STANDARDBRED - RASA KONI POWSTAŁA POD KONIEC XVIII WIEKU W USA, UWAŻANYCH ZA NAJSZYBSZE KŁUSAKI I INOCHODŹCE NA ŚWIECIE; WPŁYW NA NIĄ MIAŁ OGIER PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ MESSENGER ORAZ JEGO POTOMEK HAMBLETONIAN, KTÓREGO UWAŻA SIĘ ZA ZAŁOŻYCIELA RASY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KŁUSAK AMERYKAŃSKI to:

standardbred - rasa koni powstała pod koniec XVIII wieku w USA, uważanych za najszybsze kłusaki i inochodźce na świecie; wpływ na nią miał ogier pełnej krwi angielskiej Messenger oraz jego potomek Hambletonian, którego uważa się za założyciela rasy (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STANDARDBRED - RASA KONI POWSTAŁA POD KONIEC XVIII WIEKU W USA, UWAŻANYCH ZA NAJSZYBSZE KŁUSAKI I INOCHODŹCE NA ŚWIECIE; WPŁYW NA NIĄ MIAŁ OGIER PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ MESSENGER ORAZ JEGO POTOMEK HAMBLETONIAN, KTÓREGO UWAŻA SIĘ ZA ZAŁOŻYCIELA RASY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.402

MAFIJNOŚĆ, RYGORYSTKA, REJESTRANT, PRZEŚLADOWANIE, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, FARRELL, ROZDZIAŁKA, OSTRONOS, POSŁUSZNIK, KRĘCIEK, PAWANA, NEGR, JAMRAJOKSZTAŁTNE, ŻEBRO, EGOCENTRYCZNOŚĆ, KOLCZATKA, STADION OLIMPIJSKI, JABŁKO ADAMA, PODWIELOKROTNOŚĆ, ŚMIESZKA, JĘZYK LITERACKI, ŚLICZNOŚĆ, WSCHÓD, RACJONALIZM GENETYCZNY, PINGWIN ADELI, GŁADŹ PODŁOGOWA, TERAPIA REINKARNACYJNA, KRONOZAUR, WÓZEK, ZATOKA WIEŃCOWA, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, CASERTA, KONIOWÓD, HUMOR, BIBIMBAP, PRZEJAZD, DRZEWO, BAON, HEIDEGGER, API, JĘZOR OSUWISKOWY, CHOMIK TYBETAŃSKI, HUMVEE, CYKL GOSPODARCZY, FILOSEMITA, RUŚ HALICKO-WOŁYŃSKA, WSTRZĄS TEKTONICZNY, PRZEKAŹNIK, MORRIS, KONTUR MELODYCZNY, NERD, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, BANITA, OKRES ROZLICZENIOWY, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, FANEROFIT, DESZCZOCHRON, ARTYZM, STRÓJ WIECZOROWY, KORBACZ, CHOROBA ODZWIERZĘCA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, WYLEW, ASTROWIEŻYCZKA, LOSOWANIE WARSTWOWE, FIRLETKA, CUDOTWÓRCZYNI, MARKETINGOWIEC, KAPOTKA, TOKSEMIA, ŚWIECIDEŁKO, RUCH KRZYWOLINIOWY, PIĘĆSETKA, DŻINSY, BECZKARNIA, ROMBOŚCIAN, KULON, ASTRONOMIA SFERYCZNA, CYTADELA, GRAFOLOGIA, TŁUSZCZOWIEC, KARP PEŁNOŁUSKI, CRAFT, MASKA WSTYDU, SPENCER, STOLICA, TREN, TANGO, NABOJKA, KOLIBER, PARAROTACYZM, SPOKANE, JAGIELLON, KORBKA, ALEURON, OTWORZENIE SERCA, CIENNIK, EWAPOTRANSPIRACJA, RACJONALIZM EMPIRYCZNY, STOPKA, PETYHORZEC, ZESPÓŁ CAPLANA, KONTROLA, POŚLIZGI, BISZKOPT, UKŁAD JEZDNY, POKRÓJ, BALOWICZ, TAJEMNICA ADWOKACKA, TCHÓRZLIWOŚĆ, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, STAWONOGI, MAILER, OSOBOGODZINA, CHALKOLIT, DOWÓD ONTOLOGICZNY, CALVIN, GLIKOKORTYKOID, KOSZARY SZYJOWE, WYLĘGARNIA, WĘZEŁ, MIAŁ, ŚMIECIUCH, WILK AMERYKAŃSKI, WĘGORZ AMERYKAŃSKI, IGIEŁECZKA, WYŁAWIACZ TALENTÓW, ODTWARZANIE, SWEELINCK, BANIAK, AŁMATY, MASA KAJMAKOWA, NAOS, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, GASKOŃSKI, HUGHES, SZTUCZNY SATELITA, AMFIBIA, RAJDER, PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY, WSPÓŁUCZENNICA, KLEKOTKA, LAMAIZM, DZIENNIK, ULGA MIESZKANIOWA, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, JĘZOR, SKŁAD KONSYGNACYJNY, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, MEGATSUNAMI, SARKOFAG, BURRITO, ARMEKT, POKOLENIE LITERACKIE, TRANSWESTYTKA, OBRAZ, GRZĘDA, NAKRYCIE GŁOWY, STOJAK, EFEKT MNOŻNIKOWY, NUDYZM, TERCJA OBRONNA, KASTYLIJSKI, DZIECINNOŚĆ, HIPERWENTYLACJA, CENTAUR, KRAKOWIANKA, DENUNCJANT, ZEGAR MOLEKULARNY, LAMINAT, KOSTUR, LATARNIA UMARŁYCH, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, KOŃ NA PATYKU, TACKA, BIAŁONÓŻKA, WYRAŻENIE, HEMOCYT, CLERK, WYBIEG, ODMIANA UPRAWNA, PRUSKI DRYL, PULASKI, POTNIK, KUKICHA, ANATOMIA FUNKCJONALNA, LINGA, TWORZYWO SZTUCZNE, PSIZĄB AMERYKAŃSKI, MŁYNOWY, MISIOLUB, SUPORT, KOLAMINA, NAUKI PENALNE, PURYNA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, PALIWO CIEKŁE, CZARNE, WAHLIWOŚĆ, MIAŁ, SUBSTYTUCYJNOŚĆ, LIŚCIENIE, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, PORZĄDEK DZIENNY, WOLANT, KUMOSTWO, SILNIK ZAMKNIĘTY, POLITYK, SŁOIK, UDZIAŁOWIEC, OPIEKUŃCZOŚĆ, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, PRZYBYTEK, WSZOŁY, ŚWIADEK JEHOWY, TRÓJSKOK, APEL, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, PATRYLINEARNOŚĆ, ŻABKA, SZPRYCA, TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA, EKSPRES, KULT PRZODKÓW, BUDDA, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, KASZTELAN, GARDZICIEL, RĄBEK ROGÓWKI, OKOCENIE SIĘ, DOBRO NORMALNE, TRANSPOZYCJA, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, STEWART, INTERNACJONALIZM, DRZEWO KAKAOWE, MŁODZIEŻOWIEC, NIEKORZYSTNOŚĆ, DRAB, HUBA SINIAK, SHOLES, MARTEAU, CIAŁO MIGDAŁOWATE, KURATOR, ALT, CHRONOLOGIA, OSKARŻONY, WALEC KOŁOWY PROSTY, TANK, KAPPACYZM, JELARANG, RAJTKI, DIIKTODON, ZGRAJA, PTASZNIK GOLIAT, WIĄZANIE JONOWE, STRZEMIENNY, AKUMULACJA, POTTOK, ŁOMOT, OPÓR WZNIESIENIA, IROKEZKA, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, LUDWIK XVI, ZAJĄKNIĘCIE, PERMAKULTURA, CHOCHELKA, POCZUCIE, ROBESON, PODKŁADKA, METKA, ARCYDZIELNOŚĆ, FEDKOWICZ, CELEBRACJA, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, KOTERIA, KOLIMACJA, KOŻUCH, CZŁEKOKSZTAŁTNOŚĆ, NOC ASTRONOMICZNA, REGULATOR POKOJOWY, MELODRAMAT, HIPIS, ELANA, ROPUCHA PASKÓWKA, POWSINOGA, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, MIESZKALNOŚĆ, ODBÓJ, ZŁOŻENIE PODPISU, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, OSIEDLE MIESZKANIOWE, ROZCZYN, KASEOZAUR, KOLEJ LINOWA, JĄDRO MIGDAŁOWATE, GŁOŚNIK DYNAMICZNY, ?ŁADOWNICZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.402 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STANDARDBRED - RASA KONI POWSTAŁA POD KONIEC XVIII WIEKU W USA, UWAŻANYCH ZA NAJSZYBSZE KŁUSAKI I INOCHODŹCE NA ŚWIECIE; WPŁYW NA NIĄ MIAŁ OGIER PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ MESSENGER ORAZ JEGO POTOMEK HAMBLETONIAN, KTÓREGO UWAŻA SIĘ ZA ZAŁOŻYCIELA RASY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STANDARDBRED - RASA KONI POWSTAŁA POD KONIEC XVIII WIEKU W USA, UWAŻANYCH ZA NAJSZYBSZE KŁUSAKI I INOCHODŹCE NA ŚWIECIE; WPŁYW NA NIĄ MIAŁ OGIER PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ MESSENGER ORAZ JEGO POTOMEK HAMBLETONIAN, KTÓREGO UWAŻA SIĘ ZA ZAŁOŻYCIELA RASY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KŁUSAK AMERYKAŃSKI standardbred - rasa koni powstała pod koniec XVIII wieku w USA, uważanych za najszybsze kłusaki i inochodźce na świecie; wpływ na nią miał ogier pełnej krwi angielskiej Messenger oraz jego potomek Hambletonian, którego uważa się za założyciela rasy (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KŁUSAK AMERYKAŃSKI
standardbred - rasa koni powstała pod koniec XVIII wieku w USA, uważanych za najszybsze kłusaki i inochodźce na świecie; wpływ na nią miał ogier pełnej krwi angielskiej Messenger oraz jego potomek Hambletonian, którego uważa się za założyciela rasy (na 17 lit.).

Oprócz STANDARDBRED - RASA KONI POWSTAŁA POD KONIEC XVIII WIEKU W USA, UWAŻANYCH ZA NAJSZYBSZE KŁUSAKI I INOCHODŹCE NA ŚWIECIE; WPŁYW NA NIĄ MIAŁ OGIER PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ MESSENGER ORAZ JEGO POTOMEK HAMBLETONIAN, KTÓREGO UWAŻA SIĘ ZA ZAŁOŻYCIELA RASY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - STANDARDBRED - RASA KONI POWSTAŁA POD KONIEC XVIII WIEKU W USA, UWAŻANYCH ZA NAJSZYBSZE KŁUSAKI I INOCHODŹCE NA ŚWIECIE; WPŁYW NA NIĄ MIAŁ OGIER PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ MESSENGER ORAZ JEGO POTOMEK HAMBLETONIAN, KTÓREGO UWAŻA SIĘ ZA ZAŁOŻYCIELA RASY. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast