Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KTOŚ NIEŁADNY, MAJĄCY JAKĄŚ UJEMNĄ CECHĘ W WYGLĄDZIE, TA CECHA MOŻE BYĆ PERMANENTNA LUB CHWILOWA, MOŻE TEŻ BYĆ DYSKUSYJNA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRZYDACTWO to:

ktoś nieładny, mający jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BRZYDACTWO

BRZYDACTWO to:

coś nieładnego, mającego jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ NIEŁADNY, MAJĄCY JAKĄŚ UJEMNĄ CECHĘ W WYGLĄDZIE, TA CECHA MOŻE BYĆ PERMANENTNA LUB CHWILOWA, MOŻE TEŻ BYĆ DYSKUSYJNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.012

SMAGŁOŚĆ, KROPLA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, PŁACZ, KONWIKT, MIĘSISTOŚĆ, NARTOW, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, DRĄGAL, CZYTANKA, CIŚNIENIE, SPŁYW, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, KATAFOREZA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, STROIK, ŁĄCZNOŚĆ, WYMAGANIA SYSTEMOWE, NAGOŚĆ, ÓSEMKA, OLEJEK ABSOLUTNY, WODNIAK, BIBLIOTEKA, RÓŻNOWARTOŚCIOWOŚĆ, CHYTROŚĆ, NUCZA, MASTYKS, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, ARENDA, GAPA, WIBRATO, WERYZM, ADWOKAT DIABŁA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, DZIWKARZ GAWĘDZIARZ, KOSZULKA, ZBRODNIA, PSALTERION, SPORT ZIMOWY, UMBRA, MIÓD SZTUCZNY, ZDANIE PYTAJĄCE, GALERIA, JAPOŃSKOŚĆ, INICJATYWNOŚĆ, KAPLICA LORETAŃSKA, WYRAZ POCHODNY, LOT KOSZĄCY, EKSPATRIANT, KILKAKROTNOŚĆ, KRYTYCZNOŚĆ, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, MIKROWENTYLACJA, ASTRALD, OBRONA WŁASNA, ADAPTOWANIE SIĘ, JUTRZYNA, KRYNOLINA, BEZAN, CHAMSTWO, DEGRADACJA, JAMA, WIELOBARWNOŚĆ, ZŁA PRASA, MIĘDLARKA, ANILANA, ROZTRUCHAN, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, GOSPODARSTWO TOWAROWE, KASETOWIEC, ANTYSOWIETYZM, ASOCJALNOŚĆ, GWINT, KOREK, CIERPLIWOŚĆ, DELIKT KONSTYTUCYJNY, GRUPA WAROWNA, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, SKRYTKA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, NIETYPOWOŚĆ, DEBEŚCIAK, KLEJNOT HERBOWY, ADRES PAMIĘCI, KIEŁ, ŁÓŻECZKO NADZIEI, PAS, GIROSKOP, NAPALENIEC, PORTUGALSKOŚĆ, PASIERB, RZĘSISTEK, KURTYNA, NABÓJ ĆWICZEBNY, GORĄCZKA, PĘTÓWKA, JAWNOGRZESZNICA, FRAMUGA, DESKA KLOZETOWA, NORMA PRZEDSTAWICIELSTWA, POWAŻNY WIEK, PLAY OFF, MINA MORSKA, DOM POSELSKI, KANALIZACJA KABLOWA, PRZEMYSŁÓWKA, WYKUPNE, FRANCA, NADWYŻKA, SIŁACZ, REAKCJA ODWRACALNA, LOKACJA, MARKIZA, TWAROŻEK, NIEPEŁNOLETNIOŚĆ, CZART, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, ROZMÓWNICA, PURUSZA, FRUSTRACJA, AETOZAURY, NORMATYWISTA, KOSZT POŚREDNI, TERAPIA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, CIAŁO JAMISTE, PROCES TECHNOLOGICZNY, LASERUNEK, GÓWNOZJADZTWO, PAPIER BIBLIJNY, GEMISTA, BULLA, KACZKA, ŁUK TRIUMFALNY, KRAB, BYSTRZAK, AZJATYCKOŚĆ, JUROR, PTASZEK, ANEMIA APLASTYCZNA, PONADKLASOWOŚĆ, ŻYDOSTWO, STAROSTA GENERALNY, TARCZA KRYSTALICZNA, KREMOWOŚĆ, ZIARENKOWIEC, ŚREDNIACTWO, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, ODDZIAŁ WYDZIELONY, TARGANIEC, STREFA RYFTU, WŻER, WEŁNIAKOWE, ŁAJDUS, TEOLOGIA NEGATYWNA, SUKCESIK, RAKI, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, KATAPULTA, ODSTĘP, ŻYTO, LEPIARKOWATE, KAMIEŃ SŁONECZNY, JELEŃ AKSIS, DUMPING, WYROSTEK FILTRACYJNY, MEDALION, ANTYFONA, CUDZOZIEMSKOŚĆ, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, FARA, APARAT, ŁOŻYSKO TOCZNE, GRAJCAR, ISKRA ELEKTRYCZNA, PORYWISTOŚĆ, POSZEWKA, GRUPA, PIERNICZEK, KROKANT, POMAZANIEC, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, SUKCESYWNOŚĆ, TAKTYK, KONSOLIDACJA, POROZUMIENIE, SIATECZKA, MASOŃSKOŚĆ, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, ENERGIA ELEKTRYCZNA, KINETOPLASTYDY, DERYWAT, FILET, WELON, BÓR, KONSTABL, OBJAW, KÓZKI, CONIUNCTIVUS, CYGAN, JĄKANIE, JESIOTROWATE, ZDZIADZIENIE, KREDYT KONSOLIDACYJNY, CHAŁUPNIK, USZAK, ODROBEK, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, HORMON LOKOMOCYJNY, BŁĄD, ARCHEOLOGIA, FORMALIZM, ŚWINIA WISAJSKA, IZOMORFICZNOŚĆ, OGÓR, DRZEWO IGLASTE, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, CIĄGŁOŚĆ FUNKCJI, PŁYTKA, NIESKWAPLIWOŚĆ, KARRUKA, EPISKOPAT, NARKOTYZER, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, WYLICZANKA, DRWINA, ODCIEK, FLAMBIROWANIE, KONTRAKT TERMINOWY, JEDYNKA, SENTYMENTALNOŚĆ, ROZWIDLACZ, DEKLARANT, RZUTKA, DOKONANOŚĆ, DYSTRYBUTOR, AZYL, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, GRA MMORPG, TEMBR, USTĘP, BĘBEN, TRYSKAWKA SZKLANA, KONWERTER, CZĘSTOKÓŁ, TRZY GROSZE, ACEFALIA, KORYTARZYK, PILOT, BĄK AMERYKAŃSKI, TŁUSZCZ, WIELOSTYLOWOŚĆ, SARKOFAG, BRZOZÓWKA, OCZKO, DYL, RELIGIJNOŚĆ, WILK, WESTYBUL, DRIBLING, WÓŁ, GRZANKI, ŻYDEK, ZIOMEK, POTENCJAŁ, MOCODAWCA, GŁOWICA, OBIEG, DUPLEKS, GRAMOWID, MONETA BULIONOWA, ŁAŃCUCH, AKCEPTOR, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, PRZESTRZEŃ LINIOWA, ZNAK, KISZONKA, OBUSTRONNOŚĆ, WSPARCIE, BIELIZNA, BOM, MATKA, WADA, WIDŁOWOŚĆ, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, KIFOZA PIERSIOWA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, STREFA HEMIPELAGICZNA, MĘTNIAK, PASTORALE, ZEWŁOK, BEZPRODUKTYWNOŚĆ, ZWORNIK, ZIARNECZKO, AKCENT, SZAMOTANINA, KLOAKA, KOMIK, JANUSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.012 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: ktoś nieładny, mający jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ NIEŁADNY, MAJĄCY JAKĄŚ UJEMNĄ CECHĘ W WYGLĄDZIE, TA CECHA MOŻE BYĆ PERMANENTNA LUB CHWILOWA, MOŻE TEŻ BYĆ DYSKUSYJNA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
brzydactwo, ktoś nieładny, mający jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRZYDACTWO
ktoś nieładny, mający jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x