PROCES WYMIANY MATERIAŁU GENETYCZNEGO MIĘDZY CHROMOSOMAMI HOMOLOGICZNYMI, W WYNIKU KTÓREGO ZWIĘKSZA SIĘ ZMIENNOŚĆ GENETYCZNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CROSSING-OVER to:

proces wymiany materiału genetycznego między chromosomami homologicznymi, w wyniku którego zwiększa się zmienność genetyczną (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES WYMIANY MATERIAŁU GENETYCZNEGO MIĘDZY CHROMOSOMAMI HOMOLOGICZNYMI, W WYNIKU KTÓREGO ZWIĘKSZA SIĘ ZMIENNOŚĆ GENETYCZNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.484

LITRÓWKA, ELASTYL, ANDROID, GNIAZDO, PUŁAP, PIEŃ PŁUCNY, NADGORLIWOŚĆ, NATARCZYWOŚĆ, GRUPA KETONOWA, MŁODZIEŻÓWKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, CHOROLOG, JUWENALIA, LABORANT, ARTERIOGRAFIA, DEMARKACJA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, ZWYCIĘSTWO, DUKLA WIERTNICZA, MINERAŁ, WSTRZYMANIE, RUCH, FAŁ, CHOCHELKA, FLUWIOGLACJAŁ, IMPULSYWNOŚĆ, HALLOWEEN, CIENKA SKÓRA, POMNIK, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, WYPADEK PRZY PRACY, RAUBITTER, PROCES KARNY, PRZYSWAJANIE, ZWID, KRÓTKOŚĆ, BRÓG, BRODAWKA, ROBAK, HABIT, SROMOTA, KACZKA PO PEKIŃSKU, HARLEKIN, WĘZEŁ DROGOWY, KOŃ ZIMNOKRWISTY, FIZYKA, ASTRONAWIGACJA, PROTOHISTORIA, MAMMOLOGIA, TRANZYSTOR POLOWY, CZUSZKA, FLESZ, JĘZYK EZOPOWY, ISTOTA SZARA, KRYPTOREKLAMA, RYTOWNIK, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, STRUNA KOSMICZNA, MANIACZKA, ŻYWNOŚĆ, MONARCHIA ELEKCYJNA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, KRYPTODEPRESJA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, KONFEDERACJA, NET, TRIADA KARTAGENERA, JAZDA, TELEMECHANIKA, PROTUBERANCJA, STAW, NERW MIĘDZYŻEBROWY, OPERATOR LINIOWY, CEGŁA LICÓWKA, OKRĘT LINIOWY, ODSTRZAŁ, DAMULKA, SOFISTA, POKOLENIE, GAZETA, UNIŻANIE SIĘ, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, TŁOCZEK, DREWNO WCZESNE, REAKCJA NIEODWRACALNA, HOBBYSTA, GRUCHOT, ZAPAS, UCZEŃ, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, ROMANS, DZIURAWY WOREK, IMMUNOGENETYKA, JOGURT, TRUSIĄTKO, SATURACJA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, KARTON, KAWALERIA, KWIAT, WIELOETATOWOŚĆ, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, MIĘSOŻERCA, NAŚLADOWCZOŚĆ, AZOT AMONOWY, KONDYGNACJA, ENDOSZKIELET, GATUNEK AGAMICZNY, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, SERBOCHORWATYSTYKA, ŁASKAWCA, MECZ MISTRZOWSKI, PĘDZENIE, BIAŁA SALA, SĄD KOLEŻEŃSKI, TRASZKA PIRENEJSKA, ERGASTULUM, KOMUNA, RZEŹBA KRASOWA, ESKORTA, KOMPUTEROWIEC, MASKULINIZM, ŁUK OBNIŻONY, JASKINIOWIEC, KUFA, WŁÓKNO WĘGLOWE, RELATYWIZM, ZAJĄC, ŁAŃCUCH MARKOWA, POCISK PODKALIBROWY, ATAK, FRYZYJSKI, KAFLARZ, STYKÓWKA, PROROK, SZTUBA, ODDZIAŁYWANIE FUNDAMENTALNE, ŚWISTUŁA, LAWONICHA, HUTNICTWO, AFGAŃSKI, DZIEŃ, ANOMALIA POLANDA, RYNEK DETALICZNY, AUTYZM, ANTYCYKLON, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, DEFICYT CYKLICZNY, AUTYZM DZIECIĘCY, TORF, PITEKANTROP, CERKIEWNY, SESJA, HAŁASOWNIK, WSPOMNIENIE, KOROWÓDKI, GŁOWNIA, SZCZUR, OPĘTANY, KOMPLIKACJA, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, PRĘDKOŚĆ FALOWA, TAMBOREK, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, ORIJA, BUDOWLA CENTRALNA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, GAWORZENIE, CYKLON, KOMUNIKACYJNOŚĆ, JEDNORAZOWOŚĆ, KAWA ZBOŻOWA, SLALOM GIGANT, DYFERENCJACJA, ROZGRZEWACZ, UBOŻENIE, TUŁACTWO, GOTOWOŚĆ BOJOWA, KONWENT, RUCH JAŁOWY, MNIEJSZE ZŁO, GATUNEK ZBIOROWY, TYKA, RÓWNOLICZNOŚĆ, POSTĘPOWANIE, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, FREGATA, NIEDOŁĘSTWO, TREND HORYZONTALNY, SUPORT, SYLWA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, WIATR POZORNY, GERMANISTYKA, PRAWO WEWNĘTRZNE, ROZMIĘKANIE, ZATOKA, GRUZOBETON, FRAKCJA, KUPLER, MASELNICZKA, SIŁA LORENTZA, GUZ ZŁOŚLIWY, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, WYJADACZ, UCHWYT NOŻOWY, STARA MALUTKA, PROTETYKA, SIEWKI, OSOWSKI, SURF, PERTYT, NEPALSKI, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, ZACIĘCIE, ŚLIWA, CZOŁO LODOWCA, KOMPLEKS ŻYTNI, STENOKARDIA, ASTROBOTANIKA, ŚWIĘTOKUPCA, ZMARZLAK, BŁĘDNY OGNIK, ROCK PROGRESYWNY, MAK, ZAPAŁECZKA, WYROBISKO GÓRNICZE, BRĄZOWNIK, KOMUNA, FENOMENOLOGIA, DEATH METAL, SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE, BARTOLOZZI, PRZESUNIĘCIE JĘZYKOWE, ISTOTA BIAŁA, NÓŻ, JEŻOWCE, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, SUKCESJA, DOGI, MIODOJAD, LOTNE PIASKI, KOŃ KLADRUBSKI, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, GRZYB SKALNY, ZWARCIE SZYKÓW, MOLE, GRA KARCIANA, CYBERNETYZACJA, OBEREK, ODKRYCIE, PLASTYKA, WYWINIĘCIE ORŁA, REGIONALISTA, EV, ANTYNATURALIZM, ŚMIECIARZ, KASA, MATNIA, KLIN PODATKOWY, ŚMIGŁO, ŚWINKA, RADIOBIOLOG, METAMERIA, ROZSADNIK, ENTEROBAKTERIA, RYBA ŁAWICOWA, SFORMUŁOWANIE, JASTRZĘBNIK, PROBLEMISTYKA, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, SIEĆ WAN, DEKARBONIZACJA WODY, UKRES, MEDYCYNA PERSONALNA, TARTAN, WĄTEK, AKUMULACJA, ŻABA Z JUNIN, FILEMON DZIOBOROGI, GOTÓWKA, ŁUPEK, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, REGULARNOŚĆ, GŁAGOLICA, KAPLIN, TRZYDZIESTKA, BILOKACJA, OBRONICIEL, JEŻ MORSKI, RAK, FRANCA, KLIN, BETONOWE BUTY, USIŁOWANIE, REZERWA, ?ZBIÓRKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.484 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES WYMIANY MATERIAŁU GENETYCZNEGO MIĘDZY CHROMOSOMAMI HOMOLOGICZNYMI, W WYNIKU KTÓREGO ZWIĘKSZA SIĘ ZMIENNOŚĆ GENETYCZNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES WYMIANY MATERIAŁU GENETYCZNEGO MIĘDZY CHROMOSOMAMI HOMOLOGICZNYMI, W WYNIKU KTÓREGO ZWIĘKSZA SIĘ ZMIENNOŚĆ GENETYCZNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CROSSING-OVER proces wymiany materiału genetycznego między chromosomami homologicznymi, w wyniku którego zwiększa się zmienność genetyczną (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CROSSING-OVER
proces wymiany materiału genetycznego między chromosomami homologicznymi, w wyniku którego zwiększa się zmienność genetyczną (na 13 lit.).

Oprócz PROCES WYMIANY MATERIAŁU GENETYCZNEGO MIĘDZY CHROMOSOMAMI HOMOLOGICZNYMI, W WYNIKU KTÓREGO ZWIĘKSZA SIĘ ZMIENNOŚĆ GENETYCZNĄ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PROCES WYMIANY MATERIAŁU GENETYCZNEGO MIĘDZY CHROMOSOMAMI HOMOLOGICZNYMI, W WYNIKU KTÓREGO ZWIĘKSZA SIĘ ZMIENNOŚĆ GENETYCZNĄ. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast