NAJSŁABSZA I ZARAZEM NAJMNIEJSZA BIERKA W SZACHACH; PIONKI ROZRÓŻNIA SIĘ NAZYWAJĄC JE OD KOLUMNY (LINII PIONOWEJ), W KTÓREJ STOJĄ, NP. BIAŁY PION F LUB POLA, KTÓRE ZAJMUJĄ, NP. PION B2 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIONEK to:

najsłabsza i zarazem najmniejsza bierka w szachach; pionki rozróżnia się nazywając je od kolumny (linii pionowej), w której stoją, np. biały pion f lub pola, które zajmują, np. pion b2 (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIONEK

PIONEK to:

w przenośni: człowiek, który jest narzędziem czyimś ręku, nie liczy się w danej sytuacji, wykonuje mechanicznie czyjeś polecenia (na 6 lit.)PIONEK to:

szachowa bierka (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJSŁABSZA I ZARAZEM NAJMNIEJSZA BIERKA W SZACHACH; PIONKI ROZRÓŻNIA SIĘ NAZYWAJĄC JE OD KOLUMNY (LINII PIONOWEJ), W KTÓREJ STOJĄ, NP. BIAŁY PION F LUB POLA, KTÓRE ZAJMUJĄ, NP. PION B2". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.804

JEDWAB NATURALNY, FROTKA, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, LEKTURA, INTROIT, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, EPIGRAF, METEORYZM, PEŁNIA, PRZYLEPNOŚĆ, PLACEK, BOMBER, LUDWIK, GRANICA KULTUR, MUSZLA KONCERTOWA, DOBROĆ, MLEKO, COOL JAZZ, SAMOUPROWADZENIE, BLANKIETOWOŚĆ, REGRES, DINUKLEOTYD, ZAPRZĘG, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, WIZJER, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, SZLAM, PODJAZD, MISTERIUM, BLOCZEK, OKRZOSEK, LEJEK, WARTOŚĆ NOMINALNA, STOPKA, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, SURFINGOWIEC, KAPITEL, POŁUDNIOWY WSCHÓD, EMERYTURA POMOSTOWA, KĄT ŻYLNY, KOREK, KONDENSACJA, SZACHY BŁYSKAWICZNE, MAKSIMUM, PROMIENIOWANIE ALFA, DRABINKA, OBLIGACJA ZAMIENNA, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, JUMPSALING, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, DEFLEKTOR, STOPA DOCHODU, KASYNO, ALGRAFIA, GOTOWOŚĆ, MORGA, ŚWIATŁO DŁUGIE, LIGA, CZESKOŚĆ, KUZYNOSTWO, SZCZĘKOT, ZBIÓRKA, KRATOWNICA, REWERS, PASER, KOLEBKA, PRANIE MÓZGU, ZMIENNOKSZTAŁTNY, CAR, REKLAMANT, MINERAŁ, KURAK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, KONWOJER, BRZEZINA, IMPUTOWANIE, MISTRZOSTWO, PALMA, AERONOMIA, SYSTEM SYMBOLICZNY, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, GUZEK MONTGOMERY'EGO, CZERNINA, RURKOZĘBNE, KRWIŚCIĄG, KOSZARKA, LOS, MISO, EPIZOOCJA, PARKIET, MECHANIK SAMOCHODOWY, MIT, ASTRONOMIA SFERYCZNA, NAUKI O POZNANIU, WYRAŻENIE, WÓZEK SZPITALNY, ORGAN PROMULGACYJNY, ODLEŻYNA, ŁUK ELEKTRYCZNY, KOKILKA, SIEDZENIE, SKÓRA WŁAŚCIWA, PALATALIZACJA, MONOGAMIA, ŻÓŁW PROMIENISTY, PUNKT KONSTRUKCYJNY, BOZIA, DZ, RÓJ, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, KURT, MATOŁEK, SÓL, APSYDA, TARCZA, ZUPA OGÓRKOWA, GETTO ŁAWKOWE, ALNIKO, SERWETKA, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, KSYLOGRAFIA, POWIERNICTWO, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, ROBOTY ZIEMNE, ŻACHWA, PÓŁKA SKALNA, MEANDER, TRYSKAWKA, NAUKA PRZYRODNICZA, LOGIKA DEONTYCZNA, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, ARENGA, BIAŁY MARSZ, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, GRA W KARTY, WZÓR, ZMROK, ANTIDOTUM, MARAN, KORSARZ, KOSZÓWKOWATE, BARSZCZ UKRAIŃSKI, ŚLEPE ŹRÓDŁO, ŚPIĄCZKA, SUBSTANCJA DODATKOWA, HISTORIA, REJESTRACJA, KONEW, DEMOBILIZACJA, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, ŻONA LOTA, GROTESKA, GEOMETRIA ANALITYCZNA, BUTELKA, ROZCIEŃCZALNIK, WĘDKA, INFORMACJA, FIGURA, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, SUBSKRYBENT, BEATA, ŚMIERDZIEL, SIEDZISKO, KINKAN, NUTRIA, PRZEPUKLINA UDOWA, PIĘTRO, GICZ, GERMANIZACJA, WĄŻ OSTROGŁOWY, APOKATASTAZA, UPADŁY ANIOŁ, CHANSON, NEOGAULLIZM, KAPOK, PERFORMANS, ROZWÓJ ZARODKOWY, ZGRYW, UDRĘCZENIE, SOK, KUBECZEK, BERGMAN, TRASZKA OGNISTA, SYLWETA, ENTOMOFAUNA, TRACZ DŁUGODZIOBY, ZMIANA WSTECZNA, FAŁSZYWY PROROK, HIGHLAND, DYKTAT, BANIAK, KERO, ROZSTRZAŁ, HELIOLATRIA, WETERYNARIA, DZIECINKA, SZTYLPA, WYKUSZ, PRZECHÓW, ALBINOS, KOSZT INWESTYCYJNY, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, SPÓŁKA CICHA, REAKCJA NIEODWRACALNA, KOŁOWROTEK, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, BIEG PRZEŁAJOWY, RYZYKO KURSOWE, TEST SPRAWNOŚCIOWY, GIPSORYT, EWANGELICYZM, PORZĄDNOŚĆ, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, DEMOLUDY, WYKRĘCANIE, AGAMA PERSKA, EWEŃSKI, IRYZACJA, KOSZ, SKŁADOWA, PRZYDZIAŁ, AUTODESTRUKCJA, DROŻDŻOWNIA, ZARYCIE NOSEM, RYZYKO KREDYTOWE, PRAWDA, CZARNUCH, WOREK SPOJÓWKOWY, FILOLOGIA POLSKA, LEGALIZACJA PIERWOTNA, OBJAWIENIE PRYWATNE, RÓŻNICOWANIE SIĘ, PODSTAWA, DOPŁYW, AŁMA ATA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, DRENAŻ, CHARAKTER, ANARCHISTKA, MEDYCYNA RATUNKOWA, AUREOLA, SŁODOWNIA, ŁADNY GIPS, AGAMA, BINDOWNICA, POWIEŚĆ GOTYCKA, STADIUM ANALNE, DZIEŁO SZTUKI, WIATROWNICA, PEPINIERA, DAWKA DOPUSZCZALNA, TYPOLOGIZACJA, KŁOSEK, WCINKA, DRUK ULOTNY, POLEMIZATOR, NIESTRAWNOŚĆ, BALON, KRZYWIK, SOCJOLOGIA RADYKALNA, KRUSZYNA, PATAGOZAUR, TECHNIKA ŚWIETLNA, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, PANDANOWIEC, GNOJAK, IKONOGRAFIA, CUMULUS, KOD DWÓJKOWY, ENIGMATYCZNOŚĆ, SKLERODERMIA, WYSTRÓJ, TAŚMA, PODRZUTEK, DYSHARMONIA, ROZDŹWIĘK, AKWEN, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, PREPER, DZIEŻA, KRATKA WENTYLACYJNA, MODERN, SANDWICZ, HEROD-BABA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, PLOTER PŁASKI, ROPOWICA KŁĘBU, STUDENT, WIEWIÓRKA, KOPCIUCH, METRESA, GRYLAŻ, GRANICA CIĄGU, PILNOWACZ, ZBÓJNICKI, BRZOSKWINIA, ?KINO DROGI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.804 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJSŁABSZA I ZARAZEM NAJMNIEJSZA BIERKA W SZACHACH; PIONKI ROZRÓŻNIA SIĘ NAZYWAJĄC JE OD KOLUMNY (LINII PIONOWEJ), W KTÓREJ STOJĄ, NP. BIAŁY PION F LUB POLA, KTÓRE ZAJMUJĄ, NP. PION B2 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJSŁABSZA I ZARAZEM NAJMNIEJSZA BIERKA W SZACHACH; PIONKI ROZRÓŻNIA SIĘ NAZYWAJĄC JE OD KOLUMNY (LINII PIONOWEJ), W KTÓREJ STOJĄ, NP. BIAŁY PION F LUB POLA, KTÓRE ZAJMUJĄ, NP. PION B2
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIONEK najsłabsza i zarazem najmniejsza bierka w szachach; pionki rozróżnia się nazywając je od kolumny (linii pionowej), w której stoją, np. biały pion f lub pola, które zajmują, np. pion b2 (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIONEK
najsłabsza i zarazem najmniejsza bierka w szachach; pionki rozróżnia się nazywając je od kolumny (linii pionowej), w której stoją, np. biały pion f lub pola, które zajmują, np. pion b2 (na 6 lit.).

Oprócz NAJSŁABSZA I ZARAZEM NAJMNIEJSZA BIERKA W SZACHACH; PIONKI ROZRÓŻNIA SIĘ NAZYWAJĄC JE OD KOLUMNY (LINII PIONOWEJ), W KTÓREJ STOJĄ, NP. BIAŁY PION F LUB POLA, KTÓRE ZAJMUJĄ, NP. PION B2 sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - NAJSŁABSZA I ZARAZEM NAJMNIEJSZA BIERKA W SZACHACH; PIONKI ROZRÓŻNIA SIĘ NAZYWAJĄC JE OD KOLUMNY (LINII PIONOWEJ), W KTÓREJ STOJĄ, NP. BIAŁY PION F LUB POLA, KTÓRE ZAJMUJĄ, NP. PION B2. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x