ROŚLINA ZIELNA LUB PÓŁKRZEW STREFY UMIARKOWANEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZCZAW to:

roślina zielna lub półkrzew strefy umiarkowanej (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZCZAW

SZCZAW to:

Rumex - rodzaj roślin z rodziny rdestowatych (na 6 lit.)SZCZAW to:

roślina o jadalnych liściach używanych do przyrządzania zup, sosów i sałatek (na 6 lit.)SZCZAW to:

młody, niedoświadczony w czymś człowiek (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROŚLINA ZIELNA LUB PÓŁKRZEW STREFY UMIARKOWANEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.857

EMOTIKON, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, OBERŻYNA, BER, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, PROPAGANDÓWKA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, STRZAŁ, ROŚLINA JEDNOPIENNA, MORFEM LEKSYKALNY, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, ANGARIA, WIEŃCE, KLASTER, KWASEK, BYDLAK, ALBARELLO, PRÓBA NUKLEARNA, KAMIZELKA, POKAL, LAGUNA, DOSTOJEŃSTWO, ZIEMIA, OBRUS, PODZBIÓR, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, ILLOKUCJA, POMYLENIEC, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, SAŁATA, KULEBIAK, FIRANKA, SIŁA, HAMULEC, ZASADA, TEST ATOMOWY, STRÓJ, ŚCIANKA, MANIFESTACJA, FALANGA, KOSZULKA, ASTRAGAL, MONTAŻ, NEKROMANCJA, RÓŻA, SZEWRON, POLONEZ, PRÓBA JĄDROWA, REPREZENTACJA, BRUDAS, ABYSOBENTAL, TŁUSZCZ, ZABYTEK RUCHOMY, POLEWA, KARTAN, JAWNOGRZESZNICA, CHARAKTER, DACH ŁAMANY, GAOLIAN, ADAGIO, BORZEŚLAD ZWISŁY, PIANOLA, PACJENT URAZOWY, ROŚLINY RUDERALNE, POSTAĆ, APTAMER, PÓŁSIOSTRA, WYRAZ BLISKOZNACZNY, ZACHMURZENIE FRONTOWE, KIA, OPONA, MATRYKUŁA, KARRUKA, BOCIAN, APATIA, SIOSTRZYCZKA, KWIATUSZEK, GATUNEK ZBIOROWY, OPĘTANY, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, KNEDLIK, LB, WROTKARSTWO HOKEJOWE, OKNO, ROŻEN, ZACHOWANIE, CZĘŚĆ ZAMIENNA, GRZEBIEŃ, NACISK, WILCZY BILET, SIŁA, FIGA, LUTNIA, KOŁACZYK, SSAK, POWAŁA, KOZIERADKA, KANOPA, DREN, RAMIENICOWE, OLEANDER, SZTUBAK, AKOMODACJA, CIŚNIENIE, DZIRYT, ZGNIATACZ KCIUKÓW, MOPEK, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, STARA MALUTKA, STALLE, WIR, CECHA, LINIA, PEŁZAK, SZTUKA KINETYCZNA, CZOŁÓWKA, RACJONAŁ, GARBNIK, PRZEZIERNIK, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, PRZEWIDYWANIE, ANTYKOAGULANT, EUTEKTYKA, LATARNIA UMARŁYCH, ESENCJA, METYS, PLUJKA, MELON, UTAGAWA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, WYMIAR, BABOCHŁOP, ZDARZENIE PRAWNE, LEK, PATRONAT, MOSTEK, MARIO, MOŻLIWOŚĆ, ORGAN, NIEZDOLNOŚĆ, ANTRYKOT, LUCERNA, DYSKONTO, PILOT, WYCZARTEROWANIE, ZATWARDZENIE, JIM, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, NIEOCZYWISTOŚĆ, SYRENA, MANKIETY, SUPPORT, SALA, MIMEZJA, KOALICYJKA, NIEPOKALANEK MNISI, TAUKA, NIEBOSKŁON, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, LEJ KRASOWY, PRZEGUBOWIEC, JANKA, LATOLISTEK CYTRYNEK, WARKOCZ, ROŚLINA GRUBONASIENNA, HEGEMON, TARNOWIANIN, PODWOIK, PIĘDŹ, KANAR, POZIOM, PRZEZIERNOŚĆ, DWORAK, PRZESTĘPNOŚĆ, DYSTANS, ODKAŻACZ, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, BAJKA, OUTSIDER, DRĘTWOTA, PANNEAU, DUPLEKS, DYREKTOR KREATYWNY, GWIAZDA, ZALEWA, LIPA, DRAPIEŻNIK, SŁODKA BUŁKA, ŁUPEK SAPROPELOWY, JERZY, POWIASTKA FILOZOFICZNA, WSPOMAGACZ, IMPLEMENTACJA, KAPTUR, WIEŻA STRAŻNICZA, KROPELKA, OPŁATA PROLONGACYJNA, RENATA, AKROPOL, PASEK, WCISTEK, SŁOWACKI, TERYNA, KARZEŁ, FLOKS, CYMBAŁ, SKANIA, ODROBEK, CHRUST, INTROIT, PIĘTA ACHILLESA, NEURON LUSTRZANY, MAKATKA, PŁYCINA, WSPOMNIENIE, RYM NIEPEŁNY, BARWY PAŃSTWOWE, KRYPTODEPRESJA, PÓŁSKÓREK, ZEFIR, MYSZ MAŁOOKA, FUTURE, AUTOCHTONICZNOŚĆ, FRAGMENTARYZACJA, KORAKAN, SKRZYPOWE, LESZCZYNA, KOREK, LATRY, FELDMARSZAŁEK, ROŚLINA TRUJĄCA, INTERVIEW, PANOWANIE, KIEŁZNO, HUBA, KARIN, KIJ, JUBILER, KONFISKATA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, ELKI, NASTURCJA, AHISTORYCYZM, FAKTOR, TRAMONTANA, CERATOFYLLID, OTWARTOŚĆ, ANTONI, KRIS, TYSIĄCZNIK, ZAPOŻYCZENIE, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, GEORGE, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, UPGRADE, MADRAS, OBMUROWANIE, KAMICA MOCZOWA, ZAWRÓT GŁOWY, POMOST, COASTER, ATTYKA, BOĆWINA, WASABI, KOOPERANT, POŁYKACZ, OPERATOR, CHOMĄTO, PREFORMACJA, KATAFOREZA, RAKIETA, OPERACJA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, WYCHODŹSTWO, DAKTYLOGRAFIA, PÓŁKULA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, KAWA ZBOŻOWA, TABULA RASA, RACJONALNA IGNORANCJA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, LADA, ODSTRZAŁ, WIDŁY, POPRAWA, CZYŚCIEC, BLUES, ATREZJA ODBYTU, SZKODNIK, JEDNOLATEK, OSĘK, PODMIOT GRAMATYCZNY, FAJKA, MOST PONTONOWY, SŁUGA BOŻA, CZERWIENIDŁO, BRAND, ROJNIK, ?KONCHYLIOLOGIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.857 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROŚLINA ZIELNA LUB PÓŁKRZEW STREFY UMIARKOWANEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROŚLINA ZIELNA LUB PÓŁKRZEW STREFY UMIARKOWANEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZCZAW roślina zielna lub półkrzew strefy umiarkowanej (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZCZAW
roślina zielna lub półkrzew strefy umiarkowanej (na 6 lit.).

Oprócz ROŚLINA ZIELNA LUB PÓŁKRZEW STREFY UMIARKOWANEJ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - ROŚLINA ZIELNA LUB PÓŁKRZEW STREFY UMIARKOWANEJ. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast