PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE EMITOWANE, GDY NAŁADOWANA CZĄSTKA (NP. ELEKTRON) PORUSZA SIĘ W OŚRODKU MATERIALNYM Z PRĘDKOŚCIĄ WIĘKSZĄ OD PRĘDKOŚCI FAZOWEJ ŚWIATŁA W TYM OŚRODKU. FALA ELEKTROMAGNETYCZNA JEST EMITOWANA TYLKO W ŚCIŚLE OKREŚLONYM KIERUNKU LEŻĄCYM POD KĄTEM OSTRYM DO KIERUNKU RUCHU CZĄSTKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROMIENIOWANIE CZERENKOWA to:

promieniowanie elektromagnetyczne emitowane, gdy naładowana cząstka (np. elektron) porusza się w ośrodku materialnym z prędkością większą od prędkości fazowej światła w tym ośrodku. Fala elektromagnetyczna jest emitowana tylko w ściśle określonym kierunku leżącym pod kątem ostrym do kierunku ruchu cząstki (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE EMITOWANE, GDY NAŁADOWANA CZĄSTKA (NP. ELEKTRON) PORUSZA SIĘ W OŚRODKU MATERIALNYM Z PRĘDKOŚCIĄ WIĘKSZĄ OD PRĘDKOŚCI FAZOWEJ ŚWIATŁA W TYM OŚRODKU. FALA ELEKTROMAGNETYCZNA JEST EMITOWANA TYLKO W ŚCIŚLE OKREŚLONYM KIERUNKU LEŻĄCYM POD KĄTEM OSTRYM DO KIERUNKU RUCHU CZĄSTKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.507

MSZAKI, GRZEBIEŃ FALI, PASKUDNIK, PATRONKA, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, NIEDOBÓR, UZBROJENIE, TEREN OTWARTY, MONUMENT, SUBSTANCJALIZM, RUGI, NAŚLADOWNICTWO, BIAŁACZKA SZPIKOWA, WŁOCHACZ, CHASEREK, KLUCZ PARTYJNY, KAMIKADZE, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, KURZ, ŻART, AMONAL, WRAŻENIE, FLAGRUM, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, HISTORYCYZM, ŻYWOKOST, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, GENETYKA POPULACYJNA, DWUŚCIAN, CZAKRAM, FALKA, REPUBLIKA, HAMULEC OBROTOWY, WYGON, PAKARANY, METODA ZERO-JEDYNKOWA, JEŻOWIEC JADALNY, ASFALT, HENNA, FALA, ANALIZA WYPUKŁA, WIRTUOZERIA, FEMINIZM LIBERALNY, PAMIĘĆ, BŁONA PŁYWNA, NIECUŁKA, WYRAFINOWANOŚĆ, WODOCIĄGOWNIA, TURBOSŁOWIANIN, PRZEWODNICZKA, PORODÓWKA, ENAMINA, SKARYFIKACJA, JASKÓŁKA, OBUDOWA, NIEDŹWIEDŹ JASKINIOWY, CIENNIK, ZASADA DUALNOŚCI, PANTOFAG, TRUPOJAD, WĘŻOJAD, KARMIENIE, HIPOSTAZA, MOTYLEK, CHUDOŚĆ, CENZOR, MONTAŻOWNIA, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, RELACJA TOTALNA, OŚWIECONOŚĆ, TLENOWNIA, PLASTYCZNOŚĆ, POŁYSK, CERATOFILID, WYPŁYW, ZAPRZĘG, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, LITOSFERA KONTYNENTALNA, AGREGATOR, MAGIERA, ODSKOK, BRZOZA CZARNA, AKT OSKARŻENIA, INFLACJA PŁACOWA, CYWIL, SPRAY, FAŁD KORZENIOWY, SOLARIUM, ZBIÓR GĘSTY, MÓWNOŚĆ, CZOPUCH, RACHUNEK CAŁKOWY, HARMONIA, KAPUSTA KISZONA, WIDEOMAN, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, PRZEPOJKA, LAMBDA, KĄT DEPRESJI, SEGREGACJA RASOWA, HORMON LOKOMOCYJNY, OPATRUNEK OSOBISTY, UZBRAJANIE SIĘ, OGRÓDEK JORDANOWSKI, PODSZEWKA, PULA, ZROBIENIE KUPY, PARAGAMMACYZM, TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA, HOMOFONIA, EKSPAT, KUCHENKA, GĘSTOŚĆ PLANCKA, REAKTOR, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, TRUDNOŚĆ, RANEK, TUNEL, PROTEZA WOKALICZNA, MAKROSKŁADNIK, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, OPĘTANY, SUKCESYWNOŚĆ, TEATR LALEK, SASZETKA, PARABOLICZNOŚĆ, COB, INFOBOKS, HAFT ATŁASKOWY, NIERÓB, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, SIATKÓWKA, SZESNASTKA, AVIZO, SPOŁECZNE, KROKIEW, KATAR, ANAKREONTYK, MYSZ ZAROŚLOWA, RUSZT, PODEJŹRZON MARUNOWY, PASO DOBLE, CZEPIAKI, KOCIOŁ SUFOZYJNY, NERKOWIEC, KRUCZOŚĆ, SZEW PODNIEBIENNY, DWUDZIESTA CZWARTA, NAPŁYW, RODZICIELSKOŚĆ, ROZMIĘKANIE, OGONOPIÓROWATE, PIONEK, OWCA CZTEROROGA, CIENKA SKÓRA, WEJŚCIE, ROŚLINY NACZYNIOWE, CZŁON CZUCIOWY, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, ALTERNATYWA, HELIOFIZYKA, MATEMATYKA, IRGA POZIOMA, ZDANIE WZGLĘDNE, STARY WYŻERACZ, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, LĄG, FARBOWANY LIS, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, SZCZUR ŚNIADY, SZCZUDLARZ, KORYTKO, BIURO SPISOWE, SMUTNI PANOWIE, ZŁOTA KLATKA, KWATERUNEK, MŁYNEK, AUSTRONEZYJCZYK, DINGO, GENIALNOŚĆ, FAŁ, BEZWŁADNOŚĆ, OKRĄG APOLONIUSZA, NAWIGACJA TERMINALOWA, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, BARBARZYŃCA, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, ŚWIECA, KOPIA, MDK, DYPTYK, ZAWARTOŚĆ, KRATOWNICA, TONACJA, SPÓJNIK ŁĄCZNY, ZUBOŻENIE, RADIOTA, PISMO WĘZEŁKOWE, WEGETARIANIN, FIRMA KRZAK, ZŁOŻE GRUNTOWE, NISKOŚĆ, ZWARCIE, ŚLEPA PRÓBA, NEUROLOGIA, POTRZEBA, WYBIEG, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, CIĘŻAREK, LENIWCOWATE, AKCJA UPRZYWILEJOWANA, WĘZEŁ, GARDA, RESZTKA, FARMAKODYNAMIKA, SUPERNOWA TYPU II, ODTLENIACZ, NIEKOSZTOWNOŚĆ, KRANIOTOMIA, PIRAMIDA, PIPA, ŻAL, SOSNOWCE, PĘTLA, HOMOGENIZATOR, BAT, REUMATOLOGIA, MINIMALISTA, PIECZONA ALASKA, KUJNOŚĆ, CHRONOMETR MORSKI, POBUDKA, WALTORNIA, GLEJCHENIOWATE, DIAFTOREZA, DÓŁ, FTYZJATRIA, CHELAT, CUGOWIEC, SMARKULA, BIAŁA GORĄCZKA, UPROWADZENIE, AMAZONKA, NEUROEKONIMIA, SYNDROM WILKOŁACZY, OSTOJA, KRZESŁO ELEKTRYCZNE, ASTRONAWIGACJA, SIEDLISKO, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, UŚMIECH SARDONICZNY, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, WIRTUOZOSTWO, ŻELE, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, TROGLODYTA, WODOROST, HYDRA, TERMINAL, OSOBOWOŚĆ, RZECZOWNIK POSPOLITY, INDETERMINIZM, KRAJ, TANAGRYJKA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, POTÓWKA, INTENCJONALIZM, WĄTŁOŚĆ, WŁOSEK, WODA PO KISIELU, OGNIWO SREBROWE, PALATOGRAM, WSTRZĄS POURAZOWY, HIPNOTYK, POBIAŁKA, BŁYSK, KATASTROFA NATURALNA, ERA MEZOZOICZNA, KREDYT RATALNY, AŁMATY, ZUŻYCIE, JUBILER, NIESZPUŁKA JADALNA, SKINIENIE, BIEG, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, SILNIK BOCZNIKOWY, GETTO, RUCH WZGLĘDNY, PIĘKNODUCH, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, OSYPISKO, PARTNER, MEZON ETA, IMPERIUM KHMERSKIE, STOMATOLOG, REFLUKS, ?PAŁAC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.507 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE EMITOWANE, GDY NAŁADOWANA CZĄSTKA (NP. ELEKTRON) PORUSZA SIĘ W OŚRODKU MATERIALNYM Z PRĘDKOŚCIĄ WIĘKSZĄ OD PRĘDKOŚCI FAZOWEJ ŚWIATŁA W TYM OŚRODKU. FALA ELEKTROMAGNETYCZNA JEST EMITOWANA TYLKO W ŚCIŚLE OKREŚLONYM KIERUNKU LEŻĄCYM POD KĄTEM OSTRYM DO KIERUNKU RUCHU CZĄSTKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE EMITOWANE, GDY NAŁADOWANA CZĄSTKA (NP. ELEKTRON) PORUSZA SIĘ W OŚRODKU MATERIALNYM Z PRĘDKOŚCIĄ WIĘKSZĄ OD PRĘDKOŚCI FAZOWEJ ŚWIATŁA W TYM OŚRODKU. FALA ELEKTROMAGNETYCZNA JEST EMITOWANA TYLKO W ŚCIŚLE OKREŚLONYM KIERUNKU LEŻĄCYM POD KĄTEM OSTRYM DO KIERUNKU RUCHU CZĄSTKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROMIENIOWANIE CZERENKOWA promieniowanie elektromagnetyczne emitowane, gdy naładowana cząstka (np. elektron) porusza się w ośrodku materialnym z prędkością większą od prędkości fazowej światła w tym ośrodku. Fala elektromagnetyczna jest emitowana tylko w ściśle określonym kierunku leżącym pod kątem ostrym do kierunku ruchu cząstki (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROMIENIOWANIE CZERENKOWA
promieniowanie elektromagnetyczne emitowane, gdy naładowana cząstka (np. elektron) porusza się w ośrodku materialnym z prędkością większą od prędkości fazowej światła w tym ośrodku. Fala elektromagnetyczna jest emitowana tylko w ściśle określonym kierunku leżącym pod kątem ostrym do kierunku ruchu cząstki (na 24 lit.).

Oprócz PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE EMITOWANE, GDY NAŁADOWANA CZĄSTKA (NP. ELEKTRON) PORUSZA SIĘ W OŚRODKU MATERIALNYM Z PRĘDKOŚCIĄ WIĘKSZĄ OD PRĘDKOŚCI FAZOWEJ ŚWIATŁA W TYM OŚRODKU. FALA ELEKTROMAGNETYCZNA JEST EMITOWANA TYLKO W ŚCIŚLE OKREŚLONYM KIERUNKU LEŻĄCYM POD KĄTEM OSTRYM DO KIERUNKU RUCHU CZĄSTKI sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE EMITOWANE, GDY NAŁADOWANA CZĄSTKA (NP. ELEKTRON) PORUSZA SIĘ W OŚRODKU MATERIALNYM Z PRĘDKOŚCIĄ WIĘKSZĄ OD PRĘDKOŚCI FAZOWEJ ŚWIATŁA W TYM OŚRODKU. FALA ELEKTROMAGNETYCZNA JEST EMITOWANA TYLKO W ŚCIŚLE OKREŚLONYM KIERUNKU LEŻĄCYM POD KĄTEM OSTRYM DO KIERUNKU RUCHU CZĄSTKI. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x