ZWYCZAJOWE OKREŚLENIE KOBIETY-MECENASA, PRAWNICZKI, ZWYKLE ADWOKATKI, RADCZYNI PRAWNEJ LUB DORADCZYNI PODATKOWEJ (OKREŚLENIE WYWODZĄCE SIĘ ZE ZWROTU GRZECZNOŚCIOWEGOMECENAS, ALE NIE PEŁNIĄCE ANALOGICZNEJ DO TEJ MĘSKIEJ FORMY FUNKCJI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MECENASKA to:

zwyczajowe określenie kobiety-mecenasa, prawniczki, zwykle adwokatki, radczyni prawnej lub doradczyni podatkowej (określenie wywodzące się ze zwrotu grzecznościowegomecenas, ale nie pełniące analogicznej do tej męskiej formy funkcji) (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MECENASKA

MECENASKA to:

kobieta popierająca rozwój literatury i sztuki, która udziela wsparcia finansowego artystom, instytucjom kulturalnym lub naukowym (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWYCZAJOWE OKREŚLENIE KOBIETY-MECENASA, PRAWNICZKI, ZWYKLE ADWOKATKI, RADCZYNI PRAWNEJ LUB DORADCZYNI PODATKOWEJ (OKREŚLENIE WYWODZĄCE SIĘ ZE ZWROTU GRZECZNOŚCIOWEGOMECENAS, ALE NIE PEŁNIĄCE ANALOGICZNEJ DO TEJ MĘSKIEJ FORMY FUNKCJI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.562

STROIK, INDUKCJA MATEMATYCZNA, DRZEWOŁAZOWATE, STARSZY CZŁOWIEK, KNAGA, FLĄDRA, ARABESKA, FILOZOFIA ANALITYCZNA, SZASTAZAURY, WIĘZADŁO, PRZYNALEŻNOŚĆ, PLAGIAT, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, KOLORY PAŃSTWOWE, LANSJER, DEWOCJONALIA, KARZEŁEK, RZĘSISTEK, KEFALINA, ŻYŁA, MAHOŃ, ENERGIA GEOTERMICZNA, ZMARTWIENIE, WANNA, KOZA SAANEŃSKA, NOODLE, TRANSFUZJA KRWI, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, APOLOGETYK, STRZAŁKA, GÓRKA, RZEZAK, KORSARZ, RÓŻNICA ZBIORÓW, JANKA, KONKURENCJA, NAGIETEK, HEREZJA PARAFRAZY, PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO, NASTAWANIE, WCIĄGARKA, ROZMNOŻA, STOLARZ MEBLOWY, LUWERS, ZAKON KLAUZUROWY, WERDIURA, KUKLIK SZKARŁATNY, FILM NOIR, ZASTRZALIN, MISTRZ PROSTEJ, POPLECZNICTWO, ZAKWAS, PARA MINIMALNA, DUROPLAST, KREACJONIZM, NIESAMOISTNOŚĆ, KLASTER, BIOCYD, NIEMOŻLIWOŚĆ, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, SODOMA I GOMORA, BATORÓWKA, LITERATURA FAKTU, DERYWAT MODYFIKACYJNY, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, POST, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, NIEMCY ZACHODNIE, PACYFIKAŁ, AEROLOGIA, ĆWICZENIE, LAMA, MONK, ODWROTNA DYSTRYBUANTA, ŻOŁĄDKÓWKA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, TEKODONTY, SŁUP, KOMEDIA NISKA, PIROGRAFIA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, ZBÓJNICKI, CELNOŚĆ, AFERA ROZPORKOWA, MALUCH, PODPINKA, SER TOPIONY, SUKCESJA, WZGLĄD, KONCENTRAT, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, KALAMBUR, TĘSKNOTA, TENIS ZIEMNY, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, BEZPIECZEŃSTWO, SZCZI, VOLLEY, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, STACJA, PUNKT POMIAROWY, PRZESYŁ, PYLICA TALKOWA, MISZCZU, ULOTNOŚĆ, CESJA NALEŻNOŚCI, FILOLOGIA ORIENTALNA, AKTYWNOŚĆ, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, DRAMAT GANGSTERSKI, FOKMASZT, ŁĄCZNIK, PIERNIKARZ, KONSTRUKCJA SOCHOWA, EKSPONENT, INTERNUNCJUSZ, ŁUPEK SAPROPELOWY, GRZYBY ANAMORFICZNE, PRZYPŁYW, USZTYWNIACZ, GARNA, KLESZCZ, ŚCIANA OGNIOWA, SUKIENKO, OLEJ Z OLIWEK, POJEMNOŚĆ POLOWA, DZWONNICA, ALTERNATYWA, CZUSZKA, CHCICA, PAROWCZYK, WIERSZORÓB, ÓSEMKA, LUKA DEFLACYJNA, OLIMPIADA, PONCZOWNICA, POSTING, TABLOID, KATASTROFISTA, WALOŃSKI, RODZINA KLANOWA, CENZURA, KRĘG OBROTOWY, SĄD I INSTANCJI, MIODOWÓD, PLOTER BĘBNOWY, GWIAZDA, WOŁOSKI, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, SYNONIMIKA, GAMBIR, WODA-WODA, JARZYNA, WĘGORZOWATE, WARAN BEZUCHY, MODA, MIKS, ARTERIA, GRYZIPIÓREK, ŚCINACZ, EFEKT UBOCZNY, GARIBALDKA, SZARPANKA, BĄK, JĘZYK PASZTO, WOJNA, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, HUCUŁ, LILIPUTKA, LEPSZA POŁOWA, EKRAN FLUORESCENCYJNY, STOPNIOWALNOŚĆ, ARGUMENT, KAPRYŚNIK, SKARYFIKACJA, AMON, ZSYP, ROMULAŃSKI, METODYKA, PRZEGRANA, PSYCHOBIOGRAFIA, KOTYLOZAURY, OKRĘT-BAZA, RĘKAW, OZONEK, PILAW, BEZECEŃSTWO, PUSZCZALSKA, ARGENTYNOZAUR, RZEMIOSŁO, KWASZONKA, GIPS, CHROPAWOŚĆ, PODANIE, AROMAT, SCHIZOTYMIA, KONANIE, BISIOR, LEBERKA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, DYFTYK, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, PODCIEP, WINDA, STARY MALUTKI, STAUROPIGIA, SENIOR, CIAŁO DOSKONALE PRZEZROCZYSTE, ZATOROWOŚĆ, ATAK, RAMIENICA OMSZONA, MATKA, ATOL, OSTRONOS WORKOWATY, MA, AUTOCASCO, NARTA, KONCENTRACJA, DYFERENCJA, KOTŁOWNIA, NERWIAK, KAZAMATA, POZA, TWIERDZENIE PASCALA, ERGONOMIA, ODPRZĘG, POLEMIZATOR, ORANŻADA, PRĄD GALWANICZNY, BOGATE MEDIA, CHWILÓWKA, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, KWARC ZIELONY, ANASTYLOZA, KROWIENTA, KOŁO SEGNERA, KAMIENIEC, DEKRET, WĘGAREK, STARY WRÓBEL, PŁAT, POPRAWA, DACH MANSARDOWY, WIEK, HISTORYZM MASKI, PUCH, GŁODOWANIE, BIDAKA, SYNEREZA, PASZTETNIK, ASESOR, KRÓLICZARNIA, BOMBA ATOMOWA, HARISSA, KUMKWAT, CZYNNIK NIECENOWY, PLAMICA, KĘPA, KLATKOWIEC, KRATKA ŚCIEKOWA, OBŁOK SREBRZYSTY, SKÓRA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, WYSPA KONTYNENTALNA, BON OŚWIATOWY, MAIL, FONETYKA AKUSTYCZNA, BENTAL, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, WYROBISKO GÓRNICZE, JA, KOMPRESJA IMPULSÓW, MATOŁEK, UKRAINISTYKA, NIEZDARA, KAKOFONIA, MADRYGAŁ, STÓŁ, GWARA MIEJSKA, ZAKŁAD WZAJEMNY, TAŚMA, SZARAŃCZYN, PIKADA, PŁYTA GŁÓWNA, PUBLIKACJA, KOMÓRKA, RADIOMAGNETOFON, POCZTÓWKA DŹWIĘKOWA, ŻĄDŁÓWKI, GULASZ, OBŁĘD UDZIELONY, SZARPIE, POPITA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, CHOROBA MÜNCHMEYERA, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, ?KAMICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.562 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWYCZAJOWE OKREŚLENIE KOBIETY-MECENASA, PRAWNICZKI, ZWYKLE ADWOKATKI, RADCZYNI PRAWNEJ LUB DORADCZYNI PODATKOWEJ (OKREŚLENIE WYWODZĄCE SIĘ ZE ZWROTU GRZECZNOŚCIOWEGOMECENAS, ALE NIE PEŁNIĄCE ANALOGICZNEJ DO TEJ MĘSKIEJ FORMY FUNKCJI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWYCZAJOWE OKREŚLENIE KOBIETY-MECENASA, PRAWNICZKI, ZWYKLE ADWOKATKI, RADCZYNI PRAWNEJ LUB DORADCZYNI PODATKOWEJ (OKREŚLENIE WYWODZĄCE SIĘ ZE ZWROTU GRZECZNOŚCIOWEGOMECENAS, ALE NIE PEŁNIĄCE ANALOGICZNEJ DO TEJ MĘSKIEJ FORMY FUNKCJI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MECENASKA zwyczajowe określenie kobiety-mecenasa, prawniczki, zwykle adwokatki, radczyni prawnej lub doradczyni podatkowej (określenie wywodzące się ze zwrotu grzecznościowegomecenas, ale nie pełniące analogicznej do tej męskiej formy funkcji) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MECENASKA
zwyczajowe określenie kobiety-mecenasa, prawniczki, zwykle adwokatki, radczyni prawnej lub doradczyni podatkowej (określenie wywodzące się ze zwrotu grzecznościowegomecenas, ale nie pełniące analogicznej do tej męskiej formy funkcji) (na 9 lit.).

Oprócz ZWYCZAJOWE OKREŚLENIE KOBIETY-MECENASA, PRAWNICZKI, ZWYKLE ADWOKATKI, RADCZYNI PRAWNEJ LUB DORADCZYNI PODATKOWEJ (OKREŚLENIE WYWODZĄCE SIĘ ZE ZWROTU GRZECZNOŚCIOWEGOMECENAS, ALE NIE PEŁNIĄCE ANALOGICZNEJ DO TEJ MĘSKIEJ FORMY FUNKCJI) sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - ZWYCZAJOWE OKREŚLENIE KOBIETY-MECENASA, PRAWNICZKI, ZWYKLE ADWOKATKI, RADCZYNI PRAWNEJ LUB DORADCZYNI PODATKOWEJ (OKREŚLENIE WYWODZĄCE SIĘ ZE ZWROTU GRZECZNOŚCIOWEGOMECENAS, ALE NIE PEŁNIĄCE ANALOGICZNEJ DO TEJ MĘSKIEJ FORMY FUNKCJI). Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast