KTOŚ NIEŁADNY, MAJĄCY JAKĄŚ UJEMNĄ CECHĘ W WYGLĄDZIE, TA CECHA MOŻE BYĆ PERMANENTNA LUB CHWILOWA, MOŻE TEŻ BYĆ DYSKUSYJNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRZYDACTWO to:

ktoś nieładny, mający jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BRZYDACTWO

BRZYDACTWO to:

coś nieładnego, mającego jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ NIEŁADNY, MAJĄCY JAKĄŚ UJEMNĄ CECHĘ W WYGLĄDZIE, TA CECHA MOŻE BYĆ PERMANENTNA LUB CHWILOWA, MOŻE TEŻ BYĆ DYSKUSYJNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.658

ŁUPEK DACHÓWKOWY, LICZARKA, FILM S-F, KANWA, INWEKTYWA, ODRĘTWIENIE, GRANULACJA, SAFARI, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, KOSA, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, ZŁOTY MEDAL, BOTY, WAFELEK, PRZEŻYCIE, DIALOGICZNOŚĆ, WYKŁADZINA, GUMA ARABSKA, KINKIET, GROŃ, UKŁAD SAMODZIELNY, ORBITAL, TKANKA, KRĘGARSTWO, TAG, UROBEK, BAWOLE OKO, NACZELNOŚĆ, SZKUTNICTWO, BUDLEJA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, EMALIA, KANALIZACJA KABLOWA, KOŁO HERMENEUTYCZNE, MANIAK, TOP, OPAŁ, ŚWIĘTO, FOLIA, GLORIETTA, TARCZA KONTYNENTALNA, REMEDIUM, ŻARŁOCTWO, DYWIZ, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, STAW, KRYJÓWKA, ZNIKNIĘCIE, DUJKERY, PISCHINGER, PRZYRODNIA SIOSTRA, IMPLEMENTACJA, SPRZĘŻAJ, ZJAWISKO SEEBECKA, LIST, ZAMIANA, ŚWIATŁO, AFERKA, PRZEDNÓWEK, TEMPERATURA ROSY, ALBINOS, PIERNIK LUBELSKI, REFORMATOR, PAPROĆ DRZEWIASTA, WACHLARZYKOWATE, KAZAMATA, BLENDA, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, ACEFALIA, LIDER, STREAMING, KOLUMNA, PAJACYK, SĄD I INSTANCJI, SPECJAŁ, RETUSZ, RICOTTA, EKSPOZYCJA, SAMOLOT-AMFIBIA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, KATECHISTA, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, SŁODKA BUŁKA, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, KREMOWOŚĆ, ZAPARCIE, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, DNO KWIATOWE, KRET, HETKA-PĘTELKA, GOSPODARZ DOMU, JASKRAWOFIOLETOWOŚĆ, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, POMPA WYPOROWA, PALEORHINUS, ŻEGLUGA, NIEKULTURALNOŚĆ, ROZDZIAŁKA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, SYMPOZJON, MOPEK, TOLERASTIA, ŁOPATKA, PULPA, POSTAWA, FAŁSZYZM, RZEKOTKA WIELKA, SAMOWOLNOŚĆ, STREPTOKOK, WYRĘB, AMPUŁA, DRAPIEŻNOŚĆ, RYZYKO INWESTYCYJNE, CUGANT, ORĘDOWNIK, JARZĘBIAK, PODŁOŚĆ, KURZA STOPKA, ZWROTNOŚĆ, REPETYTYWNOŚĆ, OTTO, MARGINALNOŚĆ, PARAPET, DEGRADACJA, RODZINA ZASTĘPCZA, PUSTAK ŚCIENNY, SSAK MORSKI, TRANSURANOWIEC, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, KLUBOWIEC, PASKUDNOŚĆ, FRYZ, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, SĄD PODKOMORSKI, WRAK, KOSZULKA, NOTABL, TURÓWKA, TROLL, KONSYGNATARIUSZ, MINIATURA, DOM, WERYSTA, NIEJASNOŚĆ, KAPRYS, NAPIĘCIE DOTYKOWE, MELODIA, KRÓWSKO, BEZPROBLEMOWOŚĆ, SZAROTA BŁOTNA, OKRĄGŁOŚĆ, PRZETACZANIE KRWI, FLUID, ARMILLA, KOMPOTIERA, MUR OPOROWY, MACHANIE RĘKĄ, RZEŹ, SZTUKA DEKORACYJNA, KRIS, ZNAK LICZBY, PRZEDROSTEK, MATKA ZASTĘPCZA, ŚLIWKA, URANOWIEC, WSPOMINKI, ANTYSZTUKA, DYFERENCJA, MONIZM, DULKA, KLEIK, PRZEKŁADNIA BOCZNA, KOLANO, STATEK POWIETRZNY, WSPÓŁMAŁŻONEK, SZACHULEC, BIOKOMPONENT, SILOS, POLIANDRIA, KUPA, WROCŁAWSKOŚĆ, STRÓJ, MNICH, ASTRALNOŚĆ, WARZYWNIAK, HORYZONT, LANGUSTA, SIEĆ, ADAPTOWANIE SIĘ, FALA, TITR, NAZWA TOPOGRAFICZNA, RUCHANKA, HASŁO, POZAMUZYCZNOŚĆ, BON UWŁASZCZENIOWY, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, WAŻNIK, OWOC SZUPINKOWY, ADORACJA, PESTYCYD, KONSERWATYWNOŚĆ, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, NIEWIERZĄCY, WSPÓLNOTOWOŚĆ, PRAŻMO, ROZMARYN, LUKA STRATYGRAFICZNA, SKOK W BOK, ZAWIESIE, DRYBLER, SYMULACJONIZM, WITACZ, DUŃSKOŚĆ, WREDOTA, KONTRABAS, KOMBINEZON, BIRIANI, PRZÓD, PREZYDENTKA, SPULCHNIACZ, AUSZPIK, KAWOWIEC, BLIŹNIACZOŚĆ, SAKRAMENT, TRANSPORT AKTYWNY, EUTEKTOID, JAGODÓWKA, DYFUZOR, GARNITUR, ŻUBR KARPACKI, RYNEK KONKURENCYJNY, PANDUR, ZABAWKA, PALTO, KAMIZELKA, ELIMINACJA, POSOBOROWIE, MEDALION, GAJA, ZŁOTOŚĆ, WARTOWNIA, WIR PIASKOWY, SERWIS, POMIAR, REGULATOR KWASOWOŚCI, KOMISJA SKRUTACYJNA, SUROGATOR, ANIOŁ STRÓŻ, PANOWANIE, HUCUŁ, WSPÓŁWŁADCA, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, ROZWIĄZŁOŚĆ, DESZCZ, WIZA POBYTOWA, GŁUCHY TELEFON, OKRĘŻNOŚĆ, BAKTERIEMIA, NASTROJOWOŚĆ, WĄTŁOŚĆ, KILOGRAM, KURS, SZKLIWO, EKSTRADYCJA, LEMIESZKA, DESKA RATUNKU, PRZEPIS KOŃCOWY, OSTROGI, BAŃKA, KLUCZ, KLAWIATURA, ALLEL DOMINUJĄCY, IRAŃSKI, MEDALION, NIEUWAŻNOŚĆ, BRZEG, ANYŻEK, KLUSKI ŚLĄSKIE, POKOLENIE, KLASA ZEROWA, SZPERACZ, ŁOWCA , PIEGUS, MAŁODUSZNOŚĆ, RÓŻA BAZALTOWA, KŁAKI, KORYTKO, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, MONOGAMICZNOŚĆ, UDRĘCZENIE, MATURKA, PÓŁPROFIL, LAS, OBRZMIENIE, AKTOR, IDENTYFIKOWALNOŚĆ, ODSIEW, ?FERMATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.658 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ NIEŁADNY, MAJĄCY JAKĄŚ UJEMNĄ CECHĘ W WYGLĄDZIE, TA CECHA MOŻE BYĆ PERMANENTNA LUB CHWILOWA, MOŻE TEŻ BYĆ DYSKUSYJNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ NIEŁADNY, MAJĄCY JAKĄŚ UJEMNĄ CECHĘ W WYGLĄDZIE, TA CECHA MOŻE BYĆ PERMANENTNA LUB CHWILOWA, MOŻE TEŻ BYĆ DYSKUSYJNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRZYDACTWO ktoś nieładny, mający jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRZYDACTWO
ktoś nieładny, mający jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 10 lit.).

Oprócz KTOŚ NIEŁADNY, MAJĄCY JAKĄŚ UJEMNĄ CECHĘ W WYGLĄDZIE, TA CECHA MOŻE BYĆ PERMANENTNA LUB CHWILOWA, MOŻE TEŻ BYĆ DYSKUSYJNA sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - KTOŚ NIEŁADNY, MAJĄCY JAKĄŚ UJEMNĄ CECHĘ W WYGLĄDZIE, TA CECHA MOŻE BYĆ PERMANENTNA LUB CHWILOWA, MOŻE TEŻ BYĆ DYSKUSYJNA. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x