METAL NIEŻELAZNY LUB STOP METALI NIEŻELAZNYCH; JEST TO SUBSTANCJA O CHARAKTERYSTYCZNYM POŁYSKU, DOBRY PRZEWODNIK CIEPLNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METAL KOLOROWY to:

metal nieżelazny lub stop metali nieżelaznych; jest to substancja o charakterystycznym połysku, dobry przewodnik cieplny (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METAL NIEŻELAZNY LUB STOP METALI NIEŻELAZNYCH; JEST TO SUBSTANCJA O CHARAKTERYSTYCZNYM POŁYSKU, DOBRY PRZEWODNIK CIEPLNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.179

NAZWA ZBIOROWA, DIVA, REIFIKACJA, SZABAS, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, NARWAL, JARZMO, KURSOR, ZGREDEK, WEREŻKA, MELIORACJA WODNA, KOLORYT, CHODNIKOWIEC, SKWAPLIWOŚĆ, DOKUMENT, SŁUŻBA DYŻURNA, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, WIECZÓR POETYCKI, PROSCENIUM, SEZON, AKT MOWY, MYJKA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, BREST, KORA, FESTON, PIERWSZY PLAN, CHRUST, WELIN, GRAFICZKA, HALMA, NOŚNIK, SKATING, ANOMALIA TERMICZNA, MUŚLIN, DIORAMA, KOMIN PŁACOWY, FICZER, SALAMI, TABOR, GODZINA PRAWDY, KADŹ, DYWIZJON RAKIETOWY, FIŃSKI, GĘSTOŚĆ PLANCKA, DOM POSELSKI, KANCERA, SPORT MOTOROWY, DRĄŻEK KIEROWNICZY, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, GADACZ, SIECZKA, GNUŚNOŚĆ, TUNBERGIA MYSORSKA, DWUTLENEK, BLOK LINOWY, OPODATKOWANIE, PIERWSZOŚĆ, WZNIOS, FUTURE, NIESYMPATYCZNOŚĆ, SENSYBILIZATOR, RODZINA PEŁNA, PULSACJA, MODRASZEK BAGNICZEK, HALUCYNACJA, PROCENT PROSTY, WZÓR UŻYTKOWY, FERROMAGNETYK, TRÓJCA ŚWIĘTA, STRZĘP LUDZKI, OSTATNIE POŻEGNANIE, OFICER FLAGOWY, KALATOS, ŚCIANA, NASIADÓWKA, KUTER UZBROJONY, KISZONKA, WIATR, TWÓR, WOJNA CELNA, WIELOZADANIOWOŚĆ, MARTWE POLE, UNIFORM, HASŁO, CZAS GRAMATYCZNY, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, BUDKA, SCREENSHOT, WABIK, PRZEDZIAŁ, MIKROMIERZ, RAK PRĘGOWANY, KOLKA JELITOWA, DAN, MIESZANINA, ALIANT ZACHODNI, SREBERKO, GRADUACJA, KONCERT ŻYCZEŃ, PODUSZKA, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, CHÓR, LUZAK, PRZESTRZEŃ HILBERTA, IKONOGRAFIA, SKÓRZAK, PROMOTOR, KREWETKA ATLANTYCKA, USZKO, TYP DZIKI, HALA, WCIĄGARKA, KIERUNEK, PANŚWINIZM, CIUPAGA, ZAJĄCZEK, OSŁABIACZ, WYLEW, ZARODZIEC SIERPOWY, BIBLIOTEKA RUCHOMA, GRUPA ADDYTYWNA, JĄKANIE, ZBOWID, TOY, JACK, PLAKODONTY, PAPRYKARZ, CZŁONEK, TOM, ONTOLOGIZM, TRUCHŁO, TRAŁ, KALKA KREŚLARSKA, WAGA, AZOLLA AFRYKAŃSKA, PÓŁKLUZA, KOMÓRCZAK, OKRĘT DOZOROWY, GOLKIPER, RECEPTYWNOŚĆ, KONFIGUROWANIE, ŚWIATŁO POZYCYJNE, WODA LECZNICZA, HUMANIORA, KRUSZNICA, ŁZAWNIK, TAMPON, POCZWARA, PADWAN, PRZETWORNIK, MUCHINA, POWŁOKA, FILOZOFIA PRAWA, PORTUGALSKOŚĆ, POJAZD SILNIKOWY, ŹREBIĘ, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, ARKABALISTA, ŚLIWA, OBROŻA, CIĄG, SYMBOLICZNOŚĆ, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, PERUKARNIA, ZGRED, GŁOŚNOŚĆ, DURNOŚĆ, UMOWA ZLECENIA, HORMON LOKOMOCYJNY, TYGIEL, MODYFIKACJA, STREPTOKOK, ALARM LOTNICZY, MIĘCZAK, SZMAT, INSTRUMENT DREWNIANY, PACHYPLEUROZAUR, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, RETARDACJA, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, KONTAKCIK, GRZECH, BOSKA CZĄSTKA, KROPIELNICA, RÓJ, DZIEWCZĘCOŚĆ, GUJOT, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, KOLOROWOŚĆ, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, NASIĘŹRZAŁ, KRAKOWIACZEK, DEZETKA, NIŻSZE NACZELNE, FOSA, FETA, SŁOMA TARGANA, SZKAPLERZ, WYŚCIG, CZEBUREK, TURECCZYZNA, ESTER, KNEL, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, WINA NIEUMYŚLNA, CYGAŃSTWO, DĘTKA, GŻEL, SAMORZUTNOŚĆ, RAJD OBSERWOWANY, DRZEWOSTAN NASIENNY, SUBSTYTUCJA, MIĘSO, TĘCZA, GNÓJ, ZWYROL, PATON, KAMUFLAŻ, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, METRYKA, BENEFICJENT, PAŁĄCZEK, POŁĄCZENIE, WIETRZENIE FIZYCZNE, KANALIK, PORA, DWUNASTKA, TYSIĄC, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, BENTAL, PRZEBIERANIEC, NIEROZPOZNAWALNOŚĆ, MANDAT, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, FLOTA, TARCIE, KORONATOR, ZUPA PIWNA, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, MAJÓWKA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, PÓŁOKRĄG, OBRAMIENIE, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, DŁUGIE RĘCE, SALWA, PUCH KIELICHOWY, MONTAŻ, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, HISZPAŃSKOŚĆ, CIEPLICA, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, LIMUZYNA, ŁYK, RYTMICZNOŚĆ, ELEMENT, NIEZASKARŻALNOŚĆ, GOŁĄBEK, AMARANTOWOŚĆ, DOROBKOWICZ, UGRUPOWANIE, WYSTRÓJ, CZERNIDŁO, PRÓBA GENERALNA, SIEKIERA, SPIERDOLINA, BASTEJA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, REWIR, BACIK, SMALEC, LICZBA, PODTRZYMKA, SYRENY, SZPATUŁKA, BATERIA, SKAŁA, PRAWO GŁOSOWE, WYRĘBA, KOPROFAGIA, PRADZIAD, NIEDORÓBKA, KWAS, BIELIZNA, RÓŻA BAZALTOWA, ALBULOWATE, PAZUR, SEJSMOGRAF, KLINKIER, ZASUWNICA, BAGIENNIK OBŁY, WIR PYŁOWY, SYMFONIK, SUCHY TYNK, SINUS HIPERBOLICZNY, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, ?STOPA DOCHODU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.179 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METAL NIEŻELAZNY LUB STOP METALI NIEŻELAZNYCH; JEST TO SUBSTANCJA O CHARAKTERYSTYCZNYM POŁYSKU, DOBRY PRZEWODNIK CIEPLNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METAL NIEŻELAZNY LUB STOP METALI NIEŻELAZNYCH; JEST TO SUBSTANCJA O CHARAKTERYSTYCZNYM POŁYSKU, DOBRY PRZEWODNIK CIEPLNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METAL KOLOROWY metal nieżelazny lub stop metali nieżelaznych; jest to substancja o charakterystycznym połysku, dobry przewodnik cieplny (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METAL KOLOROWY
metal nieżelazny lub stop metali nieżelaznych; jest to substancja o charakterystycznym połysku, dobry przewodnik cieplny (na 13 lit.).

Oprócz METAL NIEŻELAZNY LUB STOP METALI NIEŻELAZNYCH; JEST TO SUBSTANCJA O CHARAKTERYSTYCZNYM POŁYSKU, DOBRY PRZEWODNIK CIEPLNY sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - METAL NIEŻELAZNY LUB STOP METALI NIEŻELAZNYCH; JEST TO SUBSTANCJA O CHARAKTERYSTYCZNYM POŁYSKU, DOBRY PRZEWODNIK CIEPLNY. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x