CZYNNOŚĆ PRZENIESIENIA DANYCH KOMPUTEROWYCH W INNE MIEJSCE W PAMIĘCI MASOWEJ, W CELU ICH DŁUGOTRWAŁEGO PRZECHOWYWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ARCHIWIZACJA DANYCH to:

czynność przeniesienia danych komputerowych w inne miejsce w pamięci masowej, w celu ich długotrwałego przechowywania (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYNNOŚĆ PRZENIESIENIA DANYCH KOMPUTEROWYCH W INNE MIEJSCE W PAMIĘCI MASOWEJ, W CELU ICH DŁUGOTRWAŁEGO PRZECHOWYWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.033

KLEKOTKA, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, STOP-KLATKA, DYSK MAGNETOOPTYCZNY, RYNEK WŁAŚCIWY, OBSUWISKO, GEOMETRIA RÓŻNICZKOWA, HOLTER, IMPERIUM BRYTYJSKIE, RZEŹNIA, WPŁATA, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, CORUM, GENUA, POCIĄGNIĘCIE, NADREPREZENTACJA, PILARKA RAMOWA, ANALIZATOR SKŁADNIOWY, ZAMROŻONE ZOO, CUKIERNICZKA, STRZELNICA SPORTOWA, AKCJA ZAŁOŻYCIELSKA, STUDIO FOTOGRAFICZNE, BIBLIOTEKA, KIERUNEK, ZRAZ, MEDYCYNA KOSMICZNA, KOMÓRKA, PANAMERYKANIZM, STATYSTYKA, CEWKA PUPINA, PAMIĘĆ EPIZODYCZNA, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, LOCHOW, SIOŁO, FRYKCJA, ŻYWIENIE, WODOPÓJKI, WICI, ZJAWISKO SEEBECKA, OLTP, PRAWO MATERIALNE, DIAGNOZA RÓŻNICOWA, SCENA, STATUS, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, CIEMNY PRZEPŁYW, WOTUM NIEUFNOŚCI, RUBRYKA, KAZALNICA, POLITYKA PRZESTRZENNA, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, INTERPRETACJA UTWORU LITERACKIEGO, CYBERPANK, NEURON PIRAMIDOWY, HESJA, NIEBO, POLITYKA PODATKOWA, AHISTORYZM, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, SKRZYNIA, FERMA, KOROZJA, WYPALENISKO, ELBA, PIASKOWNICA, REPASAZ, CŁO PROHIBICYJNE, PULPIT, OSŁONKA, WJAZD, BAZA, BEZPIECZNY SEKS, KODEKS KARNY, PLUSKWA MILENIJNA, SŁÓJ, KAMPANIA, TERMOLOKACJA, LUZIK, STRONA, POŁYSK, OŚRODEK, BAJERANT, PRINCESKA, KOMÓRECZKA, PŁÓZ, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, EKSCYTOTOKSYNA, MALAKOLOGIA, STAWIDŁO, ANTYSZTUKA, WYTWÓRCA, EDYCJA, SASZETKA, DYSKRETKA, KONSUMPCJA, KOMISARIAT, MECHANIKA, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, INWOLUCJA, ELEMENT ODSTAJĄCY, PARKING ROWEROWY, DĄŻNOŚĆ, KREDYT HANDLOWY, RÓG, OBERLUFT, STUDIO FOTOGRAFICZNE, BAJT, CZERPACZ PATALASA, EGZONUKLEAZA, ZABIEG, TURYSTYKA ABORCYJNA, SZABLONIK, INTERPRETACJA, WEJŚCIE, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, ŁATA, DYREKCJA, WIĘZADŁO OBŁE, GALERIA, PAMIĘĆ GÓRNA, KOMUNIKACJA ZINTEGROWANA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, SZKAPLERZ, WĘZEŁ, START-UP, LEK PRZECIWPASOŻYTNICZY, ODWACH, HIPOTEKA, SPACERNIK, PROSUMENT, KOMORA, PRZEDŁUŻACZ, SKURCZLIWOŚĆ, OPONA ZIMOWA, WIEŚ CZYNSZOWA, CALGARY, MONITORING, BRUDNIAK, SWAWOLA, SIŁY POWIETRZNE, ZBYWALNOŚĆ, MIKROOTWÓR, RUCH EKOLOGICZNY, PARAFIA, ROZGAŁĘZIENIE, BEMAR, WYCHODNIA, FONETYKA, STYK, MASZYNA MATEMATYCZNA, IKONA, DOMINATOR, TERIER W TYPIE BULL, ZIEMIA OBIECANA, MONTER, ENERGIA, TAŚMA, FASUNEK, GEHENNA, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, CIEKŁY KRYSZTAŁ, IZBA ROZRACHUNKOWA, KANKA, ODBOJNIK, PÓŁKOLONIA, TECHNOLOGICZNOŚĆ, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, KONFERENCJA EPISKOPATU, GNIAZDKO, AMNEZJA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, PROCES MYŚLOWY, ONEIRONAUTA, URLOP WYCHOWAWCZY, KOJARZENIE WSOBNE, ADRES, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, PAS, NIEKOMERCYJNOŚĆ, UŻYŹNIACZ, PARANOJA PRAWDZIWA, CNOTA KARDYNALNA, PUNKT LIMFATYCZNY, FORMA ODLEWNICZA, RAMA KOMUNIKACYJNA, STRAPONTEN, SPĘKANIE, OPERAT EWIDENCYJNY, PIEKŁO, KOMPOZYCJA, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, DYSEKCJA, PAS CNOTY, AKOMODACJA, SZTORM, CHOROLOG, BUKŁAK, DOCZESNA, KOLBA, BIOMETEOROLOGIA, UROCZYSKO, BOBROWISKO, TERAPIA AWERSYJNA, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, JEDNOSTKA ALOKACJI, BARYKADA, KABOTYNKA, RDZEŃ OBLICZENIOWY, BAJCIK, MASKA POŚMIERTNA, DOZORCÓWKA, WĄSKIE GARDŁO, SKOPEK, BADANIE ANKIETOWE, SKÓRKA, LICZBA CAŁKOWITA, AMORTYZACJA DEGRESYWNA, MOCARSTWO, HEIMAT, GRAFIKA, FASETA, GETRY, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, GRAFIKA, PONĘTA, SUSZARNIA, KUSTODIA, SNAJPERKA, CINERARIUM, STRĘCZYCIEL, SELEKCJA, SKRZYNKA KONTAKTOWA, WODA-WODA, DOM REKOLEKCYJNY, SIEDZIBA, ORGANOLOGIA, KARTRIDŻ, KRATKA, SUTKA, MANIPULACYJNOŚĆ, OKRĘT ESKORTOWY, ŚWIATŁO AWARYJNE, MUSZTRA, KOLCZATKA, FALA NOŚNA, WYSADEK, BAZA, ARON HA-KODESZ, TWIERDZENIE O ZBIEŻNOŚCI ŚREDNICH, SPIŻARKA, PIEPRZNICZKA, ZABAWA, KOMEDIANTKA, HIPERESTEZJA, STRUKTURA FUNKCYJNA, PLAC APELOWY, LIOFILIZACJA, ZESPÓŁ ZADANIOWY, ARENA, SIECZKA, ORBITA POLARNA, PIEPRZNICZKA, OC, SIEDZIBA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, GALERIA SŁAWY, ZASADZKA, ZAWIESZKA, ŁOWCA GŁÓW, WARSTWOWANIE, KOLBA, APARAT WYLĘGOWY, KONIEC, OBRONA, SEANS, KOCZOWNIK, SONDAŻ, TUBKA, ZESPOLENIE, WĘDZIDŁO, SOZOLOGIA, ŁZAWNICA, ORGAN, ROZBIORY, BEZPIECZNIK ELEKTRYCZNY, DECYZJA LOKALIZACYJNA, PODPINKA, SZRAF, PONOR, KONTRAKT MENADŻERSKI, B, OGNISKO, KRYMINALISTYKA, EDUKACJA EKOLOGICZNA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, MROŻONKA, DEWALUACJA, ZNICZ, ?KANIBALIZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.033 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYNNOŚĆ PRZENIESIENIA DANYCH KOMPUTEROWYCH W INNE MIEJSCE W PAMIĘCI MASOWEJ, W CELU ICH DŁUGOTRWAŁEGO PRZECHOWYWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZYNNOŚĆ PRZENIESIENIA DANYCH KOMPUTEROWYCH W INNE MIEJSCE W PAMIĘCI MASOWEJ, W CELU ICH DŁUGOTRWAŁEGO PRZECHOWYWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ARCHIWIZACJA DANYCH czynność przeniesienia danych komputerowych w inne miejsce w pamięci masowej, w celu ich długotrwałego przechowywania (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ARCHIWIZACJA DANYCH
czynność przeniesienia danych komputerowych w inne miejsce w pamięci masowej, w celu ich długotrwałego przechowywania (na 18 lit.).

Oprócz CZYNNOŚĆ PRZENIESIENIA DANYCH KOMPUTEROWYCH W INNE MIEJSCE W PAMIĘCI MASOWEJ, W CELU ICH DŁUGOTRWAŁEGO PRZECHOWYWANIA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - CZYNNOŚĆ PRZENIESIENIA DANYCH KOMPUTEROWYCH W INNE MIEJSCE W PAMIĘCI MASOWEJ, W CELU ICH DŁUGOTRWAŁEGO PRZECHOWYWANIA. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x