PODMIOT ZOBOWIĄZUJĄCY SIĘ DO KUPNA OD EMITENTA NA WŁASNY RACHUNEK CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI OFEROWANYCH WALORÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUBEMITENT to:

podmiot zobowiązujący się do kupna od emitenta na własny rachunek całości lub części oferowanych walorów (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODMIOT ZOBOWIĄZUJĄCY SIĘ DO KUPNA OD EMITENTA NA WŁASNY RACHUNEK CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI OFEROWANYCH WALORÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.805

GŁADYSZ PAPROCIOWATY, AHISTORYCYZM, HEADHUNTER, SEMITA, TEKST JAWNY, OGÓR, SZCZELINA, UTAGAWA, OPONA, CYKL GOSPODARCZY, HACJENDA, ŁAŃCUSZEK, PRZERYWACZ BLOKADY, WIRTUOZERSTWO, ROZBRATEL, DZIEŁO ROGOWE, BAWOLE OKO, ODSYP, HEBRAJSKI, WIĘŹNIARKA, STRONA TYTUŁOWA, MER, ZGINIĘCIE, CHOROBA WERLHOFA, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, FANDANGO, EKSPLOATACJA, KIEŁŻ, ZAMYKANIE USZU, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, RADIOODTWARZACZ, KOALA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, PROCENT SKŁADANY, MATMA, KRÓLEWIĘTA, ZAAWANSOWANIE, INTERMEZZO, ISTOTA ZBITA, JARZENIÓWKA, WĘGIERSKI, STARORUSKI, POŁUDNIK STRUVEGO, SYZYGIA, WAPIENNIK, PŁYN ETYLOWY, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, KLEJÓWKA, SENAT, BOCIANIEC, PAPILOTEK, OCIEKACZ, CERKIEWNY, HUTNIK, MOGILAMBDACYZM, SKRZYDŁO, ZIELONI, LANE CIASTO, PRZYNĘTA, TARCZA KRYSTALICZNA, KOŃ ZIMNOKRWISTY, GULASZ IRLANDZKI, STREFA PODMIEJSKA, ZAUSZNIK, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, KOCIEŁ, TRANSLACJA, FLORYSTA, EGZEKUTORKA, LITOSFERA OCEANICZNA, PRYMITYW, ESZEWERIA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, INFORMACJA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, PODKÓWECZKA, TYKA, PROSZEK DOVERA, BARCZATKA GŁOGOWICA, KRZYŻÓWKA, JEŻOWCE, GÓWNOZJADZTWO, CYPRYŚNIK, KANARKI KSZTAŁTNE, SPÓŁKA POWIĄZANA, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, KRZYŻ MALTAŃSKI, SZKŁA, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, KRZYWA ELIPTYCZNA, PRÓBA JĄDROWA, RYKSZARZ, ETNOLINGWISTYKA, MALAKOLOGIA, CEBULAK, EKSTRUZJA, MIESZARKA, KOMITET, METALIK, OTWARTOŚĆ, PALIWO SILNIKOWE, STRYCH, ILJIN, ISKIERNIK OCHRONNY, BEZDUSZNOŚĆ, CYNK, BIEG, TOUROPERATOR, TUBA, SZKŁO LABORATORYJNE, OLEJ MIGDAŁOWY, MAUBEUGE, DYSKRETKA, KATAPULTA, MASKARON, NASKÓREK, FAKTURA, WZÓR, RURA ODPŁYWOWA, GAZELA RUDOCZELNA, POJEMNIK, FUTURYSTYCZNOŚĆ, ORANIA, KAŁAMARZ, ZAKAŻENIE POKARMOWE, AMULET, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, STARÓWKA, ADMIRACJA, RADIANT, LEISZMANIOZA TRZEWNA, DOMEK, MODERUNEK, CHIRURGIA OGÓLNA, KUDŁACZ, HIGIENA ZWIERZĄT, FOKSTROT, ACETYLENEK MIEDZI, PALEOZOOLOGIA, PANTOFAG, KLINOPIROKSEN, SIEDMIOMILOWE BUTY, ASOCJACJA GWIAZDOWA, UNIŻANIE SIĘ, IZOLATORIUM, TEMPERATURA ZAPŁONU, FIRANKA, ZAPALNOŚĆ, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, ARMIA, MAŁŻONEK, ZASÓB, RAUT, OŻYNA, ALGEBRA LINIOWA, KOMŻA, GOŚĆ, POWIEŚĆ SF, BON OŚWIATOWY, SZKAPLERZ, PSTRYKACZ, PIĘTNO, PEŁNIA, PROGRAM WYBORCZY, PODATEK MAJĄTKOWY, OCZKO, ULICA, WARTOŚĆ NOMINALNA, TABLICA EPITAFIJNA, WYWROTNOŚĆ, BIELMO, LASKOWANIE, ANTABA, OUTSIDER, STRATEG, DIU, WĘZEŁ, KOSZYKÓWKA, DWUPRZODOZĘBOWCE, KASZUBSKI, JAŁOWIEC POSPOLITY, POZER, SANKCJA, ZARYSOWANIE, POMPA INFUZYJNA, SKARB, GUFFA, KOMPLIKACJA, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, MIETLORZ, METEOR, ALUMN, PODSTAWKA, SZKOCKOŚĆ, FIZYKA TEORETYCZNA, FAKTOR, RACHUNEK WEKTOROWY, STROIK PODWÓJNY, TENISISTA STOŁOWY, PORĘCZ, REGESTR, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, HANAFITA, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, PIAST, LICZEBNIK, MOWA NIEZALEŻNA, KOSMOGONIA, TURANIE, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, WIELKOŚĆ, LAMPAS, BRAMA TRIUMFALNA, MIGAWKA CENTRALNA, TABOR, DOKUMENTARYZM, ODJAZD, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, NELSON, SZAPOKLAK, BARIERA, PANSEKSUALIZM, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, DAMARA, GŁUPTAK BIAŁY, SATELITA SZPIEGOWSKI, PARTIA, PAKLON, PUSTAK STROPOWY, CIĘŻKA ARTYLERIA, POWRÓT, FORNALKA, SEKSUOLOGIA, HYDROMETRIA, WELON, PRELUDIUM, KOSZATNICZKA, BYK, MIERZENIE, DULKA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, BAZA ZAOPATRZENIOWA, MASYW GÓRSKI, MĘTY SPOŁECZNE, MIESZKALNOŚĆ, PRZESTRZEŃ STANU, FALC, ATRYBUCJA, RESTAURATOR, OSTROWIANKA, POLIANDRIA, PIECZONKA, USIŁOWANIE, MROZEK, PREPARATYKA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, GRZYB, NALEWAK, KIERUNEK, LOBOTOMIA, HOSTIA, NOOBEK, OGRANICZONOŚĆ, RZEŹWOŚĆ, SAMOUPROWADZENIE, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, SPÓD, POPISOWOŚĆ, PĄCZKOWCE, ŚCIANA, KOTEW, ZBIOROWISKO, SEPARACJA, KORKI, BAŁASZOW, ARKA, BUSINESSWOMAN, GATUNEK ZBIOROWY, CZĄSTECZKA, SĄD, SALING, CRASHTEST, BRYFOK, INTERKALACJA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, SPÓJNIK, KAPUCHA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, INTA, ODPŁATA, WOŁOCH, JĘZYK KRASNOLUDÓW, TAJEMNICA, INTERWENIENT UBOCZNY, ZUPA ŚMIECIOWA, ZBÓJNIKOWATE, HYDROAKUSTYKA, UDAR, KRAJNIK, ?SZPIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.805 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODMIOT ZOBOWIĄZUJĄCY SIĘ DO KUPNA OD EMITENTA NA WŁASNY RACHUNEK CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI OFEROWANYCH WALORÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODMIOT ZOBOWIĄZUJĄCY SIĘ DO KUPNA OD EMITENTA NA WŁASNY RACHUNEK CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI OFEROWANYCH WALORÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUBEMITENT podmiot zobowiązujący się do kupna od emitenta na własny rachunek całości lub części oferowanych walorów (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUBEMITENT
podmiot zobowiązujący się do kupna od emitenta na własny rachunek całości lub części oferowanych walorów (na 10 lit.).

Oprócz PODMIOT ZOBOWIĄZUJĄCY SIĘ DO KUPNA OD EMITENTA NA WŁASNY RACHUNEK CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI OFEROWANYCH WALORÓW sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - PODMIOT ZOBOWIĄZUJĄCY SIĘ DO KUPNA OD EMITENTA NA WŁASNY RACHUNEK CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI OFEROWANYCH WALORÓW. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x