PAPIER WARTOŚCIOWY ŁĄCZĄCY W SOBIE PRAWA O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM I NIEMAJĄTKOWYM, WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA AKCJONARIUSZA W SPÓŁCE AKCYJNEJ LUB KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ; TAKŻE: OGÓŁ PRAW I OBOWIĄZKÓW AKCJONARIUSZA W SPÓŁCE LUB CZĘŚĆ KAPITAŁU AKCYJNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKCJA to:

papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej; także: ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKCJA

AKCJA to:

operacja, zorganizowane działania służb (na 5 lit.)AKCJA to:

zorganizowane działanie zwykle podporządkowane jakiemuś celowi (na 5 lit.)AKCJA to:

chronologiczny ciąg wydarzeń przedstawionych w filmie lub utworze literackim (na 5 lit.)AKCJA to:

atakowanie w czasie rozgrywek sportowych; element gry ofensywnej (na 5 lit.)AKCJA to:

heca, śmieszne lub dziwne zdarzenie (na 5 lit.)AKCJA to:

wysokość, jaka dzieli strunę od gryfu, która jest zależna od budowy samego instrumentu strunowego i ustawień mostka oraz gryfu (na 5 lit.)AKCJA to:

w grach fabularnych: pojedyncza czynność, którą można wykonać postacią (na 5 lit.)AKCJA to:

uprawnia do dywidendy (na 5 lit.)AKCJA to:

ofensywna (na 5 lit.)AKCJA to:

kontratak piłkarzy (na 5 lit.)AKCJA to:

toczy się wartko w filmie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAPIER WARTOŚCIOWY ŁĄCZĄCY W SOBIE PRAWA O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM I NIEMAJĄTKOWYM, WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA AKCJONARIUSZA W SPÓŁCE AKCYJNEJ LUB KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ; TAKŻE: OGÓŁ PRAW I OBOWIĄZKÓW AKCJONARIUSZA W SPÓŁCE LUB CZĘŚĆ KAPITAŁU AKCYJNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.305

ADRES, TYCZKA, WYMIANA, ZASKARŻENIE, BON PIENIĘŻNY, OSTROMLECZ, ZAPRZĄG, ZOOFAG, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, POKAL, GRANDA, UCISK, ALIT, CIARKI, BUŃCZUK, TALERZ, PIEPRZ MNISI, SURMA, BACIK, WŁÓCZĘGA, LETARG, MEMMI, KLASTER DYSKOWY, BRYFOK, STOWARZYSZONY, GWINT, SUKIENKO, PERKAL, STOCZNIA, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, WYMIAR, BŁONICA GARDŁA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, TORPEDA, SENSYBILIZATOR, HIPOPOTAMOWATE, ZNAK MUZYCZNY, CEDRAT, SZEŚĆDZIESIĄTKA, KONFEDERACJA, ANITA, PATRZAŁKI, POBRATYMSTWO, EPOKA INDUSTRIALNA, PIERWORODZTWO, SERIA, KRYZA, PYSK, POJAZD SILNIKOWY, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, JARZĘBIAK, ZADEK, CYSTA BAKERA, TEORIA DOMINA, MINUTA, WIERNOŚĆ, KARL, BAZYLEUS, IRLANDZKOŚĆ, TRASA, MOTORÓWKA, SĄD, SIMA, TORNADO, PRACA DOMOWA, NOMOKANON, FERRYT, GRZYB PIASKOWY, ŻYDOWSKOŚĆ, DUSZA, KAZACZOK, WARIATKA, ANAMORFOZA, ABAKUS, KOREKTOR, KAMIEŃ, NEURON CZUCIOWY, GŁOWA, OPAŁ, KANAŁ TEMATYCZNY, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, REKREACJA, KILOMETR NA GODZINĘ, KOPNIAK, RUCH OPORU, GWARANCJA PROCESOWA, TRUFLA, OBUWIE, BUDKA, MRÓWKA, PARKIET, PRAWO AUTORSKIE, STAND-UP, POTÓWKA, INTERWAŁ, KRATER PASOŻYTNICZY, APATOZAUR, OPERETKA, TEATR, DROGA WOJEWÓDZKA, ARMIA, STROLLER, NAPIĘCIE DOTYKOWE, ROZGRZEWACZ, WIELKOŚĆ, CIS, PANNICA, KIELICH, EPOS HOMERYCKI, WIZYTÓWKA, WANIENECZKA, TRASZKA JAPOŃSKA, MARIO, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, KLUBOWIEC, DZIAŁ, OBJAW, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, KONTYNGENT, RETUSZ, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, STREPTOKOK, PTASZEK, SEKTOR, LOG, SPAMIK, SCHABOSZCZAK, PLECHA, KRUCHE CIASTO, ZAKŁAD, OLEJARSTWO, FRONT, PAKIET POMOCOWY, ZNAK DIAKRYTYCZNY, LIST GOŃCZY, EMIGRACJA, TEMAT, ARMARIA, OŁADKA, JĘZYK ALEUCKI, PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, OGÓREK, SMOLUCH, PIANKA, KIERKI, BASKINKA, ESKONTO, MARCHEW, MIODNIK, BAGIETA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, NACZYNIE OZDOBNE, ALBUM, FAKTOLOGIA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, SKŁADKA, HACJENDA, STADIUM, REFORMA ROLNA, APOGEUM, NOK, ESTER, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, OPŁATA CZYNSZOWA, AKCJONARIUSZ, SZAGRYN, KWADRANT, WRZUTA, PAWILON, STADIONIK, ADIDASEK, KRUŻ, PRZEPITKA, MASER, TOALETA, PIĘTA, PRÓCHNICZEK, KLEJÓWKA, ROMANS, WEŁNIAK, TAŚMA, WIECZOREK POETYCKI, PAPIER PERGAMINOWY, MIKROMETR POZYCYJNY, NIECHLUJA, ESCHATOLOGIA, KARTACZ, NACZYNIE, AGONISTA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, SORBET, SOCJOPOLITYKA, ZAPORA OGNIOWA, KORYTARZYK, CEWKA MOCZOWA, CZASOPIŚMIENNICTWO, JELCZ, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, ORZECH, RODZICIELSKOŚĆ, HYMN PAŃSTWOWY, POLĘDWICA SOPOCKA, PRZECIWNIK, PLUJKA, MINIATURA, ŁOŻYSKO, DEMOBILIZACJA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, NAGRODZENIE, ŁYDKA, SZYJKA, LEKTORIUM, LABIRYNT, TIOSÓL, KOK, DROGI MOCZOWE, RZĄP, CZWORONÓG, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, DRUGA POŁOWA, STATEK, IRYS, PRELIMINARIUM POKOJOWE, RATOWNIK MEDYCZNY, POMYLENIEC, TUTOR, MULTANY, SZYNA, SATYRA, SPANIEL, ARENA, GIPSATURA, ROZPORZĄDZENIE, STANCJA, SKRZYPY, WERDIURA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, BAWET, ZIELENICE WŁAŚCIWE, FORTE, ZAPRAWA, ŁAJNO, ŻABKI, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, MENSA, KANTONISTA, MUSZNIK, IZBA, FUTRO, KLUCZ, PEPICZKA, KRWAWNIK, UDZIAŁY, HISTORIA, TIRET, CZASZA, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, AUDIOBOOK, PAMIĘĆ, KOMPATYBILNOŚĆ, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, PRZEDSZKOLE, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, GLORIETA, PRZEPOJA, REDINGOTE, MAKINTOSZ, BAGNO, PAWIĄZ, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, FUTERKO, BUCZYNA NIŻOWA, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, KLUCZ, BELWEDER, ULTRAMARYNA, JĘZYK, ATONIA, ORGANOMISTRZOSTWO, INTERKALACJA, WISIELCZY HUMOR, ORBITAL, MASŁO MAŚLANE, HALA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, AKCJA ZWYKŁA, CZŁON PODRZĘDNY, ŹREBIĘ, STAN NADZWYCZAJNY, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, RÓWNINA ZALEWOWA, KOLORÓWKA, BLOK KONTYNENTALNY, ZAKUTY ŁEB, AGREGAT KRYSTALICZNY, ?OBLĘŻENIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.305 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAPIER WARTOŚCIOWY ŁĄCZĄCY W SOBIE PRAWA O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM I NIEMAJĄTKOWYM, WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA AKCJONARIUSZA W SPÓŁCE AKCYJNEJ LUB KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ; TAKŻE: OGÓŁ PRAW I OBOWIĄZKÓW AKCJONARIUSZA W SPÓŁCE LUB CZĘŚĆ KAPITAŁU AKCYJNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PAPIER WARTOŚCIOWY ŁĄCZĄCY W SOBIE PRAWA O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM I NIEMAJĄTKOWYM, WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA AKCJONARIUSZA W SPÓŁCE AKCYJNEJ LUB KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ; TAKŻE: OGÓŁ PRAW I OBOWIĄZKÓW AKCJONARIUSZA W SPÓŁCE LUB CZĘŚĆ KAPITAŁU AKCYJNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKCJA papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej; także: ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKCJA
papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej; także: ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego (na 5 lit.).

Oprócz PAPIER WARTOŚCIOWY ŁĄCZĄCY W SOBIE PRAWA O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM I NIEMAJĄTKOWYM, WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA AKCJONARIUSZA W SPÓŁCE AKCYJNEJ LUB KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ; TAKŻE: OGÓŁ PRAW I OBOWIĄZKÓW AKCJONARIUSZA W SPÓŁCE LUB CZĘŚĆ KAPITAŁU AKCYJNEGO sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - PAPIER WARTOŚCIOWY ŁĄCZĄCY W SOBIE PRAWA O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM I NIEMAJĄTKOWYM, WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA AKCJONARIUSZA W SPÓŁCE AKCYJNEJ LUB KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ; TAKŻE: OGÓŁ PRAW I OBOWIĄZKÓW AKCJONARIUSZA W SPÓŁCE LUB CZĘŚĆ KAPITAŁU AKCYJNEGO. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x