OPIEKA, W SZCZEGÓLNOŚCI FINANSOWA, NAD PRZEDSIĘWZIĘCIEM ARTYSTYCZNYM LUB ARTYSTYCZNĄ CZĘŚCIĄ JAKIEGOŚ PRZEDSIĘWZIĘCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MECENAT ARTYSTYCZNY to:

opieka, w szczególności finansowa, nad przedsięwzięciem artystycznym lub artystyczną częścią jakiegoś przedsięwzięcia (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OPIEKA, W SZCZEGÓLNOŚCI FINANSOWA, NAD PRZEDSIĘWZIĘCIEM ARTYSTYCZNYM LUB ARTYSTYCZNĄ CZĘŚCIĄ JAKIEGOŚ PRZEDSIĘWZIĘCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.597

BAGNIAK ZDROJOWY, NORZYCA, PLENNOŚĆ, PAKSE, SUPERNOWA TYPU IC, DELIBERACJA, DEFILADA, POKOLENIE SANDWICZOWE, JAZ, EDYKUŁ, SINICA, KAWA MIELONA, KAPER, BRUDY, POLER, NAMPULA, OPOLE, KIJ, KOLEKTOR, ADWOKAT DIABŁA, ZIMNE NÓŻKI, WIOSŁO, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, AKITA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, PERKAL, WĘGIERKA, SIERADZ, ZATOROWOŚĆ, EMOTIKON, PSIANKA, WAPIEŃ MUSZLOWY, MOTYLEK, STATEK, KORNET, NERW, PREZENTER, PEREŁKOWANIE, USZKO, NEANDERTALCZYK, ZBAWICIELKA, WYCHÓD, HOMOGENIZACJA, DOJRZAŁOŚĆ, KASETOWIEC, ORLĘ, PAKLON, SZCZOTKA, APOLOGIA, KLASYFIKACJA ABC, ZAKURZENIE, PODGATUNEK, ELEWATOR ZBOŻOWY, KANTOREK, PŁUŻEK, STARTER, WABIK, KRYZA, PRZEDSIĘBIORSTWO, KONSERWATYWNOŚĆ, GŁOS, PRZYJEMNOŚĆ, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, FANTOM, BLISKOŚĆ, AUTOTEMATYZM, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, LUFKA, CZAPRAK, CHESTER, MAJKA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, PACHOŁ, HISTORIA, DEFERENT, KONCENTRACJA, WEKSLER, UKŁAD NIEINERCJALNY, TARCZA, PRZYDAWKA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, POETA LAUREATUS, PANICHIDIA, PIEPRZ RÓŻOWY, PŁYTKA POSADZKOWA, MACZUGA, ORSZADA, LORCA, DUBELTÓWKA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, ROZMIAR, PARTNER, LESZCZYNA, STREFA BUFOROWA, SKAŁKA, MESJANIZM, SOLOWIEC, BUZA, KONIEC ŚWIATA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, EKSPLANACJA, TEKA, ABOLICJA, NEWA, BANIE, BRANŻA, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, TSU, KLUCZ OBCY, GEST, RAKIETA, KOMUNIA, BOMBERKA, PAPROTNICA GÓRSKA, GRZYB ATOMOWY, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, DESER, PANTOFELNIK, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, POPIELNIK, RUGBY, SIUR, WÓR, ODDANIE, NOWA KLASYCZNA, SIEKANKA, WYBREDNIŚ, STAN NADZWYCZAJNY, LISTEK, GRABOWIEC, PATYCZAK, SZTOS, PRĄTNIKOWCOWE, PIEROŻEK, GRANATNIK, FLASZOWIEC, LINUKSIARA, ALDO, BĘBEN, ANTAŁEK, STATUS, RODZINA ZASTĘPCZA, AMPUŁKA, DACHÓWKA, SZTYFT, FAŁ, KATASTROFA BUDOWLANA, KAMICA, KARRUKA, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, RÓW, RABA, SĄD PODKOMORSKI, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, SĘDZIA, MASER, NIEDOROZWÓJ, ANALIZA FUNKCJONALNA, FAZA, KOZAK, HURMA, IMPERIUM BRYTYJSKIE, GESELL, DRUK, NACZYNIE, MACIEJ, PION, PRZYSTAŃ MORSKA, INFORMACJA GENETYCZNA, STĄGIEWKA, SONG, CZERWONOGWARDZISTA, BLOKADA EKONOMICZNA, WZROST ZEROWY, DZIESIĄTY, PRADZIADEK, KANTAR, STACJA, RUCHY DIKTYOGENICZNE, KOLUMNA, RENOMA, FAKTOR, ANNA, SYGNAŁÓWKA, RYWALIZACJA, OBIEG PIENIĄDZA, SAMOOBRONA, SZYCH, CZTEROKROTNOŚĆ, DOCENT, ADVOCATUS DIABOLI, IVAN, OZNAKA, FUNKCJA ZDANIOWA, PIĘKNY WIEK, EWOKACJA, KATAFALK, FILTR, ZGNIŁKI, STATUS SPOŁECZNY, UŻĄDLENIE, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, SIÓDMY, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, BULIONÓWKA, TŁUMIK, KARBIDEK, BYTOWNIT, SKUTER, RIKSZA, PISZCZAŁKA, SOWIECKOŚĆ, FILM OBYCZAJOWY, SALOWA, MAZOWSZANIN, WILIA, SYMPOZJON, KAPSUŁA POWROTNA, STEMPEL, COŚ NA ZĄB, EKSPRESJA GENU, MIŃSZCZANIN, ODPRYSK, CALBE, TRANSFER BUDŻETOWY, KURACJA SZOKOWA, MIKROMACIERZ DNA, UBOGI KREWNY, GOŁOBORZE, PAPILOT, DYWDYK, MANIFEST, FIGURACJA MELODYCZNA, WIELKI PORZĄDEK, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, KURS, AMERYKAŃSKOŚĆ, LIST, JARZYNA, KLATKA, STOPOFUNT, TYK, ENERGIA ROZPADU, HIPNOTERAPIA, MOL, FOKA, BARSZCZ, CHOROBA DZIEDZICZNA, TABU MILCZENIA, TRANSPORTÓWKA, OZOREK, PRZENOSKA, MŁYN PAPIERNICZY, TROLL, WĄTROBOWIEC, GRUPA INTERESU, CIEK, OKRĘT SZPITALNY, ALLEGRETTO, ZĄBKOWANIE, PRALNIA, MIKROOTWÓR, SALA, LUZAK, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, DOM TOWAROWY, AFRYKAŃSKOŚĆ, KARP PO POLSKU, PROFESOR, DYWIZJA, KAPITAN, STRZELECTWO SPORTOWE, WYCHODZTWO, RZEMYK, YORKSHIRE PUDDING, DORTMUND, CHÓR, NEKTAR, POLSKOŚĆ, TINGEL, BOKSERKA, TWIERDZENIE CRAIGA, PRZYLĄDEK, KUŹNICA, NIEŚMIAŁOŚĆ, PIKOTKA, SINICE, TABOR, KRZYŻYK, NET, STORYTELLING, PLAMA, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, NIECKA ARTEZYJSKA, PANICZĄTKO, OWALNICA, ODDZIAŁYWANIE, SERIAL TELEWIZYJNY, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, ?ODSYŁACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.597 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OPIEKA, W SZCZEGÓLNOŚCI FINANSOWA, NAD PRZEDSIĘWZIĘCIEM ARTYSTYCZNYM LUB ARTYSTYCZNĄ CZĘŚCIĄ JAKIEGOŚ PRZEDSIĘWZIĘCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OPIEKA, W SZCZEGÓLNOŚCI FINANSOWA, NAD PRZEDSIĘWZIĘCIEM ARTYSTYCZNYM LUB ARTYSTYCZNĄ CZĘŚCIĄ JAKIEGOŚ PRZEDSIĘWZIĘCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MECENAT ARTYSTYCZNY opieka, w szczególności finansowa, nad przedsięwzięciem artystycznym lub artystyczną częścią jakiegoś przedsięwzięcia (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MECENAT ARTYSTYCZNY
opieka, w szczególności finansowa, nad przedsięwzięciem artystycznym lub artystyczną częścią jakiegoś przedsięwzięcia (na 18 lit.).

Oprócz OPIEKA, W SZCZEGÓLNOŚCI FINANSOWA, NAD PRZEDSIĘWZIĘCIEM ARTYSTYCZNYM LUB ARTYSTYCZNĄ CZĘŚCIĄ JAKIEGOŚ PRZEDSIĘWZIĘCIA sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - OPIEKA, W SZCZEGÓLNOŚCI FINANSOWA, NAD PRZEDSIĘWZIĘCIEM ARTYSTYCZNYM LUB ARTYSTYCZNĄ CZĘŚCIĄ JAKIEGOŚ PRZEDSIĘWZIĘCIA. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast