NAJWYŻSZA KONDYGNACJA W DOMINUJĄCEJ NADBUDÓWCE LUB SAMODZIELNA NADBUDÓWKA NA JEDNOSTCE PŁYWAJĄCEJ, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ CENTRALNY PUNKT KIEROWANIA STATKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MOSTEK to:

najwyższa kondygnacja w dominującej nadbudówce lub samodzielna nadbudówka na jednostce pływającej, gdzie znajduje się centralny punkt kierowania statkiem (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MOSTEK

MOSTEK to:

zdrobniale: most - rodzaj przeprawy nadwodnej (na 6 lit.)MOSTEK to:

twór chrzęstny lub kostny, położony w części brzusznej, spotykany u kręgowców z wyjątkiem ryb (na 6 lit.)MOSTEK to:

popularne ćwiczenie gimnastyczne, polegające na uniesieniu miednicy na wspartych nogach i rękach lub na wykonaniu skłonu do tyłu (wygięciu do tyłu), aż do dotknięcia rękoma lub głową do podłogi (na 6 lit.)MOSTEK to:

rodzaj małej protezy dentystycznej, która jest mocowana na sąsiadujących z ubytkiem, zdrowych zębach (na 6 lit.)MOSTEK to:

w instrumentach strunowych element odpowiedzialny za przenoszenie drgań ze strun na pudło rezonansowe (na 6 lit.)MOSTEK to:

w chemii: połączenie dwóch fragmentów związku chemicznego za pomocą wiązania, atomu lub prostego łańcucha atomów (na 6 lit.)MOSTEK to:

część rowerowa będąca elementem łączącym ramę i widelec z kierownicą (na 6 lit.)MOSTEK to:

w elektronice: równoległe połączenie co najmniej dwóch dzielników napięcia (na 6 lit.)MOSTEK to:

część oprawki okularów, łącząca szkła (na 6 lit.)MOSTEK to:

pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana (na 6 lit.)MOSTEK to:

element oddzielający od siebie dwa sąsiednie oczka sita (na 6 lit.)MOSTEK to:

element tokarki zawierający prowadnice (na 6 lit.)MOSTEK to:

zespół elementów elektrycznych połączonych ze sobą według ściśle określonego układu (na 6 lit.)MOSTEK to:

(wieżowy) pomost przy jednej ze ścian wieży wiertniczej przeznaczony na miejsce robocze przy zapuszczaniu i wyciąganiu przewodu wiertniczego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJWYŻSZA KONDYGNACJA W DOMINUJĄCEJ NADBUDÓWCE LUB SAMODZIELNA NADBUDÓWKA NA JEDNOSTCE PŁYWAJĄCEJ, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ CENTRALNY PUNKT KIEROWANIA STATKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.094

WYPRZEDAŻ, LIBELLA, WEKSYLOLOGIA, FUNKCJA WYKŁADNICZA, KICZUA, LANGOSZ, JAŁOWIEC PŁOŻĄCY, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, ZIELONA GRANICA, SZPETOTA, OWADOŻERNOŚĆ, SECESJONISTA, OBIEG, STROFANTYNA, KOKSIARZ, JĘZYK DUŃSKI, PRODUKT UBOCZNY, GNIAZDO SIECIOWE, FORMACJA SKALNA, ZAKOCHANY, PERMAKULTURA, JARZMO MOSTOWE, APLET, KROS, ARENA, STAN NIETRZEŹWOŚCI, DZIEŃ, MIŁOŚĆ, KRÓL ZWIERZĄT, RAK PRĘGOWATY, MONTAŻOWNIA, ARTYKUŁ, ROSZCZENIE ZWROTNE, GULASZ IRLANDZKI, COŚ, KOZŁOWANIE, PORFIROBLAST, PALPACJA, EKSPLOATACJA, KULEBIAK, CEREMONIA HERBACIANA, PRÓBA, KOMBINATORYKA STOSOWANA, INTELEKTUALISTA, EKSHIBICJONISTKA, TWÓRCZOŚĆ, OPOŃCZYKOWCE, TYSIĄCKROTNOŚĆ, PRZEZIERNIK, FRANCUZ, DOZOROWIEC POGRANICZA, IDENTYFIKACJA, EKSTRUZJA, PIECZEŃ, KURTYNA ZERO, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, DOM WCZASOWY, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, SMUŻ, ASPEKT, SYPIALKA, ŚPIWÓR MUMIA, PROMENADA, ARYTMETYZACJA, DEWELOPER, ANGLEZ, KIERUNEK, ODGAŁĘZIACZ, ATONALNOŚĆ, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, AKROBACJA LOTNICZA, BIURO PODAWCZE, SIEDEMDZIESIĄTKA, ODPUST, ALGRAFIA, OLGA, NARZECZEŃSTWO, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, FALA MORSKA, PUNKTUALNOŚĆ, MIDAZOLAM, MACHNIĘCIE RĘKĄ, ALBULOWATE, KARBROMAL, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, STRONA WWW, ŻUŻEL, OBWAŁ, AUTOHEMOTERAPIA, LAWONICHA, DEGRENGOLADA, KOLEKTOR, NADBITKA, KAMBUZ, MIASTECZKO, SĄSIEDZKOŚĆ, PAŹDZIERZ, TARGANIEC, BALOWICZ, NASIONO, TRYBUT, VOTUM SEPARATUM, MASKOWANIE, MLEKO, NIEŚMIAŁOŚĆ, KORUND, WALKA, KĘDZIERZAWKA, DWA ŚWIATY, ZESPÓŁ, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, ROŚLINA KWASOLUBNA, WYWÓZKA, LAS, GŁÓWKA, AULA, BŁONA, KOMEDIA NISKA, WIATR POZORNY, KOMISJA, ZIMNY PRYSZNIC, KOMISUROTOMIA, DROBNICOWIEC, PRZEWROTKA, CZEKOLADZIARNIA, SULFOTLENEK, MURZYŃSKOŚĆ, WĘZEŁ WSTĘPUJĄCY, KOPERTA, MEMBRANA, KOTEW, OSIOŁ, MARATON, RYZYKO NIEWYGASŁE, PODRÓŻ, KIESA, TRZECI PLAN, GALASÓWKA, HEMOROID, RZECZ, BRYCZKA, FILM KATASTROFICZNY, SURFINGOWIEC, ŚLIZGACZ, DRENAŻ, BETON JAMISTY, PRZYKASÓWKA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, GRA, PYŁ, PRZENIKLIWOŚĆ, INFLACJA, HYDROFIL, ZAMRÓZ, DYSCYPLINA NAUKOWA, FORT, BRACTWO SZPITALNE, TRUP, IKOS, INTERGLACJAŁ, ALPAKA, CZTEROKROTNOŚĆ, ANARCHIZM, ZŁOŻENIE PODPISU, BYSTROŚĆ, KOCHAŚ, SEMANTYKA FORMALNA, DIASYSTEM, NIEODPARTOŚĆ, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, MOTYLEK, HOL, SKRZYDLATE SŁOWO, CZUBATKA, SYFON, POLEW, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, WNIEBOWSTĄPIENIE, PORCYJKA, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, PIŁA, URANOWIEC, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, BIDON, CAP, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, WEŁNIAK, RESTYTUCJA GATUNKU, PLAMISTOŚĆ, AWANS, ORTALION, GOUDA, STRZEMIĘ, ŁATA, TRIADA KARTAGENERA, KOORDYNACJA RUCHOWA, IRLANDZKOŚĆ, NIEOBLICZALNOŚĆ, BALOT, APTEKA, SKANER BĘBNOWY, MIESZALNOŚĆ, STERYLNOŚĆ, ŹRÓDŁO, DWUDZIESTY SIÓDMY, CHWIEJBA, BOREWICZ, ASPEKT, ADEPTKA, NEOFITA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, USTNOŚĆ, TEST SPRAWNOŚCIOWY, GANGSTERYZM, PIKIETA, INSTRUMENTALISTYKA, AMFIBIA, PARAROTACYZM, ABISAL, HYDROCHEMIA, CYSTOLIT, WYGRZMOCENIE SIĘ, OSOBA, DROGA TWARDA, MAJORAT, RAFAŁ, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, PRZYNĘTA, PAPROĆ WODNA, MIENIE, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, ANTEPEDIUM, PRZECIWSTAWIENIE, MAŚLANKA, WĄSONÓG, KOREK TOPLIWY, JOŁOP, KASECIAK, PRAJEDNIA, INFORMATYKA, KREDKA OŁÓWKOWA, KSIĘGA, BABKA, OSTENTACYJNOŚĆ, TYTUŁ, NIEWYRAŹNOŚĆ, PAŃSTWO, POLITYKA ZDROWOTNA, POKÓJ GOŚCINNY, WYZWOLICIEL, WIETRZENIE FIZYCZNE, ROZMIAR, ZAWISAK, KAMASZE, GARNEK, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, KASZANA, ZBOWID, STOPA LOMBARDOWA, NAWÓJ, DUŃSKI, FLAGSZTOK, RYGIEL, WICIOKRZEW, OPARCIE, WINIAN, PRZEDZIAŁ CZASOWY, PODSKÓRNIA, NOGA, WŁAZ, MIGOTANIE GWIAZD, GRAFOLOGIA, POWŁOKA GALWANICZNA, WĘZEŁ, NAGŁOŚNIENIE, DZIRYT, POLECANKA, TRUSIA, CZOSNEK, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, LAPIDARNOŚĆ, BODZIEC, NATURALNY SATELITA, KECZUOWIE, BĘBEN, ETYKIETKA, IGŁAWA, SABOTY, LEGISLATYWA, SMAKOWITOŚĆ, DYMISJA, ROZSTRZYGNIĘCIE, PORCJA, BRYZOMANCJA, WARTKOŚĆ, STAN CYWILNY, PIEC TYGLOWY, PÓŁKOLONIE, DYSPENSA, ?WF.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.094 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJWYŻSZA KONDYGNACJA W DOMINUJĄCEJ NADBUDÓWCE LUB SAMODZIELNA NADBUDÓWKA NA JEDNOSTCE PŁYWAJĄCEJ, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ CENTRALNY PUNKT KIEROWANIA STATKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJWYŻSZA KONDYGNACJA W DOMINUJĄCEJ NADBUDÓWCE LUB SAMODZIELNA NADBUDÓWKA NA JEDNOSTCE PŁYWAJĄCEJ, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ CENTRALNY PUNKT KIEROWANIA STATKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MOSTEK najwyższa kondygnacja w dominującej nadbudówce lub samodzielna nadbudówka na jednostce pływającej, gdzie znajduje się centralny punkt kierowania statkiem (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MOSTEK
najwyższa kondygnacja w dominującej nadbudówce lub samodzielna nadbudówka na jednostce pływającej, gdzie znajduje się centralny punkt kierowania statkiem (na 6 lit.).

Oprócz NAJWYŻSZA KONDYGNACJA W DOMINUJĄCEJ NADBUDÓWCE LUB SAMODZIELNA NADBUDÓWKA NA JEDNOSTCE PŁYWAJĄCEJ, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ CENTRALNY PUNKT KIEROWANIA STATKIEM sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - NAJWYŻSZA KONDYGNACJA W DOMINUJĄCEJ NADBUDÓWCE LUB SAMODZIELNA NADBUDÓWKA NA JEDNOSTCE PŁYWAJĄCEJ, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ CENTRALNY PUNKT KIEROWANIA STATKIEM. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x