ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY - ZWIĄZEK CHEMICZNY ZAWIERAJĄCY JEDEN LUB WIĘCEJ ATOMÓW CENTRALNYCH, OTOCZONYCH PRZEZ INNE ATOMY LUB GRUPY ATOMÓW ZWANE LIGANDAMI, W KTÓRYM PRZYNAJMNIEJ JEDNO WIĄZANIE ATOMU CENTRALNEGO Z LIGANDEM MA CHARAKTER WIĄZANIA KOORDYNACYJNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMPLEKS to:

związek koordynacyjny, związek kompleksowy - związek chemiczny zawierający jeden lub więcej atomów centralnych, otoczonych przez inne atomy lub grupy atomów zwane ligandami, w którym przynajmniej jedno wiązanie atomu centralnego z ligandem ma charakter wiązania koordynacyjnego (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOMPLEKS

KOMPLEKS to:

zbiór myśli, słów, wyobrażeń silnie skojarzonych z pewną inną ważną i silnie zabarwioną emocjonalnie myślą, która zwykle bywa wyparta ze świadomości, stłumiona (na 8 lit.)KOMPLEKS to:

w architekturze i urbanistyce - zabudowania tworzące pewną całość (na 8 lit.)KOMPLEKS to:

jakaś liczba elementów, które są dającą się wyodrębnić grupą, całością (na 8 lit.)KOMPLEKS to:

... niższości (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY - ZWIĄZEK CHEMICZNY ZAWIERAJĄCY JEDEN LUB WIĘCEJ ATOMÓW CENTRALNYCH, OTOCZONYCH PRZEZ INNE ATOMY LUB GRUPY ATOMÓW ZWANE LIGANDAMI, W KTÓRYM PRZYNAJMNIEJ JEDNO WIĄZANIE ATOMU CENTRALNEGO Z LIGANDEM MA CHARAKTER WIĄZANIA KOORDYNACYJNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.742

USTĘPSTWO, BODZIEC, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, ALTERNATYWA, URCEUS, ATTENBOROZAUR, KARP PO KRÓLEWSKU, PRZEGRODA, HALOGEN, TERAPIA WSTRZĄSOWA, UPOMNIENIE, ZWIĄZEK WYZNANIOWY, JĘZYK CZESKI, KOMBAJN GÓRNICZY, CHWYTNIK, BUK, INSTYTUCJA KREDYTOWA, PILOT, PARADOKS RUSSELLA, LOMUSTYNA, PAJĘCZYNA, GIRLANDA, BATYST, APOKATASTAZA, PODATEK, TERYNA, FELSUMA NIEBIESKOOGONOWA, ZAPLECZE SOCJALNE, BEANIA, KREDYT KONTRAKTOWY, ŁAMANY DACH POLSKI, OPERATOR BITOWY, KOPARKA, ENOL, CHWYT PONIŻEJ PASA, UKŁAD URBANISTYCZNY, FREGATA, STYL, ADAGIO, MUNICYPIUM, STOŁP, CYWILKI, CZASZA, WSTAWA, POLIMER WINYLOWY, POPRAWA, KWASEK CYTRYNOWY, ALARM POŻAROWY, EMPORIUM, FUNKCJA WZAJEMNIE JEDNOZNACZNA, BĄBELEK, WALKA, STEMPEL, GARGOJLEOZAUR, LOKAL UŻYTKOWY, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, SEMINARIUM, KONFORMACJA, PRZYPOŁUDNIK, KARTAGIŃSKI, KACZKA CHIŃSKA, UKŁAD PIASECKIEGO, PIEKŁO, ANTYPERTYT, KATALIZA, ATRYBUCJA, MOZART, WYLEW, ROŚLINA ZIELNA, MŁOT HYDRAULICZNY, SŁAWIAŃSKI, ALFABET FIKCYJNY, IBERYSTYKA, RENTA INWALIDZKA, POLIGAMIA, FAWORYT, CHORWACKOŚĆ, ANIKSOZAUR, ŚWIADEK KORONNY, DROBNJAK, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, TANTALIT, DYLATACJA CZASU, GOŁĄBECZEK, POŚCIELÓWKA, OPALENIZNA, BETONOWE BUTY, POWTÓRZENIE, CIĄGNIK BALASTOWY, SWING, SZYMON PIOTR, MADŻONG, PCHACZ, EFEKT, AMID, JĘZYK CZARNOGÓRSKI, DOM WIELORODZINNY, IMMUNITET KONSULARNY, OSTATNI MOHIKANIN, WARIOMETR, RZUT STEREOGRAFICZNY, TRANSKRYPCJA, REZYGNACJA, GNIOTOWNIK, WOLUTA, TURECKI, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, JĘZYK ANGIELSKI, ATREZJA POCHWY, CYNK, PREFERENCJA, AMONIACZEK, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, KOŻUSZYSKO, NANDO, MILLÖCKER, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, KOD DWÓJKOWY, KOSZULKA, KORPUS, ZAĆMA POURAZOWA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, JĘZYK WSCHODNIOGERMAŃSKI, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, INSTRUMENT MECHANICZNY, UKŁAD KRWIONOŚNY, TATAR, KASZKIET, HAPLOID, PRYMAT, KRAKWA, KASETA, PŁOZA, MAZAMET, LISTEK, IMIENINY, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, ALKIN, JEZIORO ZAPADLISKOWE, STRUKTURA FUNKCJONALNA, PASEK, BARWA PIERWSZORZĘDOWA, WIETRZENIE ORGANICZNE, DUUMWIRAT, SOPEL, ŚCIANA, EDYCJA, DOSTOJEŃSTWO, MŁYN, LAGERPETON, STANOWISKO PRACY, ŚCIEŻKA HAMILTONA, CHORÓBKA, SKRZYDŁA, FOSFORAN, INTERIOR, RAMA, OSKÓREK, MISTRZ, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, RENKLODA, GLORIA, PORADLNE, OFIARA, POLITYKA DYSKONTOWA, DEKAL, EDYKUŁA, STATYW, LAMPA LUTOWNICZA, ADRESAT, OBAWA, ULGA UCZNIOWSKA, PANTOFELNIK, MAKIMONO, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, AFISZ, KONTAKT, FRANCUSKOŚĆ, HERMAFRODYTYZM, ITR, FLUITA, ALFABET WIĘZIENNY, SKONTRUM, BROKER, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, WATA, ROZKŁAD NORMALNY, NADREPREZENTACJA, GARUDIMIM, STRYCH, SAMOGŁOSKA NOSOWA, GÓRKI, SCENKA RODZAJOWA, TRĄBKA, GALARETKA, KUSZYTA, JĘZYK MANX, ROZGAŁĘZIACZ, NIEWIERNOŚĆ, CYFRA, UŁAMEK PIĘTROWY, ZWIĄZEK BOKSERSKI, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, DORYCKI, WŁOCHACZ, STRZAŁ, TRÓJKROK, NEWIRAPINA, OBJAWIENIE PRYWATNE, ARMILLA, KWATERA OKIENNA, KWATERODAWCA, MEDGYES, CZERWONA STREFA, MORENA BOCZNA, PRAWO MATERIALNE, PKB PER CAPITA, SUROWICA, KONSTYTUCJA, RZĘSISTEK, SPULCHNIACZ, EKSKRET, ALLOCHTON, KREACJONIZM, TYMPANON, AFISZOWANIE SIĘ, BIAŁA SALA, PARAGRAF, PROSTOSKRZYDŁE, SYFON, GRZECHOTKA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, BIEG PRZEZ PŁOTKI, GRZYBNIA, GPC, KRĘGARSTWO, OKREŚLNIK, WAGINOSCEPTYK, SKLEPIENIE PALMOWE, FALA, KRZEŚLISKO, USŁUGI NIEMATERIALNE, ODCHYŁKA, HEŁMIATKA, SPIS POWSZECHNY, ŚCISŁOŚĆ, MIASTO, DWUNASTOKROTNOŚĆ, TYSIĄCKROTNOŚĆ, TORBACZE, CHARAKTERYSTYKA, SIŁA AERODYNAMICZNA, SPRZĘCIOR, BRYTFANKA, MNISZEK, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, WYCHÓD, PRZYLEPNOŚĆ, ANALIZA LOGICZNA, SZKLARKA, SPÓŁKA CÓRKA, BOM, POWIĄZANIE, WIESZCZBIARNIA, STRZYKAWKA, DEZETA, SYSTEMATYKA, ZWIERZYNIEC, CZARNE KINO, KORZYŚĆ, JAPOŃSKI, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, BĘBEN, METAMORFIZM PROGRESYWNY, TARCZA, KALCEOLARIA, EMAKIMONO, ŁADNICZKA OKAZAŁA, TKAŃCOWATE, POROST, ZNAK PISARSKI, WĘZEŁ GORDYJSKI, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, IZBA ROZLICZENIOWA, BRAND, SILNIK, HALO, BONOŃCZYK, MIASTO STAROŻYTNE, ZŁOCISZ, KURIER PODHALAŃSKI, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, GALASÓWKA, BARN, TAKT, BIAŁORUSKI, CHOCHOŁEK, TROMPA, UKŁAD HOMOGENICZNY, ?WKŁAD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.742 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY - ZWIĄZEK CHEMICZNY ZAWIERAJĄCY JEDEN LUB WIĘCEJ ATOMÓW CENTRALNYCH, OTOCZONYCH PRZEZ INNE ATOMY LUB GRUPY ATOMÓW ZWANE LIGANDAMI, W KTÓRYM PRZYNAJMNIEJ JEDNO WIĄZANIE ATOMU CENTRALNEGO Z LIGANDEM MA CHARAKTER WIĄZANIA KOORDYNACYJNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY - ZWIĄZEK CHEMICZNY ZAWIERAJĄCY JEDEN LUB WIĘCEJ ATOMÓW CENTRALNYCH, OTOCZONYCH PRZEZ INNE ATOMY LUB GRUPY ATOMÓW ZWANE LIGANDAMI, W KTÓRYM PRZYNAJMNIEJ JEDNO WIĄZANIE ATOMU CENTRALNEGO Z LIGANDEM MA CHARAKTER WIĄZANIA KOORDYNACYJNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMPLEKS związek koordynacyjny, związek kompleksowy - związek chemiczny zawierający jeden lub więcej atomów centralnych, otoczonych przez inne atomy lub grupy atomów zwane ligandami, w którym przynajmniej jedno wiązanie atomu centralnego z ligandem ma charakter wiązania koordynacyjnego (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMPLEKS
związek koordynacyjny, związek kompleksowy - związek chemiczny zawierający jeden lub więcej atomów centralnych, otoczonych przez inne atomy lub grupy atomów zwane ligandami, w którym przynajmniej jedno wiązanie atomu centralnego z ligandem ma charakter wiązania koordynacyjnego (na 8 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY - ZWIĄZEK CHEMICZNY ZAWIERAJĄCY JEDEN LUB WIĘCEJ ATOMÓW CENTRALNYCH, OTOCZONYCH PRZEZ INNE ATOMY LUB GRUPY ATOMÓW ZWANE LIGANDAMI, W KTÓRYM PRZYNAJMNIEJ JEDNO WIĄZANIE ATOMU CENTRALNEGO Z LIGANDEM MA CHARAKTER WIĄZANIA KOORDYNACYJNEGO sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY - ZWIĄZEK CHEMICZNY ZAWIERAJĄCY JEDEN LUB WIĘCEJ ATOMÓW CENTRALNYCH, OTOCZONYCH PRZEZ INNE ATOMY LUB GRUPY ATOMÓW ZWANE LIGANDAMI, W KTÓRYM PRZYNAJMNIEJ JEDNO WIĄZANIE ATOMU CENTRALNEGO Z LIGANDEM MA CHARAKTER WIĄZANIA KOORDYNACYJNEGO. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

x