NAUCZYCIEL, KTOŚ, KTO PRZEKAZUJE WIEDZĘ LUB PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z JAKIEJŚ DZIEDZINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EDUKATOR to:

nauczyciel, ktoś, kto przekazuje wiedzę lub praktyczne umiejętności z jakiejś dziedziny (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EDUKATOR

EDUKATOR to:

człowiek, który zajmuje się edukowaniem: przekazywaniem wiedzy na jakiś temat, ale też kształtowaniem pewnych postaw i społecznych nawyków (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAUCZYCIEL, KTOŚ, KTO PRZEKAZUJE WIEDZĘ LUB PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z JAKIEJŚ DZIEDZINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.775

SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, ŚWIADEK KORONNY, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, POLONEZ, RATYSZCZE, RESTRYKCJA, DIASPORA, ZACIĘTOŚĆ, TYMBALIK, OKNO, NOGA, CHÓR, CEDZIDŁO, ZORZA, NĘCISKO, GOŚCIU, MINUCJA, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, NIESTAWIENNICTWO, BOMBARDA, BŁĄD LEKARSKI, ŁUPIEŻ PSTRY, REAKCJA PODSTAWIANIA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, OKOLE, GAJA, STROP, MUSZLA, TURGOR, NARÓD, PŁOMYK, PROMIENNIK, PODGATUNEK, KAPELMISTRZ, JĘZYK KAUKASKI, KOCIOŁ, DARCZYŃCA, SWĘDZENIE, SUKMANA, KÓŁECZKO, KAWOWIEC, DOWÓD ONTOLOGICZNY, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, WOLUTA, DYREKTOR, KRATER PASOŻYTNICZY, ŁADOWNICA, TOR, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, ARAK, MIASTO, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, POMPA ODŚRODKOWA, SAMOPOMOC, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, POMIESZCZENIE, JAJECZNICA, SEMITA, PODCAST, DZIENNIK URZĘDOWY, KUCHENKA, KOREGENT, NADPROŻE, CIEMNOTA, IMITATOR, CZOŁOWNICA, BODZIEC, EWA, NAWÓZ MINERALNY, OSIEDLINY, POLARNA CZAPA LODOWA, BIZNESIK, NAMIESTNIK, ŁAMACZ BLOKADY, IDEAŁ PIERWSZY, DŻET, ROZWIDLACZ, INTERESOWNOŚĆ, PIEPRZ RÓŻOWY, ŻEGLUGA, STOŻEK PASOŻYTNICZY, KANONIERKA, SZASZŁYKARNIA, NASIĘŹRZAŁ, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, FLASZOWIEC, IWO, OPASKA, SZKUTNICTWO, WANIENKA, LAS, RETENCJA, KARL, ŚRUBA POCIĄGOWA, TUZ, NEON, CIĄG, KARP BEZŁUSKI, PRACOWNIK, NADZORCA SĄDOWY, CENZURA, NATASZA, ZAPITKA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, JON KOMPLEKSOWY, ŁUK ELEKTRYCZNY, FANTAZJA, NA JEŹDŹCA, MASŁO, HETERODON PŁASKONOSY, BEZPIECZNE ZAPASY, MIESZACZ, POSTAĆ, ŁBISKO, NOTOWANIA, ONTOLOGIA, PLATER, MUCHA MOKRA, RAFAŁ, ŁATA, WIZYTÓWKA, KRAJE, KATAPLAZM, KONTRETYKIETA, GWIAZDA, KRATA ROZDZIELNA, KAULIKARPIA, PAPRYKARZ, PŁUCZKA WIERTNICZA, FILC, JEDNOPARTYJNOŚĆ, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, OSOBA PODEJRZANA, STUZŁOTÓWKA, KONSERWA, GRÓB, CHUDEUSZ, WŁÓKNO, MARA, PARTYJNIAK, IRRADIACJA, USTĘP, PALCÓWKA, WIERTŁO, WYCIĄG, LIFTING, DYSTRYBUTOR, SZARPANKA, ANALIZA, ZAWIKŁANIE, KONTAKCIK, MIĘSO, ŚCIĘCIE, KAMIKADZE, DZIECINNOŚĆ, SONG, OBUSTRONNOŚĆ, KOOPERANT, FILM S-F, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, HETKA-PĘTELKA, RAMSZ, OBŁÓG, LAMINAT, SIEWCA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, KRAKERULA, FUTRYNA, SPRAWNOŚĆ, RICOTTA, SZCZELINA, WSPÓŁUCZEŃ, DRĄŻEK SKRĘTNY, PŁATNIK, CZŁON OKREŚLAJĄCY, CEDUŁA, SONG, UNCJA, KATOLICKOŚĆ, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, PARYTET, LETARG, GODZINA, KORPUS URZĘDNICZY, FILOKAKTUS, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, GARDEROBA, ROZPAD, POCHODNA FORMALNA, KOMBINACJA, PIANKA, DRĄŻEK, KONDENSACJA, NACZYNIAK, SZPILECZKA, PRZEGRA, KRET, TARCZA, BIOREMEDIACJA, ZACIERKA, TRYMOWANIE, BYDLĘ, WOLUMEN OBROTÓW, BENEDYKCJA, STATYW, PAJĄCZEK, ARTES LIBERALES, WRZĘCHY, FILM DROGI, FOTEL GINEKOLOGICZNY, GÓRY PIERŚCIENIOWE, EMIGRACJA, BON UWŁASZCZENIOWY, MAŁŻEŃSTWO, SZAMOTANINA, LAMA, MA, HIT, POJĘCIE LOGICZNE, ZALESZCZOTEK, SZPULKA, SADOWISKO, PARAWANING, PRZYPOŁUDNIK, UPUST, ZAPRZANIEC, WĘGLÓWKA, KAMIKAZE, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, ZAGARNIĘCIE MIENIA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PELAGIAL, ZAKUTA PAŁA, NOTKA, WOKALIZA, EDYKUŁ, FUKSIARZ, KAMIENNIK, PRZODOWNIK, KOMPETYCJA, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, SEMAFOR, POJAZD, MASYW GÓRSKI, SYSTEMIK, KAWAŁEK, BECZKA PROCHU, ZIELENICE WŁAŚCIWE, BUTLA, LEKTOR, PREPARAT, NIEROZEZNANIE, DNO KWIATOWE, DROGA ZBIORCZA, WIKING, CHANSON, SŁOWNICTWO, ABSOLUT, ZERÓWKA, ZESPÓŁ, ORGAN, POJAZD ZABYTKOWY, ZASTANOWIENIE, WAPORYZACJA, ŻYDOSTWO, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, NAWÓZ SZTUCZNY, KAWALER, JAZDA, FANTOM, ZEWŁOK, ODKAŻACZ, PÓŁANALFABETA, KONWENT, PŁÓD, NAPÓJ WINOPOCHODNY, SKUNKS, OBLĘŻENIE, SALADA, MASKULINIZM, KAMELIA, UNIA REALNA, SAJETA, PROGRAMOTWÓRCA, ŁUK TĘCZOWY, PROMINENT, KSIĘGA METRYKALNA, JĘZYK, GOŹDZIENIEC, LEVEL, ŚWIADECTWO, CECHA, BENTAL, ZBYTNIK, NACIĄG, STRATEGIA, ŚLEPA AMUNICJA, NERKÓWKA, ?GOŁĄBECZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.775 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAUCZYCIEL, KTOŚ, KTO PRZEKAZUJE WIEDZĘ LUB PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z JAKIEJŚ DZIEDZINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAUCZYCIEL, KTOŚ, KTO PRZEKAZUJE WIEDZĘ LUB PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z JAKIEJŚ DZIEDZINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EDUKATOR nauczyciel, ktoś, kto przekazuje wiedzę lub praktyczne umiejętności z jakiejś dziedziny (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EDUKATOR
nauczyciel, ktoś, kto przekazuje wiedzę lub praktyczne umiejętności z jakiejś dziedziny (na 8 lit.).

Oprócz NAUCZYCIEL, KTOŚ, KTO PRZEKAZUJE WIEDZĘ LUB PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z JAKIEJŚ DZIEDZINY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - NAUCZYCIEL, KTOŚ, KTO PRZEKAZUJE WIEDZĘ LUB PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z JAKIEJŚ DZIEDZINY. Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast