INSTYTUCJA PUBLICZNA ZAJMUJĄCA SIĘ NIELETNIMI, KTÓRZY WESZLI W KONFLIKT Z PRAWEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA to:

instytucja publiczna zajmująca się nieletnimi, którzy weszli w konflikt z prawem (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTYTUCJA PUBLICZNA ZAJMUJĄCA SIĘ NIELETNIMI, KTÓRZY WESZLI W KONFLIKT Z PRAWEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.651

WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, PRAWO FIZYKI, ZAPLOT, GIMBOPATRIOTYZM, CAKE-WALK, MAŁOŚĆ, ANARCHISTA, PROCES POSZLAKOWY, WARSTWOWANIE, EKSTRADYCJA, LĄG, PRZYCZYNA MATERIALNA, DEPRECJACJA, PALATOGRAFIA, MAKI, ŁAWA RZĄDOWA, CHLOASMA, MŁYN, RAMA, LICZBA NIEWYMIERNA, KARTEL NARKOTYKOWY, OPTYKA KWANTOWA, SEGMENT SZYJNY, FAJTNIĘCIE, KABEL, PANTOFAG, KONNICA, GETTO ŁAWKOWE, ROMANTYZM, JAZDA, NURNIK, DESKA KLOZETOWA, SZWEDY, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, PROSCENIUM, JAZGOT, SAMOUK, SEMINARIUM, SYNEREZA, BARBARYZM, MAORYJSKI, POLAROGRAFIA, KONSONANS, JAKUBKA, DRZEWIANIN, DUPOLIZ, CIEŚŃ NADGARSTKA, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, RÓJ METEORÓW, ROZCHÓD, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, BATALION, SERWITUT, WYDŁUŻALNIK, PIETROW, ODSKOK, BRANDMUR, POWTÓRZENIE, PIERWIASTEK, CZOŁÓWKA, JĘZYK KENTUM, FARMERYZACJA, ANGLEZOWANIE, KONTUR, KARAKUŁ, SAMOŁÓWKA, OSIEMDZIESIĄTKA, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, REWANŻ, OBRONICIEL, OKOT, WYMOWNOŚĆ, KWADRAT MAGICZNY, CZYNNIK NIECENOWY, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, NAUKA PRZYRODNICZA, TRANZYSTOR POLOWY, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, FACET, PRAWICA, KSIĄŻKOWOŚĆ, SZAMKA, INWESTYCJA, ŁAGODNOŚĆ, PĘTAK, ZARZUCAJKA, SPREJ, POTÓWKA, PASIBRZUCH, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, RADIOBIOLOG, STYRON, KOREKTOR, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, SUITA, MAMUT CESARSKI, SPOTKANIE OPŁATKOWE, WIELKI STEP, SAMOUCZEK, PŁYN STAWOWY, ŁAŃCUSZEK, SALADA, NIESTRAWNOŚĆ, KANAŁ RODNY, KONSTRUKCJA SOCHOWA, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, AGROPROMOCJA, CHOROBA BERGERA, KOŁATKA, RACHUBA, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, OBSZAR WIEJSKI, OBŻARCIUCH, KASA, MINERALOGIA GENETYCZNA, WIELOGAMIA, PRACA WYJŚCIA, DYPTYCH, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, BARWY WOJENNE, PROTEZOWNIA, JANSENIZM, JUMPER, SPIĘCIE, ORZEŁ, RUMIAN SZLACHETNY, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, NIEZAWODNOŚĆ, EWOLUCJA MOLEKULARNA, WYKONANIE, BATYMETRIA, BORSUK, BLASZKA SITOWA, BILTONG, DEMÓWKA, BRYZOMANCJA, KOD BINARNY, KATEGORIA OPEN, BALSAM KANADYJSKI, ILUZJONIZM, DOJŚCIE, RADIOTECHNIK, NIEKOMPETENTNOŚĆ, NAPINACZ, ZMIENNA ZWIĄZANA, JAMA GARDŁOWA, KOMIN WULKANICZNY, PEDOFIL, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, UKRAIŃSKI, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, BOYS BAND, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, KLEJARZ, ZIMOWISKO, PRZYGARŚĆ, BRACIA POLSCY, JĘZYK PRASEMICKI, LISZAJ CZERWONY, RICERCAR, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, INŻYNIERIA CHEMICZNA, RETROGRADACJA, KARELIA, WISKOZA, HERMENEUTYKA, MULTIGAMIA, CYFRONIK, PODKARMIACZKA, UKŁAD ODNIESIENIA, LABORATORIUM, DELAWIRDYNA, WALKA, PRZYĆMIENIE, WŁÓKNO, SPRAWIEDLIWOŚĆ, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, KOLOR OCHRONNY, FUTURE, PUSZCZALSKA, FISZBINOWIEC, GUZ KULSZOWY, WINKRYSTYNA, WGŁOBIENIE, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, LANCRET, MROCZEK POSREBRZANY, KOSTIUMERNIA, KORZENIONÓŻKI, ROCK PROGRESYWNY, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, GOŁĘBIĄTKO, GEODEZJA SATELITARNA, MEADE, HISTORYK, ZAUROPODOMORFY, FILOLOGIA ROMAŃSKA, OSIEDLENIEC, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, KWADRANS AKADEMICKI, KUBECZEK, RANA, PRĘDKOŚĆ FALOWA, EDUKATOR, STRUNOWIEC, GÓWNOZJADZTWO, JĘZYK MANSYJSKI, KOŃ HOLSZTYŃSKI, MIEŚCINA, CZŁAPAK, PŁASZCZ DOLNY, PODZBIÓR, TWORZYWO, ROPA, FUZJA HORYZONTALNA, RYBA AKWARIOWA, URZĄD, NEOGAULLIZM, TEMACIK, FIKCJA LITERACKA, WĄTEK, ŚCINACZ, NEONTOLOGIA, SOSJERKA, KUPER, CHOROBA LENEGRE'A, CEWKA, IDIOMATYZM, ARMIA, WDOWI GROSZ, PRAWO ZWYCZAJOWE, CHMURA KŁĘBIASTA, BIAŁE WINO, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, KSIĄŻĘ ALBERT, GNEJS OCZKOWY, OKRES, WŁAŚCIWOŚĆ, WSPÓŁUCZEŃ, POŚCIELÓWKA, WESTERN, SZYNA, RAMFORYNCHUSY, PASEK MAGNETYCZNY, SKALA PODATKOWA, MAK OPIUMOWY, PRAWO UNIJNE, FASETA, KURANT, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, GĄSIOR, PARÓWKA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, SZLACHTA CHORĄGWIANA, MAMUT KOLUMBIJSKI, TERAPIA REINKARNACYJNA, EKONOMIA SPOŁECZNA, TYGIEL, OPOZYCJA, ALIENACJA, KASTRAT, NIEREGULARNOŚĆ, STRZAŁA KUPIDYNA, KOKSIARZ, SILNIK SPALINOWY, IMAGE, PĘCHERZYK, MUSZLA, KRIOKOMORA, NAKAZ, KROWA, PONIEWIERKA, PRZEPLOTNIA, INTERPRETACJA, SUTERYNA, PIECZONKA, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, ANTYPERSPIRANT, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, LINIA HODOWLANA, OCHRONA UZDROWISKOWA, AKREDYTOWANIE SIĘ, NAUKOWIEC, ARENA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, LENIWCOWATE, NARZECZONA, KOORDYNACJA RUCHOWA, ŁASICA, REMISJA, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, GOSPODARKA NATURALNA, POSTAĆ BIBLIJNA, TERAPSYDY, DEOKSYADENOZYNA, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, ?CZARNA MOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.651 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTYTUCJA PUBLICZNA ZAJMUJĄCA SIĘ NIELETNIMI, KTÓRZY WESZLI W KONFLIKT Z PRAWEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTYTUCJA PUBLICZNA ZAJMUJĄCA SIĘ NIELETNIMI, KTÓRZY WESZLI W KONFLIKT Z PRAWEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA instytucja publiczna zajmująca się nieletnimi, którzy weszli w konflikt z prawem (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA
instytucja publiczna zajmująca się nieletnimi, którzy weszli w konflikt z prawem (na 24 lit.).

Oprócz INSTYTUCJA PUBLICZNA ZAJMUJĄCA SIĘ NIELETNIMI, KTÓRZY WESZLI W KONFLIKT Z PRAWEM sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - INSTYTUCJA PUBLICZNA ZAJMUJĄCA SIĘ NIELETNIMI, KTÓRZY WESZLI W KONFLIKT Z PRAWEM. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast