IZOMER KONFIGURACYJNY, KTÓRY RÓŻNI SIĘ OD INNEGO UKŁADEM ATOMÓW I PODSTAWNIKÓW PRZY WIĄZANIACH WIELOKROTNYCH LUB W UKŁADACH CYKLICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IZOMER GEOMETRYCZNY to:

izomer konfiguracyjny, który różni się od innego układem atomów i podstawników przy wiązaniach wielokrotnych lub w układach cyklicznych (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IZOMER KONFIGURACYJNY, KTÓRY RÓŻNI SIĘ OD INNEGO UKŁADEM ATOMÓW I PODSTAWNIKÓW PRZY WIĄZANIACH WIELOKROTNYCH LUB W UKŁADACH CYKLICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.133

BRZOZOWATE, WYLICZANKA, WSKAŹNIK, EMBRION, PIERÓG, INSTRUMENT SMYCZKOWY, PROTETYKA, SEŁEDEC, WĘDZIDŁO, SZPANERSTWO, OBRONA CARO-KANN, CIĄGNIK ZRYWKOWY, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, WSPARCIE, TUNIKA, BAZA TRANSPORTOWA, KOLORYT LOKALNY, OAZA SPOKOJU, KONCERT, MIKROGRAFIA, METAMORFIZACJA, MODULACJA KRATOWO-KODOWA, ELEGANCIK, KARTUZJA, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, RÓŻA SKALNA, KAMIENIARZ, PRZYNĘTA, MONOCENTRYZM, RĄCZNIK, BUREK, KNAGA, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, CHMURA NISKA, JĘZYK GURAGE, SZEWNICA BZÓWKA, PODKOWIEC MAŁY, WOLNOAMERYKANKA, DEGENERACJA, OVERCLOCKING, WIDŁAK, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, IRLANDZKOŚĆ, MANCA, PIGWA POSPOLITA, KAPUŚCIANA GŁOWA, TURANIE, EPILEPTOLOG, BÓJKA, WŁADCZOŚĆ, KAZAMATA, CYSTOSTOMIA, SIEROTA ZUPEŁNY, SIEDLISKO, TORBACZE, BIAŁY KARZEŁ, AEROLOGIA, CHEDDAR, LODÓWKA, REPOZYCJA, KARŁO, PIES STRÓŻUJĄCY, DIALOGIZM, BASENIK, TYTUŁ WYKONAWCZY, CAMPUS, PUNICKI, TENISISTA STOŁOWY, NACIĄG, NAKURWIENIE SIĘ, PRZESIEK, ZASKARŻENIE, MÜSLI, NAROWISTOŚĆ, WAŁKARZ, KARIN, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, FRANKATURA WIELOKROTNA, KASA, NIEBOŻĘ, CZWOROKĄT SACCHERIEGO, OBŻARCIUCH, PAŁKA, CZARNA KARTKA, KUPON, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, REGULATOR, REDYNGOT, FOTEL KLUBOWY, OBSADA, ARGUMENT, WALKA, EWALUACJA, PORÓD NIEWCZESNY, AKT, OPŁATA PROLONGACYJNA, PALMA, GRA, ROZRABIACZ, ORGAN, ROCK AND ROLL, STRZELNICA, POLEPA, LODOWIEC ALPEJSKI, BOZA, GENERAŁ, SALA, SYR, MASZYNA TURINGA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, CHEERLEADERKA, MADŻONG, CZARNA DZIURA, RUCH, KARAKOL, WYPEŁNIENIE, STREFA UNIKANIA, POLIGAMISTA, AGENT ROZLICZENIOWY, KLIENT, KOZIOŁEK MATOŁEK, SZPECIELE, ASTROLOG, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, HYDROCHEMIA, JEHOLOPTER, ARYJSKOŚĆ, JEDWAB, DŻINS, GLIKOLIPID, DWUGŁOS, ZDANIE, REGIMENTARZ, OBRÓT SYNCHRONICZNY, ŁÓDŹ LATAJĄCA, TERAPIA ODRUCHOWA, AURA, ANTYGENOWOŚĆ, AMALGAMACJA, ŁĄCZNIK HYBRYDOWY, JEŻYNA, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, JĘZYK DUNGAŃSKI, KABOTYNIZM, CEP, BUDOWNICTWO LĄDOWE, WZÓR CHEMICZNY, WOLARZ, CYNK, ODROŚL, DOM WCZASOWY, BIUROKRATA, HULAJDUSZA, MASZTÓWKA, ŁUSKA, SĘDZIA KALOSZ, LOOP, SIATKA, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, SIKORY, TEOLOGIA NARRACYJNA, DAMA DO TOWARZYSTWA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, SKRĘT, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, ROZWOLNIENIE, EKSPATRIANT, KLUCZ TELEGRAFICZNY, ZNAK MUZYCZNY, SZKLANY SUFIT, FAKTURA, NAUKI POLITYCZNE, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, BRYTYJSKOŚĆ, RUCH KRZYWOLINIOWY, CHWALBA, KŁOPOTANIE SIĘ, KLASYFIKACJA ABC, GRENADYNA, ROK PRZESTĘPNY, MOKRY SEN, STAN NIECZYNNY, SZYNA, SCHLANIE SIĘ, KUDŁACZ, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, FASETA, SAMOISTNOŚĆ, TALERZ, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, NIEBIOSA, MAŁPKA, SZPATUŁKA, FILM NOIR, KILOMETR NA GODZINĘ, KASTYLIJSKI, SELEKTOR, PERMISYWNOŚĆ, WYSPA, KAWLATA, FUNKCJA NAZWOWA, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, KÓZKI, WIERCIPIĘTKA, SIEDEMDZIESIĄTKA, UDERZENIE, TAMPICO, LODRANIT, MINISTER, NIEDOPRZĘD, CZWORONÓG, GRA WYŚCIGOWA, FILAR, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, POKŁAD PANCERNY, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, AKCELERATOR KOŁOWY, HEMOSTAZA, TROLL, MIEDNICA, SPAWACZ, SPEAKER, HELIOMETR, ZAPITKA, SEN, RENOMA, KOPUŁA, MAGIERA, LANGUSTA, ŁADOWANIE, DYDAKTYKA OGÓLNA, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, KARKAS, PALIWO SILNIKOWE, HIPOTEZA, ALAIN, KWACZ, ZNAK, LISTEK, MĘTNIAK, MUSZNIK, SIŁACZKA, WOREK REZONANSOWY, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, REJKA, WYPADEK, WIELOETATOWOŚĆ, INNOWIERCA, GZY, POMYŁKA, KORYTARZYK, METEOR, APARTAMENT, JELEŃ SCHOMBURGKA, SUROWOŚĆ, ZUBOŻANIE, DEFLEKTOR, KOMENDATARIUSZ, PUB, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, WIĄZANIE, MIĘSOPUST, MIRAŻ, TORPEDA, SEANS, JESIOTROWATE, TRAWERS, STROIK, DOPŁATA KOMPENSACYJNA, PRZECIWNAKRĘTKA, KINOMANIAK, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, MELASA, TRZPIEŃ, WRÓG, SEN, NERW OBWODOWY, RESET, CHOROBA DARIERA, BOBROWISKO, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, SZPILKOWE, OPAL, WENEROLOGIA, KANADYJSKI CUTTING HORSE, TERAPIA BEHAWIORALNA, ROBOTA, ZWYROL, SZKARADA, CHINON, ATTACHAT, PUSZKA, CZŁON NADRZĘDNY, RYMARSTWO, OSTROSŁUP FOREMNY, OKNO, KWIAT SIARCZANY, ?ZGAR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.133 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IZOMER KONFIGURACYJNY, KTÓRY RÓŻNI SIĘ OD INNEGO UKŁADEM ATOMÓW I PODSTAWNIKÓW PRZY WIĄZANIACH WIELOKROTNYCH LUB W UKŁADACH CYKLICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IZOMER KONFIGURACYJNY, KTÓRY RÓŻNI SIĘ OD INNEGO UKŁADEM ATOMÓW I PODSTAWNIKÓW PRZY WIĄZANIACH WIELOKROTNYCH LUB W UKŁADACH CYKLICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IZOMER GEOMETRYCZNY izomer konfiguracyjny, który różni się od innego układem atomów i podstawników przy wiązaniach wielokrotnych lub w układach cyklicznych (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IZOMER GEOMETRYCZNY
izomer konfiguracyjny, który różni się od innego układem atomów i podstawników przy wiązaniach wielokrotnych lub w układach cyklicznych (na 18 lit.).

Oprócz IZOMER KONFIGURACYJNY, KTÓRY RÓŻNI SIĘ OD INNEGO UKŁADEM ATOMÓW I PODSTAWNIKÓW PRZY WIĄZANIACH WIELOKROTNYCH LUB W UKŁADACH CYKLICZNYCH sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - IZOMER KONFIGURACYJNY, KTÓRY RÓŻNI SIĘ OD INNEGO UKŁADEM ATOMÓW I PODSTAWNIKÓW PRZY WIĄZANIACH WIELOKROTNYCH LUB W UKŁADACH CYKLICZNYCH. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast