POWTARZAJĄCY SIĘ ELEMENT SKŁADOWY MASZYNY, URZĄDZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SEKCJA to:

powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SEKCJA

SEKCJA to:

dział administracji rządowej (na 6 lit.)SEKCJA to:

jednostka organizacyjna organizacji lub instytucji, np. sekcja IT (na 6 lit.)SEKCJA to:

w muzyce: grupa osób grających w zespole na instrumentach tego samego typu (na 6 lit.)SEKCJA to:

część większej całości, np. tekstu, budowli, urządzenia, która się powtarza (na 6 lit.)SEKCJA to:

część plutonu, także obsługa określonego sprzętu bojowego (na 6 lit.)SEKCJA to:

(kondensatora) układ dwóch elektrod przedzielonych dielektrykiem (na 6 lit.)SEKCJA to:

oddział organizacji, towarzystwa (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWTARZAJĄCY SIĘ ELEMENT SKŁADOWY MASZYNY, URZĄDZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.459

ALLEL DOMINUJĄCY, SOSJERKA, AKUMULACJA, STYL CASUALOWY, OPRYSZCZKA POSPOLITA, WARSTWA ABSTRAKCJI SPRZĘTOWEJ, RAMKA, GNIAZDO, KOMIN WULKANICZNY, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, AMBRAZURA, FIGA Z MAKIEM, GÓRNICTWO OTWOROWE, CZARNOKSIĘŻNIK, AYER, CYKL KOSMICZNY, MONOTELETA, DRZWI WAHADŁOWE, FARSZ, SAROS, CZŁOWIEK GUMA, GŁUCHY TELEFON, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, DERYWACJA FLEKSYJNA, DEKORATOR WNĘTRZ, PIONEK, KWADRAT MAGICZNY, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, OTWARCIE DUSZY, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, POPRAWNOŚĆ, KOMPUTEROWIEC, ŚWIĄTKI, THINK TANK, KARMAN, SZYNA, WIELKA CHOROBA, STEREOTAKSJA, ASYRYJSKI, PŁYN STAWOWY, MEGATSUNAMI, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, WIĘZADŁO KARKOWE, KANADA, RUCHLIWOŚĆ, ORBITA, KROK MILOWY, BROGSY, ROZMNOŻA, ZNACZENIE, E-LIQUID, ANTROPONIMIA, BIAŁORUTENISTYKA, GŁĘBINA, GALARETA WHARTONA, SZENG, GRAFICZKA, CHŁOPEK ROZTROPEK, KASZA, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, DYFERENCJA, CYKL, WOLA, ZŁODZIEJKA, KOŁO, KWESTURA, POSTAĆ BIBLIJNA, PRACUŚ, NARAMIENNIK, PRZEPRÓCHA, AUTOSZCZEPIONKA, LIŚĆ ZŁOŻONY, ANALIZA TRANSAKCYJNA, PAŃSTWO ZŁOŻONE, PRZEWODNICZKA, WYNIOSŁOŚĆ, PŁOMIEŃ, STEROWNIK URZĄDZENIA, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, MIKSER, ODWAGA CYWILNA, WŁOCHACZ, ANTROPOLOG KULTURY, AHISTORYCZNOŚĆ, FURA, PĄCZEK, MOSTOWNICZY, SZEW STRZAŁKOWY, PŁYTKA CHODNIKOWA, DRYBLING, JAKUBKA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, ZŁOTY RYŻ, SKRZYDŁO, TROMPA, PRZYBLIŻENIE, SYLWETKA, CIĄG, ŻÓŁTACZKA, KEKSÓWKA, TAKT, KORZENIONÓŻKI, COCKNEY, KNOT, HETYTA, JĘZYK MANSYJSKI, BOTULIZM DZIECIĘCY, DYNAMIKA, KOŃ ARDEŃSKI, WIRULENCJA, GRZYB SKALNY, ZASADA EKWIPARTYCJI, LIŚCIONOGI, GNICIE, POZWANY, STRONA, ARCHAISTA, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, INTERPOZYCJA, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, NUMERANT, EPOS HOMERYCKI, ŚWIETLICZANKA, SAMOREALIZACJA, BIOLOG MOLEKULARNY, EMANACJA, OSUWISKO, PINGWIN ADELI, KONFIRMACJA, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, PAKARZ, CZAPKA SPORTOWA, RZEŹBIARNIA, WEBDESIGNER, LEISZMANIOZA TRZEWNA, LOGIKA FORMALNA, KRĘGOSŁUP, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, TECHNIKA ANALOGOWA, CZERPAK, STREFA TROFOLITYCZNA, PIRACTWO, LANDSKNECHT, NOSACZ, WYSPA KONTYNENTALNA, WINNICA NABOTA, BUTONIERKA, ZATRACENIE, POJAZD ZABYTKOWY, ZWORKA, HIPISKA, WEKTOR WAHADŁOWY, WIRTUOZERSTWO, DWUSTRONNOŚĆ, KORPUS NAWOWY, PRZESUWALNOŚĆ, KOŃ TRAKEŃSKI, PEJZAŻ, BAŻANT, KINETYKA CIECZY, GRZEBIEŃ, MUNSZTUK, ZNAJOMY Z WIDZENIA, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, PIECHUR, MARSZ, AGNOSTYCYZM, EPILEPTOLOG, JASZCZURKA WĘŻOWATA, INSTRUMENT SZARPANY, TRANSWESTYTKA, FRUWANIE, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, PROPLASTYD, FILIERA, DASZEK, TROGLOBIONT, NIEDBAŁOŚĆ, GUANO, AFRYKAŃSKI, PALEOTERIOLOGIA, STROIK, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, JAŁOWNIK, KORKOWIEC, LAUR, OSOWATE, SAPROFAG, MAANAM, WIĄZANIE, FILOLOGIA ANGIELSKA, TLENOWNIA, DANIE, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, MINERALOGIA, MAGNES, JĘZYK WEGETUJĄCY, GRIGORIJ POTIOMKIN, SZAKAL, TRZON, PRZYLEPNOŚĆ, GALINSTAN, MĘKI TANTALA, IMIESŁÓW BIERNY, TAŚMA PRODUKCYJNA, BABIZM, UJŚCIE, TYFLOPEDAGOGIKA, CELNOŚĆ, SZKARŁUPNIE, PRZEDPORCIE, GIMBAZA, AGENEZJA NEREK, MAHAJUGA, STOLARZ MEBLOWY, BRYŁA SZTYWNA, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, WYLĄG, SPRZĘŻNICE, SUWNICA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, MELODIA, CIENNIK, PUNKT ODNIESIENIA, POMÓR, CHELAT, DŻOLER, UWAŻNOŚĆ, UKRAINISTYKA, WIDOWISKO, ORYNNOWANIE, FILAR PRZYPOROWY, WĘGLOWODAN, GAJNIK LŚNIĄCY, ZESZYT W KRATKĘ, TER, RELA, MAKARON, PRZYBYTEK, TARTALETKA, WIDOWNIA, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, STYGOFIL, BANAN, SADYSTYCZNOŚĆ, POST, MŁODZIEŻÓWKA, PIEPRZ, NASTROSZEK BRUCHA, BRYZOMANCJA, CZEPEK, ELEGIA, PRZELOT, WZMOCNIENIE, PĘCHERZYK, JEZIORO RAMIENICOWE, STOPKA, UROJENIE KSOBNE, TRAFIKA, PODZIAŁ, WIDZOWNIA, WROTKARSTWO FIGUROWE, BOJOWOŚĆ, MANDŻURSKI, POWIEŚĆ KRYMINALNA, CHALKOGRAF, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, VERTIKAL, OBRZEŻKOWATE, GRUPA AZOWA, CZYNNIK, WADLIWOŚĆ, PINGWIN BIAŁOOKI, KONFEKCJONER, SKŁAD WOLNOCŁOWY, KAPUCHA, BEGINKI, ERGOTERAPIA, KOLOKWINTA, NA PIESKA, WAGON PULMANOWSKI, ZAPŁON, ŁEB NA KARKU, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, SYSTEM ARGENTYŃSKI, STRZELNICA, PĘCHERZ, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, LUJ, LEUMAFIT, BANIAK, URZĄD IMIGRACYJNY, VIBRATO, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ?SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.459 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWTARZAJĄCY SIĘ ELEMENT SKŁADOWY MASZYNY, URZĄDZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWTARZAJĄCY SIĘ ELEMENT SKŁADOWY MASZYNY, URZĄDZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SEKCJA powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SEKCJA
powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia (na 6 lit.).

Oprócz POWTARZAJĄCY SIĘ ELEMENT SKŁADOWY MASZYNY, URZĄDZENIA sprawdź również:

upodobanie do rozrywek, zabawy, imprez ,
młody pęd krzewów do wegetatywnego rozmnażania się, m.in. maliny, winorośl ,
belka utrzymująca strop ,
turecki podpułkownik ,
Allium cyaneum - gatunek rośliny z rodziny amarylkowatych ,
zbiór wszystkich takich par uporządkowanych (a, b), że a należy do zbioru A i b należy do zbioru B ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
eufemistycznie - sytuacja kompletnego chaosu ,
górny, lekki pokład na statku wodnym ,
stan w środkowej części USA, na Wielkich Równinach, obszar 200 tys.km2,stolica Lincoln ,
styl architektoniczny wprowadzony przez Stanisława Witkiewicza w latach 90. XIX wzorowany na tradycyjnym budownictwie górali podhalańskich i wzbogacający je elementami secesji ,
organizator wystawy lub osoba, która użycza eksponatów ,
niewielki projekt, wytwór multimedialny (np. filmik, nagranie, krótka płyta), który ma być formą demonstracji (demo) ,
narzędzie rolnicze w postaci grzebienia osadzonego na trzonku, służące do grabienia ,
specjalnie powołany zespół pracowników zakładu gazowniczego, mający na celu podjęcie działań w nagłych przypadkach ulatniania się gazu ziemnego w miejscach do tego nieprzeznaczonych ,
chromosom determinujący płeć u rozdzielnopłciowych organizmów eukariotycznych ,
magnat ,
szczególna, trwała forma poświęcenia życia Bogu, definiowana w prawie kanonicznym ,
wiatr wiejący nad jeziorem Garda ,
pluskwiak równoskrzydły z podrzędu czerwców, szkodniki upraw; sadów ,
krzywa trójwymiarowa zakreślona przez punkt poruszający się ze stałą prędkością po tworzącej walca lub stożka, który obraca się jednocześnie ze stałą prędkością kątową wokół swej osi ,
w taoizmie: zasada leżąca u podstawy wszechświata, rządząca przyrodą wraz ze społeczeństwem jako jej częścią ,
zdrobniale - kot, zwierzę domowe ,
liczba obiektów, które - ustawione w regularnej trójkątnej siatce - mogą utworzyć kształt wypełnionego trójkąta równobocznego, w którego boku stoi n obiektów ,
okrągły opłatek będący przedmiotem ofiary mszalnej ,
miasto w europejskiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Kamą ,
pogląd, że Bóg stworzył wszechświat w akcie creatio ex nihilo ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej w płn. części Sachalinu, ośrodek eksploatacji ropy naftowej ,
miasto ze słynnym całunem

Komentarze - POWTARZAJĄCY SIĘ ELEMENT SKŁADOWY MASZYNY, URZĄDZENIA. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast