BADANIE PRZEPROWADZANE W CELU SPRAWDZENIA CZEGOŚ, NP. W CELU ZWERYFIKOWANIA JAKIEGOŚ ZAŁOŻENIA LUB PO TO, BY SIĘ CZEGOŚ O CZYMŚ LUB KIMŚ DOWIEDZIEĆ, ZBADAĆ WŁAŚCIWOŚCI CZEGOŚ LUB KOGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEST to:

badanie przeprowadzane w celu sprawdzenia czegoś, np. w celu zweryfikowania jakiegoś założenia lub po to, by się czegoś o czymś lub kimś dowiedzieć, zbadać właściwości czegoś lub kogoś (na 4 lit.)TEŚCIK to:

badanie przeprowadzane w celu sprawdzenia czegoś, np. w celu zweryfikowania jakiegoś założenia lub po to, by się czegoś o czymś lub kimś dowiedzieć, zbadać właściwości czegoś lub kogoś (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TEST

TEST to:

badanie przeprowadzane w celu sprawdzenia czegoś, np. w celu zweryfikowania jakiegoś założenia lub po to, by się czegoś o czymś lub kimś dowiedzieć, zbadać właściwości czegoś lub kogoś (na 4 lit.)TEST to:

rodzaj badania, analizy diagnostycznej w medycynie polegającej na sprawdzeniu składu i właściwości jakiegoś preparatu (na 4 lit.)TEST to:

rodzaj sprawdzianu w formie wypunktowanych zadań, pytań, znormalizowany pod względem sposobu oceniania (na 4 lit.)TEST to:

trudna sytuacja, wyzwanie, próba, wydarzenie, które może coś zweryfikować (na 4 lit.)TEST to:

narzędzie medyczne, pozwalające na zrobienie analizy czegoś, stosowane w warunkach laboratoryjnych lub domowych (na 4 lit.)TEST to:

fizycznie istniejący arkusz, za pomocą którego przeprowadza się test - rodzaj sprawdzianu (na 4 lit.)TEST to:

forma sprawdzianu (na 4 lit.)TEST to:

zestaw punktowanych pytań (na 4 lit.)TEST to:

na inteligencję lub sprawnościowy (na 4 lit.)TEST to:

np. wydolnościowy sportowca (na 4 lit.)TEST to:

badanie jakości (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BADANIE PRZEPROWADZANE W CELU SPRAWDZENIA CZEGOŚ, NP. W CELU ZWERYFIKOWANIA JAKIEGOŚ ZAŁOŻENIA LUB PO TO, BY SIĘ CZEGOŚ O CZYMŚ LUB KIMŚ DOWIEDZIEĆ, ZBADAĆ WŁAŚCIWOŚCI CZEGOŚ LUB KOGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.836

PUSTYNNICA KATOLICKA, BOJER, WPŁYW, NADSCENIE, KOSTUR, RETROGRESJA, KOSZ, SZERYF, BUCHALTERIA, STUDIUM, GAJA, GŁUPIĄTKO, CHRZEST PRAGNIENIA, HUBBLE, OSIOŁ DOMOWY, TYKA, HANZA, FRANCUSKI PIESEK, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, PATENA, LASKOWANIE, SAMOWOLA, KANCONETA, PARA UPORZĄDKOWANA, FILET, GRA WYŚCIGOWA, GRATYFIKACJA, KOŁKOWNICA, JARZĄB, POLISACHARYD, BOBROWISKO, KAMIENNIK, KOCIOŁEK, GALARETA, TRĄBKA POCZTOWA, OSTROŻNOŚĆ, ODCIEK, PRASA, SZPARA POWIEKOWA, PARAMENTY, SZTUBA, ŁYSAK, MADISON, FALOCHRON, KOSMYK, WAMPIR, MARSZ, ORBITAL, SZNUR, PAMIĘĆ GÓRNA, BAŃKA, CHOROBA ZAKAŹNA, UPRZĄŻ, PACHT, RAMA KOMUNIKACYJNA, DRZEWO IGLASTE, ZGNILIZNA DREWNA, ZESTAWIK, KOŚĆ ŁZOWA, LEJ, PRZYGODA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, DESZYFRAŻ, PIRACTWO, GRA RPG, OSTANIEC DEFLACYJNY, STANDARD, KOMPENSACJA, ZARZUCAJKA, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, LISOWCZYK, SKRZYDŁO, SUPPORT, UNIFIKACJA, ANTYPOLSKOŚĆ, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, NIEOKREŚLENIE, SZAROWIPTERYKS, PRAWOMOCNOŚĆ, BLANK, SIŁOWNIA JĄDROWA, POWIETRZNOŚĆ, KUBEŁ, SYMFONIK, PROLEK, NAKŁADKA, BUDOWNICTWO WODNE, TARADAJKA, KOŁOMYJEC, KURANT, ROZMOWY W MAGDALENCE, NARYS FORTYFIKACYJNY, KUCHNIA, ILUMINACJA, KOŁNIERZ, TOLERANCJA, NESTOR, ŚMIECIUCH, KRYZA, TELEFONIA STACJONARNA, DRUGIE DNO, RYBONUKLEAZA, AFGAŃSKI, ZMYWACZ, NEKROPOLIA, PRZEMYŚLNOŚĆ, JĘZYK ROSYJSKI, PINAKOID, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, AUTYZM, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, TOKSEMIA, MIASTO, BLOKADA EKONOMICZNA, KLEIK, RECESJA LODOWCA, TEORIA ESTYMACJI, AŁYCZA, DIABEŁ, PYZA, CERATA, KAMIEŃ NERKOWY, AEROZOL BIOLOGICZNY, EBOLA, DUPOLIZ, ZMYWACZ, KULON, OPÓR, PODWOZIE, RASOWOŚĆ, LITERATURA POPULARNA, ZAUWAŻALNOŚĆ, FILIGRAN, PANTALONY, TER, SAUTE, HELISA, ZESPOLENIE, JEŻOWCE, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, MEDYCYNA PALIATYWNA, SURFAKTANT, SIMON, PARCH, NIELETNIOŚĆ, GRZBIET KSIĄŻKI, MATERIAŁ ŚCIERNY, EKSPRES, PODKÓWECZKA, PASTISZ, WARUGA, ILUMINATOR, STRACH BIERNY, GOSPODARKA PLANOWA, MIEDNICZKA, ROZBIERANKA, SYTK, ARABSKI GREYHOUND, MYDLANOŚĆ, ZBIÓRKA, BALOT, EKSPERYMENT OSMOLOGICZNY, ŻYDOWSKOŚĆ, KARP PEŁNOŁUSKI, BOCZNICA KOLEJOWA, PRZESUWALNOŚĆ, PARCIANKA, KONTEKST, GAPA, PĘCHERZYCA, KINETOPLASTYDY, PRZEŻYCIE, TROLLING, LEMONIADA, GOTÓWKOMAT, PODPORA, WEBMASTER, PIES RODZINNY, ODCIĄG, HAMULEC, MUZA, KOKORYCZKA, NATRĘT, KARAFKA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, DEKONWOLUCJA, WOLNOŚĆ, RERECORDING, ZYSK, NEOKLASYCYZM, PUCHAR, GRAF EULEROWSKI, PRZESIĘK, SOKI, BEZDENNOŚĆ, DOZYMETR, LIST PASTERSKI, BULDOG, ANTYCYPACJA, SIOSTRZYCZKA, STRÓJ HISZPAŃSKI, PRYSZNIC, EDOMETR, SIECZKARNIA BIJAKOWA, LEJNIA, TWARDY RESET, SZKLARKA, POMAZANIEC, PAKA, OTTO, MICHAŁ, PODPALENIE, MISIEK, FINISZ, TONAŻ, PODPINKA, KSIĄŻĄTKO, PROTEZA, TYNKTURA, HYDROBUS, INSTAGRAMER, AGROGAZ, IMPRESYJNOŚĆ, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, BOTY, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, WROTKARSTWO FIGUROWE, HEL, BRYGANTYNA, PASTEL, NARZĄD ROZRODCZY, BOA, CZARTER, RUGI, MIODNOŚĆ, FEROMON, KUGUAR, GATUNEK KATADROMOWY, ŁUSZCZYK INDYGOWY, ŁYŻKA, RUCH KRZYWOLINIOWY, SEKS, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, DZIEWCZYNA, KRATKA, KOSZTOCHŁONNOŚĆ, FIFKA, PANSEKSUALIZM, KOŃCZYNA GÓRNA, TYCZKA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, PEDOFILSTWO, PELENG, MODRASZKOWATE, SZNAPS, OMAR, PATYCZAK, KĄT, PARGAMIN, PIÓROSZ PIERZASTY, HETEROSFERA, SKIEROWANIE, EDYKUŁ, OBLICZNOŚĆ, KOMBINACJA ALPEJSKA, SKÓRNICTWO, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, ŚREDNIOPŁAT, MAK OPIUMOWY, LODOWIEC NORWESKI, MOIETA, REZEDA, WOJOWNICZOŚĆ, PRAŻMO, IZOTERMIA, WĘŻYK, JĘZYK ŁACIŃSKI, WIWISEKCJA, SENSYBILIZATOR, FUNGICYD, BANIAK, ZIEMIA, SZCZERBAKI, POTRZEBA, SLAJS, PIEGUS, AKT EREKCYJNY, GĄSZCZ, TWIST, KANOPA, ZASZCZYTNOŚĆ, ALLEGRO, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, GRA WSTĘPNA, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, SIATKOWIEC, HISTORIA, OSKARŻYCIELSTWO, NADLOTKA, ?ZAKON MNISI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.836 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BADANIE PRZEPROWADZANE W CELU SPRAWDZENIA CZEGOŚ, NP. W CELU ZWERYFIKOWANIA JAKIEGOŚ ZAŁOŻENIA LUB PO TO, BY SIĘ CZEGOŚ O CZYMŚ LUB KIMŚ DOWIEDZIEĆ, ZBADAĆ WŁAŚCIWOŚCI CZEGOŚ LUB KOGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: BADANIE PRZEPROWADZANE W CELU SPRAWDZENIA CZEGOŚ, NP. W CELU ZWERYFIKOWANIA JAKIEGOŚ ZAŁOŻENIA LUB PO TO, BY SIĘ CZEGOŚ O CZYMŚ LUB KIMŚ DOWIEDZIEĆ, ZBADAĆ WŁAŚCIWOŚCI CZEGOŚ LUB KOGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TEST badanie przeprowadzane w celu sprawdzenia czegoś, np. w celu zweryfikowania jakiegoś założenia lub po to, by się czegoś o czymś lub kimś dowiedzieć, zbadać właściwości czegoś lub kogoś (na 4 lit.)
TEŚCIK badanie przeprowadzane w celu sprawdzenia czegoś, np. w celu zweryfikowania jakiegoś założenia lub po to, by się czegoś o czymś lub kimś dowiedzieć, zbadać właściwości czegoś lub kogoś (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEST
badanie przeprowadzane w celu sprawdzenia czegoś, np. w celu zweryfikowania jakiegoś założenia lub po to, by się czegoś o czymś lub kimś dowiedzieć, zbadać właściwości czegoś lub kogoś (na 4 lit.).
TEŚCIK
badanie przeprowadzane w celu sprawdzenia czegoś, np. w celu zweryfikowania jakiegoś założenia lub po to, by się czegoś o czymś lub kimś dowiedzieć, zbadać właściwości czegoś lub kogoś (na 6 lit.).

Oprócz BADANIE PRZEPROWADZANE W CELU SPRAWDZENIA CZEGOŚ, NP. W CELU ZWERYFIKOWANIA JAKIEGOŚ ZAŁOŻENIA LUB PO TO, BY SIĘ CZEGOŚ O CZYMŚ LUB KIMŚ DOWIEDZIEĆ, ZBADAĆ WŁAŚCIWOŚCI CZEGOŚ LUB KOGOŚ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - BADANIE PRZEPROWADZANE W CELU SPRAWDZENIA CZEGOŚ, NP. W CELU ZWERYFIKOWANIA JAKIEGOŚ ZAŁOŻENIA LUB PO TO, BY SIĘ CZEGOŚ O CZYMŚ LUB KIMŚ DOWIEDZIEĆ, ZBADAĆ WŁAŚCIWOŚCI CZEGOŚ LUB KOGOŚ. Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x