WIĘZADŁO W KSZTAŁCIE ŁUKU, ZNAJDUJĄCE SIĘ W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA CZŁOWIEKA, NP. W PRZEPONIE, W KOLANIE CZY W DŁONI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIĘZADŁO ŁUKOWATE to:

więzadło w kształcie łuku, znajdujące się w różnych częściach ciała człowieka, np. w przeponie, w kolanie czy w dłoni (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIĘZADŁO W KSZTAŁCIE ŁUKU, ZNAJDUJĄCE SIĘ W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA CZŁOWIEKA, NP. W PRZEPONIE, W KOLANIE CZY W DŁONI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.405

DOPUST, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, DZIURAWY WOREK, AFRYKANISTYKA, JOGURT, IMIENNICTWO, KINEZJOLOGIA, PROGRAM TELEWIZYJNY, START ZATRZYMANY, KULA, BANIAK, DEPILATOR, PARABOLICZNOŚĆ, RYNEK, SROGOŚĆ, CHEMIA, PRĄD ZWARCIOWY, DOWOLNOŚĆ, PALEC BOŻY, ALFABET MUZYCZNY, TENDENCJA, NALEPA, GÓRY KOPUŁOWE, POMPA WYPOROWA, NEPALI, PROSZEK, JAMS, MIEDNICZKA, MAFIJNOŚĆ, KOLANKO, PÓŁOKRĄG, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, PYTANIE SIĘ, STAROUKRAIŃSKI, TASIEMIEC UZBROJONY, TOCZEŃ, MIETLORZ, ŚLIZG, PEDET, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, WODA, FUNT, PIES, FAVELA, CUKIER LODOWATY, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, TRUSIĄTKO, POLEMIZATOR, INDOEUROPEJCZYK, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, KRZYŻYK, COROCZNOŚĆ, ODSKOK, SADNIK, CYKL KOSMICZNY, ZASTRZYK, BAJCIK, ELASMOZAURY, UKŁAD KRĄŻENIA, ESKORTA, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, ICHNOLOGIA, BEZSTRONNOŚĆ, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, BOREWICZ, KADŹ ZALEWNA, ŁUK OBNIŻONY, NAJEBANIE SIĘ, GŁUCHY TELEFON, GRAFIKA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, VOLKSDEUTSCH, AGRANULOCYT, REZERWACJA, NALEGANIE, ROZCIĘGNO DŁONIOWE, DRUCIARZ, MOTYW, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, JAZDA, PROTETYKA, ANGELOLOGIA, PRESTIŻ, IMPAS, BÓB KOŃSKI, AWANS LODOWCA, KŁUSAK ROSYJSKI, DUSZA TOWARZYSTWA, BOBROWISKO, CZEPEK, KRAJNIK, MER, MIŁOŚCIWOŚĆ, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, MACZUGA SKALNA, DYSTONIA TORSYJNA, USYTUOWANIE, OWADOŻERNE, TEST SPRAWNOŚCIOWY, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, ORDYNUS, CEL, WYNIOSŁOŚĆ, FULMAR, APOSTOŁ, DYNGUS, WILCZY OBŁĘD, KOŁEK, SĄD REJESTROWY, KICHA, BATERIA AAA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, BEZCZUCIE, ŚWIĄTYNIA, MATERO, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, GRAF, WESOŁOŚĆ, JEDNOSTRONNOŚĆ, SILNIK OBCOWZBUDNY, ZŁOTY STRZAŁ, DYNAMICZNE PAKIETOWANIE, KLAN, CIEŚŃ NADGARSTKA, GENOMIKA TEORETYCZNA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, AMONAL, OBRONICIEL, NOSOWOŚĆ, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, OBRONA ROSYJSKA, NIEZISZCZALNOŚĆ, ALUZJA LITERACKA, WYSPA KONTYNENTALNA, ELEMENT, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, KREOLKA, HUBA SINIAK, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, ASFALT, TAMANDUA, BOCHENEK, POCZĄTEK, ZABUDOWA, PLAZMOLIZA, STYL TOSKAŃSKI, SMOKING, IZOLACJONIZM, RACHUNKI, FURA, NASYCENIE, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, PELAGIAL, KRYZYS, TERRANIE, SERIA KWALIFIKACYJNA, TRÓJKĄT, PĘTAK, GOSPODYNI DOMOWA, MONOGENEZA, WOŁOCH, CHOROBA STRÜMPLLA, UTRAKWIZM, ABROZAUR, LOGOWANIE, JASTRZĘBIE OKO, CYGAN, ITALIAŃSKI, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, SKROMNIŚ, SPADAJĄCA GWIAZDA, STORMBERGIA, ZWIERZYNIEC, LIRA, SZWADRON ŚMIERCI, RDZEŃ WIERTNICZY, MAMUT POŁUDNIOWY, WŚCIK DUPY, ŚLIWKA, DELTA, EFEKT LENSE-THIRRINGA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, ZŁOŚLIWOŚĆ PRZEDMIOTÓW MARTWYCH, JĘZYK DRAWIDYJSKI, MATKA BIOLOGICZNA, KLĘSKA URODZAJU, MIKROCHIRURGIA, STEREOIZOMER, BARWY WOJENNE, TELESKOP, CHOROBA CAROLEGO, WYRWIZĄB, PARANOIK, KARMAN, KATARZYNKA, LENIWIEC BRUNATNY, KASSATA, WKŁAD, KWATERUNEK, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, ANTYDOGMATYZM, WITRYNA, GAWĘDA, REGRESJA MORZA, DEKORATOR WNĘTRZ, ŁADOWACZ, OPRYSZCZKA WARGOWA, PUDŁO, AZOLLA, PLUTON, BIBLIOPOLA, SPEDYTOR, ZOONOZA, ABERRACJA, MIKROFON KWASOWY, NORMOCYT, CERKIEWSZCZYZNA, EUTANAZJA, PAWILON, ARYSTON, PIĘĆDZIESIĄTKA, POWTÓRZENIE, POLITYK, WIELOPIĘTROWIEC, CHOROBA ZAKAŹNA, MIĘDZYŻEBRZE, OKRĄGŁY STÓŁ, KATA, STANCA, DESER, ZJAWISKO KURZAWKOWE, SCHWANNOMA, AKLIMATYZACJA, SAMOWŁADZTWO, SKOMPROMITOWANY, SZTUKA MINOJSKA, SAMOZATRATA, KOLEBKA, POUCZENIE, POPŁÓD, FEZ, NIEMIEC, OLIGOFAG, CIEKAWOŚĆ, BŁONA PŁODOWA, POKŁAD GÓRNY, TALERZ, HAKER, WYGLĄD, DRAMAT MODERNISTYCZNY, MEDYCYNA PERSONALNA, WAHADŁO, WYGŁAD LODOWCOWY, AKCENT RUCHOMY, RUCH, WÓŁ, CHWOST, DIAŁ, ALEGORYCZNOŚĆ, DYPTYK, HESPEROZAUR, SFERA, PARCIANKA, JUBILER, PALEC ŚRODKOWY, WIGILIA, SŁONIOWATOŚĆ, PAPILOT, OGIEŃ OLIMPIJSKI, MAKAK CZUBATY, ŁUK REFLEKSYJNY, INTERWENCJA HUMANITARNA, PASIAK, KRAJOBRAZ, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, PAN, CYMA, OSTATNIE PODRYGI, NIETOLERANCJA, DEMON, KOALICYJKA, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, TOWAR, EDUKACJA EKOLOGICZNA, INTERPRETACJA, KRYZA, KRATKA ŚCIEKOWA, POŁUDNIK STRUVEGO, SAK, SERPENT, WOREK, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, RYNEK WSCHODZĄCY, SATYR, BOLOMETR, IMPAS, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, CYKL MENSTRUACYJNY, ?AKT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.405 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIĘZADŁO W KSZTAŁCIE ŁUKU, ZNAJDUJĄCE SIĘ W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA CZŁOWIEKA, NP. W PRZEPONIE, W KOLANIE CZY W DŁONI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIĘZADŁO W KSZTAŁCIE ŁUKU, ZNAJDUJĄCE SIĘ W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA CZŁOWIEKA, NP. W PRZEPONIE, W KOLANIE CZY W DŁONI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIĘZADŁO ŁUKOWATE więzadło w kształcie łuku, znajdujące się w różnych częściach ciała człowieka, np. w przeponie, w kolanie czy w dłoni (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIĘZADŁO ŁUKOWATE
więzadło w kształcie łuku, znajdujące się w różnych częściach ciała człowieka, np. w przeponie, w kolanie czy w dłoni (na 16 lit.).

Oprócz WIĘZADŁO W KSZTAŁCIE ŁUKU, ZNAJDUJĄCE SIĘ W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA CZŁOWIEKA, NP. W PRZEPONIE, W KOLANIE CZY W DŁONI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - WIĘZADŁO W KSZTAŁCIE ŁUKU, ZNAJDUJĄCE SIĘ W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA CZŁOWIEKA, NP. W PRZEPONIE, W KOLANIE CZY W DŁONI. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast