PRAWO, KTÓRE POZWALA WYZNACZYĆ ILOŚĆ CIEPŁA, KTÓRE WYDZIELA SIĘ PODCZAS PRZEPŁYWU PRĄDU ELEKTRYCZNEGO PRZEZ PRZEWODNIK ELEKTRYCZNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRAWO JOULE'A to:

prawo, które pozwala wyznaczyć ilość ciepła, które wydziela się podczas przepływu prądu elektrycznego przez przewodnik elektryczny (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRAWO, KTÓRE POZWALA WYZNACZYĆ ILOŚĆ CIEPŁA, KTÓRE WYDZIELA SIĘ PODCZAS PRZEPŁYWU PRĄDU ELEKTRYCZNEGO PRZEZ PRZEWODNIK ELEKTRYCZNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.312

SUBTELNOŚĆ, ZARODNIKOWCE, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, PARAFRAZA, EKSCESY, GUZ KULSZOWY, TENGWAR, DZBANECZEK, KRYZA, KECZUP, UDRY, UNIK, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, LATIMERIA, PIK, SZKARADZTWO, WIEK PRZEDEMERYTALNY, JĘZYK SZKOCKI, PLETYZMOGRAFIA, WIECZORÓWKA, GĘŚL, KONDOR, WORLD OF WARCRAFT, POGOTOWIE GAZOWE, KLOZET, MIARODAJNOŚĆ, OPRZĘD, TEMPERATURA NÉELA, SAMOGŁOSKA, SKARYFIKACJA, STANDARD ETYCZNY, DIAKON, DOGADZANIE SOBIE, TRAFIENIE, SYSTEM KRAKOWSKI, PRODUKCJA WTÓRNA, WARIACJA, TRZEŹWOŚĆ, PNEUMATOLIZA, WYDATKI BUDŻETOWE, GŁODÓWKA, DYSZA WYLOTOWA, ANALIZA TRANSAKCYJNA, GEKON, DRZEWIAŃSKO-POŁABSKI, DELFIN, PALATALIZACJA, INWENTARZ ŻYWY, ŻYWIOŁ, JAZDA, SILNIK CZTEROSUWOWY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, GHEE, ZAWÓD, ZIEMIA ŚWIĘTA, SZERPA, FRANCA, CASUAL, PIEC TYGLOWY, FIGURA ZASZCZYTNA, MUR, TRYCHOMONADOZA BYDŁA, ZAUROZUCH, GRYZIPIÓREK, ANTYCYPACJA, BOCZNIK, CHOROBA HALLOPEAU, ALBUMIK, DZIAŁO ELEKTRONOWE, SENAT, BASKINA, JĘZYK POLSKI, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, LUNETA, SARABANDA, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, GUGIEL, PŁASKLA, WĘŻYK, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, BARETER, JASKINIA LODOWA, WYCHOWANIE POZASZKOLNE, CYMBAŁY, MISJE, SKINNY, SALA, OTOLARYNGOLOGIA, MYSZ ZAROŚLOWA, MEDIANA, FORTALICJA, BAYES, PRZETWÓR, ASYLABIZM, GATUNEK SYNCHRONICZNY, MERMOZ, WOKALIZA, FACHURA, MIARA NIEZMIENNICZA, SYNTETYK, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, KULTURA JĘZYKA, ANDREE, GAŚNIK, HYDROMETRIA, SZPARA POWIEKOWA, OCHRONA INDYWIDUALNA, BLOK, TYBER, NIERÓWNOŚĆ, CZARCIA MIOTŁA, NEGATON, WYRAŹNOŚĆ, OTOCZKA MIELINOWA, WYTWÓR, CENA SKUPU, SZTAJEREK, POZYCJA, TRANSMISJA, NACISKANIE, SUBSTANCJA MATECZNA, DOŁEK OSIOWY, SALON MEBLOWY, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, GENOMIKA TEORETYCZNA, SORPCJA, GRZEBUŁA, GRZEBIENIARZ, CZUJKA, KOSZE, REWIZJONIZM, TWIERDZENIE RAMSEYA, WYNIOSŁOŚĆ, LINIA LOTNICZA, BOHATER NEGATYWNY, FENICKI, WODA-WODA, HERNYSTIR, KOPIEC, INFORMA, ODPUST, KRYPTOREKLAMA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, CHEMIA, KOMPRESJA DYNAMIKI, BATERIA ANODOWA, AGENEZJA, ŚPIWÓR MUMIA, RELIGIA, WATÓWKA, ŚREDNIA WINSOROWSKA, JAPOŃSKI, ZWARTOŚĆ, PRAKRYT, FILTRACJA, PODWÓJNA HELISA, CHOROBA PFEIFFERA, PRĄD ZWARCIOWY, WOŁEK, KREDYCIK, CHÓR, CZARNY SZLAK, HURYCKI, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, DEMÓWKA, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, ZESPÓŁ ONIRYCZNY, POZYCJA BALETOWA, KODYFIKATORKA, BADANY, KRĄG CZAROWNIC, WYBORY, ŚMIECH, BEZKIERUNKOWOŚĆ, MOWA OBROŃCZA, REWERENCJA, TENOR DRAMATYCZNY, BIZNESMEN, SFERA, CZEKAN, AFERA, DZIAD, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, JĘZYK KAFIRSKI, MATERIALNIA, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, DROGA, TEMPLUM, PORYK, ANTYPODY, KAPITUŁA GENERALNA, REŻIM, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, PAMPA, ŚRODEK DOPINGUJĄCY, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, PIECHOTA, WYPŁUCZYSKO, OTWOREK, KURATOR OŚWIATY, MOTYW, KONWOLUCJA, NAJEBANIE SIĘ, PIENIĄDZ REZERWOWY, ZDRADLIWOŚĆ, ŚMIECIARZ, NUMER TAKTYCZNY, WYWINIĘCIE ORŁA, SKOK, UKŁAD KRWIONOŚNY, STOPKA, WYDMUSZKA, SZPERACZ, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, MĘTNOŚĆ, BALON, MOGISYGMATYZM, GHUL, USTĘPSTWO, POTERNA, SKOCZNIA NARCIARSKA, NASIENNIK, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, ARTYKUŁ WIARY, HANAFITA, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, FALOWNIK PRĄDU, PRZYBYTEK, IZOLACJA CIEPLNA, GÓRKA, MĄKA ŻYTNIA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, IZOTROPIA, LUTERANIZM, FUFAJKA, DZIENNIKARZ, MOZA, FIGURA TANECZNA, PINGWIN PAPUA, DEMOSCENA, PLATFUS, ZARZUELA, HALON, ŚWIADEK, PRZERWANIE, TABLICA PRAWDY, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, PRÓBKA, GRUCZOŁ DOKREWNY, OPUKIWANIE, GRIGORIJ POTIOMKIN, HYDROMETRIA, MIĘKISZ WODNY, SUROGATOR, IRREDENTA, IRYDOLOGIA, DOMEK NA DRZEWIE, PODGLĄDACTWO, JAMA USTNA, PLAMA, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, CZUWANIE, TASZCZYN PSZCZELI, SZATANISTA, JEŻOWIEC, EKRANOPLAN, PRZÓD, DYSLEKSJA, DOBRY ZNAJOMY, KATECHEZA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, ŚWIĘTA KROWA, ŻABA SZTYLETOWATA, KRÓWKA, OPONENT, PERLISTOŚĆ, UNTERWALDEN, ZEGAR MOLEKULARNY, POIDEŁKO, GORETEX, PRAWO OBYWATELSKIE, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, TRANSPARENTNOŚĆ, STANDARDBRED, KLUCZ, SPÓŁGŁOSKA USTNA, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, WAHACZ WZDŁUŻNY, GORĄCZKA HAVERHILL, PRAWO ŚREDZKIE, KATAKAUSTYKA, PROTESTANTYZM, NIEPOKÓJ RUCHOWY, ADŻAPSANDALI, KRYZYS OTOLITOWY, NIEŻYWOTNOŚĆ, PRAWO Z REJESTRACJI, FIKOLOGIA, ?KOCIOŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.312 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRAWO, KTÓRE POZWALA WYZNACZYĆ ILOŚĆ CIEPŁA, KTÓRE WYDZIELA SIĘ PODCZAS PRZEPŁYWU PRĄDU ELEKTRYCZNEGO PRZEZ PRZEWODNIK ELEKTRYCZNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRAWO, KTÓRE POZWALA WYZNACZYĆ ILOŚĆ CIEPŁA, KTÓRE WYDZIELA SIĘ PODCZAS PRZEPŁYWU PRĄDU ELEKTRYCZNEGO PRZEZ PRZEWODNIK ELEKTRYCZNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRAWO JOULE'A prawo, które pozwala wyznaczyć ilość ciepła, które wydziela się podczas przepływu prądu elektrycznego przez przewodnik elektryczny (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRAWO JOULE'A
prawo, które pozwala wyznaczyć ilość ciepła, które wydziela się podczas przepływu prądu elektrycznego przez przewodnik elektryczny (na 12 lit.).

Oprócz PRAWO, KTÓRE POZWALA WYZNACZYĆ ILOŚĆ CIEPŁA, KTÓRE WYDZIELA SIĘ PODCZAS PRZEPŁYWU PRĄDU ELEKTRYCZNEGO PRZEZ PRZEWODNIK ELEKTRYCZNY sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - PRAWO, KTÓRE POZWALA WYZNACZYĆ ILOŚĆ CIEPŁA, KTÓRE WYDZIELA SIĘ PODCZAS PRZEPŁYWU PRĄDU ELEKTRYCZNEGO PRZEZ PRZEWODNIK ELEKTRYCZNY. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x