OTWOREK W IGLE, PRZEZ KTÓRY PRZEWLEKA SIĘ NITKĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

USZKO to:

otworek w igle, przez który przewleka się nitkę (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: USZKO

USZKO to:

zdrobniale: ucho - uchwyt zwykle półkolisty, miękki (jak przy np. torbie) lub sztywny (jak np. przy garnku), który pomaga w chwytaniu, trzymaniu i noszeniu rzeczy, bo można przez niego przełożyć dłoń (na 5 lit.)USZKO to:

zdrobniale: ucho - narząd słuchu występujący jedynie u kręgowców (najbardziej rozwinięty - u ssaków) (na 5 lit.)USZKO to:

dziurka w igle (na 5 lit.)USZKO to:

uchwyt, pierożek lub otwór w igle (na 5 lit.)USZKO to:

otwór w igle (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OTWOREK W IGLE, PRZEZ KTÓRY PRZEWLEKA SIĘ NITKĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.119

HYBRYD, NEKROFAG, TUŁACZ, SPŁUKIWANIE, ODRUCH RZEPKOWY, ZAKŁADKA, RAMFORYNCHOWCE, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, KARTUZJA, CZTEROTAKT, KOTEWKA, KALECKI, KATOLICKOŚĆ, SIEĆ WAN, FALOWNIK NAPIĘCIA, WSKAŹNIK RACJONALIZACJI, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, ZATRZYMANIE SIĘ, SKRZYDEŁKO, MONK, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, ROZDZIELCA, POKARM, IDIOGRAFIZM, KURZA STOPKA, PLAC, NOZOLOGIA, CHOROBA LUTZA, CERES, POLIMER FLUOROWY, GĘŚL, TEORIA GRAFÓW, ANALITYCZKA, SKRYPT, KULTURA JĘZYKA, LEW SALONOWY, PRZESTRZEŃ FAZOWA, ZAPALENIE, HERBATNICA, WYMOWNOŚĆ, ABISAL, SER TRAPISTÓW, OPAKOWANIE, MALINA ZACHODNIA, ZEGAR Z KUKUŁKĄ, PÓŁSFERA, ZATRUDNIONY, HM, CIOSNA, BAJKOWOŚĆ, CZOŁO LODOWCA, ALEGORYCZNOŚĆ, WARZELNICTWO, POSTĘPEK, OSTEOTOMIA, GENETYKA POPULACYJNA, KRYSTALOFIZYKA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, FURAŻER, TENGWAR, OFIARA CAŁOPALNA, BOHATER NEGATYWNY, ŁEB NA KARKU, BRYŁA LODU, PRZYLEPKA, ŚNIADOŚĆ, GRACKA, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, PISMO GRECKIE, WSPÓŁWYZNAWCA, TBV, FUTURE, NIEWIERNOŚĆ, KUCHNIA WOJSKOWA, MARKA OCHRONNA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, PĘCHERZYCA, TWARDA SPACJA, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, ORMIAŃSKI, ADRES LOGICZNY, JASZCZUR, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, SUSZARKA, LISOWCZYK, WYPADEK PRZY PRACY, WODY INGLACJALNE, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, EGZEMPLARZ, UPIORY PIERŚCIENIA, ŻÓŁW NOROWY, ŁUK NADOCZODOŁOWY, TORUS, CHRZEST PRAGNIENIA, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, WULKAN TUFOWY, BARANI ŁEB, KARTAGIŃSKI, SPLOT SZYJNY, WĄŻ POŻARNICZY, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, HETEROMORFIZM, VOTUM, GAZPACHO, MALAJALAM, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, ANALIZA FUNKCJONALNA, MINA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, TEFILIN, APARAT GOLGIEGO, JĘZYK LUKSEMBURSKI, ODRUCH BEZWARUNKOWY, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, PROSTYTUTKA, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, POKÓJ LEKCYJNY, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, KECZUA, TRÓJKĄT, INŻYNIERIA CHEMICZNA, ODGŁOS, OSTATNIA WIECZERZA, WACHLARZ, SUPERWAJZOR, SILNIK INDUKCYJNY, CELIAKIA, STRAŻ POŻARNA, STATEK, LĘK, ASOCJACJE, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, OTWARCIE DUSZY, BAŃKA PRÓŻNIOWA, RESORT, WODA PODSKÓRNA, PADŹ, FINKA, RETMAN, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, PIĘKNODUCH, OŚ OPTYCZNA, TURMA, ROZMNOŻA, ANTYWZORZEC, STOŻAR, TEST SPRAWNOŚCIOWY, POKAL, POSTRZELENIEC, WĘGIEL KOPALNY, BOYS BAND, GRACZ, GNOJOWNIA, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, BIGOS HULTAJSKI, KICHLARZ, WIRUS WŚCIEKLIZNY, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, ZIMNE NÓŻKI, INFLACJA KONSUMENCKA, CYWILNOŚĆ, KREWETKA WIŚLANA, BIEŻNIK, RZEŚKOŚĆ, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, KUZYN, GRZYB SITARZ, ORGANISTKA, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, NOWOUJGURSKI, ROZMODLENIE, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, TSUNAML, MAKARON, PRAWO DŻUNGLI, PROKURATURA APELACYJNA, OKRES WEGETACYJNY, RAUBITTER, DEPRYWACJA POLITYCZNA, GŁOS, AUTOPORTRET, ARABSKI, SAMOLOT KOSMICZNY, SER PODPUSZCZKOWY, PODŁUŻNIK, PAREMIOGRAFIA, NIENOWOCZESNOŚĆ, BASEN MODELOWY, ZNAK KOREKTORSKI, LAUR, CZŁOWIEK GUMA, SUFFOLK PUNCH, PARATYFUS, SARDANA, GWÓŹDŹ, NAKURWIENIE SIĘ, MASZYNA ŻAKARDOWA, EGZEKUCJA KOMORNICZA, PARGAMIN, PEŁNIA, DYSTANS, SŁUCH ABSOLUTNY, PIES MYŚLIWSKI, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, NIEUKONTENTOWANIE, ANTENA YAGI-UDA, SZCZUR PACYFICZNY, WIDZOWNIA, SFERA BIOTYCZNA, CERKIEW, KULOODPORNOŚĆ, CHRYZELEFANTYNA, PALUDAMENTUM, KARMEL, KOLEŻANKA PO FACHU, KRIONIKA, KAPUSTA, KRAINA, TACHOGRAM, UKŁAD ODNIESIENIA, SILNIK SZEREGOWY, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, URLOP NA ŻĄDANIE, CZASOPISMO TEMATYCZNE, BUDYŃ, WIDZENIE SKÓRNE, ŚWIATOWOŚĆ, FREEGANIN, NORA, TRÓJKA, IMPLIKACJA MATERIALNA, ASEKURANT, SEPTET, GOLE, KOPARKA POPRZECZNA, FIŃSKI, STRZELEC SZORSTKOŁUSKI, GRZYWA FALI, CHEMIA ORGANICZNA, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, LEWOSKRĘT, ZŁAMANIE OTWARTE, PODUSZKA, PRZYKRYCIE, PAREMIOGRAF, OUTSIDER, KOCHANEK, PRYZMAT PENTAGONALNY, TEATR, MAJEUTYKA, DOROŻKARSTWO, SWEET, MAMUT POŁUDNIOWY, KRAJ, ASYMPTOTA, METAMORFIZM PROGRESYWNY, PEDET, SUITA, ANTROPOZOONOZA, PRZYPŁYW, PLENNOŚĆ, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, WSCHÓD, GŁÓD, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, LAND ROVER, MAILOWANIE, ETOLOGIA, MIKROCHEMIA, PRIORYTET, ZWYCZAJOWOŚĆ, GZY, IZOMER OPTYCZNY, GŁĘBSZE UCZUCIE, DOJNICA, KOWALNOŚĆ, MINISTER, ATASZAT, SKŁADNIA, PRZYBYTEK, FLINTPAS, BOZON CECHOWANIA, ROZKŁAD MAXWELLA, CHARLES, PAPACHA, METYL, SEMANTYKA KOGNITYWNA, KOŁO SEGNERA, PATENA, GORZKOŚĆ, SUKMANA, TEOLOGIA NEGATYWNA, KAMIEŃ SŁONECZNY, PUNKT OKOSTNOWY, DWUPŁCIOWOŚĆ, DZIEŁO POŚREDNIE, KOMÓRKA, TWIERDZENIE CANTORA, ?JAJKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.119 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OTWOREK W IGLE, PRZEZ KTÓRY PRZEWLEKA SIĘ NITKĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OTWOREK W IGLE, PRZEZ KTÓRY PRZEWLEKA SIĘ NITKĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
USZKO otworek w igle, przez który przewleka się nitkę (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

USZKO
otworek w igle, przez który przewleka się nitkę (na 5 lit.).

Oprócz OTWOREK W IGLE, PRZEZ KTÓRY PRZEWLEKA SIĘ NITKĘ sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - OTWOREK W IGLE, PRZEZ KTÓRY PRZEWLEKA SIĘ NITKĘ. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

x