEIZM, AIS, PŁYN CHŁODNICZY, NEOREALIZM, MAJZA, PIKIEL, METODA REPREZENTACYJNA, MIKSER, PISMO ALFABETYCZNE, WAGON, WZORZEC, RYSUNKI, POZWOLENIE EMISYJNE, KAWIARENKA INTERNETOWA, KIEROWNICA, HANDEL WYMIENNY, MADZIARSKI, STRÓJ KĄPIELOWY, WOKALIZA, GETTO PRZEJŚCIOWE, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, PORZĄDEK, BOJLER, ZASIEDLENIE, PRZEDROSTEK, OKNO TEKTONICZNE, PRZEŚCIERADŁO, ŻYŁA SZYJNA PRZEDNIA, RÓŻOWA LANDRYNKA, SINGIEL, NIEPRAWDZIWOŚĆ, ZGODA, NACZYŃKO, CHOROBA HERSA, OKUPACJA, CHLEB, SPÓŁGŁOSKA DŹWIĘCZNA, POMPA INFUZYJNA, BALIA, HAMULEC ELEKTRYCZNY, DZIELNOŚĆ MORSKA, ROZJAZD, WYŻĘCIE, ŁOŻYSKO STOŻKOWE, DIODKA, PIERWORODNY, ZOO, TRWAŁOŚĆ, ŚLĄSKI, WARUNEK LOKALOWY, RAMIENICA OMSZONA, ZAKON MNISI, NOTACJA CHORAŁOWA, PODTLENEK AZOTU, ABAKUS, BŁYSZCZYK, KRONIKA TOWARZYSKA, SEZON LĘGOWY, SUWAK LOGARYTMICZNY, BRUMBY, SUMA, PIŁA, COCKTAIL, KOZA, ORTOCENTRUM, ZAWRÓT, AUTODESTRUKCJA, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, MIŁOŚĆ, METODA OBJAWOWO-TERMICZNA, GEN WĘDRUJĄCY, GEST KOZAKIEWICZA, OKTANT, HYDROFON, PISMO SYLABICZNE, KOŁO MŁYŃSKIE, KULMINACJA, HELIOGRAF, KONTRPOCHÓD, BURGER, POWÓD CYWILNY, SŁUPEK STARTOWY, CHLEBODAWCA, CYRANECZKA KAROLIŃSKA, PLATYNOWA PŁYTA, ANGLISTYKA, AMPEROGODZINA, ODMULACZ, STANOWISKO OGNIOWE, EMPORA ORGANOWA, KASKADA, ZLEWOZMYWAK, ŻACHWA, DEOKSYADENOZYNA, AMPLITUDA, ECHOSONDA, TERMINAL KONTENEROWY, OBWÓD, CONFIT, WELON, POLE WIROWE, LITOTRYPSJA, RASER, SZCZEPONOGI, PAŃSTWO ROŚLINNE, PCHACZ, RZEŹBA KRASOWA, DAPSON, TYM, TUSZ, SUWNICOWY, IMID, DRĄG, KONTRGAMBIT PHILIDORA, BLACHARZ, SIEĆ, KOTEW, PREFEKTURA APOSTOLSKA, DELFIN DŁUGOSZCZĘKI, FURIOSO, MIERNIK, FOTOCHROMY, LUNETA, SPEKTOGRAF, PIANOGAZOSTYLIKAT, MIKROSKOP SKANINGOWY, KLĄTWA, WZÓR CNÓT, MRUKOKSZTAŁTNE, ZAWÓR, MISKA, ETER, DWUMIAN NEWTONA, MACICA, KOSTIUMERNIA, SERDUSZKA OKAZAŁA, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, FERRIMAGNETYZM, FONOGRAF, ROZWIĄZALNOŚĆ, CIĄGI, KAFETERIA KONIUNKTYWNA, DEBL, METODA REPREZENTATYWNA, CZERŃ AMIDOWA, SKOŚNICA, ORBITA, DIAGENEZA HALMYROLITYCZNA, STÓŁ MONTAŻOWY, MIGACZ, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, PELORUS, MIĘŚNIAK, TOPIELISKO, AMBULANS, SZLAK GRADOWY, PROTOBUŁGARSKI, DOŁEK, KOC ELEKTRYCZNY, MASZT, POPITA, MERKAPTAN, ALLEGRO, KARTEZJANIZM, SFERA ARMILARNA, DOMINANTA, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, STWARDNIENIE ROZSIANE, ZAPŁON ISKROWY, BŁĘKIT TURNBULLA, PRAWO JOULE'A, POST, MOTYLEK, MONTAŻOWNIA, OCEANOGRAFIA, ZAPLECZE SOCJALNE, ODWAGA CYWILNA, LUNETA, WIESZCZBIARNIA, PARAMENTY, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, RUCH KRZYWOLINIOWY, PANTY, KNYPEL, NADAWCA, OKUPOWANIE, FOTOGRAFIA CYFROWA, ZAPARZACZ, ROSYJSKI, TELEWIDZ, HULK, OSZUKANIEC, LIBELA, PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY, SZCZODRZENIEC, SOS, EFEKT DOMINO, CZARNY LUD, TOCZKOWCE, AFRYKATA, POCZĄTKUJĄCY, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, CONNSONATA, ŻARŁACZOKSZTAŁTNE, PRESKRYPTYWIZM, KOROZJA BIOLOGICZNA, MYLORD, POMALOWANE, FOKUS, KREDKA, APOGRAF, UROMETR, ŁĄCZNIK POJEDYNCZY, TOTALIZATOR, POCIĄG ROBOCZY, PIÓRKO, DOLINA RYNNOWA, FISZBINOWCE, IMERSJA, ALPINARIUM, BĄCZEK NOWOZELANDZKI, ETCHLORWYNOL, BATERIA, FILTR WĘGLOWY, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, TONALNOŚĆ, GOSPODARKA RABUNKOWA, RONDO, JAF, ESENCJA, MAGNESIK, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, ANDRUT, LITORAL, KOŁATKA, MAJEUTYKA, POLISA, SALON PIĘKNOŚCI, ABISAL, BINARNOŚĆ, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, PIEPRZ MNISI, BASEN PORTOWY, TOLERANCJA, BULIONER, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, RZEŻUCHA, OGNIWO WESTONA, REGUŁA RAMSEYA, STRONA CZYNNA, CHWAST, RÓWNOLATKA, WĘGRZYNEK, ŁOSKOT, MIKROFON STYKOWY, ZESTAW, BRYLANTYNA, ŁAD SPOŁECZNY, ŁAŃCUCH MIERNICZY, LOFIX, SYNTEZA WZROKOWA, BAR TLENOWY, PRZEWÓD JEZDNY, UPOJNOŚĆ, FOREMKA, LUDZKIE ZOO, PROROK, ZADANIE TRANSPORTOWE, PLACEK, OŚLA CZAPKA, SEKWENCJA, PROROCTWO, TEATRZYK, METODA SANGERA, CHLEB POKŁADNY, SYBIR, RYJ, WĘGIEŁ, KOŁO SEGNERA, TRYSKAWKA SZKLANA, ZATOKA, BALON, LOKATA, PYRETRYNA, ZĘBY NOWORODKOWE, ?MENEDŻMENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.209 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYRZĄD ELEKTRYCZNY SŁUŻĄCY DO MIERZENIA GŁĘBOKOŚCI WODY; METODA POMIARU POLEGA NA TYM, ŻE PRZYRZĄD TEN MIERZY CZAS, W KTÓRYM DŹWIĘK DOCHODZI DO DNA MORSKIEGO I WRACA Z POWROTEM JAKO ECHO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD ELEKTRYCZNY SŁUŻĄCY DO MIERZENIA GŁĘBOKOŚCI WODY; METODA POMIARU POLEGA NA TYM, ŻE PRZYRZĄD TEN MIERZY CZAS, W KTÓRYM DŹWIĘK DOCHODZI DO DNA MORSKIEGO I WRACA Z POWROTEM JAKO ECHO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ECHOLOT przyrząd elektryczny służący do mierzenia głębokości wody; metoda pomiaru polega na tym, że przyrząd ten mierzy czas, w którym dźwięk dochodzi do dna morskiego i wraca z powrotem jako echo (na 7 lit.)
ECHOMETR przyrząd elektryczny służący do mierzenia głębokości wody; metoda pomiaru polega na tym, że przyrząd ten mierzy czas, w którym dźwięk dochodzi do dna morskiego i wraca z powrotem jako echo (na 8 lit.)
ECHOSONDA przyrząd elektryczny służący do mierzenia głębokości wody; metoda pomiaru polega na tym, że przyrząd ten mierzy czas, w którym dźwięk dochodzi do dna morskiego i wraca z powrotem jako echo (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ECHOLOT
przyrząd elektryczny służący do mierzenia głębokości wody; metoda pomiaru polega na tym, że przyrząd ten mierzy czas, w którym dźwięk dochodzi do dna morskiego i wraca z powrotem jako echo (na 7 lit.).
ECHOMETR
przyrząd elektryczny służący do mierzenia głębokości wody; metoda pomiaru polega na tym, że przyrząd ten mierzy czas, w którym dźwięk dochodzi do dna morskiego i wraca z powrotem jako echo (na 8 lit.).
ECHOSONDA
przyrząd elektryczny służący do mierzenia głębokości wody; metoda pomiaru polega na tym, że przyrząd ten mierzy czas, w którym dźwięk dochodzi do dna morskiego i wraca z powrotem jako echo (na 9 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD ELEKTRYCZNY SŁUŻĄCY DO MIERZENIA GŁĘBOKOŚCI WODY; METODA POMIARU POLEGA NA TYM, ŻE PRZYRZĄD TEN MIERZY CZAS, W KTÓRYM DŹWIĘK DOCHODZI DO DNA MORSKIEGO I WRACA Z POWROTEM JAKO ECHO sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - PRZYRZĄD ELEKTRYCZNY SŁUŻĄCY DO MIERZENIA GŁĘBOKOŚCI WODY; METODA POMIARU POLEGA NA TYM, ŻE PRZYRZĄD TEN MIERZY CZAS, W KTÓRYM DŹWIĘK DOCHODZI DO DNA MORSKIEGO I WRACA Z POWROTEM JAKO ECHO. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x