MULTIDYSCYPLINARNE ZAWODY SPORTOWE ROZGRYWANE OBECNIE W INTERWALE CZTEROLETNIM, W KTÓRYCH STARTUJĄ ZAWODNICY Z FRANKOFONII, CZYLI WSPÓLNOTY KRAJÓW, KTÓRYCH MIESZKAŃCY POSŁUGUJĄ SIĘ JĘZYKIEM FRANCUSKIM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE to:

multidyscyplinarne zawody sportowe rozgrywane obecnie w interwale czteroletnim, w których startują zawodnicy z Frankofonii, czyli wspólnoty krajów, których mieszkańcy posługują się językiem francuskim (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MULTIDYSCYPLINARNE ZAWODY SPORTOWE ROZGRYWANE OBECNIE W INTERWALE CZTEROLETNIM, W KTÓRYCH STARTUJĄ ZAWODNICY Z FRANKOFONII, CZYLI WSPÓLNOTY KRAJÓW, KTÓRYCH MIESZKAŃCY POSŁUGUJĄ SIĘ JĘZYKIEM FRANCUSKIM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.739

SPRĘŻYSTOŚĆ, NALOT, MEANDER, EPIR, HAZUKA, JAZ RUCHOMY, AWANGARDA, JEDENASTKA, SZCZUDLARZ, POZIOM MORZA, KOŚĆ PODNIEBIENNA, NIEPOCHWYTNOŚĆ, KOTWICA, TYSIĄC, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, SERBISTYKA, ZAJĄKNIĘCIE, MACEDONIA, PIÓRNIK, TOBOGAN, SKARGA, SANKCJA, OLEWKA, TAPAS, WORECZKOWY, APOSELENIUM, OKRUTNIK, ODGŁOS, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, ANTYFONA, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, STRZELECTWO SPORTOWE, ODPÓR, MECHANIZM JEZDNY, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, REWIZJONIZM, JASTRZĘBNIK, MERYNOS, FLORYSTA, TŁUSZCZYK, KAFKA, SYROPEK, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, PEREŁKA, ALUMN, CHALDEJSKI, WROTA, FRUWANIE, ZNAJOMY Z WIDZENIA, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, ARTEFAKT, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, TRZEPACZ, PRZESTRZEŃ STANU, UMOWA SPONSORSKA, NEANDERTALCZYK, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, CHODNICZEK, DRĄŻEK SKRĘTNY, GRAF SKIEROWANY, KRÓLEWIEC, RODNIK, TRYBADYZM, GÓWNOJAD, SZTUCZNA INTELIGENCJA, KROWA, IZDEBNIK, ŚPIĄCZKA WĄTROBOWA, TEATR LALEK, PISMO FONETYCZNE, DZIDA, AZYL, INTERESOWNOŚĆ, AMANT, GENIUSZ, PROFESOREK, KORYTARZ EKOLOGICZNY, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, ATAWIZM, ODWROTNY AGONISTA, LINA PORĘCZOWA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, SZEW PODNIEBIENNY, TOCZYSKO, OBÓZ WĘDROWNY, GARNITUR, DWUDZIESTKA, STABILIZATOR, DRUK ROZSTRZELONY, ORTODONCJA, WIĘZADŁO, TOLERANCJA, STRZAŁKA, RYBA, POSTĘP TECHNICZNY, PASO DOBLE, KRZYŻYK, FILOLOGIA ROMAŃSKA, KURANT, ENDOSKOPIA, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, GOSPODARKA ŚWIATOWA, PRAWO CURIE-WEISSA, GRUCZOŁ DOKREWNY, PROGRAM TELEWIZYJNY, DOROSŁOŚĆ, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, ATOMIZM, FERMA, PISMO TECHNICZNE, FRAZA, CILIOPATIA, WŁÓKNO, KOMEDIANT, USYTUOWANIE, ANGEOLOGIA, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, GRAMATYK, MINIMUM EGZYSTENCJI, KŁOSEK, ANTROPONIMIA, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, DOTHRACKI, ALEGORYCZNOŚĆ, CZAS MĘSKI, JĘZYK CZESKI, ZJAWISKO KURZAWKOWE, WÓZEK INWALIDZKI, ZATYCZKA DO USZU, CHOROBA FORESTIERA, REPOZYTORIUM, OSTRA REAKCJA NA STRES, KRET, CHOROBA HECKA, LINIE OCEANICZNE, ARTYLERIA LEKKA, DORADA, KOMPLEKS GLEBOWY, FENOLOGIA, ZAUSZNIK, MANIA PRZEŚLADOWCZA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, OWCA ROMANOWSKA, ASPIRANT, KARMIENIE, PUSTYNNICA KATOLICKA, CZERWONIEC, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, OSCYLATOR, HUNCWOT, TYTUŁ WYKONAWCZY, DYWIZJON RAKIETOWY, TAMANDUA, STACJA ZBORNA, POWIEŚĆ KRYMINALNA, RĘKAWICZNIK, CHŁOPEK-ROZTROPEK, DAKAR, KOŃ POZNAŃSKI, PRZEWLEKŁOŚĆ, CHOROBA VELPEAUA, GORZELNIA ROLNICZA, CHOROBA LENEGRE'A, WYDŁUŻALNIK, SESJA, DESPOTYZM, PRZESUWNIK, OPTYKA GEOMETRYCZNA, WSPÓŁUCZENNICA, WYRAJ, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, MEJLOWANIE, SKAUT, WYRĄB, TUTORIAL, KONSERWA, ZASTANOWIENIE, POPIELICA, KUBECZEK, ZGORZEL GAZOWA, KOMIK, OGRÓD W STYLU FRANCUSKIM, TELLUREK, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, PRAWORĘKI, NIBYJAGODA, GRUBA RYBA, BICIE POKŁONÓW, WCIĄGARKA, PROSZEK DOVERA, BASKINKA, ASD, RADIOORIENTACJA SPORTOWA, ŁOPATA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, KOŃ LOKAJSKI, MASZT, PROFESOR, JĄDRO, WALKA, ASTRONOM, LODOWIEC HIMALAJSKI, INTERPRETACJA, ŻEBRO, OCHOTNIK, UBRANIÓWKA, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, PUNKT RÓWNONOCNY, CHOINKOWOŚĆ, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, PRYSZNIC, TŁO, WYSYP, NORMALNOŚĆ, KISZKA FASZYNOWA, KĄPIEL LECZNICZA, PŁYTA GŁÓWNA, INWAZJA, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, EBIONITA, CYMETYDYNA, OBOZOWISKO, WOLNY, FRANCISZKANIZM, SUTERENA, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, CYWILIZACJA, AKTOR KOMICZNY, INTEL, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, JAWAJSKI, PALEOTERIOLOGIA, GLADIATORSTWO, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, JASŁO, SERNICA, RYSUNKI, IMIĘ, ETOLOGIA, WKŁAD, BLASZKA SITOWA, CZAS PÓŁTRWANIA, SAMOUPROWADZENIE, ŻABKA, MODULARNOŚĆ, ALERGEN POKARMOWY, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, WODY ŚRÓDLĄDOWE, FTYZJOLOGIA, LIEBIG, CZYSZCZALNIA, ABISAL, WURST, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, OZÓR, GŁOWNIA, NASTAWNOŚĆ, WYBIELENIE, MUZYKA KONKRETNA, RAKSLOT, DEOKSYADENOZYNA, RZUT WOLNY, SKAŁA PLUTONICZNA, RYTM ASYMETRYCZNY, SEKRECJA, MIRAŻ, SĄDECZANKA, SZASZŁYK, GOŁOLEDŹ, KWAS KAMFOROWY, LENIWCE DWUPALCZASTE, JASKINIOWIEC, ANTYSYJONISTA, OKULANT, KONTROLA, WĄŻ, BIMBROWNIA, KRACH, ZAPAS, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, POPLECZNICTWO, HORMON STEROIDOWY, MORZE AZOWSKIE, NALEPA, ŻABA ŚMIESZKA, BUCZYNA NIŻOWA, KOD GRAYA, JUDASZ, PIRACTWO, DZIURKA, RELIGIOLOG, TEORIA ESTYMACJI, GARDEROBIANA, GIBANIE, ?TOPIEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.739 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MULTIDYSCYPLINARNE ZAWODY SPORTOWE ROZGRYWANE OBECNIE W INTERWALE CZTEROLETNIM, W KTÓRYCH STARTUJĄ ZAWODNICY Z FRANKOFONII, CZYLI WSPÓLNOTY KRAJÓW, KTÓRYCH MIESZKAŃCY POSŁUGUJĄ SIĘ JĘZYKIEM FRANCUSKIM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MULTIDYSCYPLINARNE ZAWODY SPORTOWE ROZGRYWANE OBECNIE W INTERWALE CZTEROLETNIM, W KTÓRYCH STARTUJĄ ZAWODNICY Z FRANKOFONII, CZYLI WSPÓLNOTY KRAJÓW, KTÓRYCH MIESZKAŃCY POSŁUGUJĄ SIĘ JĘZYKIEM FRANCUSKIM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE multidyscyplinarne zawody sportowe rozgrywane obecnie w interwale czteroletnim, w których startują zawodnicy z Frankofonii, czyli wspólnoty krajów, których mieszkańcy posługują się językiem francuskim (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE
multidyscyplinarne zawody sportowe rozgrywane obecnie w interwale czteroletnim, w których startują zawodnicy z Frankofonii, czyli wspólnoty krajów, których mieszkańcy posługują się językiem francuskim (na 21 lit.).

Oprócz MULTIDYSCYPLINARNE ZAWODY SPORTOWE ROZGRYWANE OBECNIE W INTERWALE CZTEROLETNIM, W KTÓRYCH STARTUJĄ ZAWODNICY Z FRANKOFONII, CZYLI WSPÓLNOTY KRAJÓW, KTÓRYCH MIESZKAŃCY POSŁUGUJĄ SIĘ JĘZYKIEM FRANCUSKIM sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - MULTIDYSCYPLINARNE ZAWODY SPORTOWE ROZGRYWANE OBECNIE W INTERWALE CZTEROLETNIM, W KTÓRYCH STARTUJĄ ZAWODNICY Z FRANKOFONII, CZYLI WSPÓLNOTY KRAJÓW, KTÓRYCH MIESZKAŃCY POSŁUGUJĄ SIĘ JĘZYKIEM FRANCUSKIM. Dodaj komentarz

9+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast