Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PAPIER WARTOŚCIOWY ŁĄCZĄCY W SOBIE PRAWA O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM I NIEMAJĄTKOWYM, WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA AKCJONARIUSZA W SPÓŁCE AKCYJNEJ LUB KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ; TAKŻE: OGÓŁ PRAW I OBOWIĄZKÓW AKCJONARIUSZA W SPÓŁCE LUB CZĘŚĆ KAPITAŁU AKCYJNEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKCJA to:

papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej; także: ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKCJA

AKCJA to:

operacja, zorganizowane działania służb (na 5 lit.)AKCJA to:

zorganizowane działanie zwykle podporządkowane jakiemuś celowi (na 5 lit.)AKCJA to:

chronologiczny ciąg wydarzeń przedstawionych w filmie lub utworze literackim (na 5 lit.)AKCJA to:

atakowanie w czasie rozgrywek sportowych; element gry ofensywnej (na 5 lit.)AKCJA to:

heca, śmieszne lub dziwne zdarzenie (na 5 lit.)AKCJA to:

wysokość, jaka dzieli strunę od gryfu, która jest zależna od budowy samego instrumentu strunowego i ustawień mostka oraz gryfu (na 5 lit.)AKCJA to:

w grach fabularnych: pojedyncza czynność, którą można wykonać postacią (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAPIER WARTOŚCIOWY ŁĄCZĄCY W SOBIE PRAWA O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM I NIEMAJĄTKOWYM, WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA AKCJONARIUSZA W SPÓŁCE AKCYJNEJ LUB KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ; TAKŻE: OGÓŁ PRAW I OBOWIĄZKÓW AKCJONARIUSZA W SPÓŁCE LUB CZĘŚĆ KAPITAŁU AKCYJNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.555

PRAWA RĘKA, PŁÓTNO, USTNIK, OCHRONA, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, WAFEL, AKCENT OSTRY, AGRESJA INSTRUMENTALNA, WIR PYŁOWY, TROPIK, SELSKIN, MOPEK, LAPIS-LAZULI, KRYSTALIZACJA, RULETKA, TRZYNASTY, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, GLIKOLIPID, BETON JAMISTY, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, INTERMEZZO, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, TYRAŃSTWO, AUTOMAT TELEFONICZNY, PANNEAU, MIKONAZOL, KOK, KALECTWO ŻYCIOWE, CROSS, SZCZĘKA, BENTO, KREPA, JAŁOWIEC CHIŃSKI, KODEKS CYWILNY, DOZA, NIESTAWIENNICTWO, REJESTRANT, EMANATYZM, PAŃSZCZYZNA, REZONATOR, EGZORCYZM, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, ANTYSZTUKA, TERYTORIUM MANDATOWE, TORTURA, INWAZJA, JELEŃ WSCHODNI, SYMETRIA, LEW, INSTRUKCJA, WERBENA, CUDOWRONKA, DEKLARACJA, MAMUT STEPOWY, TOST FRANCUSKI, ALUZJA, KRAJE, DYMKA, ISKRA ELEKTRYCZNA, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, PANNICA, NALEPA, NAJEM, HERBATA, CHÓR, HABANERA, AKROLIT, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ŻYDOWSKOŚĆ, KULT, STUZŁOTÓWKA, WYDAWNICTWO, BREW, CIOS, BLUZA, OŚRODEK KURATORSKI, SKORUPA, TRÓJKĄT, EMBRIOGENIA, OPONKA, MAKROKIERUNEK, KALESONY, KILOBAJT, TROJACZEK, ZĄB, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, SITCOM, PIŁONOSOWATE, OBSERWATOR, OKALECZENIE, MANDARYŃSKI, WAGON, CZŁONEK, TRANSPORTÓWKA, DYPTYCH, ŁĄCZNOŚĆ, MUTACJA ZMIANY SENSU, OCZKO, REPRYZA, MÜSLI, PIEPRZ, TECZKA PERSONALNA, LASONOGI, STOSUNEK PRAWNY, LICZBA KARDYNALNA, BULWAR, WSTĘPNICA, DIAKONIA, OBSADA, UMOWA HOTELOWA, ŻÓŁW, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, ODWIERT, AFERKA, INSTYTUCJA PRAWNA, PÓŁKA SKALNA, PRZYZIEMIE, NIEMCY ZACHODNIE, FENOMENOLOGIA, PRZĄŚLICA, NIEŚWIADOMOŚĆ, OŁTARZYK PRZENOŚNY, WARSTWA ABLACYJNA, KUC ISLANDZKI, REDUKTOR, CHEMIA ORGANICZNA, ZAKOPCENIE, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, PAŃSZCZYŹNIAK, INERCYJNOŚĆ, KLER, KOTWICA, AMPUŁKA, ŁUSKA, ODJAZD, ARTROZA, TERCET, RDZA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, ZAPIS, CHOCHOŁEK, SZCZYT, ZJAWISKO THOMSONA, BRAMA TRIUMFALNA, BIAŁA NOC, EFEKT OWCZEGO PĘDU, PRZEDPIERSIE, OLEJEK ETERYCZNY, EKSPRES, FILIGRAN, WĄTEK, KAUKAZ, ŚWIDEREK, POWINOWACTWO CHEMICZNE, ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNE, YASS, SINIEC, TROLL, NAUSZNIK, KARBAMINIAN, ELKI, PŁONNIK CIENKI, BUFET, BEZPOWROTNOŚĆ, CIAŁO OBCE, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, CZĘŚĆ MOWY, OBROŃCA, MORENA BOCZNA, ADALINA, SZARY RYNEK, SUCHY TYNK, TEOGONIA, ADAPTOWANIE SIĘ, JĘZYK OBCY, AGORA, DZIENNIK, BUTERSZNIT, HIPOTEKA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, TEUTOŃSKI, BIURKO, OSADA, MONETA BULIONOWA, ZARAZA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, NOS, TETRAMER, LICHWIARSTWO, SAKWA, LIŚCIEC, KRYTYKA, RESTART, KOLUMNA, MECHANIZM, AMPUŁKA, AGENDA, APOLOGETA, DZIADEK DO ORZECHÓW, JODEK, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, MANICA, ZATOPIONA DEPRESJA, SERECZNIK, BAJADERKA, CYSTOSTOMIA, BLINDAŻ, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, PASTWA, ORBITER, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, PRZYSTOSOWANIE, MASZYNA ELEKTRYCZNA, TUBULOPATIA, AZJATYCKOŚĆ, ROADSTER, CYBORG, LUCERNA, OSTRA REAKCJA NA STRES, PINGWIN MASKOWY, JANCZARKA, BUŁGARSKI, KAPUŚNIAK, KANIBALIZACJA, METAL NIEŻELAZNY, CZĘSTOKÓŁ, KOGUT, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, DUPA, BAZYLIKA WIĘKSZA, RDZEŃ, STORYTELLING, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, GERMAŃSKI, NADZÓR INWESTORSKI, POLKA, WDZIĘK, KROPIELNICA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, KIŚĆ, LIBERALISTA, UCZESTNIK, PIĘCIOGROSZÓWKA, RAJZBRET, KOMOSA, DIVA, RYKSZARZ, POLIANDRIA, RÓJKA, POLE, PORĘBA, OSTEOTOMIA, KLER, WĘGLÓWKA, KUTYKULA, CIĘŻKI SPRZĘT, ESPRINGOLA, MAKAK, WINIETA, MARKETING INWAZYJNY, SKANER, OLEJ LNIANY, DUPCIA, SERIAL TELEWIZYJNY, NIEWYPARZONY JĘZYK, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, KOMUNA MIEJSKA, AKT, SANDWICZ, ATRYBUCJA, IGLIWIE, BŁĘKITNY OLBRZYM, HARDTOP, KRAKOWIACZEK, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, PRODROM, POPRĘG, KONSONANTYZM, SEPTET, ROPA, EKSPROPRIACJA, SMOLT, MADISON, FANPEJDŻ, GIMNASTYKA MÓZGU, SUFLET, DYPTYK, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, CZARNINA, BTV, PRZYTULIA, LANCASTEROWIE, FANATYK, TENUTA, STAN TRZECI, CANZONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.555 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej; także: ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PAPIER WARTOŚCIOWY ŁĄCZĄCY W SOBIE PRAWA O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM I NIEMAJĄTKOWYM, WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA AKCJONARIUSZA W SPÓŁCE AKCYJNEJ LUB KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ; TAKŻE: OGÓŁ PRAW I OBOWIĄZKÓW AKCJONARIUSZA W SPÓŁCE LUB CZĘŚĆ KAPITAŁU AKCYJNEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
akcja, papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej; także: ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKCJA
papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej; także: ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x