ZESPÓŁ PAŃSTW EUROPEJSKICH, KTÓRE WPROWADZIŁY BĄDŹ STARAŁY SIĘ WPROWADZIĆ ZMIANY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO ZGODNE Z IDEOLOGIĄ KOMUNIZMU, NA KTÓRY SKŁADAŁY SIĘ: DYKTATURA PROLETARIATU, GOSPODARKA PLANOWA ORAZ IDEE SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRAJE KOMUNISTYCZNE to:

zespół państw europejskich, które wprowadziły bądź starały się wprowadzić zmiany życia społecznego i gospodarczego zgodne z ideologią komunizmu, na który składały się: dyktatura proletariatu, gospodarka planowa oraz idee sprawiedliwości społecznej (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ PAŃSTW EUROPEJSKICH, KTÓRE WPROWADZIŁY BĄDŹ STARAŁY SIĘ WPROWADZIĆ ZMIANY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO ZGODNE Z IDEOLOGIĄ KOMUNIZMU, NA KTÓRY SKŁADAŁY SIĘ: DYKTATURA PROLETARIATU, GOSPODARKA PLANOWA ORAZ IDEE SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.772

POLARYZACJA JONOWA, HERBATA, HRABIĄTKO, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, REFERENDARZ, RAJA SIWA, KUSICIEL, SYSTEM AUTONOMICZNY, WYPŁYW, KOSZT KONTROLI, INTERROGACJA, STARY WYGA, REKLAMKA, ZEŚWIECCZENIE, RZUT WOLNY, DYŻURNY, MINISTERSTWO, ŚMIAŁOŚĆ, GATUNEK AMFIDROMICZNY, CYGAŃSKIE DZIECKO, CZEKADEŁKO, PUNKT ZLEWNY, POPYT, FIKNIĘCIE, PROWENIENCJA, ASOCJACJE, MIODOWNIK, HALS, FILOLOGIA ORIENTALNA, TWIERDZENIE, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, PUNKT OKOSTNOWY, SERWITUT, WYDATEK MAJĄTKOWY, OIOM, TABLICA MENDELEJEWA, BARSZCZ BIAŁY, PAROKSYZM, PIKNIK, RAZNOCZYNIEC, BLADZIUCH, TEMAZEPAM, KONODONT, SKARB, MODERNIZM, ORDYNUS, ZWYRODNIENI STAWU BIODROWEGO, JASZCZURKA WĘŻOWATA, CHORWACKOŚĆ, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, PŁATNIK SKŁADEK, HISTORYZM, CYLINDER, ELEKTRORADIOLOGIA, SIDA, KRÓLIK, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, WYBIJACZ, PROSIAK, GLONY, ZARZĄDZENIE, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, KURATOR SZTUKI, TALERZ, KOSTUR, ŁĄCZNOŚĆ, CIŚNIENIE, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, WYKONANIE, WIELKOMIEJSKOŚĆ, OPIESZAŁOŚĆ, WYMIENIACZ, STREFA PERYGLACJALNA, GRUBY ZWIERZ, CYPRYŚNIK BŁOTNY, OSZOŁOM, ODCIEŃ, KARABIN SKAŁKOWY, BEYLIZM, TWIERDZENIE WILSONA, RAWKA BŁAZEN, REJTERADA, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, KOREKTOR, BAZYLISZEK, POKRZYK, WANGA BŁĘKITNA, SŁUGA BOŻY, BANOWINA, PALARNIA, ŚCIĘCIE, DRZEWO OSKRZELOWE, WIDZENIE BARWNE, OWOC SZUPINKOWY, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, KUGLARSTWO, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, KORZENIE, LANCETNIK, MARKA, BĘBEN, OBRONA PIRCA, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, KAWA, EKTOMIKORYZA, PRASOWNIA, PODSTACJA, MORDWIN, KRA, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, STRATUS, RETROGRADACJA, ODLEWNIA, KOMBATANT, CHOROBA KESONOWA, NIESUBTELNOŚĆ, ZANZA, UZBRAJANIE SIĘ, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, LODOWIEC, POŁUDNIK STRUVEGO, GATUNEK SEMELPARYCZNY, MŁODZIEŃCZOŚĆ, ANTYLOPA MODRA, PANIKA BANKOWA, ZAKON ŻEBRZĄCY, UPADEK, KASTRAT, DIALIZOTERAPIA, DYLATACJA CZASU, SOLUCJA, SKÓRNIK, KREDYT ZAUFANIA, SPÓR KOMPETENCYJNY, BERGENIA, SYRENOWATE, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, MŁODY, SZPARNICOWATE, KIEŁBASA PRZEDWYBORCZA, LAKONIZM, ŚPIĄCZKA, MOTYL DZIENNY, JELITO CZCZE, BEFKA, ŁACINA, KUKLIK ROZESŁANY, DUŃSKI, GÓRNICTWO MORSKIE, PRZETARG NIEOGRANICZONY, KOLEGIUM, CHLEBOWIEC, MRUKOKSZTAŁTNE, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, PATOLOG SĄDOWY, GRUCZOŁ MLECZNY, DETERMINIZM, CYKL, GRZYBEK HERBACIANY, KOŃ ARABSKI, STRATYFIKACJA, KORPUS, MOBILEK, POLICJA POLITYCZNA, RAK PRĘGOWATY, TELEGRAF OPTYCZNY, ORFIKA, DRZEWIAŃSKO-POŁABSKI, PRASA, ROZŁUPNOGŁOWCE, SADOWNICTWO, SZTUKA PERFORMATYWNA, OGNISKO, PANICZĄTKO, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, LINGWISTA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, KASTYLIJSKI, NEUROLOGIA, HASTATUS, KONURBACJA, UŁAMEK ZWYKŁY, WYRAK, TEOZOF, NORMALNA, ELEKTRONOWOLT, STEROWNICA, TKANKA ROŚLINNA, ZŁOTY DESZCZ, WSTRZYMANIE, REPRESOR, PAWILON, WŁÓCZYKIJ, ADAM SŁODOWY, SHAPESHIFTER, DOMEK, PALIUM, IMPAS, PODAWCA, MOIETA, MIKWA, PIJAK, METACENTRUM, WŁÓKNO, PARNOŚĆ, SEKCJA, DNA, BEZDNO, CIĘŻKA DUPA, OBRONICIEL, NUMER KIERUNKOWY, OBŁOK SREBRZYSTY, BABA JĘDZA, JĘZYK WEWNĘTRZNY, MLECZKO MACICZNE, GORE-TEX, BIEDRONKA, WYDZIAŁ, SYNGIEL, SZEW, TERMOJONIZACJA, NADZIEMNOŚĆ, FILOLOGIA, 2-AMINOETANOL, WYGASZACZ, SYRENA ALARMOWA, KAPITULANT, GOSPODARKA WODNA, REGENERATOR, NIESTOSOWNOŚĆ, GRUPA BIOLOGICZNA, WIESZCZBIARNIA, BRAMKOSTRZELNOŚĆ, OPÓR WZNIESIENIA, ROPA, KRAKOWIAK, TERAPIA PEDAGOGICZNA, PIERNIKARZ, DIALOG OBYWATELSKI, KUPEREK, TURBINA AKCYJNA, OBRAZ KLINICZNY, MOHORYCZ, WIECZERNICA GÓROLUBKA, PICUŚ, CHWYTNIK, OBROTOWY, WOLUMEN OBROTU, UNDERGROUND, POWAGA, BIOGEOCENOZA, SZAROTA HOPPEGO, DIAGNOZA, INSTYTUT ŚWIECKI, PIĘTA, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, PASKUDNIK, WYZIEW, RUSZT, OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE, MECENAS, TURECKI, AMINOKWAS, AMERYKANKA, SŁUP OŚWIETLENIOWY, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, ORGANY PAROWE, ŻUŻEL, CYFRA, ŁOBUZ, FILM SAMURAJSKI, NAWIEW, ZARANIE, ASTRONOMIA POZYCYJNA, KORONIARZ KOŃCATY, WĄTEK, TRZMIELOJAD, CIELĘCY WIEK, MAGAZYNEK, PLIK WSADOWY, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, FORUM, GOLEM, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, MIODOJAD LEŚNY, PŁOMIEŃ, NALEWKA, DZIEWIĄTKA, WYRÓWNANIE, ŁOPATKA, DRYL, OCZKO POLODOWCOWE, KITAJKA, ALDOLAZA, GWARDZISTA, PŁYTKA CHODNIKOWA, ?SUPERWAJZOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.772 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ PAŃSTW EUROPEJSKICH, KTÓRE WPROWADZIŁY BĄDŹ STARAŁY SIĘ WPROWADZIĆ ZMIANY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO ZGODNE Z IDEOLOGIĄ KOMUNIZMU, NA KTÓRY SKŁADAŁY SIĘ: DYKTATURA PROLETARIATU, GOSPODARKA PLANOWA ORAZ IDEE SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ PAŃSTW EUROPEJSKICH, KTÓRE WPROWADZIŁY BĄDŹ STARAŁY SIĘ WPROWADZIĆ ZMIANY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO ZGODNE Z IDEOLOGIĄ KOMUNIZMU, NA KTÓRY SKŁADAŁY SIĘ: DYKTATURA PROLETARIATU, GOSPODARKA PLANOWA ORAZ IDEE SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRAJE KOMUNISTYCZNE zespół państw europejskich, które wprowadziły bądź starały się wprowadzić zmiany życia społecznego i gospodarczego zgodne z ideologią komunizmu, na który składały się: dyktatura proletariatu, gospodarka planowa oraz idee sprawiedliwości społecznej (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRAJE KOMUNISTYCZNE
zespół państw europejskich, które wprowadziły bądź starały się wprowadzić zmiany życia społecznego i gospodarczego zgodne z ideologią komunizmu, na który składały się: dyktatura proletariatu, gospodarka planowa oraz idee sprawiedliwości społecznej (na 18 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ PAŃSTW EUROPEJSKICH, KTÓRE WPROWADZIŁY BĄDŹ STARAŁY SIĘ WPROWADZIĆ ZMIANY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO ZGODNE Z IDEOLOGIĄ KOMUNIZMU, NA KTÓRY SKŁADAŁY SIĘ: DYKTATURA PROLETARIATU, GOSPODARKA PLANOWA ORAZ IDEE SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - ZESPÓŁ PAŃSTW EUROPEJSKICH, KTÓRE WPROWADZIŁY BĄDŹ STARAŁY SIĘ WPROWADZIĆ ZMIANY ŻYCIA SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO ZGODNE Z IDEOLOGIĄ KOMUNIZMU, NA KTÓRY SKŁADAŁY SIĘ: DYKTATURA PROLETARIATU, GOSPODARKA PLANOWA ORAZ IDEE SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x