PROCES ZACHODZĄCY U WSZYSTKICH ŻYWYCH ORGANIZMÓW, W KTÓRYM KOMÓRKA MACIERZYSTA DZIELI SIĘ NA DWIE LUB WIĘCEJ KOMÓREK POTOMNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODZIAŁ to:

proces zachodzący u wszystkich żywych organizmów, w którym komórka macierzysta dzieli się na dwie lub więcej komórek potomnych (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PODZIAŁ

PODZIAŁ to:

podział czegoś na części, elementy (na 7 lit.)PODZIAŁ to:

rozłam (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES ZACHODZĄCY U WSZYSTKICH ŻYWYCH ORGANIZMÓW, W KTÓRYM KOMÓRKA MACIERZYSTA DZIELI SIĘ NA DWIE LUB WIĘCEJ KOMÓREK POTOMNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.925

WŚCIEKLICE, ADAT, PŁEĆ, RACHUNEK CAŁKOWY, WILAMOWSKI, PISTOLET, RUCH, MELDUNEK, ZAMEK, PĘDZARNIA, ANSAMBL, TRZONKÓWKI, SIEDLISKO, NISZCZUKA KROKODYLA, CZEPLIWOŚĆ, DORADZTWO PERSONALNE, SZCZOTECZKA, SUBSTANCJA OBCA, LAPIS-LAZULI, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, OPASŁOŚĆ, KRAINA, NASYCALNIA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, WPADKA, JEZIORO KOSMICZNE, PORÓD OPÓŹNIONY, BRUTAL, INTELIGENCJA WERBALNA, OTĘPIENIE, OSUTKA SOSEN, PIANISTYKA, KOMÓRKA SERTOLIEGO, GATUNEK ALOCHRONICZNY, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, CYJANOHYDRYNA, BEZRUCH, SŁUP, MISZNA, RYNEK SPOT, THINK TANK, MONOCHORD, PISUM, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, STEROWANIE RĘCZNE, POMPA, TWIST, OTWIERANIE DUSZY, ALBULOKSZTAŁTNE, SYSTEM OBRONNY, INDYGOWIEC, BOCIANIE GNIAZDO, MONIZM, KARDIOLOGIA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, GODZ, ODPRAWA, BERŻERKA, SZCZYTNICA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, ZAKUP, UŻYTEK LEŚNY, GARKUCHNIA, ALAN, KASATA, PYZA, BRZEMIĘ, FILOGENIA, TARADAJKA, NIEPOKALANEK MNISI, SONDA, SZCZĘKOT, AMERYKAŃSKOŚĆ, WIĄZANIE, ŻEBERKA, ŚCIANA, RYNEK KAPITAŁOWY, CYBORIUM, ROŻEK, BOA KRÓTKOOGONOWY, IMIGRACJA, WYLICZANKA, LIST ZASTAWNY, PRZEWŁOKA, FONETYKA AKUSTYCZNA, SIATKA, TUNEL, OLEJ MIGDAŁOWY, POWÓD, MIKSER, GRANICA KULTUR, FITOCYD, POCKET PC, MENTALNOŚĆ, SZYB, TULEJA, METABAZA, CIŚNIENIE, PSAMMOBENTOS, PRZENOŚNOŚĆ, PALNIK BUNSENOWSKI, PODJAZD, PALEOORNITOLOGIA, PIECHOTA, ANNA, EDYKUŁA, PREINSTALACJA, ZAWAŁ BLADY, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, ŁACIŃSKI, MORWIN, ZAŁOM, KROPIELNICA, KOŃCZYNA, KĄT DWUŚCIENNY, KASA, ROZCHWIEJ, STRAŻ OGNIOWA, TACKA, PETRYFIKACJA, BOSTON, GNOJAK, PRANKO, FAŁ, FRONTOLIZA, FIZA, PRUSACZKA, BLOCZEK, GEOLOGIA STRUKTURALNA, STRZELEC, HERBATA, FILOZOFIA JOŃSKA, TRAWERS, KATAGENEZA, GEOTECHNIK, ŻYWICA EPOKSYDOWA, KOSÓWKA, MARGINESOWOŚĆ, KARTKA, JUDASZ, PRZEMYSŁ NAFTOWY, WYROBNIK, BEJCA, PRZYWÓDZTWO CENOWE, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, TLENEK ŻELAZOWY, REMISJA, NADWYŻKA, GRUCZOLAKORAK, HALON, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, SCENARIUSZ, KOLOR, POWTARZALNOŚĆ, ODŁAMKOWY, DENTYSTA, SYMETRIA, PAROLIST, KLĘKANY, PERIOD, ZAZDROSTKA, GŁUCHY TELEFON, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, SKAŁA MAGMOWA, JAGODOWISKO, CENTRUM, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, CHOKER, CYKL PERYGLACJALNY, FOLK, CHŁOPAK DO BICIA, CIUPAGA, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, CYNKOTYPIA, SZEJK, MUZYCZNOŚĆ, INTERMEZZO, ZŁOŚLIWOŚĆ, NEGATYWIZM, BRODAWKA STÓP, ARTYSTA, ŻYWNOŚĆ, CHOINKA, SZACHOWNICA, PRZEKĄSKA, BÓBR KANADYJSKI, UDAR, WYPŁYW, WANIENKA, UTRAKWIZM, RUCH KRZYWOLINIOWY, PERYPATETYK, SAMOTNA MATKA, JĘZYK WEWNĘTRZNY, MŁODZI, WŁAŚCIWOŚĆ, KĄT PROSTY, IRGA POZIOMA, GŁOWICA, STREFA WOLNOCŁOWA, MIĘKISZ POWIETRZNY, RYZYKO KREDYTOWE, GRÓDŹ, PRAWO MOORE'A, MALARSTWO OLEJNE, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, BEAN, NATYWIZM, GENIUSZEK, TRIANGULACJA, CZŁONEK, ABSYDA, BANDEROLA, JEŻ MORSKI, REAGINA, ALKOWA, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, ROMANISTYKA, ZAJĄCZEK, PASTERZ, NIEMIECKOŚĆ, SAMOCHÓD OSOBOWY, ZBIORNICZEK NASIENNY, INTEL, GAD, PAPUGA, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, REGENERACJA, UDRY, KULTURA KRETEŃSKA, ZIELE, FUTERKO, ANUSZKIEWICZ, WYZWANIE, ABDERA, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, WZROK, CZERWONAK, TUM, JEDYNA, TUŁACZ, KONFEDERACJA, URLOP DZIEKAŃSKI, TELEKONFERENCJA, AGREGAT, EMANACJA, HEBAN, OBRAZEK, JEZIORO LODOWCOWE, LABORATORIUM, PLAN MOBILIZACYJNY, PŁYWANIE, DŻOLER, TRANSFER BIEŻĄCY, BAR, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, PRAWDA, TRAPER, MYSZOWÓR, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, FACH, POKÓJ, IMPULSYWNOŚĆ, MIECZ OBROTOWY, GOLARZ, DZIABKA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, WĘZEŁ GORDYJSKI, IMPLEMENTACJA, AZYTROMYCYNA, IMMUNOGENETYKA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, CZUBATKA, APARTAMENT, KACZKA, SŁODKA BUŁKA, PARA MINIMALNA, BUGAJ, DOBROSĄSIEDZTWO, REPETYTYWNOŚĆ, CHRYZMO, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, JUDASZOWE SREBRNIKI, SILNIK KWADRATOWY, WORLD OF WARCRAFT, JĘZYK FRYZYJSKI, GAŚNIK, TELEMARK, OKRUTNOŚĆ, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, CHARYZMAT, OWAL KARTEZJUSZA, KRĘG, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, NIMFA, JĘZYK KAUKASKI, SALA, ?MELINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.925 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES ZACHODZĄCY U WSZYSTKICH ŻYWYCH ORGANIZMÓW, W KTÓRYM KOMÓRKA MACIERZYSTA DZIELI SIĘ NA DWIE LUB WIĘCEJ KOMÓREK POTOMNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES ZACHODZĄCY U WSZYSTKICH ŻYWYCH ORGANIZMÓW, W KTÓRYM KOMÓRKA MACIERZYSTA DZIELI SIĘ NA DWIE LUB WIĘCEJ KOMÓREK POTOMNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODZIAŁ proces zachodzący u wszystkich żywych organizmów, w którym komórka macierzysta dzieli się na dwie lub więcej komórek potomnych (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODZIAŁ
proces zachodzący u wszystkich żywych organizmów, w którym komórka macierzysta dzieli się na dwie lub więcej komórek potomnych (na 7 lit.).

Oprócz PROCES ZACHODZĄCY U WSZYSTKICH ŻYWYCH ORGANIZMÓW, W KTÓRYM KOMÓRKA MACIERZYSTA DZIELI SIĘ NA DWIE LUB WIĘCEJ KOMÓREK POTOMNYCH sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - PROCES ZACHODZĄCY U WSZYSTKICH ŻYWYCH ORGANIZMÓW, W KTÓRYM KOMÓRKA MACIERZYSTA DZIELI SIĘ NA DWIE LUB WIĘCEJ KOMÓREK POTOMNYCH. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

x