POWIERZCHNIA JEZDNI, DROGI DLA ROWERÓW LUB TOROWISKA PRZEZNACZONA DO PRZECHODZENIA PRZEZ PIESZYCH, OZNACZONA ODPOWIEDNIMI ZNAKAMI DROGOWYMI (ART. 2 USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH to:

powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi (art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym) (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWIERZCHNIA JEZDNI, DROGI DLA ROWERÓW LUB TOROWISKA PRZEZNACZONA DO PRZECHODZENIA PRZEZ PIESZYCH, OZNACZONA ODPOWIEDNIMI ZNAKAMI DROGOWYMI (ART. 2 USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.158

DEMOTYWATOR, PANAS, HAFT, AGRESJA INSTRUMENTALNA, KONFEKCJONER, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, KARTA TYTUŁOWA, MARKIZETA, ISLANDZKOŚĆ, NEKROPOLA, RZECZOWNIK POSPOLITY, PŁUG WIRNIKOWY, PÓŁPROFIL, WĄTEK, BRAMA, CHORDOFON, OPASKA, KISZONKA, ESKADRA, RZADKOŚĆ, PÓŁSIOSTRA, BRDA, KĄT OSTRY, KRÓWKA, KARTAN, KAFAR, MUŚLIN, ŻYDOWSKOŚĆ, SKŁAD, PRZYKŁAD, AWANS, RUGBY, MECZ DERBOWY, KATASTROFISTA, PRZYSWAJANIE, ŁUPEK WĘGLOWY, TAMARILLO, STRZAŁKA, KAYMAK, CHOCHOŁ, OPASKA BRZEGOWA, MOTOR, PAMIĘTNIK, PIGULARZ, CZYNNIK NIECENOWY, CEWKA RUHMKORFFA, MUESLI, ZYSK, TYTUŁ PRASOWY, EGO, KAMIEŃ, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, CYTWAR, CUCHA, DEZAKTYWACJA, TROFOBLAST, SABAT, SYSTEM ZARZĄDZANIA, KATALOG SYSTEMATYCZNY, ŁOŻE, SYSTEM ALARMOWY, SĄCZYNIEC, SŁOWACKI, CZEPEK, HISZPANKA, PEŁNE MLEKO, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, PSKÓW, TELEROTAMETR, HORMON, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, DZIAŁANIA, INTERFERENCJA RNA, OSOBOWOŚĆ ANALNA, BUSZ, INTRYGA, FALA NOŚNA, DUCHOWY OJCIEC, DOLINA LODOWCOWA, FUNKCJA CELOWA, PODZIELNOŚĆ, SŁUGA BOŻA, LALKA, KARMIDŁO, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, OBYWATEL, BENEFICJENT, LOKACJA ATELIEROWA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, ŁUG, KRATER, MONODRAMAT, ŚLIZG, SKALA JOŃSKA, KROWA MORSKA, KUKIEŁKA LESSOWA, WIBRACJA, GOFR, DIAFON, KOZAK, AWAL, KOZŁEK LEKARSKI, SER, PERYPATETYK, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, PRZERÓB, BELA, PESTYCYD, CZŁON NADRZĘDNY, PODATEK, OTWARTOŚĆ, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, BARWY PAŃSTWOWE, DŻEMIK, WYCHÓD, SZUWAR TATARAKOWY, SZENILA, KOSZYK, ŻEREMIA, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, BŁYSK, MURŁATA, ŁOWCA , CIEPLARKA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, RYNNA SUBGLACJALNA, AGENCJA, KOPIA FOTOGRAFICZNA, MINA JĄDROWA, INTERPRETER, MINIMUM SOCJALNE, WYBUCHOWOŚĆ, TABLICA, MULTIPLET, WARTOŚĆ OPAŁOWA, KIERAT, WRĘBNIK, REWERS, POJNICZEK, MECHANIKA, MÓŻDŻEK, ILOCZAS, SMALEC, SMOCZA KREW, GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA, LEKKOZBROJNY, SZEWRON, OBROŻA, HOBBIT, PACIORKOWIEC, ROZPRZE, KASKADA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, PENDENT, ELKI, SAKRALIZACJA, IKEBANA, DERKA, DERMATOLOGIA, KAWA MIELONA, KARAKURT, TRANSMITANCJA, PILŚŃ NERWOWA, DOKSOLOGIA, CZYSTKA ETNICZNA, HASŁO, ŚWIADCZENIE ODSZKODOWAWCZE, PUNIJCZYK, PAMIĘĆ BUFOROWA, JASŁO, NIEODZOWNOŚĆ, PIENIĄŻEK, PUKNIĘCIE, IZA, FALA, WOJNA DOMOWA, ŚWIĘTO, AGREST, ALPAKA, NADZORCA SĄDOWY, OSTOJA, PROSEKTORIUM, WÓR, SLAJS, CEWKA INDUKCYJNA, LANGUSTA, GAJA, ODBIORNIK RADIOWY, RUM, WCINKA, MARA, KŁUSAK FRANCUSKI, KABAT, POŻAR, EMISJA, UCHO ZEWNĘTRZNE, TRÓJA, NARYS KWIATOWY, BALISTYKA, ABSYDA, HYDROTECHNIKA, KREDYT HANDLOWY, ZWIĄZEK OPERACYJNY, POIMEK, JAJECZNICA, MONOPARTYJNOŚĆ, KOSMETYK, DRZEWIAK DORIA, STRASZAKOWATE, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, KOMPRESJA DYNAMIKI, KOPUŁA PANCERNA, EPOKA INDUSTRIALNA, TEREM, GETTO PRZEJŚCIOWE, TARCZA, PODCAST, CZASOWNIK WIELOKROTNY, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, SEKS ORALNY, ZARZĄDZENIE, ZAJĄCZEK, HYBRYDA, OSMOZA, NAPÓJ WINOPODOBNY, SZARPIE, UDŹWIG, KUBECZEK, ZIBI, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, MESA, BUTERSZNIT, WARIACJA, GAMA, WRZĘCHY, IGLOO, HARCERKA, SUMATOR, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, AOJDA, PIĘKNY WIEK, BROŃ GŁADKOLUFOWA, ŁUK SKRZELOWY, MECHANIKA KWANTOWA, KOLCOROŚL, DŻINSY, OKRĘT FLAGOWY, PUNKT ODNIESIENIA, TERMA, TWARZYCZKA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, KAWOWIEC, FILM NOIR, PÓŁWYSEP, MIECH, TRAŁ, GRAAL, DOLNOSAKSOŃSKI, TRAKTAT SOJUSZNICZY, WÓR, RZUT PROSTOKĄTNY, OCZKO, BAZYLEUS, BALROG, FINKA, LIST ZASTAWNY, CENZUS MAJĄTKOWY, TERAPIA ODRUCHOWA, OSOWATE, ZEŚWIECCZENIE, BERBEĆ, PROGRAM, OBJAWIENIE, ŚLIZGAWKA, GWINT, APARAT SUTTONA, KONURBACJA, UKRAIŃSKOŚĆ, PAUTSCH, LICHWA, POTENCJAŁ DZETA, ANTYDOGMATYZM, IMPLEMENTACJA, WOJNA, PARTYCYPACJA, CZARNY RYNEK, POCIĄG DROGOWY, MALARZ, ZASOBY NATURALNE, REGENERAT, ARON, DEWALUACJA, ODLEWA, NEOKLASYCYZM, OPŁATA KONCESYJNA, BARNABA, PALMA, ?PARALIŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.158 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWIERZCHNIA JEZDNI, DROGI DLA ROWERÓW LUB TOROWISKA PRZEZNACZONA DO PRZECHODZENIA PRZEZ PIESZYCH, OZNACZONA ODPOWIEDNIMI ZNAKAMI DROGOWYMI (ART. 2 USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWIERZCHNIA JEZDNI, DROGI DLA ROWERÓW LUB TOROWISKA PRZEZNACZONA DO PRZECHODZENIA PRZEZ PIESZYCH, OZNACZONA ODPOWIEDNIMI ZNAKAMI DROGOWYMI (ART. 2 USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi (art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym) (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi (art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym) (na 20 lit.).

Oprócz POWIERZCHNIA JEZDNI, DROGI DLA ROWERÓW LUB TOROWISKA PRZEZNACZONA DO PRZECHODZENIA PRZEZ PIESZYCH, OZNACZONA ODPOWIEDNIMI ZNAKAMI DROGOWYMI (ART. 2 USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM) sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - POWIERZCHNIA JEZDNI, DROGI DLA ROWERÓW LUB TOROWISKA PRZEZNACZONA DO PRZECHODZENIA PRZEZ PIESZYCH, OZNACZONA ODPOWIEDNIMI ZNAKAMI DROGOWYMI (ART. 2 USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM). Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast