ZIMNOKRWISTA RASA KONI WYWODZĄCA SIĘ Z REGIONU LA PERCHE WE FRANCJI, POWSTAŁA W WYNIKU WIELOLETNIEGO KRZYŻOWANIA SIĘ LOKALNYCH RAS KONI Z INNYMI RASAMI; HODOWANE BYŁY W ZSRR, OBECNIE GŁÓWNIE WE FRANCJI, WIELKIEJ BRYTANII I USA, DO SPROWADZANE BYŁY OD ROKU 1855 DO I WOJNY ŚWIATOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PERSZERON to:

zimnokrwista rasa koni wywodząca się z regionu La Perche we Francji, powstała w wyniku wieloletniego krzyżowania się lokalnych ras koni z innymi rasami; hodowane były w ZSRR, obecnie głównie we Francji, Wielkiej Brytanii i USA, do sprowadzane były od roku 1855 do I wojny światowej (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PERSZERON

PERSZERON to:

ciężki koń pociągowy rasy francuskiej używany w rolnictwie i transporcie (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZIMNOKRWISTA RASA KONI WYWODZĄCA SIĘ Z REGIONU LA PERCHE WE FRANCJI, POWSTAŁA W WYNIKU WIELOLETNIEGO KRZYŻOWANIA SIĘ LOKALNYCH RAS KONI Z INNYMI RASAMI; HODOWANE BYŁY W ZSRR, OBECNIE GŁÓWNIE WE FRANCJI, WIELKIEJ BRYTANII I USA, DO SPROWADZANE BYŁY OD ROKU 1855 DO I WOJNY ŚWIATOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.116

ODPŁYW, CZARNY MAKAK CZUBATY, ZAŚPIEW, METODA AGLOMERACYJNA, DIEREZA, OPONA, CHÓR, CZYRAK MNOGI, MUZYKA CERKIEWNA, LAW, KOPUŁA LODOWA, ETER KOSMICZNY, SZNAUCER, WYGŁAD TEKTONICZNY, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, KOSZYK, WIRUS MAKR, KRZYŻMO, GŁUPTAK, PSEFOLOGIA, PRZETWÓRSTWO, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, DUBHE, GÓRY KOPUŁOWE, MAJOWY PRACOWNIK, WAŁ, NAWIS, WIZJER, HELIKOPRION, NIEDŹWIEDNIK, TOSKAŃSKI, ŻMIJA, MODNIARZ, CHŁOPEK-ROZTROPEK, ZDUN, DZIEŻA, LARSA, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, KRĄŻEK PRZESUWNY, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, KOMISARZ LUDOWY, EONIZM, SZKOCKI, ZESPÓŁ USHERA, CZUWAK, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, MISKA SOCZEWICY, NAPADZIOR, HENNIN, RODAMINA, KIFOZA, DYNGUS, KULTURA MAGDALEŃSKA, KŁOSEK, ANGLIK, ALABAMA, LOSOWANIE PROSTE, MYŚLIWY, JĘZYK ANGIELSKI, CHRYSTOFANIA, PRZEJEZDNY, CYKL JAJNIKOWY, SUPERNOWA TYPU II, KISIEL, TONIKA, BOOT, PRAWO WEWNĘTRZNE, KROK ŁYŻWOWY, DZIECINNOŚĆ, FRIK, SPENCERA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, UPADEK, ŻURAWINA, REKIN CHOCHLIK, IZBA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, NORFOLK, NOWOWIERCA, PERYFERYJNOŚĆ, HEPATOSKOPIA, EGZEKUTYWA, NIESPIESZNOŚĆ, KONFESJA, ANGIELCZYK, PLOTER, FALA, TELEGRAFIA, ŻABKA, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, JĘZYK PENDŻABSKI, WŚCIEK DUPY, KAKOFONIA, ŚRODKOWOŚĆ, DOBRY ZNAJOMY, WAGA MUSZA, IMPREGNATOR, SIQUEIROS, SZRAF, RESZTKA, ŁAMAGA, WPŁYWOWOŚĆ, TOR, MAKAKOKSZTAŁTNE, PILNOWACZ, LAMPAS, NORKI, MOST PONTONOWY, CZEP, SŁOWIANIN, MĘKI TANTALA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, GOŁĘBIĄTKO, HOMO NOVUS, ERA, RYTM ASYMETRYCZNY, WYSPA, PRZESTRZELINA, ODŁAM, WOREK, WITREKTOMIA, POŁOŻNICTWO, DRUŻYNA SPORTOWA, ROZBIERALNIA, NIEPOKALANEK, KIOGA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, MINERAŁ AUTOGENICZNY, NAPŁYW, SZMALEC, PIERNIKARZ, CYKLOP, TWORZYWO SZTUCZNE, METAMORFIZM PROGRESYWNY, TOCZYSKO, OWCZA WEŁNA, GRYF, UCHWYT, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, ŻOŁNIERZ WYKLĘTY, RĘKAWICZNIK, TRAFUNEK, IOUIOUE, ŁAD KORPORACYJNY, INDUKCYJNOŚĆ, RADIO TAXI, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, PIERSIÓWKA, NIECKA, CUKIER MLEKOWY, SŁUCH ABSOLUTNY, SALOWA, MANIPULATOR, ROZMIARÓWKA, HELMIOTOLOGIA, UCZEŃ, KORONIARZ KOŃCATY, SAMOWOLKA, WISCONSIN, WYSYP, SEJMIK RELACYJNY, OKULISTYKA, OSOBA PODEJRZANA, ESTAZOLAM, HRECZKOSIEJ, PONDERABILIA, PŁYN NASIENNY, SŁUPEK, NACIECZENIE, UTYLITARYZM, RAJSTOPY, F1, KLEJARZ, BILDUNGSROMAN, GERIATRIA, MŁYNOWNIA, POMYSŁOWOŚĆ, AGREGAT, STOLARKA OTWOROWA, AUŁ, PSEUDOLOSOWOŚĆ, BIEDA, OSKARŻENIE, RAUBITTER, RETUSZ, NORNIK PÓŁNOCNY, NAGRODA POCIESZENIA, FREE JAZZ, SKAŁA WULKANICZNA, CZŁON POŚREDNI, UMAJJADZI, JOGIZM, MARYLAND, MAJÓWKA, SAKALA, POLARYZACJA, RYKOSZET, MONSTRUM, WIELOETATOWOŚĆ, KLUCZ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, NEONTOLOGIA, BLOKADA, CZŁOWIEK INTERESU, TUŁACZKA, GRUPA, ZANOKCICA CIEMNA, MAKROREGION, LIGUSTR, PANICZĄTKO, ŚMIECH, TEORIA KATASTROF, OTWÓR KIERUNKOWY, ULOT, SABAUDIA, DOJŚCIE, PŁAWNICA, ZWARCIE, BRĄZOWNIK, BORSUK, GOŁOLEDŹ, PEŁZAK, RÓW TEKTONICZNY, CHEMIA, GRZBIETORODOWATE, WIEK DOJRZAŁY, GULIFPORT, DIDŻEJ, OOLITYT, CIĘŻKA DUPA, DROŻNOŚĆ, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, BAT MICWA, SAMOGŁOSKA, PISMO KLINOWE, JAJA PRAWICZKÓW, UKŁAD WIELOKROTNY, BŹDZINA, PROWANSJA, DWUTLENEK SIARKI, CHOROBA LENEGRE'A, RĘCZNOŚĆ, TKANKA MIĘŚNIOWA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, HEGEMONICZNOŚĆ, CENTRALA RYBNA, INSZA INSZOŚĆ, SILVANESTI, LAK, PUZZLE, CIUCIUBABKA, MAŚĆ, MAHAJUGA, NASTRÓJ ROJOWY, USKOK, OSTRONOS WORKOWATY, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, PIONEER, EPIFIT, STRZELNICA, MORENA SPIĘTRZONA, GÓRMISTRZ, ATMOSFERA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, SZCZUDLARSTWO, MOTYW, DZIKUS, SOLNICZKA, BETONOSKOP, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, TRANSPOZYCJA, GEOLOGIA STRUKTURALNA, HISTORYK, PŁATNOŚĆ BALONOWA, KAOLIN, UNIWERSYTECKOŚĆ, DETALISTA, KULTURA WIELBARSKA, STANISŁAW MACZEK, SIODŁO JUCZNE, PRZYJACIEL, PENTOBARBITAL, LAUFER BIAŁOPOLOWY, NORMAN, AMFIUMY, WESTERN, PAJĘCZYNA, ZŁOŻE MINERALNE, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, TĘTNICA SKRONIOWA, WODA PO KISIELU, KUNA WORKOWATA, BIAŁACZKA SZPIKOWA, GRUPA NILPOTENTNA, FAVELA, ?STĘP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.116 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZIMNOKRWISTA RASA KONI WYWODZĄCA SIĘ Z REGIONU LA PERCHE WE FRANCJI, POWSTAŁA W WYNIKU WIELOLETNIEGO KRZYŻOWANIA SIĘ LOKALNYCH RAS KONI Z INNYMI RASAMI; HODOWANE BYŁY W ZSRR, OBECNIE GŁÓWNIE WE FRANCJI, WIELKIEJ BRYTANII I USA, DO SPROWADZANE BYŁY OD ROKU 1855 DO I WOJNY ŚWIATOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZIMNOKRWISTA RASA KONI WYWODZĄCA SIĘ Z REGIONU LA PERCHE WE FRANCJI, POWSTAŁA W WYNIKU WIELOLETNIEGO KRZYŻOWANIA SIĘ LOKALNYCH RAS KONI Z INNYMI RASAMI; HODOWANE BYŁY W ZSRR, OBECNIE GŁÓWNIE WE FRANCJI, WIELKIEJ BRYTANII I USA, DO SPROWADZANE BYŁY OD ROKU 1855 DO I WOJNY ŚWIATOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PERSZERON zimnokrwista rasa koni wywodząca się z regionu La Perche we Francji, powstała w wyniku wieloletniego krzyżowania się lokalnych ras koni z innymi rasami; hodowane były w ZSRR, obecnie głównie we Francji, Wielkiej Brytanii i USA, do sprowadzane były od roku 1855 do I wojny światowej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PERSZERON
zimnokrwista rasa koni wywodząca się z regionu La Perche we Francji, powstała w wyniku wieloletniego krzyżowania się lokalnych ras koni z innymi rasami; hodowane były w ZSRR, obecnie głównie we Francji, Wielkiej Brytanii i USA, do sprowadzane były od roku 1855 do I wojny światowej (na 9 lit.).

Oprócz ZIMNOKRWISTA RASA KONI WYWODZĄCA SIĘ Z REGIONU LA PERCHE WE FRANCJI, POWSTAŁA W WYNIKU WIELOLETNIEGO KRZYŻOWANIA SIĘ LOKALNYCH RAS KONI Z INNYMI RASAMI; HODOWANE BYŁY W ZSRR, OBECNIE GŁÓWNIE WE FRANCJI, WIELKIEJ BRYTANII I USA, DO SPROWADZANE BYŁY OD ROKU 1855 DO I WOJNY ŚWIATOWEJ sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - ZIMNOKRWISTA RASA KONI WYWODZĄCA SIĘ Z REGIONU LA PERCHE WE FRANCJI, POWSTAŁA W WYNIKU WIELOLETNIEGO KRZYŻOWANIA SIĘ LOKALNYCH RAS KONI Z INNYMI RASAMI; HODOWANE BYŁY W ZSRR, OBECNIE GŁÓWNIE WE FRANCJI, WIELKIEJ BRYTANII I USA, DO SPROWADZANE BYŁY OD ROKU 1855 DO I WOJNY ŚWIATOWEJ. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x