WYMARŁY JĘZYK SEMICKI Z GRUPY KANANEJSKIEJ, WYWODZĄCY SIĘ Z JĘZYKA FENICKIEGO, UŻYWANY PRZEZ MIESZKAŃCÓW KARTAGINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARTAGIŃSKI to:

wymarły język semicki z grupy kananejskiej, wywodzący się z języka fenickiego, używany przez mieszkańców Kartaginy (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYMARŁY JĘZYK SEMICKI Z GRUPY KANANEJSKIEJ, WYWODZĄCY SIĘ Z JĘZYKA FENICKIEGO, UŻYWANY PRZEZ MIESZKAŃCÓW KARTAGINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.829

AGONIA, DOBROĆ, POLSKI, ŚWISTEK, HEL, STRZEMIĘ, JUMPER, WIĘZADŁO KARKOWE, TEUTOŃSKI, KOMŻA, FAŁD KORZENIOWY, KASZTELAN, ŻUBR STEPOWY, BIFURKACJA, PERFORACJA, JĘZYK POLSKI, FOTOGRAFISTA, ADWENTYZM, KRUCJATA, PLAMIEC AGREŚCIAK, MINISTRANTURA, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, HYDROMETRIA, PERŁOWCE, OBRAZ, ROZBÓJNIK, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, IZBA, PRZEKŁADANIEC, SEKCIARSTWO, ZAPAŚĆ, TARKA, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, BEMBO, DOGADZANIE SOBIE, CECHA POŚREDNIA, INFORMATYKA, FRYGOWIE, PELHAM, SIEDZISKO, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, WIRTUALIZACJA, OZIMINA, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, KANTYLENA, IZOZYM, CZEK PODRÓŻNY, ODSKOK, FRANK MONAKIJSKI, MASŁO, JĘZYK SKRYPTOWY, NOGA, RABSZTYN, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, EFEKT, WLANIE SIĘ, SAMOAŃSKI, KWAS DICHROMOWY, MIASTO UMARŁYCH, TKANKA MIĘŚNIOWA, BRYDŻ SPORTOWY, ŚWINKA, NARRACJA POLIFONICZNA, SERWITUT, ŁUSKA, WNIEBOWZIĘCIE, ZŁOM, OBRZEŻKOWATE, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, KOCHANEK MUZ, ZAZDROŚĆ, SUBSKRYBENTKA, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, DEGRADACJA, DOKTOR HONORIS CAUSA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, KRATKA KSIĘCIA WALII, TOALETA, STRUNA ŚCIĘGNISTA, ANKIETA, KOŃ HOLSZTYŃSKI, MARSZ, ŚPIEW, ŻUŁAWA, BANKRUCTWO, SZLAGIER, WIDMO CZĄSTECZKOWE, MOLOSY, LEKCJA POGLĄDOWA, MONETKA, OBRAZ OPTYCZNY, SZALE, CZARNY FILM, DŹWIGNIA FINANSOWA, SZKIC POLOWY, AMERYKAŃSZCZYZNA, OGNIWO BUNSENA, RADAR GEOLOGICZNY, STANOWISKO, SKAPOLIT, KOLCZAKOWATE, PORA, RETRANSMISJA, SELENOGRAFIA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, KISZKA STOLCOWA, SZMUGLERZ, INCYDENTALNOŚĆ, KURZAJKA, SKÓRA WŁAŚCIWA, PALUDAMENT, QUIZ, ZAKŁADZINY, PEDET, MIGRACJA, OZÓR, KWAS DIKARBOKSYLOWY, TASZCZYN PSZCZELI, CYRK, POLESZUK, BAŃKA, ZMAGANIA, JEZIORO SUBGLACJALNE, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, BECZKARNIA, ŁUK NADOCZODOŁOWY, ALTERNARIOZA, ENERGIA GEOTERMICZNA, STAROGRECKI, CYFRA, SAŁATA, DOCHÓD OSOBISTY, JĘZYK, PARTIA, KIELON, PEREŁKA, HYDROFON, PSEUDOLAGOZUCH, INTERPRETACJA, RZEP, PROTEZA, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, LANGUR WSPANIAŁY, POKUTA, FTYZJATRA, SETKA, KONSONANS, PULSACJA, SPLOT, BIUSTONOSZ, WĄTEK, NIEŚPIESZNOŚĆ, BASKINKA, SCENA ROZBIERANA, INFLACJA AKADEMICKA, PROTEZA, CZERWONA FALA, CEZURA, MUZA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, ZAUSZNIK, PIÓRO, BĄBELEK, MINA, MIENSZEWIZM, LEJNOŚĆ, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, DUJKER SIWOPRĘGI, PATRON, LITOMANCJA, BAŚNIOWOŚĆ, PIĘTA, MŁOTNIK, SANKCJA, SEKTOR PUBLICZNY, GLOSA, WILK PSZCZELI, BASZTAN, DZIEŻA, WZW E, HARMONIA, WIELKA PŁYTA, CIENNIK, KREOL, POGODNOŚĆ, STAROCERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, PRZEŚLADOWANIE, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, STAROŻYTNICTWO, SEMITA, UKŁAD KRWIONOŚNY, WSTAWA, PINGWINY, STARA MALUTKA, PARALAKSA, MONIT, KSYLOFAGIA, POLITYKA SPOŁECZNA, WILAMOWIANIN, KÓŁECZKO, ZABAWKA, RÓŻA PUSTYNI, SYSTEMATYKA, PREDESTYNACJA, MEDIA, TYRANIA, TORT DOBOSZA, BASKINA, FIZJONOMIKA, PYLICA TALKOWA, KONESER, PŁYNNOŚĆ, KOKARDKA, ŻYWY TRUP, WYZNAWCA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, MACH, INFORMATYK, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, MIĘSO, UŻYTECZNOŚĆ CAŁKOWITA, TOKOFEROL, KONCHYLIOLOGIA, KOTYLION, AGENT ROZLICZENIOWY, ZNAK ZAPYTANIA, PROTEROZUCH, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, WIRUSY DSRNA, SOLENIK, KWEZYTOZAUR, ALWALKERIA, PROMENADA, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, DEKLARACJA, WYSŁUGA LAT, FURA, RODZINA PEŁNA, SZTORMLINA, KANAŁ NADGARSTKA, JOGA, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, UBOŻENIE, MUNSZTUK, PLUS, ŚMIESZKA, HYDROFOB, SPÓŁGŁOSKA USTNA, MISIAK, GLOSA, SAMOZAPALENIE SIĘ, PAS WŁĄCZENIOWY, BOLERO, LEK ANTYDEPRESYJNY, SPOWALNIACZ, SÓWKA, WŁAZ, MIESZANIEC, FLEKSYJNOŚĆ, BEETHOVEN, WIRTUOZ, STEN, GONGORYSTA, GŁOWNIA, MASŁO CZOSNKOWE, PSYCHOFARMAKOLOGIA, NACIOS, NOMINALNOŚĆ, TREPY, KARBIDÓWKA, REFLEKTOR, CZEK IMIENNY, NARADA, MONITOR, PTAK ŁOWNY, ANGIELCZYK, NAGANIACZ, FORUM, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, KWAS MLEKOWY, PREMIA GÓRSKA, FURA, DOMINO, ZWIERCIADŁO, DEPRAWACJA, ROMANTYZM, DEINSTALACJA, ROZMIAR KĄTOWY, SROM, KAPILARNOŚĆ, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, BIOLOGIA SYSTEMOWA, BALZAK, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, EFEKT LENSE-THIRRINGA, GARDEROBIANA, JĘZYK URALSKI, SEMAFOR, ?TALERZE ORKIESTROWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.829 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYMARŁY JĘZYK SEMICKI Z GRUPY KANANEJSKIEJ, WYWODZĄCY SIĘ Z JĘZYKA FENICKIEGO, UŻYWANY PRZEZ MIESZKAŃCÓW KARTAGINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYMARŁY JĘZYK SEMICKI Z GRUPY KANANEJSKIEJ, WYWODZĄCY SIĘ Z JĘZYKA FENICKIEGO, UŻYWANY PRZEZ MIESZKAŃCÓW KARTAGINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARTAGIŃSKI wymarły język semicki z grupy kananejskiej, wywodzący się z języka fenickiego, używany przez mieszkańców Kartaginy (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARTAGIŃSKI
wymarły język semicki z grupy kananejskiej, wywodzący się z języka fenickiego, używany przez mieszkańców Kartaginy (na 11 lit.).

Oprócz WYMARŁY JĘZYK SEMICKI Z GRUPY KANANEJSKIEJ, WYWODZĄCY SIĘ Z JĘZYKA FENICKIEGO, UŻYWANY PRZEZ MIESZKAŃCÓW KARTAGINY sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - WYMARŁY JĘZYK SEMICKI Z GRUPY KANANEJSKIEJ, WYWODZĄCY SIĘ Z JĘZYKA FENICKIEGO, UŻYWANY PRZEZ MIESZKAŃCÓW KARTAGINY. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast