GRUPA FIGUR SZACHOWYCH PORUSZAJĄCYCH SIĘ W TEN SAM SPOSÓB, ZGRUPOWANYCH TAK, ŻE JEDNA PO DRUGIEJ MOGĄ ZAATAKOWAĆ TO SAMO POLE LUB TEN SAM KIERUNEK NA SZACHOWNICY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BATERIA to:

grupa figur szachowych poruszających się w ten sam sposób, zgrupowanych tak, że jedna po drugiej mogą zaatakować to samo pole lub ten sam kierunek na szachownicy (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BATERIA

BATERIA to:

urządzenie lub zespół urządzeń, źródło energii (na 7 lit.)BATERIA to:

pododdział wojsk oraz zgrupowanie dział jednego kalibru (na 7 lit.)BATERIA to:

zbiór identycznych przedmiotów, kolekcja (na 7 lit.)BATERIA to:

zespół podobnych urządzeń scalonych w jeden układ (na 7 lit.)BATERIA to:

część armatury sanitarnej lub kuchennej, zawór umożliwiający korzystanie ze strumienia wody (na 7 lit.)BATERIA to:

artyleryjski pododdział ogniowy i taktyczny stanowiący część składową dywizjonu (na 7 lit.)BATERIA to:

zespół jednakowych urządzeń działających jako całość (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA FIGUR SZACHOWYCH PORUSZAJĄCYCH SIĘ W TEN SAM SPOSÓB, ZGRUPOWANYCH TAK, ŻE JEDNA PO DRUGIEJ MOGĄ ZAATAKOWAĆ TO SAMO POLE LUB TEN SAM KIERUNEK NA SZACHOWNICY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.969

TRANSCENDENCJA, ZNAK, SZADŹ, PRZEPROST, LODOWIEC GRUZOWY, JAMA, TYRAŃSTWO, GÓRNICTWO NAFTOWE, JĘZYKOZNAWCA, PARY SPORTOWE, WATA, PIÓRO, RAMIENICA OMSZONA, REGUŁA ALLENA, DZIECIACZEK, BIAŁE MIĘSO, CHMURA KONWEKCYJNA, PORZĄDEK KORYNCKI, PRAWO ZATRZYMANIA, DYSTANS, FRANCISZKANIZM, HIPOTROFIA, REGISTER, NIEWYPARZONA GĘBA, SKALA, PIKIEL, POLE, GUMA, ZATRZYMANIE, UNIFORM, KABARET, PLAFON, ZAPOJKA, OGRÓDEK JORDANOWSKI, CIERNIOGŁOWY, STRZELNICA SPORTOWA, CHARLES, AEROZOL BIOLOGICZNY, DZIANINA, PÓŁWEŁNA, POSTING, SKUTEK PRAWNY, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, ART ROCK, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, RIKSZA, DIETA, NADBUDÓWKA, PUNKT, BOHEMISTYKA, MARSZ, ZAKWASZENIE, WYCHODZTWO, KULTYSTA, MIKROWELA, CAŁKA PIERWSZA, DOVE, POLETKO DOŚWIADCZALNE, GOŹDZIENIEC, RYNNA, PROFIL, PYSZOTA, IZOMER, ŻWAWOŚĆ, SYNONIMIA CAŁKOWITA, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, POLICJA, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, ŻAKARD, PISUM, ZBROJENIE, RAKIJA, DIEREZA, OBERWANIE CHMURY, EKSPEKTORACJA, CHLOASMA, STATEK, WOLT, JĘZYK, AŁMA-ATA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, WSPORNIK, EGALITARYZM, CHASEREK, ABSZTYFIKANT, AL SECCO, SIODŁO, CUKRZYK, KRIS, MONTER, WZROST, STWARDNIENIE GUZOWATE, FUNKCJA CELOWA, SCHWANNOMA, NEOROMANTYZM, PIEPRZÓWKA, PUNKT ZLEWNY, CURRY, ALBAŃSKI, BEZSENS, GAZ, HORMON, MAJMA, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, CHEMIA NIEORGANICZNA, DOWÓD REJESTRACYJNY, APOSTATA, ANTYOKSYDANT, BOKÓWKA, ODWYKÓWKA, PROZIAK, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, AKTYNOWIEC, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, FRAZA, GONIOMETRIA, WIRUS WŚCIEKLIZNY, EPIKUREIZM, GARKUCHNIA, NIEUMARŁY, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, GRZEBIEŃ, ZADRZECHNIA, GRUPA KOŁOWA, DRUHNA, KOŃ PRZEWALSKIEGO, PUNKT BAZOWY, PRZYRODNI BRAT, GRZYB SIARKOWY, WRAK, CUKIER ZŁOŻONY, BARANEK, GRUPA IMINOWA, JĘZYKI AŁTAJSKIE, ANGARIA, CZERSKA, TREŚĆ, ŁACIŃSKOŚĆ, CHIROPTEROLOG, GĘSIARZ, GROŹBA KARALNA, GEOCHEMIA ORGANICZNA, GRONO, DZIEWUSZKA, CIĄG, SCENOPISARSTWO, TOM, MATURA, WILK GRENLANDZKI, GNOJOWNIK, POLE GEOMAGNETYCZNE, PRZEWÓD RATUNKOWY, DOJŚCIE, COLA, AKTYWNOŚĆ, KOTLARNIA, OSZCZĘDNOŚĆ, HIPNOTERAPIA, NAPUSZONOŚĆ, OSTROSŁUP FOREMNY, CHAMEOFIT, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, REJESTR, ODBOJNICA, WIGILIA, TYLOZOID, BROMOLEJ, NIEUCHWYTNOŚĆ, DELEGACJA, ZAPŁODNIENIE, KRUŻGANEK, TERMINAL PASAŻERSKI, KAROLINGOWIE, SER, DROGA GRUNTOWA, REGLAN, WELON, OSŁONKA, CUDOWNY OWOC, FAZA, KRATOWNICA, PRZENIKLIWOŚĆ, WĄŻ, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, KOŃ CUGOWY, ZABAWOWICZ, BACIK, GRYBOSZ, KLINOPIROKSEN, KAMIEŃ KOTŁOWY, SYLABA ZAMKNIĘTA, CHRZEST PRAGNIENIA, KONESER, PREZYDENCJA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, MEDIALNOŚĆ, START-UP, OKRUTNOŚĆ, ZDRADA, BECZKA BEZ DNA, CIĄG, KABLOBETON, POLNIK PÓŁNOCNY, BODZIEC PODPROGOWY, SROMOTA, APIKOMPLEKSY, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, ZŁOTY BLOK, TARNOWIANKA, ARAB, PIĘTRO, SKOCZNIA NARCIARSKA, ŚMIECIARZ, PIEC, CHEMIA, LEADER, PRINCEPS, SMOKING, WYKRZYKNIENIE, PADDLE, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, TEORIA KOLEJEK, GRUPA LIEGO, OCHOTNIK, PERKALIK, ROPUCHA BLOMBERGA, OSTROKRZEW, PLAFON, JEDNOPŁAT, NOS, ARABIKA, DREN, KAPLICA, AUTOPREZENTACJA, ZBIORKOM, KSIĘGOWOŚĆ, EPOKA INDUSTRIALNA, ASOCJALNOŚĆ, TELESKOP, RYTOWNIK, DZIOBÓWKA, OKSZA, EDAFOZAURY, WIECZNE NIEODDANIE, WARZYWO, TURANOWIE, DŁUGI RÓG, BAZOFIL, GRZBIET, KLASA, POPRAWIACZ, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, CIUCIUBABKA, OBRAZ, EXPRES, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, REGION WĘZŁOWY, MAKROKIERUNEK, HIN, MOZAIKA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, PRZYLEPA, HALBA, TENOR, BAZA ZAOPATRZENIOWA, MAGNES, UJŚCIE, CZERWONE ŚWIATŁO, WYZWOLICIEL, NERW, DOCHÓD NOMINALNY, SUKMANA, ZATRUDNIENIE, BOMBA GŁĘBINOWA, JĘZYKI TURAŃSKIE, OWCA FRYZYJSKA, OBRONA FRANCUSKA, MERSYTEMA, MIASTO, ZASTRZAŁ, WŁOSIE, OPRYSZCZKA, POLE, SAMOZNISZCZENIE, ABSYDA, CEWKA INDUKCYJNA, PALETA, WYGŁOS ABSOLUTNY, DŻAGA, KULTURA MAGDALEŃSKA, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, HAŁASOWNIK, KRUCHOŚĆ, GRUPA ETYLOWA, TAMPON, FACIO, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, ?DWUGŁOS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.969 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA FIGUR SZACHOWYCH PORUSZAJĄCYCH SIĘ W TEN SAM SPOSÓB, ZGRUPOWANYCH TAK, ŻE JEDNA PO DRUGIEJ MOGĄ ZAATAKOWAĆ TO SAMO POLE LUB TEN SAM KIERUNEK NA SZACHOWNICY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA FIGUR SZACHOWYCH PORUSZAJĄCYCH SIĘ W TEN SAM SPOSÓB, ZGRUPOWANYCH TAK, ŻE JEDNA PO DRUGIEJ MOGĄ ZAATAKOWAĆ TO SAMO POLE LUB TEN SAM KIERUNEK NA SZACHOWNICY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BATERIA grupa figur szachowych poruszających się w ten sam sposób, zgrupowanych tak, że jedna po drugiej mogą zaatakować to samo pole lub ten sam kierunek na szachownicy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BATERIA
grupa figur szachowych poruszających się w ten sam sposób, zgrupowanych tak, że jedna po drugiej mogą zaatakować to samo pole lub ten sam kierunek na szachownicy (na 7 lit.).

Oprócz GRUPA FIGUR SZACHOWYCH PORUSZAJĄCYCH SIĘ W TEN SAM SPOSÓB, ZGRUPOWANYCH TAK, ŻE JEDNA PO DRUGIEJ MOGĄ ZAATAKOWAĆ TO SAMO POLE LUB TEN SAM KIERUNEK NA SZACHOWNICY sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - GRUPA FIGUR SZACHOWYCH PORUSZAJĄCYCH SIĘ W TEN SAM SPOSÓB, ZGRUPOWANYCH TAK, ŻE JEDNA PO DRUGIEJ MOGĄ ZAATAKOWAĆ TO SAMO POLE LUB TEN SAM KIERUNEK NA SZACHOWNICY. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast