KRAINA HISTORYCZNA LEŻĄCA NA ZACHÓD OD NYSY ŁUŻYCKIEJ, NAD ŁABĄ; TEREN ZAMIESZKIWANY POCZĄTKOWO PRZEZ PLEMIĘ SASÓW (STĄD NAZWA) ORAZ INNE ZIEMIE, KTÓRE NA PRZESTRZENI WIEKÓW BYŁY POSIADŁOŚCIAMI WETTYNÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SAKSONIA to:

kraina historyczna leżąca na zachód od Nysy Łużyckiej, nad Łabą; teren zamieszkiwany początkowo przez plemię Sasów (stąd nazwa) oraz inne ziemie, które na przestrzeni wieków były posiadłościami Wettynów (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SAKSONIA

SAKSONIA to:

jeden z 16 niemieckich krajów związkowych (na 8 lit.)SAKSONIA to:

kraj związkowy we wsch. Niemczech, powierzchnia17 tyś. km2, główne miasta: Lipsk, Zwickau, Drezno (stolica) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRAINA HISTORYCZNA LEŻĄCA NA ZACHÓD OD NYSY ŁUŻYCKIEJ, NAD ŁABĄ; TEREN ZAMIESZKIWANY POCZĄTKOWO PRZEZ PLEMIĘ SASÓW (STĄD NAZWA) ORAZ INNE ZIEMIE, KTÓRE NA PRZESTRZENI WIEKÓW BYŁY POSIADŁOŚCIAMI WETTYNÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.280

VUKOVAR, PAROL, JASKÓŁKA, SIODŁO SKOKOWE, SERYCYNA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, RAZSOLNIK, HERMA, OPAR, OGRÓD BOTANICZNY, KIEŁBACHA WYBORCZA, KROPKA, ASSAB, KOSMOLOT, NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA, WARMING, LUNEN, KONWEJER, TRANSATLANTYK, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, PALNIK ARGANDA, ZŁOTODESZCZ, PODMIOT DOMYŚLNY, PEPSI, CHOMIK DŻUNGARSKI, ROUBA, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, NUKUS, FIRMA KRZAK, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, PISMO WĘZEŁKOWE, ABHENR, TENISÓWKI, KOLBA, WNĘKA, KONOTACJA, ODSZCZEPIENIEC, ŻÓŁW CZERWONOUCHY, POSTRACH, BON SKARBOWY, PRZYMUS ADMINISTRACYJNY, TURBAN, ŁUPEK MARGLISTY, URZĄDZENIE MECHANICZNE, SFERA, RELACJA SYMETRYCZNA, MELODYJNOŚĆ, BAZYLIKA, ZARZĄDZENIE, MUSZKATEL, ABRYS, RZEŻYCA, SŁUŻBY SPECJALNE, PÓŁSTRUNOWCE, LATIMERIOKSZTAŁTNE, GWAŁT, SUTEK, RECEPTA PUNKTOWA, BRZEŻANKA, PRZEDŚWIT, LEJNOŚĆ, KAŁKAN, ZJAWISKO FARADAYA, LOKAL UŻYTKOWY, GHI, NACZYNIAK, ŚLIMACZEK, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, MASZYNA ENERGETYCZNA, PRANKO, ELEKTRORADIOLOGIA, CABO DELGADO, GWINT TRAPEZOWY METRYCZNY, ANDROGYNIA, TYMPANON, WRÓBEL POŁUDNIOWY, LWIA PASZCZKA, RUSIN, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, GALICJA, BAKTEROID, STOPIEŃ, GARNEK PODLODOWCOWY, GRUPA METYLOWA, SOCCER, CZAS UNIWERSALNY, MOULINS, WĘŻÓWKA DROBNOLISTNA, HOLOGRAM, ZŁOTOKWIAT, KRAŚNIK, PLAN, SPIKER, CENOBIORCA, SZCZUDLARSTWO, GARBATE SZCZĘŚCIE, DOBYTEK, MIESIĘCZNIK, ARAGUA, PRZEKSZTAŁCENIE LINIOWE, ANKH-MORPORK, KATEGORIA OPEN, NIGERIA, WALIDACJA KRZYŻOWA, POLIPTYCHODON, ALBUMINA, KROŚNIANKA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, ZLEWOZMYWAK, MATKA BOSKA GROMNICZNA, WENECJA PÓŁNOCY, SILNIK SYNCHRONICZNY, FUWA, RAKIETA ATMOSFERYCZNA, MONOPOL FISKALNY, KLOPS, MARTWY PORÓD, CZAKRA, FALA BALISTYCZNA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, GALOIS, APORT, INTERWAŁ, WIDMO CZĄSTECZKOWE, BEZPRZEWODOWOŚĆ, ZESTAW, BIAŁOCZÓŁKA, SYSTEM WBUDOWANY, SZLACHAR, MASA, DYSK AKRECYJNY, WYBIJACZ, PLEJADA, PARAFIA, PRĘT, JAJKO, IBIS, WORKUTA, HORYZONT, PIEC OPOROWY, NADDNIEPRZE, LYON, MACEDONIA, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, RETOROMAŃSKI, NASIK, ISEO, AFRYKANERSKI, POLICJA DROGOWA, DZIAŁANIE ARYTMETYCZNE, OBELISK, TAJNIAK, BIZON LEŚNY, F, TEŚCIK, KONFIGURACJA, PRINCESKA, OGRÓD ZOOLOGICZNY, LIDO, PUKLERZ, SZYMEL, PATRZAŁKI, MUNSTER, KUPIAŃSK, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, NADINTENDENT, WIKTYMOLOGIA, MORFOLOGIA, PRODUCENT, PODLASIE, MATANZAS, CHOROBA KRÓLEWSKA, HOLOPROJEKTOR, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, PANOWANIE, KOLOKACJA, NADZÓR PEDAGOGICZNY, RAFA, OGNIK, GUGLE, TEREN ZIELENI, KOGE, NIESTEROWNOŚĆ, FILOZOFIA NAUKI, PRĄD STAŁY, ZAPRAWA, CZŁONEK, BOYD, SHIRE, AŁAPAJEWSK, RÓWNINA ZALEWOWA, KOŃ APPALOOSA, STONÓG MYSZATY, WOLSK, KLAUZURA, BROK, ODMIERZACZ, JAZDA FIGUROWA NA LODZIE, BOMA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, PRZEPSZCZELENIE, PREFINANSOWANIE, BUCHTY, KULTYSTA, CYKL ROZRODCZY, BIEBRICH, ODAWARA, MISIO, DZIESIĄTKA, SĄD GRODZKI, BLOK KONTYNENTALNY, SZCZUDŁO, MARSJAŃSKI, BADANIE, KONGO, GEOTECHNIKA, DWUBÓJ KLASYCZNY, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, JOL, ROZTWÓR IZOTONICZNY, PIERWSZEŃSTWO, BOREWICZ, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, TWIERDZENIE KRULLA, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA, GRZEBIEŃ, CRUZADO, SARATI, MAŁPA CZŁEKOKSZTAŁTNA, CYTADELA, KOŁOWACIZNA, TERAPIA REINKARNACYJNA, KASZTEL, PADACZKA ODRUCHOWA, FAMOTYDYNA, STOSUNEK SPOŁECZNY, WIKT I OPIERUNEK, SIKA, ROKIETA, SOLIGORSK, KRAINA HISTORYCZNA, TELEMARK, DZIAŁKO PELOT, LOARA, MOLINEZJA, BIOGENEZA, NOCEK BRANDTA, CHEMIZACJA ROLNICTWA, KADETT, ILOŚĆ, ŚWIERK CZERWONY, JANUSZ KORWIN-MIKKE, REDUKTOR CIŚNIENIA, DELIRKA, STÓŁ, PODKÓWECZKA, KĄT PÓŁPEŁNY, SMUGA, WISŁOK, WYDZIELINA, NEFROSTOMIA, KONCERT ŻYCZEŃ, MANGO, MUSZTRA, ZATOROWOŚĆ, GALERIA, PEMBA, PASZTETOWA, SAMOGWAŁT, SZWABIA, ABISYNKA, ZAKAŻENIE SUBKLINICZNE, CISA, JĘZYK NESYCKI, WYRAJ, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, DEPESZA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, TYGODNIÓWKA, DOSKONALENIE ZAWODOWE, GABINET CIENI, METODA TERMICZNA, SZAMBELAN PAPIESKI, TWINNING, STREFA RYFTU, BIDON, LEŃSK, NAWIETRZAK, PALESTYNA, JĘZYCZNIK MALUTKI, KŁUSAK FRANCUSKI, PROKURATOR, APOLLIŃSKOŚĆ, ETYL, RAFINERIA ROPY NAFTOWEJ, BŁĘDNY OGNIK, KASZT, ?PRZEMYŚL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.280 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRAINA HISTORYCZNA LEŻĄCA NA ZACHÓD OD NYSY ŁUŻYCKIEJ, NAD ŁABĄ; TEREN ZAMIESZKIWANY POCZĄTKOWO PRZEZ PLEMIĘ SASÓW (STĄD NAZWA) ORAZ INNE ZIEMIE, KTÓRE NA PRZESTRZENI WIEKÓW BYŁY POSIADŁOŚCIAMI WETTYNÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRAINA HISTORYCZNA LEŻĄCA NA ZACHÓD OD NYSY ŁUŻYCKIEJ, NAD ŁABĄ; TEREN ZAMIESZKIWANY POCZĄTKOWO PRZEZ PLEMIĘ SASÓW (STĄD NAZWA) ORAZ INNE ZIEMIE, KTÓRE NA PRZESTRZENI WIEKÓW BYŁY POSIADŁOŚCIAMI WETTYNÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SAKSONIA kraina historyczna leżąca na zachód od Nysy Łużyckiej, nad Łabą; teren zamieszkiwany początkowo przez plemię Sasów (stąd nazwa) oraz inne ziemie, które na przestrzeni wieków były posiadłościami Wettynów (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SAKSONIA
kraina historyczna leżąca na zachód od Nysy Łużyckiej, nad Łabą; teren zamieszkiwany początkowo przez plemię Sasów (stąd nazwa) oraz inne ziemie, które na przestrzeni wieków były posiadłościami Wettynów (na 8 lit.).

Oprócz KRAINA HISTORYCZNA LEŻĄCA NA ZACHÓD OD NYSY ŁUŻYCKIEJ, NAD ŁABĄ; TEREN ZAMIESZKIWANY POCZĄTKOWO PRZEZ PLEMIĘ SASÓW (STĄD NAZWA) ORAZ INNE ZIEMIE, KTÓRE NA PRZESTRZENI WIEKÓW BYŁY POSIADŁOŚCIAMI WETTYNÓW sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - KRAINA HISTORYCZNA LEŻĄCA NA ZACHÓD OD NYSY ŁUŻYCKIEJ, NAD ŁABĄ; TEREN ZAMIESZKIWANY POCZĄTKOWO PRZEZ PLEMIĘ SASÓW (STĄD NAZWA) ORAZ INNE ZIEMIE, KTÓRE NA PRZESTRZENI WIEKÓW BYŁY POSIADŁOŚCIAMI WETTYNÓW. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

x