JĘZYK NALEŻĄCY DO RODZINY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH; JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ KURDOWIE NA OBSZARACH WSCHODNIEJ TURCJI, PÓŁNOCNEGO I PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO IRAKU I SYRII, A TAKŻE W IRANIE NA KAUKAZIE I W ARMENII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KURDYJSKI to:

język należący do rodziny języków indoeuropejskich; język, którym posługują się Kurdowie na obszarach wschodniej Turcji, północnego i północno-wschodniego Iraku i Syrii, a także w Iranie na Kaukazie i w Armenii (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK NALEŻĄCY DO RODZINY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH; JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ KURDOWIE NA OBSZARACH WSCHODNIEJ TURCJI, PÓŁNOCNEGO I PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO IRAKU I SYRII, A TAKŻE W IRANIE NA KAUKAZIE I W ARMENII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.015

FUSYT, ZABURZENIE AFEKTYWNE, MIODÓWKA ŻABOTOWA, DZIWOOK GÓRSKI, TERMINAL KONTENEROWY, CYRANECZKA ŻÓŁTODZIOBA, PETREL CZAPECZKOWY, TRERON ZŁOTOGŁOWY, BIEDRZENIEC, CZAGRA SENEGALSKA, GRZEBIENIOWIEC, TROJAN, TEBY, KROTON PRZECZYSZCZAJĄCY, HOPLUR OBROŻNY, BYDŁO, JAMA GARDŁOWA, AUSTRALORZEKOTKA DELIKATNA, KACZKA EDREDONOWA, ZNACZNIK, ŚRÓDŁOŻNE, CZAGRA PRZYLĄDKOWA, JĘZYK DRAWIDYJSKI, TUPAJA POSPOLITA, MAGMA, GREKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, PEDIATRIA, WĘZEŁ, BIRDŻAND, INTEGRACJA, GALARETA, KRUCZYNA CZARNOLICA, SAMOOCZYSZCZANIE, OSCYLATOR, ZESPÓŁ DOOSE'A, BOROWIACZEK, CZAROWNICA, DYNAMIKA, MOD, LAMBDA, ZDROJEK ROKIETOWATY, KLONEK, WARSTWA OZONOWA, AJ-AJ, BĄCZEK CIEMNY, KREPA, FAWELA, PARANTODON, PIENIĄŻEK, PETREL DŁUGOSKRZYDŁY, MIECZ UCHYLNY, PIECZONA ALASKA, PIĘCIORNIK GĘSI, PROTUBERANCJA, KULCZYK, CIS POŚREDNI, PŁONKA, KĄT, MORDOKLEJKA, WYRĘBISKO, MIĘŚLIWONIA, MIODOJAD WYSPOWY, JĘZYK POMOCNICZY, POBLISKOŚĆ, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, SZUPINKA, SKARGOWOŚĆ, RZEKOTKA WIELKA, CHÓR, WCZASY POD GRUSZĄ, ABSURD NAZWOWY, FUNKCJA OKRESOWA, ZANIK MIĘŚNI, KCIUK NARCIARZA, PODKŁAD KOLEJOWY, BURZYK POPIELATY, BOŻODAJNIA, MANGABA, MIELINOLIZA ŚRODKOWA MOSTU, NOROSZ, KOLCZAKOWATE, ZABIEG LECZNICZY, PAWIE OKO, ODEZWA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, NADCIEKŁOŚĆ, HIPOSTAZA, ANTROPOLOGIA, BURMISTRZYNA, BYSTROŚĆ, WIEK EMERYTALNY, ALBAŃSKI, TRZMIEL SZEŚCIOZĘBNY, MIODOJAD BIAŁOUCHY, TELEKONFERENCJA, MIODACZEK ZŁOTOSKRZYDŁY, PATRYCJAT, NIEPOWODZENIE, PODWÓJNY TROCHEJ, PERLATOR, PROTETYKA, LIS, ARCHAISTA, NEOTENIA, MGLEJARKA, NOPCSASPONDYL, CHRZAN, CENTRALA TELEKOMUNIKACYJNA, OSTATNIA POSŁUGA, LIŚCIOŁAZ STRASZLIWY, ŚRODKOWOŚĆ, STRZAŁA KUPIDYNA, MIASTO POWIATOWE, MEDYCYNA LOTNICZA, WIDZOWNIA, CYLINDER, SOLARIUM, MAKROSKŁADNIK, WYPITEK, BACKGROUND, NELMA, KUKABURA, RAJA ARKTYCZNA, KRUCZYNA JAWAJSKA, STRATEG, PŁOMYK, SOK, CZERYMOJA, PYTAJNIK, PROTOBUŁGARSKI, ODJAZD, AMIOWATE, BAZA TRANSPORTOWA, DRZEWIAK MATSCHIEGO, ŻYDOFIL, OWOCNICA, GALARETKA, ŁOSOŚ ADRIATYCKI, TRASZKA CHIŃSKA, ORZESZNICA BRAZYLIJSKA, CYKL MIESIĄCZKOWY, MURARKA RZEPAKOWA, APOLLO, ALARM SZALUPOWY, CZARA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, TOKARKA KŁOWA, BUDOWA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, PEJZAŻ, GNIAZDKO, JĘCZMIEŃ OZIMY, ADRES, TRZMIEL ŻÓŁTOPASY, BIKINIARZ, DWURZĘDEK NACHYLONY, ŁOŚ, ŚWISTUN AMERYKAŃSKI, SYBIRSKI, OSTNICA STOKŁOSOWATA, DEOKSYNUKLEOTYD, MOLE, POEMAT HEROICZNY, KICZ, NIEBIELISTKA, WYPADEK, KAFLARZ, OGNIWO NALEWNE, NORFOLK, SALON MEBLOWY, BURZYK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, BIEGUS, TRAŁ, ZIMOWISKO, LIS POLARNY, ASYMPTOTA, PRZEKLEŃSTWO, KONSONANS, BIBLIOTEKA SEJMOWA, LOTNIARZ WIDŁOSTERNY, FILOGENETYKA, WSPÓŁBRZMIENIE, KROKIEWKA, AMFISBENA PLAMISTA, MEDIALNOŚĆ, BEŁKACZEK, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, PŁONNIK WŁOSISTY, ROCZNIK, DOJŚCIE, UNIWEREK, NIEŻYCIOWOŚĆ, ESTRADA, ZAJĄC AMERYKAŃSKI, PANTERA, PUSZCZYK, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, BLUSZCZ, NIEPRZYZWOITOŚĆ, MISKANT CUKROWY, SKAŁA OSADOWA, TANTALIT, ŻYWOTNIK ZACHODNI, ARSENEK, TEMPERATURA ZAPŁONU, TRÓJLIST KAMCZACKI, FILM DROGI, STARUNEK, ŁAWA MIEJSKA, BUDYŃ, BIBLIOPOLA, BEKAS MAŁY, KOREK, HESPEROZAUR, WYPRYSK POTNICOWY, RZODKIEWNIK, CHOMIK AZERSKI, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, NACHLANIE SIĘ, BIURO, OBUCH, POTENCJAŁ DZETA, WŁOSKI, ANALITYK, ŻABA RYCZĄCA, LANGUR NILGIRI, SIEDLISKO, OTWARCIE RÉTIEGO, KOŃ MORSKI, AMINOKWAS BIOGENNY, IMPUTOWANIE, ZNAJOMY Z WIDZENIA, RENESANSOWOŚĆ, CZEPLIWOŚĆ, TEMPERATURA ROSY, GÓRNICTWO OTWOROWE, GAMBIT NIEPRZYJĘTY, RARYTASIK, ZMAGANIA, PUNKT ZLEWNY, BĘBEN WIELKI, PIASKOWNICA, ZWINNIK MOSIĘŻNY, SKANDYNAWISTA, KONCHYLIOLOGIA, TENREK PRĘGOWANY, SOSNA GIĘTKA, NIUCHACZ, KLINOLIST, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, OSIEDLE MIESZKANIOWE, MARUNA, PROSO, ROKIET CYPRYSOWATY, TAHITAŃSKI, NLPZ, JAPOŃSKI JEDWABNIK DĘBOWY, RIZE, KOPALNIA, KASZT, AKANTOWATE, GRUSZA KAUKASKA, TWARDZINA, UMBRA, DESIGNERKA, BIAŁA DIETA, PARTNER, KOLORADO, CZYTAL, CZARNOSECINIEC, SAMBAR SUNDAJSKI, AUREOLA, MANTELLA ZŁOTA, CESARZ, KANCZYL AFRYKAŃSKI, TAPIR KORDYLERYJSKI, WOLEJ, WYŁADOWANIE KORONOWE, DROGA ŻELAZNA, STYL ARTYSTYCZNY, PSZENŻYTO, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, OLEWKA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, WYSPA MAN, OBSUWISKO, TASZNIK, EFEKT DOMINO, ANTALYA, TURZYCA FLASZECZKOWATA, WIDLICA TEBAŃSKA, GONDOLA, MIELEC, MOMENT TEORETYCZNY, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, JAZZÓWKA, TRZMIEL STEPOWY, KOWAL, ?BŁONKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.015 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK NALEŻĄCY DO RODZINY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH; JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ KURDOWIE NA OBSZARACH WSCHODNIEJ TURCJI, PÓŁNOCNEGO I PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO IRAKU I SYRII, A TAKŻE W IRANIE NA KAUKAZIE I W ARMENII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK NALEŻĄCY DO RODZINY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH; JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ KURDOWIE NA OBSZARACH WSCHODNIEJ TURCJI, PÓŁNOCNEGO I PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO IRAKU I SYRII, A TAKŻE W IRANIE NA KAUKAZIE I W ARMENII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KURDYJSKI język należący do rodziny języków indoeuropejskich; język, którym posługują się Kurdowie na obszarach wschodniej Turcji, północnego i północno-wschodniego Iraku i Syrii, a także w Iranie na Kaukazie i w Armenii (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KURDYJSKI
język należący do rodziny języków indoeuropejskich; język, którym posługują się Kurdowie na obszarach wschodniej Turcji, północnego i północno-wschodniego Iraku i Syrii, a także w Iranie na Kaukazie i w Armenii (na 9 lit.).

Oprócz JĘZYK NALEŻĄCY DO RODZINY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH; JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ KURDOWIE NA OBSZARACH WSCHODNIEJ TURCJI, PÓŁNOCNEGO I PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO IRAKU I SYRII, A TAKŻE W IRANIE NA KAUKAZIE I W ARMENII sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - JĘZYK NALEŻĄCY DO RODZINY JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH; JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ KURDOWIE NA OBSZARACH WSCHODNIEJ TURCJI, PÓŁNOCNEGO I PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO IRAKU I SYRII, A TAKŻE W IRANIE NA KAUKAZIE I W ARMENII. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x