MAŁA ANTENA - URZĄDZENIE ZAMIENIAJĄCE FALE ELEKTROMAGNETYCZNE NA SYGNAŁ ELEKTRYCZNY I ODWROTNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTENKA to:

mała antena - urządzenie zamieniające fale elektromagnetyczne na sygnał elektryczny i odwrotnie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANTENKA

ANTENKA to:

wystający, sterczący element czegoś (na 7 lit.)ANTENKA to:

mała antena - czułek stawonoga (na 7 lit.)ANTENKA to:

część krótkofalówki (na 7 lit.)ANTENKA to:

znajdziecie ją na berecie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁA ANTENA - URZĄDZENIE ZAMIENIAJĄCE FALE ELEKTROMAGNETYCZNE NA SYGNAŁ ELEKTRYCZNY I ODWROTNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.600

DZIEWCZYNIĄTKO, ARANŻER, AGREGAT, MAŁA STABILIZACJA, WAZKA, TACZKA, TROLEJ, KIERZNIA, WIERZBKA, ŁAWA, KOSTKA, POŻYCZKOMAT, MIKROSILNIK, KONOWIĄZ, GRAMOWID, POJAZD GĄSIENICOWY, WŁĄCZNIK, ECHOMETR, APARAT, BARWA, MŁOT, HOMOGENIZATOR, KOKARDKA, PRĄD INDUKCYJNY, PRAWO BIOTA-SAVARTA, BANKIERKA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, LOKALIZATOR, CZAMARKA, OSZCZĘDZACZ, EMPETRÓJKA, NIECKA WYPADOWA, WIBRATOR, MAŁA WIEŚ, PROGRAM, SZARPANKA, PODGRZEWACZ, KONTAKCIK, NAWIGATOR AUTOMATYCZNY, ROZPRYSKIWACZ, HELIOGRAF, OKAP, URZĄDZENIE PRZEMYSŁOWE, SONAR, MAŁPKA, SKANER FORMOWY, JOHNSON, LINKA, KOMPAS ŻYROSKOPOWY, BATERIA AKUMULATOROWA, FALE, DEPILATOR, BUTELKA LEJDEJSKA, KARETKA, NACIĄG, WIHAJSTER, CZARNA SKRZYNKA, STACJA HYDROLOKACYJNA, SUSZARNIA TUNELOWA, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, ŁĄCZNOŚĆ SATELITARNA, STACJA BAZOWA, TRENAŻER, STATEK GŁĘBINOWY, SNIFFER, PODCZERWIEŃ, KLIMAKONWEKTOR, GAŹNIK, MYJKA, KOŁO DEPTAKOWE, KOŁOWROTEK, PRZEWÓD IZOLOWANY, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, DEKIELEK, LIDAR, SILNIK LINIOWY, WERTYKULATOR, SONDA, ZASTAWKA, KOLEJ GONDOLOWA, PIUSKA, PLUWIOGRAF, LIDO, HAPEK, SAMSUNG, TOR PRZEWODOWY, PERYFERIUM, PARAPECIK, KAPKA, USTROJSTWO, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, SYRENA, PRZENOŚNIK, KLISZOGRAF, ODBÓJ, GLORIETKA, PROMIENIOWANIE NADCZERWONE, ŚLAD, SILNIK ELEKTRYCZNY, PARAPET, PIEC CENTRALNY, SPRYCIARKA, PROCESOR, TERMOHYDROMETR, DIODKA, MIKROWELA, APARAT FOTOGRAFICZNY, BENTAL, MIKROPRZEŁĄCZNIK, PAPIEROWOŚĆ, COOLER, STACJA KLIENCKA, MYSZKA, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, RUMPEL, KOJCZYK, SYFON, ŚMIGŁO, ANTYELEKTRON, OPÓR WZNIESIENIA, TARCZKA, REAKTOR JĄDROWY, AGREGATOR, POBUDKA, SYK, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, WARIOGRAF, BEZPIECZNIK, CZYTNIK, BLOK STARTOWY, ZAPRASKA, CZUJKA, STOPER, SITKO, KOPIARKA, SYGNAŁ ANALOGOWY, KOLOR, ALARM POŻAROWY, ANTENA ŚRUBOWA, ŚLUZA, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, WINDA, DELICJA, HELING, MAŁA GASTRONOMIA, WZIERNIK, OPACZNOŚĆ, KRAJALNICA, SKAŁKA, KOMORA WILSONA, SMAROWNICA, NADZIEWARKA, BOMBA KOBALTOWA, KIOSK MULTIMEDIALNY, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, GRZAŁKA, SYGNATURKA, PRAWO JOULE'A, GRILL, PĘDNIK, RESET, PRASA HYDRAULICZNA, ORGANY HAMMONDA, ECHOSONDA, PROCEK, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, LIDAR, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, LOG, BALKONIK, OŚWIETLACZ, RADIO, RIDER, ALBUMIK, KONDENSATOR, DRZEWNICA GÓRSKA, PRZEWÓD FAZOWY, KLINOCHWOSTKA MAŁA, WIZJER, STOPKA, IRIANKA MAŁA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, MACKI, PEDAŁÓWKA, STYGMATOR, BRZEZINKA, TACHOGRAF, ZIARNECZKO, MAŚLNICZKA, PUNKT, ŚCISKACZ, SZCZENIACZEK, PRZEWÓD JEZDNY, UNIT, ROZRZUTNIK, WÓZ MAŁY, DZIURKA, WZMACNIACZ MAGNETYCZNY, BOCZNIK, HANDLARKA, WENTYL, KARMIDŁO, MIG, SYGNAŁ DYSKRETNY, WYWIETRZNIK, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, MIKROSKOP WARSZTATOWY, MODULACJA SKROŚNA, MAŁA MAZAMA RUDA, SZCZEP, CZADNIA, SEDES, CHŁODNICA, ZGNIATACZ GŁOWY, RADIOSYGNAŁ, OSŁABIACZ ODRZUTU, PRZEWÓD KOMINOWY, JOLA, NOŚNIK, WYZWALACZ, AROMAT, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, KUJA MAŁA, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, KOMORA POGŁOSOWA, PÓŁMROK, WAZKA, ALARM, URZĄDZENIE POMIAROWE, WAŁECZEK, PIEC INDUKCYJNY, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, GEODYN, OPÓR ELEKTRYCZNY, SPRAWNOŚĆ, ALARM BOJOWY, SKANER OPTYCZNY, PODCHWYT, MAŁA, SELEKTOR NEUTRONÓW, ODTWARZACZ EMPETRÓJEK, ELEKTRON DODATNI, KLUCZ TELEGRAFICZNY, NEGATOSKOP, BOM, TARCZA SERCOWA, PRZESYP, URZĄDZENIE WEJŚCIA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, CIEMNICA, WROTA, OGORZAŁKA MAŁA, MIRAŻ, CHŁODNIA KOMINOWA, SZKLANECZKA, POJAZD SZYNOWY, TRAŁ, CAPSTRZYK, SEKSTA MAŁA, MIODARKA, DRĄŻEK POGO, PLOTTER, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, FAKS, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, KAFAR, OKSYMETR, KASZTANÓWKA MAŁA, DINGI, WARNIK, ZESTAW, ZBIERALNIK, PAŚNIK, MANEŻ, CIUPKA, NOSIDŁO, PŁUCZKA, KOMPAKTOR, PĘDNIK O NAPĘDZIE MIĘŚNIOWYM, CIAŁO DOSKONALE PRZEZROCZYSTE, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, SIŁOWNIA WIATROWA, ORBITREK, PLANETARIUM, FILTR, KEYBORD, SYGNAŁ, DRUCZEK, GĘŚ MAŁA, STROBOSKOP, CZUJNIK ELEKTRYCZNY, DUALNOŚĆ, ARMATKA, TEATR JEDNEGO AKTORA, PRZESYŁACZ, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, PÓŁHAK, ODTWARZACZ KOMPAKTOWY, ?DESTYLATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.600 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁA ANTENA - URZĄDZENIE ZAMIENIAJĄCE FALE ELEKTROMAGNETYCZNE NA SYGNAŁ ELEKTRYCZNY I ODWROTNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁA ANTENA - URZĄDZENIE ZAMIENIAJĄCE FALE ELEKTROMAGNETYCZNE NA SYGNAŁ ELEKTRYCZNY I ODWROTNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTENKA mała antena - urządzenie zamieniające fale elektromagnetyczne na sygnał elektryczny i odwrotnie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTENKA
mała antena - urządzenie zamieniające fale elektromagnetyczne na sygnał elektryczny i odwrotnie (na 7 lit.).

Oprócz MAŁA ANTENA - URZĄDZENIE ZAMIENIAJĄCE FALE ELEKTROMAGNETYCZNE NA SYGNAŁ ELEKTRYCZNY I ODWROTNIE sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - MAŁA ANTENA - URZĄDZENIE ZAMIENIAJĄCE FALE ELEKTROMAGNETYCZNE NA SYGNAŁ ELEKTRYCZNY I ODWROTNIE. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast